Osoba

Ing. Andrej Babiš


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Andrej Babiš
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
67 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
55
Aktívne na UVOstat.sk:
9
Obstarávaní:
192
Zmlúv:
250
V celkovej hodnote:
10,765,275 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
AGRI CS Slovakia s.r.o. 31421105 Áno
BMC, spol. s r.o. 31445942 Áno
GreenChem SK, s. r. o. 44788461 Nie
MAFRA, a.s. 45313351 Áno
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 Nie
AGROFERT, a.s. 26185610 Nie
PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Áno
P E Z A a.s. 30224918 Áno
Ticketportal SK, s. r. o. 35850698 Nie
Duslo, a.s. 35826487 Nie
AGRO - VÁH, s.r.o. 36539031 Nie
Agropodnik a. s. Trnava 31420494 Nie
PENAM, a.s. 46967851 Nie
AGROSPOL Košice, s.r.o. 31731066 Nie
Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce 00205150 Nie
TAJBA, a.s. 36188981 Nie
Poľnohospodárske družstvo Ludanice 00205362 Nie
ACHP Levice a.s. 00005819 Nie
Poľnohospodárske družstvo Bátovce 00194590 Nie
Podielnicke družstvo "Považie" Považany 00207187 Nie
AGROFORS, s.r.o. 34120921 Nie
NOVOVES, s.r.o. 45501394 Nie
Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná - Velčice 00206938 Nie
Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej 00207691 Nie
Poľnohospodárske družstvo Beša 00194409 Nie
Farma HYZA a.s. 36519081 Nie
HYZA a.s. 31562540 Nie
Duslo Energy, s.r.o. 47333341 Nie
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 Nie
DOLINA spol.s.r.o. 31441971 Nie
Istrochem Reality, a.s. 35797525 Nie
OSEVA, a.s. 47912430 Nie
Ceres ZRt. 13597821-1071-114-08. Nie
CENTROPROJEKT GROUP a.s. 01643541 Áno
ISCARE, a.s. 35752351 Nie
KEMIFLOC a.s. 47674695 Áno
MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 Nie
MAFRA Slovakia Print, a.s. 51904446 Nie
VUCHT a.s. 31322034 Nie
BERG a.s. 31403301 Nie
AGROFERT Slovakia, s. r. o. 47459450 Nie
TK SLÁVIA, a. s. 44152612 Nie
TK SLÁVIA AGROFERT, a. s. 44152612 Nie
FARMTEC SLOVAKIA s.r.o. 35756675 Nie
Poľnoslužby Bebrava, a.s. 31412289 Nie
PLEURAN, s.r.o. 35798939 Nie
IMUNOGLUKAN, s. r. o. 45614377 Nie
ZEDNÍČEK SLOVAKIA, s. r. o. 44221819 Nie
Fatra, a.s. 27465021 Nie
FARMTEC a.s. 63908522 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. 35804661 Áno
GreenChem SK, s. r. o. 44788461 Nie
MAFRA, a.s. 45313351 Áno
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 Nie
AGROFERT, a.s. 26185610 Nie
PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Áno
P E Z A a.s. 30224918 Áno
MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Áno
OSEVA Slovakia, s.r.o. 35925205 Nie
Fert - Trade s.r.o. 35700271 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Sučany Kolesový traktor s čelným nakladačom 37,500 EUR 4. November 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 88,734 EUR 14. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 72,300 EUR 21. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 12,673 EUR 14. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 10,830 EUR 14. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,165 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,489 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 431 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 157 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,075 EUR 2. Október 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,042 EUR 2. Október 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 261 EUR 2. Október 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 150 EUR 2. Október 2017
Mesto Turčianske Teplice Časopis /mesačník/ - polygrafické služby 6,180 EUR 16. Január 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 4,221 EUR 1. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 4,704 EUR 1. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 422 EUR 1. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 85 EUR 1. Júl 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múka s cestoviny 1,227 EUR 9. Máj 2018
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 1,305 EUR 11. November 2020
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA 107,067 EUR 22. December 2020
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA 12,740 EUR 16. December 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Chlieb 19,879 EUR 22. Jún 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Čerstvé pečivo a pekárenske výrobky 23,523 EUR 4. November 2016
Fakultná nemocnica Nitra Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 10,291 EUR 12. September 2018
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Technika pre nakladanie s odpadmi- traktor, čelný nakladač 68,900 EUR 3. August 2018
Mestská časť Bratislava - Petržalka Tlač novín_fh 25,000 EUR 17. Máj 2021
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo 0 EUR 18. Jún 2021
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Finančný leasing kolesového traktora pre komunálne účely - nový 72,290 EUR 25. Jún 2021
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Pečivo a chlieb 66,520 EUR 19. September 2014
Centrum účelových zariadení Pekárenské výrobky 158,000 EUR 15. November 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 2,153 EUR 28. Január 2021
Púchovská kultúra, s. r. o. Tlač a doručenie týždenníka 54,000 EUR 17. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zákusky 1,258 EUR 13. December 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múky a cestoviny 994 EUR 13. Jún 2019
Mesto Lučenec Tlač mestských novín - dvojtýždenník 0 EUR 27. December 2016
Obec Pucov Triedený zber komunálnych odpadov v obci Pucov 130,000 EUR 17. Apríl 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Chlieb 23,864 EUR 21. Jún 2018
Obec Plešivec Traktor a mechanizmy pre separovaný zber komunálneho odpadu 99,375 EUR 17. Júl 2018
Obec Ražňany Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 66,658 EUR 15. Jún 2018
Národný ústav reumatických chorôb Pekársky tovar 0 EUR 14. Jún 2018
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 3,711 EUR 11. November 2020
Mestská časť Bratislava - Petržalka Potraviny pre školské jedálne 2021-2023 377,816 EUR 3. November 2021
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Mediálny priestor v ekonomickom denníku vychádzahjúcom v tlačenej a elektronickej podobe v Slovenskej republike 70,000 EUR 16. Máj 2016
Obec Rudinská Nákup zariadení pre projekt - Zber a separácia biologických odpadov v obci Rudinská 74,600 EUR 13. Jún 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 3,223 EUR 31. Marec 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múka s cestoviny 99,052 EUR 9. Máj 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múka s cestoviny 30,362 EUR 9. Máj 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Chlieb 1000g rascový, vianočka a rožky 0 EUR 26. Február 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo 6,831 EUR 17. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pekárenské a cukrárenské výrobky 0 EUR 14. December 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 3,997 EUR 27. December 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múky a cestoviny 778 EUR 13. Jún 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múky a cestoviny 14,408 EUR 13. Jún 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nový dodávkový automobil do 3,5 t 25,490 EUR 7. September 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múky a cestoviny 18,619 EUR 13. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 4,880 EUR 2. Január 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 10,834 EUR 2. Január 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 658 EUR 2. Január 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 519 EUR 2. Január 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Pečivo a pekárenské výrobky 0 EUR 28. December 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 649 EUR 18. September 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sladké pečivo 16,791 EUR 11. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Pekársky tovar 0 EUR 17. Marec 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo 7,426 EUR 14. Máj 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múky 86,363 EUR 13. Máj 2021
Andrej Adamčo ADAMČO Obstaranie strojového vybavenia na pestovanie a pozberovú úpravu zeleniny 14,720 EUR 28. August 2014
Univerzitná nemocnica Bratislava Pečivo a pekárenské výrobky 319,408 EUR 9. Marec 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 1,584 EUR 3. Júl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,451 EUR 3. Júl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 309 EUR 3. Júl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 162 EUR 3. Júl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 4,205 EUR 13. December 2018
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Tlač a doručenie mesačníka 12,724 EUR 17. Jún 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múky a cestoviny 20,968 EUR 13. Jún 2019
Mesto Turčianske Teplice Časopis /mesačník/ - polygrafické služby 7,500 EUR 2. Február 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 9,520 EUR 27. December 2019
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Čerstvé potraviny 43,612 EUR 1. Jún 2020
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Tlač a doručenie mesačníka 11,720 EUR 15. Jún 2020
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo 0 EUR 26. Jún 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 3,386 EUR 1. Apríl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,057 EUR 1. Apríl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 136 EUR 1. Apríl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 151 EUR 1. Apríl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 0 EUR 26. August 2020
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Kolesový nakladač 159,583 EUR 18. September 2020
Univerzitná nemocnica Bratislava Pečvo a pekárenské výrobky 429,844 EUR 27. Júl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Pečivo a pekárenské výrobky 9,892 EUR 21. November 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo 3,818 EUR 19. December 2017
Centrum účelových zariadení Čerstvý chlieb, pečivo a pekárenske výrobky 79,177 EUR 22. December 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 0 EUR 10. Jún 2021
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Tlač a doručenie mesačníka 13,272 EUR 23. Jún 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pekárenské a cukrárenské výrobky 4,260 EUR 19. August 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 3,428 EUR 31. December 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárske výrobky - VS - 1 2,020 EUR 30. September 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárske výrobky - VS - 1 2,562 EUR 30. September 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárske výrobky - VS - 1 2,941 EUR 30. Jún 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárske výrobky - VS - 1 3,188 EUR 30. Jún 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,863 EUR 3. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,681 EUR 3. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 437 EUR 3. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 336 EUR 3. Apríl 2017
Univerzitná nemocnica Bratislava Pečivo a pekárenské výrobky 429,844 EUR 27. Júl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,026 EUR 2. Júl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,462 EUR 2. Júl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 240 EUR 2. Júl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 164 EUR 2. Júl 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múka s cestoviny 8,299 EUR 9. Máj 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Chlieb (2019) 25,528 EUR 27. December 2018
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Nákup komunálneho traktora 53,330 EUR 4. Apríl 2019
Fakultná nemocnica Nitra Potraviny 44,595 EUR 26. Október 2020
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Potraviny - Chlieb a pekárske výrobky 13,835 EUR 6. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 1,620 EUR 3. Október 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Pekárenské výrobky, strúhanka a droždie 0 EUR 10. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pekárenské a cukrárenské výrobky_DNS 18,524 EUR 9. Marec 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múky 83,592 EUR 28. Máj 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb, pekárenské výrobky, zákusky. 0 EUR 7. December 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 718 EUR 25. September 2020
Púchovská kultúra, s. r. o. Tlač a doručenie týždenníka 52,450 EUR 4. September 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Chlieb 20,745 EUR 2. Január 2018
Centrum účelových zariadení Čerstvý chlieb, pečivo a pekárenske výrobky 26,491 EUR 15. December 2016
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov Potraviny - chlieb a pečivo 3,969 EUR 22. December 2016
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Technika pre nakladanie s odpadmi- traktor, nakladač 144,000 EUR 3. August 2018
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Potraviny - Chlieb a pekárske výrobky 39,746 EUR 13. September 2018
Univerzitná nemocnica Bratislava Pečivo a pekárenské výrobky 423,160 EUR 23. Júl 2019
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Kolesový nakladač 166,908 EUR 21. Máj 2021
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Postrekovač 13,890 EUR 19. Júl 2021
OSEVA Slovakia, s.r.o. Nákup strojov v spoločnosti OSEVA Slovakia, s.r.o. 78,080 EUR 8. September 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 3,258 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 3,703 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 3,512 EUR 30. September 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,618 EUR 30. September 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 1,898 EUR 3. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,757 EUR 3. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 359 EUR 3. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 136 EUR 3. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,539 EUR 1. Január 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,518 EUR 1. Január 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 174 EUR 1. Január 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múka s cestoviny 959 EUR 9. Máj 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múka s cestoviny 26,510 EUR 9. Máj 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,693 EUR 1. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,157 EUR 1. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 282 EUR 1. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 173 EUR 1. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,899 EUR 1. Január 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,547 EUR 1. Január 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 351 EUR 1. Január 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 274 EUR 1. Január 2019
Fakultná nemocnica Nitra Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 26,632 EUR 19. December 2018
Univerzitná nemocnica Bratislava Pečvo a pekárenské výrobky 211,580 EUR 23. Júl 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo 0 EUR 20. December 2019
Mestská časť Bratislava - Petržalka Tlač novín 22,500 EUR 24. Február 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 0 EUR 16. November 2020
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo 0 EUR 18. December 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Pekárenské výrobky 0 EUR 17. August 2020
Fakultná nemocnica Nitra Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky 38,354 EUR 11. August 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sladké pečivo 11,943 EUR 27. Apríl 2016
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 4,825 EUR 11. November 2020
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Potraviny 52,587 EUR 11. August 2021
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 6,592 EUR 11. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárske výrobky 1,286 EUR 1. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárske výrobky - VS - 1 2,851 EUR 31. December 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárske výrobky - VS - 1 2,647 EUR 31. December 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,503 EUR 2. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,507 EUR 2. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 238 EUR 2. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 303 EUR 2. Apríl 2018
Mesto Lučenec Tlač mestských novín - dvojtýždenník 21,816 EUR 21. December 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 3,207 EUR 1. Apríl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,745 EUR 1. Apríl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 315 EUR 1. Apríl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 154 EUR 1. Apríl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávka zákuskov. 892 EUR 13. September 2019
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Kolesový traktor 102,500 EUR 3. Február 2021
Mesto Lučenec Tlač mestských novín - dvojtýždenník 21,813 EUR 4. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 174,598 EUR 11. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a pekárenské výrobky 0 EUR 4. Január 2021
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo 2,858 EUR 18. Júl 2017
Obec Krušetnica Traktor s príslušenstvom 47,234 EUR 29. November 2017
Obec Jedľové Kostoľany Obstaranie technického vybavenia 0 EUR 2. Máj 2018
Obec Kojatice Nákup technológie na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 170,000 EUR 22. August 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,105 EUR 1. Júl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,648 EUR 1. Júl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 233 EUR 1. Júl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 152 EUR 1. Júl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Potraviny 55,708 EUR 20. December 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Potraviny 16,040 EUR 20. December 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky-VS-1 1,910 EUR 31. Marec 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky-VS-1 3,161 EUR 30. Marec 2015
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Síran železitý 2,256,418 EUR 10. Apríl 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Múky a cestoviny 100,905 EUR 13. Jún 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo 7,115 EUR 21. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 2,862 EUR 1. Október 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 438 EUR 1. Október 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 210 EUR 1. Október 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Chlieb a iné pekárenské výrobky 133 EUR 1. Október 2019
Mestská časť Bratislava - Petržalka Tlač novín 3,890 EUR 11. Október 2019
Mesto Lučenec Tlač mestských novín - dvojtýždenník 21,816 EUR 23. December 2019
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Tlač a doručenie mesačníka 10,254 EUR 23. Máj 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pekárenské a cukrárenské výrobky 0 EUR 16. December 2016
Mesto Turčianske Teplice Časopis /mesačník/ - polygrafické služby 4,566 EUR 23. Január 2017
Univerzitná nemocnica Bratislava Pečvo a pekárenské výrobky 70,770 EUR 24. Február 2017
Obec Horné Semerovce Nákup novej techniky - traktora, čelného nakladača, mulčovača, štiepkovača a cisterny 68,750 EUR 11. Máj 2018
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Tlač a doručenie mesačníka 11,959 EUR 11. Jún 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pekárenské a cukrárenské výrobky_DNS 8,795 EUR 14. September 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Pekárske výrobky 97,490 EUR 2. Apríl 2015
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) Traktory kolesové 84,580 EUR 21. December 2015
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky 0 EUR 17. December 2018
Stredisko sociálnej starostlivosti Nákup pekárenských výrobkov 12,627 EUR 27. Jún 2019
Mesto Považská Bystrica Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie. 86,001 EUR 9. Marec 2020
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Pekársky tovar a cukrárske výrobky 1,922 EUR 15. Jún 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Pekárske výrobky 49,475 EUR 4. Máj 2018
Psychiatrická nemocnica Potraviny 49,362 EUR 22. Apríl 2021
SCHETELIG CE s.r.o. Nákup chladiarenského auta s príslušenstvom 64,303 EUR 22. September 2014
Psychiatrická nemocnica Potraviny 13,359 EUR 22. Apríl 2021
Zariadenie pre seniorov - Smaragd Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky - Nitriansky kraj 9,982 EUR 27. Apríl 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Pekárske výrobky 44,778 EUR 6. Október 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Pekárske výrobky 54,801 EUR 18. Marec 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom Pekárensky tovar - chlieb 42,776 EUR 30. Júl 2018
Psychiatrická nemocnica Potraviny 13,354 EUR 22. Apríl 2021
Mesto Považská Bystrica Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie. 91,585 EUR 4. Január 2017
Mesto Bánovce nad Bebravou Kolesový traktor 60,833 EUR 11. Január 2019
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina Cukrárenské výrobky 0 EUR 19. December 2019
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky 0 EUR 22. December 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Pekárske výrobky 33,067 EUR 20. Apríl 2017
Stredisko sociálnej starostlivosti Nákup pekárenských výrobkov 7,953 EUR 22. Jún 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom Pekárensky tovar - chlieb 0 EUR 28. Júl 2017
Zariadenie pre seniorov - Smaragd Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky - Nitriansky kraj 5,445 EUR 17. Marec 2016
Stredisko sociálnej starostlivosti Nákup pekárenských výrobkov 10,902 EUR 25. Jún 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Pekárske výrobky 0 EUR 28. Júl 2021
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina Chlieb a pečivo 0 EUR 19. December 2019
Stredisko sociálnej starostlivosti Nákup pekárenských výrobkov 10,840 EUR 26. Jún 2020
Obec Zohor Nové úžitkové vozidlo IVECO DAILY 35S16D s počtom miest na sedenie 5+1, s nadstavbou trojstranný sklápač a ťažným zariadením alebo adekvátny ekvivalent 36,917 EUR 18. Október 2017
Psychiatrická nemocnica Potraviny 9,577 EUR 22. Apríl 2021
Poľnohospodárske družstvo Bátovce Obstaranie techniky pre PD Bátovce 193,710 EUR 27. Júl 2015
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Pekárske výrobky 41,903 EUR 6. Október 2016
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice Zákusky 8,561 EUR 2. Február 2017
Zariadenie pre seniorov - Smaragd Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky - Nitriansky kraj 8,280 EUR 28. Marec 2017
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. Obstaranie úžitkových vozidiel s príslušenstvom na údržbu cestných komunikácií formou leasingu – 6 ks 193,471 EUR 23. September 2021
Ing. Juraj Hospodár SHR Nákup Traktora 51,450 EUR 5. August 2016
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch Dodanie úžitkového vozidla s izotermickou skriňovou nadstavbou na mäso vo vise s chladiarenským agregátom a/alebo dodanie prepravníka zvierat 51,580 EUR 20. November 2014
Marián Chovanec Vážska riviéra 487,535 EUR 6. Február 2015
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Pekárske výrobky 0 EUR 4. Január 2019
Obec Poproč Traktor a mechanizmy pre zvýšenie množstva separovaného komunálneho odpadu 103,333 EUR 20. Marec 2018
Stredisko sociálnej starostlivosti Nákup pekárenských výrobkov 8,497 EUR 25. Jún 2018
I.S.O.N. spol. s r.o. Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom 133,960 EUR 23. August 2021
Obec Nižná Slaná Traktor s vlečkou - náves a čelným nakladačom 56,833 EUR 9. November 2018
Zoologická záhrada Košice traktorový náves 7,000 EUR 26. November 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom Pekárensky tovar a čerstvé pečivo 0 EUR 30. Jún 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×