CPV kód

45231300-8

Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 413 656 EUR
Mesto Tisovec 1 587 772 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 101 468 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 432 043 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 143 994 EUR
Obec Bobrov 1 180 993 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 2 108 536 EUR
Obec Pečeňady 1 38 906 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 42 470 EUR
Obec Častkovce 1 188 568 EUR
Obec Podbrezová 1 160 463 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 3 735 295 EUR
Obec Nové Sady 1 300 171 EUR
Obec Drietoma 1 61 060 EUR
Obec Bobrovník 1 414 346 EUR
Mesto Michalovce 9 686 156 EUR
Obec Radimov 1 77 047 EUR
Obec Snežnica 1 290 166 EUR
Obec Hrádok 1 120 603 EUR
Mesto Poltár 1 2 365 155 EUR
Mesto Hlohovec 1 45 414 EUR
Obec Jalšovík 1 131 945 EUR
Obec Málaš 4 446 729 EUR
Mesto Sliač 1 68 746 EUR
Obec Torysky 1 123 623 EUR
Mesto Sereď 1 4 600 000 EUR
Obec Oravská Jasenica 1 55 059 EUR
Obec Hruboňovo 1 154 257 EUR
Obec Dvorníky 1 227 777 EUR
Obec Bátovce 1 212 000 EUR
Obec Liptovský Ondrej 1 601 275 EUR
Obec Podhorany 1 228 531 EUR
Obec Jarovnice 2 61 008 EUR
Obec Lemešany 1 2 021 999 EUR
Mesto Nová Dubnica 1 120 037 EUR
Obec Gemerská Poloma 1 429 599 EUR
Obec Lovinobaňa 3 107 947 EUR
Obec Unín 1 78 196 EUR
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 1 159 318 EUR
Obec Bojná 3 30 757 230 EUR
Obec Víťaz 3 16 001 040 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 23 401 485 EUR
Obec Jelšovce 1 845 885 EUR
Obec Kočovce 1 49 996 EUR
Obec Jasenica 1 351 649 EUR
Obec Medzibrodie nad Oravou 1 943 022 EUR
Obec Voderady 1 87 239 EUR
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 3 40 279 395 EUR
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 35 694 998 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 4 222 192 647 EUR
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5 604 538 EUR
Obec Svätý Kríž 1 46 808 EUR
Obec Pohronská Polhora 1 13 483 333 EUR
Obec Uzovce 1 139 776 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 59 690 151 EUR
Obec Červenica 1 387 000 EUR
Obec Nitrica 2 4 501 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EKOFORM spol. s r.o. 1 212 000 EUR
Ing. Marián Sahul S T A V E K O 2 532 639 EUR
EUROVIA SK, a.s. 2 2 451 598 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 1 414 346 EUR
D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. 1 226 951 EUR
CS, s.r.o. 1 154 257 EUR
HASTRA s.r.o. 1 19 945 000 EUR
INVEX, spol. s.r.o. 1 45 414 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 387 000 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 1 180 993 EUR
Construction, s.r.o. 1 55 700 EUR
Doprastav, a.s. 1 13 426 465 EUR
ENERGOTERM, a.s. 1 101 468 EUR
V.I.TRADE, s.r.o 1 52 836 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 4 56 276 319 EUR
STRABAG s.r.o. 2 7 915 684 EUR
B M H spol. s r.o. 1 143 994 EUR
AVA-stav, s.r.o. 3 5 902 375 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 3 30 599 633 EUR
ViOn, a.s. 1 3 289 895 EUR
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 1 120 603 EUR
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. 1 188 568 EUR
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o. 1 227 777 EUR
ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. 2 229 209 EUR
AQUAMONT spol. s r. o. 4 446 729 EUR
Prima Slovakia s.r.o. 1 55 059 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 9 37 822 121 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 3 124 800 032 EUR
AQUASTAV, a.s. 2 115 953 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 1 14 865 800 EUR
Via - kom s.r.o. 1 49 996 EUR
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 3 11 528 410 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 5 333 680 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 2 25 118 210 EUR
SVOMA, s.r.o. 2 67 262 EUR
REMOPEL, s.r.o. 2 61 008 EUR
PUR - STAV KB, s.r.o. 1 329 656 EUR
VODING plus s.r.o. 1 131 945 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 1 290 166 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 1 13 426 465 EUR
INPEK, s.r.o. 1 55 623 994 EUR
ENERGOBYT s.r.o. Humenné 1 33 230 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 1 5 333 680 EUR
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť 1 845 885 EUR
SPARK-EX, s. r. o. 2 279 355 EUR
UNISTAV spol. s r.o. 1 78 196 EUR
SLOVAKSTAV, spol. s r.o. 3 181 785 EUR
Firma PIATKO s.r.o. 5 471 141 EUR
IN-kanál, spol. s r.o., 1 42 470 EUR
Team s.r.o. 1 918 680 EUR
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 1 46 808 EUR
TuCon, a. s. 1 5 333 680 EUR
OVIDA, s.r.o. 1 61 060 EUR
D.I.S., spol. s r.o. 1 5 690 000 EUR
AQUASTAV, a.s. 1 13 426 465 EUR
USD Lučenec, s.r.o. 1 84 000 EUR
FERRMONT, spol. s r.o. 1 7 874 999 EUR
CEDIS s.r.o. 1 616 057 EUR
Molčan Marian, s. r. o. 1 139 776 EUR
HAES s. r. o. 1 175 043 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava kanalizačného potrubia bezvýkopovou metódou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 134 543 134543.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dobudovanie kanalizácie a verejného vodovodu v obci Častkovce Obec Častkovce 186 666 186666.0 EUR 2014 Práce Nie 1
PODBREZOVÁ – časť BENDIČKA, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA Obec Podbrezová 231 063 231063.0 EUR 2015 Práce Nie 1
„Rozšírenie verejného vodovodu“ - Radimov Obec Radimov 179 574 179574.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva B Obec Jalšovík 83 878 83878.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Torysky, obnova verejného vodovodu Obec Torysky 123 623 123623.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici Obec Oravská Jasenica 90 540 90540.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina Obec Liptovský Ondrej 602 804 602804.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Opravy rozvodov vody a kanalizácie v netechnologických objektoch Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 125 000 125000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obec Podhorany - Infraštruktúra - doplňujúce stavebné práce Obec Podhorany 228 584 228584.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica - doplňujúce stavebné práce. Mesto Nová Dubnica 101 000 101000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
IBV Sliač - Rybáre, Juh Inžinierske siete, SO01 Verejný vodovod - zmena č.1, SO 02 Verejná splašková kanalizácia Mesto Sliač 145 000 145000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Technická vybavenosť Unín – vodovod, plynovod Obec Unín 118 389 118389.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Michalovce - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce Mesto Michalovce 420 298 420298.0 EUR 2014 Práce Nie 3
Obytná zóna Dlhé Diely - komunikácie - doplňujúce stavebné práce. Nová Dubnica Invest, s.r.o. 133 000 133000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Odvodnenie spevnených plôch v parku Andreja Hlinku Mestská časť Bratislava - Ružinov 56 000 56000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Vybudovanie technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť v regióne Mesto Sereď 4 995 300 4995300.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Žitavany - kanalizácia Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 351 484 4351484.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia Bobrovník Obec Bobrovník 791 459 791459.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba a prevádzkovanie verejného vodovodu v Obci Jelšovce Obec Jelšovce 1 071 013 1071013.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce. Mesto Michalovce 323 545 323545.0 EUR 2015 Práce Nie 3
Parkovisko Nitrianska ul. Hlohovec Mesto Hlohovec 50 000 50000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vodovod; Kanalizačná prípojka splašková; kanalizácia dažďová Obec Pečeňady 44 262 44262.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie v obci Kočovce Obec Kočovce 50 281 50281.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Verejný vodovod Málaš - Arma Obec Málaš 198 970 198970.0 EUR 2016 Práce Áno 2
Gemerská Poloma - kanalizácia I. a II. stavba, rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a dopl. dom. kanal. prípojok Obec Gemerská Poloma 362 556 362556.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníka, kanalizácie a prípojok v obci Lovinobaňa Obec Lovinobaňa 197 533 197533.0 EUR 2014 Práce Nie 3
Splašková kanalizácia (4 etapa) Obec Voderady 156 079 156079.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: BA, Výmena rozvodov úžitkovej vody AB VII. Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 57 852 57852.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia starej a dobudovanie novej dažďovej kanalizácie obce, časť k Výhonu Obec Hrádok 175 000 175000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vodovodná prípojka Jarovnice Obec Jarovnice 28 008 28008.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie v rómskej osade Jarovnice – vetva D6 Obec Jarovnice 33 000 33000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby – Vyšný koniec Obec Snežnica 290 166 290166.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Havarijný stav vodovodných prípojok pri ceste I/50 - Horný koniec, Drietoma. Obec Drietoma 51 000 51000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: BA, Výmena rozvodov úžitkovej vody AB VII. Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 57 852 57852.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 945 000 19945000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Lemešany Obec Lemešany 2 021 999 2021999.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Poltár, časť Slaná Lehota a Zelené Mesto Poltár 2 365 155 2365155.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 320 665 55320665.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Sebedražie Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 690 000 5690000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Sústava na odkanalizovanie a čístenie odpadových vôd v okrese Prievidza I. etapa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 855 373 13855373.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 5 604 538 5604538.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany Obec Bojná od 10 252 410 do 11 701 949 10252410 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 13 426 465 13426465.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Rozšírenie verejného vodovodu Obec Svätý Kríž 104 092 104092.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Bioklimatické retenčné vodné prvky, Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 338 500 338500.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Tisovec–Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu Mesto Tisovec 589 342 589342.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Verejný vodovod Málaš - ARMA Obec Málaš 272 453 272453.0 EUR 2017 Práce Nie 2
Likvidácia dažďových vôd podzemnými zasakovacími objektami - areál SLDK Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 84 000 84000.0 LVL 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce Mesto Michalovce 280 754 280754.0 EUR 2017 Práce Nie 3
Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová Obec Pohronská Polhora 13 483 333 13483333.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II. etapa a Rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň Obec Medzibrodie nad Oravou 943 022 943022.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 623 994 55623994.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Diaľnica D1, Pravostranné diaľničné odpočívadlo Červeník - rekonštrukcia vodovodu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 257 000 257000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
VEREJNÝ VODOVOD DVORNÍKY - ČASŤ POSÁDKA Obec Dvorníky 227 777 227777.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Červenica – infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením - výstavba vodovodu Obec Červenica 556 904 556904.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce Obec Bátovce 212 000 212000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny – rozšírenie vodovodu Obec Nové Sady 300 171 300171.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rozšírenie verejného vodovodu v obci Jasenica Obec Jasenica 351 649 351649.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Gregorova Vieska - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 583 000 583000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Veľké Dravce - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 693 000 693000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Vodovod Jelšovce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 445 400 445400.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz Obec Víťaz 5 333 680 5333680.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov Obec Bobrov 180 993 180993.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 616 057 616057.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 226 951 226951.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 045 375 1045375.0 EUR 2021 Práce Áno 1
PRUSKÉ - KANALIZÁCIA A ČOV Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 874 999 7874999.0 EUR 2021 Práce Áno 1
KANALIZÁCIA A COV OBCE NITRICA Obec Nitrica 2 250 500 2250500.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 918 680 918680.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu Obec Uzovce 139 776 139776.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Diaľnica D1, ľavostranné odpočívadlo Červeník – rekonštrukcia vodovodnej prípojky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 175 043 175043.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 865 800 14865800.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Prepojenie vodovodu Čermany – Hruboňovo, Šurianky Obec Hruboňovo 154 257 154257.0 EUR 2021 Práce Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Kanalizácia Veľké Blahovo Obec Veľké Blahovo 3 588 012 3588011.9 EUR 21. Október 2015 11. November 2015 Áno 2015-10-21 00:00:00 UTC 2015-11-11 12:00:00 UTC
„Radnica – Výmena kanalizačnej a vodovodnej prípojky“ Mesto Topoľčany 18 683 18682.77 EUR 16. Júl 2021 23. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-16 00:00:00 UTC 2021-07-23 13:00:00 UTC
Intenzifikácia ČOV a rozšírenie kanalizácie v obci Malý Šariš Obec Malý Šariš 1 349 980 1349980.43 EUR 6. August 2021 6. September 2021 Neuvedené 2021-08-06 00:00:00 UTC 2021-09-06 09:00:00 UTC
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa - časť Nová Seňa Obec Seňa 6 239 015 6239014.54 EUR 3. November 2021 30. November 2021 Áno 2021-11-03 00:00:00 UTC 2021-11-30 08:00:00 UTC
Dolná Súča – Rekonštrukcia vodovodu – II. etapa Obec Dolná Súča 195 207 195206.5 EUR 3. November 2021 22. November 2021 Neuvedené 2021-11-03 00:00:00 UTC 2021-11-22 09:00:00 UTC
Oprava, vyčistenie potrubia a výmena armatúr na odvode kondenzu z hlavného parného potrubia v spojovacej chodbe (Nemocnica akad. L. Dérera) Univerzitná nemocnica Bratislava 5 407 5407.0 EUR 6. December 2021 16. December 2021 Neuvedené 2021-12-06 00:00:00 UTC 2021-12-16 09:00:00 UTC
Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary. Združenie obcí Enviropark Pomoravie 12 956 569 12956569.31 EUR 13. December 2021 7. Január 2022 Áno 2021-12-13 00:00:00 UTC 2022-01-07 10:00:00 UTC
Rozšírenie kanalizácie v obci Vrakúň Obec Vrakúň 6 749 994 6749993.64 EUR 13. December 2021 7. Január 2022 Áno 2021-12-13 00:00:00 UTC 2022-01-07 10:00:00 UTC
Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu Obec Uzovce 769 735 769735.25 EUR 19. Január 2022 9. Február 2022 Neuvedené 2022-01-19 00:00:00 UTC 2022-02-09 09:00:00 UTC
Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21 297 505 21297505.41 EUR 23. December 2019 29. Január 2020 Áno 2019-12-23 00:00:00 UTC 2020-01-29 10:00:00 UTC
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Kanianka Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 336 614 1336614.0 EUR 17. Jún 2014 7. Júl 2014 Áno 2014-06-17 00:00:00 UTC 2014-07-07 12:00:00 UTC
Kuchyňa - kanalizácia Obec Kuchyňa 1 551 150 1551150.18 EUR 1. December 2014 18. December 2014 Áno 2014-12-01 00:00:00 UTC 2014-12-18 10:00:00 UTC
DSS SLATINKA - Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky Domov sociálnych služieb "SLATINKA" 12 288 12288.0 EUR 27. August 2020 3. September 2020 Neuvedené 2020-08-27 00:00:00 UTC 2020-09-03 09:00:00 UTC
Jarok - rozšírenie verejnej kanalizácie, Školská ulica Obec Jarok 138 627 138627.39 EUR 18. Marec 2016 8. Apríl 2016 Nie 2016-03-18 00:00:00 UTC 2016-04-08 10:00:00 UTC
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Nedožery - Brezany Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. od 17 696 110 do 17696109.58 EUR 18. September 2014 31. Október 2014 Áno 2014-09-18 00:00:00 UTC 2014-10-31 12:00:00 UTC
Kanalizácia a ČOV Dúbrava -I.etapa Obec Dúbrava 473 202 473201.5 EUR 20. Október 2015 10. November 2015 Áno 2015-10-20 00:00:00 UTC 2015-11-10 12:00:00 UTC
Pokládka vodovodného potrubia - Hlasná rieka Obec Oravská Polhora 412 542 412542.48 EUR 6. Máj 2015 25. Máj 2015 Nie 2015-05-06 00:00:00 UTC 2015-05-25 09:00:00 UTC
Rozšírenie verejného vodovodu Obec Svätý Kríž 104 092 104092.02 EUR 22. Január 2016 11. Február 2016 Áno 2016-01-22 00:00:00 UTC 2016-02-11 09:00:00 UTC
Kuchyňa - kanalizácia Obec Kuchyňa 1 554 081 1554080.97 EUR 3. Marec 2015 23. Marec 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-23 10:00:00 UTC
Výstavba verejného vodovodu v obci Marianka Obec Marianka 154 819 154818.74 EUR 6. August 2015 25. August 2015 Nie 2015-08-06 00:00:00 UTC 2015-08-25 09:00:00 UTC
Kanalizácia Obec Kuchyňa 758 024 758024.03 EUR 1. Apríl 2016 22. Apríl 2016 Nie 2016-04-01 00:00:00 UTC 2016-04-22 12:00:00 UTC
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce Mesto Michalovce 368 870 368870.0 EUR 18. Máj 2016 13. Jún 2016 Nie 2016-05-18 00:00:00 UTC 2016-06-13 12:00:00 UTC
DSS SLATINKA – Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky Domov sociálnych služieb "SLATINKA" 12 288 12288.0 EUR 4. September 2020 16. September 2020 Neuvedené 2020-09-04 00:00:00 UTC 2020-09-16 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×