Obstarávanie

Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 824,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 819,00
Zaplatené:
99.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
12

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SHP a.s. Neuvedený celkový počet ponúk 598,00 Neuvedené EUR 30. September 2020 297828
Bidvest Slovakia s. r. o. Neuvedený celkový počet ponúk 207,00 Neuvedené EUR 25. September 2020 297827
CHRIEN, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 21,00 Neuvedené EUR 25. September 2020 297826
Bidvest Slovakia s. r. o. Neuvedený celkový počet ponúk 755,00 Neuvedené EUR 25. September 2020 297825
CHRIEN, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 153,00 Neuvedené EUR 25. September 2020 297824
NORDFOOD s.r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 2 928,00 Neuvedené EUR 25. September 2020 297823
INMEDIA, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 66,00 Neuvedené EUR 30. September 2020 297822
INMEDIA, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 53,00 Neuvedené EUR 25. September 2020 297821
INMEDIA, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 235,00 Neuvedené EUR 25. September 2020 297820
INMEDIA, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 1 250,00 Neuvedené EUR 25. September 2020 297819
INMEDIA, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 8 248,00 Neuvedené EUR 25. September 2020 297818
P E Z A a.s. Neuvedený celkový počet ponúk 1 305,00 Neuvedené EUR 11. November 2020 297817

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na dodanie potravín "Lahôdkové šaláty a výrobky" č. 688/2020/OSV 19. Október 2020 19. Október 2020 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. August 2020 26. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106012/content/1086944/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 425398.pdf 13. Marec 2020 27. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083898/content/1053177/download","filename":"Odpovede na otázky VO 425398.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 1 o zmene súťažných podkladov 6. Apríl 2020 6. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086601/content/1048238/download","filename":"Informácia č. 1 o oprave súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119926/content/1114798/download","filename":"Zápisnica - podmienky účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 7 3 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119910/content/1114784/download","filename":"Ponuka 7 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 2 o zmene súťažných podkladov 15. Apríl 2020 15. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087496/content/1049980/download","filename":"Informácia č. 2 o oprave súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6 2 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119902/content/1114767/download","filename":"Ponuka 6 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119924/content/1114795/download","filename":"ZAPISNICA_ OTVÁRANIE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 2 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119898/content/1114756/download","filename":"Ponuka 2 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 7 2 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119908/content/1114775/download","filename":"Ponuka 7 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mrazená hydina a mrazené ryby" č. 690/2020/OSV 20. Október 2020 20. Október 2020 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 11 3 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119920/content/1114794/download","filename":"Ponuka 11 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Marec 2020 15. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042426/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042427/download","filename":"1 Rámcová dohoda Chlieb a pečivo.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042428/download","filename":"2 Rámcová dohoda Rôzne potraviny.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042429/download","filename":"3 Rámcová dohoda Mäso čerstvé.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042430/download","filename":"4 Rámcová dohoda Chladená hydina.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042431/download","filename":"5 Rámcová dohoda Mäsové výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042432/download","filename":"6 Rámcová dohoda Mrazená hydina a ryby.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042433/download","filename":"7 Rámcová dohoda Mrazená zelenina a výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042434/download","filename":"8 Rámcová dohoda Mlieko a mliečne výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042435/download","filename":"9 Rámcová dohoda Ovocie a zelenina.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042436/download","filename":"10 Rámcová dohoda Lahôdkové šaláty a výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042437/download","filename":"11 Rámcová dohoda Vajcia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1042449/download","filename":"Prílohy k súťažným podkladom.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049982/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 1 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049984/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 2 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049985/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 3 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049986/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 4 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049987/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 5 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049988/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 6 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049989/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 7 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049990/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 8 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049991/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 9 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049992/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 10 - upravená.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083896/content/1049993/download","filename":"Príloha F Návrh na plnenie kritéria – Časť 11 - upravená.xlsx"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na dodanie potravín "Rôzne potraviny" č. 689/2020/OSV 19. Október 2020 19. Október 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na dodanie potravín "Vajcia" č. 736/2020/OSV 5. November 2020 5. November 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na dodanie potravín "Chlieb a pečivo" č. 802/2020/OSV 1. December 2020 1. December 2020 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 11 2 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119919/content/1114793/download","filename":"Ponuka 11 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 1 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119889/content/1114748/download","filename":"Ponuka 1 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6 1 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119899/content/1114760/download","filename":"Ponuka 6 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6 3 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119905/content/1114771/download","filename":"Ponuka 6 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 3 o zmene súťažných podkladov 21. Apríl 2020 21. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088327/content/1051567/download","filename":"Informácia č. 3 o oprave súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119927/content/1114802/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 1 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119895/content/1114754/download","filename":"Ponuka 2 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 2 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119890/content/1114750/download","filename":"Ponuka 1 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mrazená zelenina a mrazené výrobky" č. 735/2020/OSV 5. November 2020 5. November 2020 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 7 1 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119906/content/1114772/download","filename":"Ponuka 7 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 11 1 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119914/content/1114788/download","filename":"Ponuka 11 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 10 2 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119913/content/1114787/download","filename":"Ponuka 10 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 10 1 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119912/content/1114786/download","filename":"Ponuka 10 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 3 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119892/content/1114752/download","filename":"Ponuka 1 3.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119928/content/1114806/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×