Obstarávanie

Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Bojná
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Od 10 252 410,00 do 11 701 949,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 252 410,00
Zaplatené:
Nie je možné vypočítať presný pomer
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45231300-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Bojná - Veľké Dvorany.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 10 252 410,00 Neuvedené EUR 29. September 2016 75839

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736424/content/468662/download","filename":"Ponuka ALPINE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736424/content/468663/download","filename":"Ponuka ALPINE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736432/content/468688/download","filename":"Ponuka COMBIN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Úprava zmluvy 14. Jún 2017 14. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833577/content/626869/download","filename":"Oznámenie o úprave.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833577/content/626870/download","filename":"dodatok_c_4_k_zmluve_o_dielo_combin.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 2810/2015/IS 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736421/content/468659/download","filename":"zmluva_o_dielo_c_2810_2015_is_zverejnená.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 2810/2015/IS 8. November 2016 8. November 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736071/content/467637/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736402/content/468566/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Súhrnná správa o zákazke 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736453/content/468746/download","filename":"Správa § 21_Bojná.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736430/content/468683/download","filename":"Ponuka HOCHTIEF.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia náležitostí ponuky 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736405/content/468585/download","filename":"Zápisnica z nálezitostí ponuky.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×