Osoba

JUDr. Oszkár Világi


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
JUDr. Oszkár Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
58 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
26
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
2
Zmlúv:
2
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
622
Zmlúv:
866
V celkovej hodnote:
1,257,479,746 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Zelená pošta s. r. o. 46529233 Áno
PEKNÁ MODRÁ s.r.o. 35699949 Nie
ISTERMEAT a.s. 36232157 Áno
Cromwell a.s. 31353746 Áno
SLOVNAFT, a.s. 31322832 Áno
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 Nie
Ružička Csekes s. r. o. 36863360 Nie
Poľnohospodárska spoločnosť KOLTA, s. r. o. 00199281 Nie
Poľnohospodárske družstvo KOLTA 00199281 Nie
LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. 36551261 Nie
EUROMILK, a.s. 36241873 Nie
AGROSUN, spol. s r.o. 36231193 Nie
DAC Academy, a.s. 48269263 Nie
Wineresidence s.r.o. 48267431 Nie
N.O.S. Construction, s.r.o. 35946393 Nie
B.C.INVEST, a.s. 36232645 Nie
FK DAC 1904, a.s. 36233846 Nie
SE 2010, a.s. 44787618 Nie
INDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s. 36241083 Nie
SAGAX, s.r.o. 36244589 Nie
DAC ARÉNA, a.s. 47854707 Nie
Warcun, a. s. 45669678 Nie
Media 2U, s. r. o. 50800469 Nie
OMNIA INVEST, s. r. o. 45301271 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ISTERMEAT a.s. 36232157 Áno
SLOVNAFT TRANS a.s. 31385915 Nie
SLOVNAFT, a.s. 31322832 Áno
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 Nie
Ružička Csekes s. r. o. 36863360 Nie
CM European Power Slovakia, s. r. o. 44354258 Nie
EUROMILK, a.s. 36241873 Nie
DAC Academy, a.s. 48269263 Nie
Wineresidence s.r.o. 48267431 Nie
B.C.INVEST, a.s. 36232645 Nie
FK DAC 1904, a.s. 36233846 Nie
SE 2010, a.s. 44787618 Nie
INDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s. 36241083 Nie
DAC ARÉNA, a.s. 47854707 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Dodávka pohonných hmôt pre služobné motorové vozidlá UNLP Košice. 82,017 EUR 4. December 2014
Technické služby mesta, príspevková organizácia Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka 67,849 EUR 13. Máj 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 151,109 EUR 30. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 197,944 EUR 30. Jún 2016
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 679,094 EUR 31. Marec 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 1,709,610 EUR 2. Január 2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá - nafta, benzín na karty 967,387 EUR 22. Júl 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 318,086 EUR 22. Júl 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 85,444 EUR 22. Júl 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 15,689 EUR 22. Júl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 3,500,000 EUR 30. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2015 1,510,853 EUR 2. Január 2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 185,688 EUR 7. Máj 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 6,692 EUR 7. Máj 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 47,638 EUR 20. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za I. Q. 2015 1,263,754 EUR 2. Január 2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 13. Október 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 272,931 EUR 22. Január 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 6,323 EUR 22. Január 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 8,401 EUR 22. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za III. Q. 2015 1,425,034 EUR 2. Január 2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 170,211 EUR 31. Marec 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 14,200 EUR 12. Jún 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 14,124 EUR 14. Január 2016
Záchranná služba Pohonné hmoty 928,368 EUR 19. September 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 112,669 EUR 30. September 2017
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 2017 4,084,992 EUR 12. December 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,345,711 EUR 1. August 2016
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Nákup PHM na palivové karty 109,473 EUR 5. Február 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 11,993 EUR 14. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 19,827 EUR 2. Január 2017
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 1,113,621 EUR 31. Marec 2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nafta motorová dovozom cisternami 200,000 EUR 12. Jún 2018
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 29,703 EUR 12. Jún 2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 312,865 EUR 29. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 244,959 EUR 30. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 224,356 EUR 31. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NÁKUP PHM NA PLATOBNÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ 80,575 EUR 31. Október 2018
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 2017 39,639 EUR 12. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 28. Máj 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup pohonných hmôt 7,837 EUR 26. Marec 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 379,065 EUR 26. Február 2019
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca 10,339 EUR 19. September 2018
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Verejné výberové konanie - plnenie lietadiel 0 20. November 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY 220,000 EUR 13. Január 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 23,938 EUR 3. Október 2019
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 27,664 EUR 31. Júl 2018
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 11,484 EUR 31. Júl 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Oleje a mazivá 17,900 EUR 23. Júl 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 84,761 EUR 31. December 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 517,692 EUR 27. Marec 2019
Letisko Poprad - Tatry, a.s. Motorová nafta 5,870 EUR 25. Január 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 820,421 EUR 30. Jún 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 140,032 EUR 30. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 5,540 EUR 2. Január 2017
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 2017 83,920 EUR 12. December 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 1,745,803 EUR 31. December 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 2,514,107 EUR 31. December 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 92,710 EUR 31. Marec 2021
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 165,735 EUR 25. Marec 2021
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 19,133 EUR 3. Október 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 355,517 EUR 26. Február 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 4,603,333 EUR 12. Júl 2021
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY 7,675 EUR 13. Január 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p. 29,004 EUR 31. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ekologické oleje 10,342 EUR 19. Február 2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 166,139 EUR 30. September 2021
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 304,754 EUR 31. December 2021
Technické služby mesta, príspevková organizácia Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka 47,922 EUR 11. Máj 2016
Slovenský pozemkový fond Karty na čerpanie pohonných látok 121,000 EUR 23. November 2015
Mesto Kolárovo „Pohonné hmoty – Mesto Kolárovo“ 104,000 EUR 22. December 2015
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 905,100 EUR 30. Jún 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá - nafta, benzín na karty 642,782 EUR 21. Január 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 39,966 EUR 22. Júl 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 142,496 EUR 30. September 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 126,622 EUR 31. December 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 834,392 EUR 3. Február 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 14,832 EUR 12. Jún 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 29,103 EUR 22. Júl 2014
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Kreditné karty na nákup pohonných hmôt 240,801 EUR 13. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 576,000 EUR 2. Január 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet 3,218,219 EUR 27. September 2016
Záchranná služba Pohonné hmoty 99,077 EUR 30. Jún 2017
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 128,349 EUR 19. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 24,626 EUR 2. Január 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 357,508 EUR 2. Február 2017
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 185,611 EUR 30. December 2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 20,818 EUR 2. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,571,097 EUR 1. August 2016
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,084,191 EUR 30. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 63,075 EUR 25. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 76,201 EUR 25. Júl 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca 9,925 EUR 19. September 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 129,166 EUR 31. December 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 1,746,258 EUR 31. December 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 1,275,165 EUR 31. December 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 19,467 EUR 31. December 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 184,700 EUR 27. Marec 2019
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 2017 28,938 EUR 12. December 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 131,638 EUR 25. Jún 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 7,072 EUR 19. Február 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 260,752 EUR 30. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 92,927 EUR 31. Október 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Zabezpečenie distribúcie mesačníka 62,749 EUR 9. November 2020
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 215,207 EUR 27. December 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oleje a mazivá 4,242 EUR 10. Január 2020
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,141,784 EUR 31. December 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 14,978 EUR 2. Január 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 127,619 EUR 4. Február 2020
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 2017 58,591 EUR 12. December 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 2,704,737 EUR 30. Jún 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 3,379 EUR 2. Január 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2020 v roku 2021 140,105 EUR 17. December 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. 22,952,300 EUR 31. Júl 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 10,647 EUR 3. Október 2019
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 12,848 EUR 31. Júl 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Nákup pohonných hmôt-2020 5,777 EUR 4. November 2020
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 5,499 EUR 10. Apríl 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 11,006 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 7,313 EUR 6. September 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ekologické oleje 8,290 EUR 19. Február 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 290,900 EUR 27. Marec 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 235,821 EUR 29. Jún 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p. 36,523 EUR 31. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. 7,586 EUR 31. Júl 2020
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,152,449 EUR 30. September 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III. 9,440,000 EUR 11. November 2021
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 32,936 EUR 9. September 2014
Univerzita Komenského v Bratislave Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave 9,379 EUR 5. Apríl 2013
Univerzita Komenského v Bratislave Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty 6,339 EUR 29. Apríl 2015
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 248,698 EUR 19. Marec 2015
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup olejov a mazív 260,800 EUR 26. September 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 220,000 EUR 30. September 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 397,426 EUR 3. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá 32,666 EUR 31. December 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 26,249 EUR 29. Február 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 400,000 EUR 14. Január 2016
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 191,119 EUR 19. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet 3,919,391 EUR 29. December 2015
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží ( benkalorov ) 1,587,964 EUR 17. Január 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 17,893 EUR 14. Január 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 21,850 EUR 22. Júl 2014
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 5,000,000 EUR 13. Júl 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 39,791 EUR 22. Júl 2014
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 954,358 EUR 30. Jún 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 97,475 EUR 30. Jún 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 87,130 EUR 30. September 2017
Slovenský pozemkový fond Nákup pohonných látok na palivové karty 100,000 EUR 15. December 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 18,029 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 192,415 EUR 31. December 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 958,615 EUR 31. December 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,281,658 EUR 1. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 20. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 21. Február 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,570,227 EUR 1. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 42,151 EUR 22. Júl 2014
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 261,825 EUR 31. Júl 2018
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 15,487 EUR 31. Júl 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 80,536 EUR 31. Marec 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží 49,897,307 EUR 18. December 2018
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 23,544 EUR 31. Júl 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty. 18,099 EUR 10. Január 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 14,000,000 EUR 26. Február 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup pohonných hmôt 177,000 EUR 26. Marec 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty. 12,901 EUR 10. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Motorová nafta 2,486,140 EUR 30. Apríl 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 6,287 EUR 21. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 280,551 EUR 30. Jún 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 329,502 EUR 26. Jún 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 20,178 EUR 14. Január 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 1,927,094 EUR 27. Marec 2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 17,630 EUR 6. September 2018
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 2017 60,342 EUR 12. December 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mazacie oleje a mazivá 940 EUR 28. Október 2020
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,005,364 EUR 30. September 2020
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 12,992 EUR 31. Júl 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Nákup pohonných hmôt-2020 80,000 EUR 4. November 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica Nákup a dodanie mazacích olejov a mazív 32,400 EUR 9. November 2020
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca 10,356 EUR 19. September 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 140,761 EUR 31. December 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica Nákup a dodanie mazacích olejov a mazív 26,000 EUR 21. Október 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oleje a mazivá 6,638 EUR 17. Február 2020
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,112,790 EUR 31. Marec 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue 188,312 EUR 31. Marec 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 228,978 EUR 26. Február 2019
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Oleje a mazivá 54,000 EUR 2. September 2020
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 32,351 EUR 31. Júl 2018
TEKOS,spol. s r.o. Motorová nafta alebo ekvivalent 11,278 EUR 3. Január 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C 9,500 EUR 10. Január 2017
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,071,541 EUR 30. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb. 119,497 EUR 31. Marec 2021
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 8,938 EUR 31. Júl 2018
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,115,213 EUR 31. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. 11,374 EUR 31. Júl 2020
Žilinský samosprávny kraj Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. 1,283,577 EUR 2. September 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov (2021) 372,600 EUR 30. Jún 2021
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Nákup pohonných hmôt-2020 11,045 EUR 4. November 2020
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,135,661 EUR 30. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač prepravných dokladov 650,000 EUR 26. August 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 185,370 EUR 27. Marec 2019
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Pohonné hmoty pre motorové vozidlá. 67,236 EUR 26. Október 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ 95,000,000 EUR 12. December 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 56,791 EUR 22. Júl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 3,057,021 EUR 30. September 2014
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet, číslo zákazky v EVO: 02.01 551,995 EUR 12. Jún 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 46,645 EUR 22. Júl 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 91,329 EUR 31. Marec 2015
Záchranná služba Pohonné hmoty 1,419,588 EUR 26. Január 2015
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 46,678 EUR 9. September 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 153,049 EUR 31. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 349,700 EUR 22. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 508,900 EUR 22. Júl 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 34,715 EUR 22. Júl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok na platobné karty (6759-MST, 206/2010) 832,000 EUR 31. December 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 3,575,243 EUR 31. December 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt 67,888 EUR 22. November 2013
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 818,743 EUR 31. December 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 9,406 EUR 14. Január 2016
Technické služby mesta, príspevková organizácia Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka 52,771 EUR 20. Jún 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 367,213 EUR 2. Február 2017
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 13,742 EUR 12. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 12. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,971 EUR 12. September 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 162,774 EUR 30. September 2017
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 937,965 EUR 30. September 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt 44,092 EUR 22. November 2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 182,609 EUR 31. Marec 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca 97,656 EUR 19. September 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 90 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 1,092,294 EUR 13. November 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 12,945,556 EUR 13. November 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 20,296,049 EUR 13. November 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 981,690 EUR 31. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodávka olejov a prevádzkových kvapalín pre motorové vozidlá 698,060 EUR 18. Marec 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 208,853 EUR 31. Marec 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Motorová nafta 193,333 EUR 20. Február 2019
Univerzita Komenského v Bratislave Bezhotovostný nákup pohonných hmôt 170,000 EUR 30. Apríl 2019
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 13,052 EUR 31. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 57,940 EUR 1. August 2016
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,055,615 EUR 30. Jún 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 792,136 EUR 31. December 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 4,379 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 14,359 EUR 6. September 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup pohonných hmôt 15,525 EUR 26. Marec 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 24,400 EUR 14. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 24. Október 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2019 v roku 2020 150,929 EUR 2. Marec 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Nákup olejov a mazív. 71,399 EUR 16. September 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 191,561 EUR 26. Február 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 44,150 EUR 21. Február 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 162,117 EUR 27. Marec 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 97,034 EUR 30. Jún 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Automobilové oleje a mazivá 8,333 EUR 24. Február 2021
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY 3,100 EUR 13. Január 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 98,850 EUR 1. August 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 302,697 EUR 26. Február 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 5,139 EUR 13. Júl 2017
Psychiatrická nemocnica Hronovce Mäso 48,959 EUR 7. September 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p. 569,572 EUR 31. Marec 2021
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C 12,050 EUR 22. November 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,270,000 EUR 1. August 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 26,620 EUR 31. Júl 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-1 na Letisku M. R. Štefánika Bratislava 2,971,967 EUR 2. November 2020
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Nákup PHM na palivové karty 100,000 EUR 17. Marec 2021
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY 2,510 EUR 13. Január 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Oleje a mazivá 350,980 EUR 28. Apríl 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oleje a mazivá 9,993 EUR 24. Máj 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue 618,544 EUR 30. Jún 2021
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 132,726 EUR 30. September 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Neadresné distribučné služby pre časopis in.ba 99,215 EUR 26. November 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 2,133,769 EUR 31. December 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 1,815,843 EUR 31. December 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2015 206,100 EUR 27. Apríl 2016
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup olejov pre vozidlá MHD 195,000 EUR 8. Október 2014
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik motorová nafta 2014 104,610 EUR 18. Júl 2014
Univerzita Komenského v Bratislave Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty 350,000 EUR 29. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2015 1,220,120 EUR 2. Január 2012
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 802,423 EUR 31. December 2015
Záchranná služba Pohonné hmoty 183,849 EUR 26. Január 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 235,506 EUR 2. November 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 6,560 EUR 2. November 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 22,904 EUR 2. November 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 45,411 EUR 22. Júl 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 222,214 EUR 19. Marec 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta a pohonné látky 4,200,000 EUR 27. Október 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 299,310 EUR 24. Október 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 66,527 EUR 24. Október 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 36,865 EUR 24. Október 2014
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet 850,000 EUR 30. Jún 2014
Univerzita Komenského v Bratislave Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave 11,340 EUR 5. Apríl 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet 3,921,877 EUR 30. Jún 2015
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 28,044 EUR 9. September 2014
Univerzita Komenského v Bratislave Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty 11,503 EUR 29. Apríl 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá - nafta, benzín na karty 132,296 EUR 29. Február 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 33,361 EUR 22. Júl 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 19,455 EUR 22. Júl 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 163,499 EUR 19. September 2014
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 710,921 EUR 30. September 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 20,999 EUR 14. Január 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 14,766 EUR 12. Jún 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 263,182 EUR 17. December 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,305,748 EUR 1. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 36,144 EUR 22. Júl 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 910,959 EUR 31. December 2016
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 1,044,269 EUR 31. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 19,950 EUR 10. Február 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 644,306 EUR 31. Marec 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,482,304 EUR 1. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 29,992 EUR 2. Január 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 49,725 EUR 8. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 28. Apríl 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 1,040,663 EUR 30. Jún 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 11,845 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt 65,103 EUR 22. November 2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 32,748 EUR 22. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 18,009 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 107,740 EUR 31. December 2017
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 1,058,268 EUR 31. December 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 121,371 EUR 19. Február 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 362,212 EUR 29. Marec 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 36,954 EUR 31. Marec 2018
Technické služby mesta Svit Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit 199,553 EUR 14. Máj 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 21,791 EUR 14. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,925 EUR 20. Jún 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 368,993 EUR 2. Február 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 268,409 EUR 26. September 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 199,866 EUR 30. September 2018
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Palivové karty na nákup pohonných hmôt 200,000 EUR 10. December 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 350,273 EUR 2. Február 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 14,129 EUR 6. September 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 19,342 EUR 14. Január 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY 7,067 EUR 13. Január 2020
Žilinský samosprávny kraj Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. 3,630,580 EUR 2. September 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Motorová nafta 278,685 EUR 30. Apríl 2019
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Nákup pohonných hmôt palivovými kartami pre motorové vozidlá 98,820 EUR 12. December 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny 216,666 EUR 17. Január 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny 18,041 EUR 17. Január 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny 77,500 EUR 17. Január 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží 3,490,745 EUR 18. December 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oleje a mazivá 3,975 EUR 12. Máj 2020
Rozhlas a televízia Slovenska Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS 1,330,850 EUR 30. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue 168,002 EUR 30. Jún 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nákup pohonných hmôt 14,577 EUR 26. Marec 2019
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,056,700 EUR 31. December 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 16,641 EUR 3. Október 2019
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Karty na čerpanie pohonných hmôt a umývanie osobných motorových vozidiel 100,000 EUR 17. Marec 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 649,700 EUR 27. Marec 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 114,815 EUR 10. September 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue 311,252 EUR 30. September 2021
Žilinský samosprávny kraj Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb. 11,754 EUR 31. Marec 2021
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 24,817 EUR 31. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet 3,462,595 EUR 29. September 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 292,187 EUR 30. September 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 146,720 EUR 30. Jún 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave 10,528 EUR 5. Apríl 2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 148,569 EUR 31. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 209,311 EUR 19. September 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Plnenie Rámcovej dohody č.OVO1-2013/000634 na Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá 94,622 EUR 30. September 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 277,237 EUR 24. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 1,421,818 EUR 2. Január 2012
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 237,823 EUR 19. Marec 2015
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet 990,089 EUR 7. Október 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet 3,527,629 EUR 29. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 10. Júl 2015
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 805,640 EUR 31. Marec 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá - nafta, benzín na karty 742,779 EUR 26. Január 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 348,123 EUR 17. Február 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 12,925 EUR 17. Február 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 24,307 EUR 17. Február 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-1 na Letisku M.R.Štefánika Bratislava 3,600,000 EUR 2. Február 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 32,528 EUR 9. September 2014
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 842,054 EUR 30. Jún 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty 6,907 EUR 29. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 30,000,000 EUR 1. August 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 12,729 EUR 14. Január 2016
Služby Mesta Piešťany Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka 450,000 EUR 27. Apríl 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 186,167 EUR 31. December 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 4,000,000 EUR 2. Február 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,245,277 EUR 1. August 2016
Záchranná služba Pohonné hmoty 110,966 EUR 31. Marec 2017
Slovenská inšpekcia životného prostredia Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment 184,667 EUR 22. November 2017
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 21,335 EUR 12. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,956 EUR 6. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 126 EUR 8. December 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 147,839 EUR 28. Február 2018
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 12,458 EUR 12. Jún 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 254,299 EUR 2. Február 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 598,454 EUR 31. Marec 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 394,701 EUR 2. Február 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 1,085,843 EUR 30. Jún 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 195,828 EUR 28. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 1,876,513 EUR 31. Marec 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 1,110,082 EUR 30. September 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 254,235 EUR 27. December 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 16,310 EUR 2. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,676,164 EUR 1. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,320,250 EUR 1. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 656,961 EUR 31. Marec 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 302,023 EUR 26. Február 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov 379,520 EUR 10. Jún 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 392,303 EUR 26. Február 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 2,631 EUR 2. Január 2017
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 550,000 EUR 3. Október 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 129,165 EUR 30. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 665,842 EUR 30. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,385,000 EUR 1. August 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 665,842 EUR 30. September 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Nákup olejov a mazív 70,400 EUR 3. November 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. 10,082 EUR 31. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue 94,874 EUR 31. December 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 371,195 EUR 26. Február 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 6,037 EUR 24. September 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 6,037 EUR 18. Október 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 359,879 EUR 31. Marec 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 980 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 6,158 EUR 6. September 2018
Letisko Sliač, a.s. Zabezpečenie dodávania leteckých pohonných hmôt JET A1 2,577,300 EUR 9. Jún 2020
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca 6,377 EUR 19. September 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 750,000 EUR 14. August 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 810,371 EUR 31. December 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY 6,349 EUR 13. Január 2020
Slovenská konsolidačná, a.s. Poskytnutie služieb spracovania, hromadnej tlače, balenia a distribúcie zásielok. 65,074 EUR 22. Apríl 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Nákup olejov a mazív. 59,000 EUR 14. September 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. 110,854 EUR 31. Júl 2020
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 21,993 EUR 31. Júl 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 353,547 EUR 26. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá - nafta, benzín na karty 791,225 EUR 30. Október 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 4,304,000 EUR 29. Október 2015
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 749,099 EUR 30. Jún 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hos 2,217,463 EUR 31. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave 9,807 EUR 5. Apríl 2013
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 797,291 EUR 30. September 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá - nafta, benzín na karty 847,888 EUR 20. Júl 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 1,094,027 EUR 30. Jún 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet 3,898,267 EUR 31. Marec 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá - nafta, benzín na karty 482,870 EUR 24. Apríl 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 935,000 EUR 22. Júl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 560,220 EUR 31. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 54,096 EUR 6. November 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt 1,025,150 EUR 22. November 2013
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 17,309 EUR 12. Jún 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 254,534 EUR 19. September 2014
Záchranná služba Pohonné hmoty 101,001 EUR 26. Január 2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2016 206,022 EUR 16. Marec 2017
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 16,211 EUR 12. Jún 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt 55,733 EUR 22. November 2013
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 207,470 EUR 2. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet 4,501,318 EUR 28. Marec 2017
Technická univerzita v Košiciach Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 250,000 EUR 28. September 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,317,062 EUR 1. August 2016
Záchranná služba Pohonné hmoty 105,802 EUR 20. September 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 1,026,878 EUR 30. September 2017
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 103,066 EUR 19. September 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 340,788 EUR 2. Február 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 37,199 EUR 22. Júl 2014
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 191,626 EUR 30. Jún 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 16,949 EUR 22. Júl 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby 27,790 EUR 5. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 16,599 EUR 2. Január 2017
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 2017 364,545 EUR 12. December 2017
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 2017 85,841 EUR 12. December 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 3,662,000 EUR 28. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 528,000 EUR 21. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 561,000 EUR 21. Marec 2019
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 1,095,248 EUR 30. September 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca 8,170 EUR 19. September 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 901,371 EUR 30. September 2020
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 10,096 EUR 6. September 2018
Záchranná služba Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 1,239,555 EUR 15. August 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 8,740 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny 55,736 EUR 30. September 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží 7,176,261 EUR 18. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodávka olejov a prevádzkových kvapalín pre motorové vozidlá 66,976 EUR 30. September 2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 6,580 EUR 6. September 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Motorová nafta 197,147 EUR 30. Apríl 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodávka olejov a prevádzkových kvapalín pre motorové vozidlá 73,575 EUR 31. December 2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 12,667 EUR 6. September 2018
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca 11,392 EUR 19. September 2018
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 15,646 EUR 3. Október 2019
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca 8,768 EUR 19. September 2018
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Kreditné karty na nákup pohonných hmôt 164,792 EUR 16. December 2020
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 202,794 EUR 23. December 2020
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C 17,000 EUR 23. November 2016
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 5,500 EUR 2. Február 2017
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Pohonné hmoty 131,663 EUR 22. Máj 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oleje a plastické mazivá 5,340 EUR 26. Január 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 856,006 EUR 30. September 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží 2,495,380 EUR 18. December 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ekologické oleje 228,039 EUR 19. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ekologické oleje 21,013 EUR 19. Február 2021
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY 8,100 EUR 13. Január 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 2021 0 EUR 21. December 2021
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 918,697 EUR 30. September 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá - nafta, benzín na karty 1,023,955 EUR 24. Október 2014
Národná transfúzna služba SR Dodávka pohonných hmôt pre potreby Národnej transfúznej služby SR 293,032 EUR 1. August 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet 3,891,323 EUR 30. Jún 2014
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 32,992 EUR 9. September 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 277,996 EUR 23. Júl 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 6,964 EUR 23. Júl 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorová nafta do nádrží 33,007 EUR 23. Júl 2015
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 24,604 EUR 9. September 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 241,553 EUR 19. Marec 2015
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet 906,925 EUR 31. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet 4,452,378 EUR 31. December 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 17,631,091 EUR 3. Február 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 131,217 EUR 31. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY 11,250,000 EUR 21. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2014 1,551,604 EUR 2. Január 2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží 747,135 EUR 14. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 158,096 EUR 30. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivá 1,413,493 EUR 30. September 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 16,494 EUR 12. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 798,690 EUR 1. August 2016
Záchranná služba Pohonné hmoty 100,718 EUR 26. Január 2015
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty. 130,000 EUR 10. Január 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 16,575 EUR 31. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 31. December 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 103,803 EUR 31. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 20,335 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet 62,603 EUR 31. Marec 2017
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Pohonné hmoty 160,419 EUR 19. September 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 203,913 EUR 30. Jún 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt 81,436 EUR 22. November 2013
Dopravný úrad Dodávka a nákup leteckých pohonných hmôt JET A1 na letisku M. R. Štefánika Bratislava do lietadla L-410 UVP-E-LW - poznávacej značky OM-SYI 83,333 EUR 16. Október 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 221,768 EUR 28. December 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby 41,000 EUR 22. Júl 2014
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 18,500,000 EUR 13. Jún 2018
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. 920,596 EUR 30. Jún 2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 142,072 EUR 6. September 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkových Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky leteckým palivom JET A-1 na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava. 2,700,000 EUR 11. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 16,200,000 EUR 27. Marec 2019
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 15,167 EUR 31. Júl 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 370,330 EUR 29. Marec 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta do koľajovej mechanizácie 194,301 EUR 2. Február 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 123,540 EUR 26. Február 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 17,098 EUR 2. Január 2017
TEKOS,spol. s r.o. Motorová nafta alebo ekvivalent 12,200 EUR 17. December 2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 14,663 EUR 6. September 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 107,214 EUR 30. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue 158,918 EUR 30. September 2020
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca 11,050 EUR 19. September 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Motorová nafta 179,793 EUR 3. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) 216,149 EUR 30. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 20,038 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt 19,707 EUR 6. September 2018
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 33,785 EUR 3. Október 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 8,726 EUR 2. Január 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 905,534 EUR 27. Marec 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 111,289 EUR 31. Marec 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 1,468,000 EUR 1. August 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY 7,499 EUR 13. Január 2020
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá 3,120,000 EUR 8. Február 2021
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV 150,415 EUR 22. Jún 2020
Slovenská pošta, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. 961,011 EUR 30. Jún 2020
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik Olej prevodový 363 EUR 22. September 2016
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO Motorová nafta 58,350 EUR 12. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue 7,139,318 EUR 24. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 1,756 EUR 9. September 2019
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Nákup pohonných hmôt-2020 9,710 EUR 4. November 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa 203,353 EUR 26. Február 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Umývanie osobných motorových vozidiel 2,080 EUR 6. Máj 2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nákup PHM na palivové karty 192,483 EUR 16. Jún 2021
Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet 12,898 EUR 31. Júl 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 136,072 EUR 30. Jún 2021
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Motorové a prevodové oleje 159,188 EUR 15. Júl 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny 55,629 EUR 30. Jún 2021
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Nákup pohonných hmôt-2020 10,696 EUR 11. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue 454,191 EUR 31. December 2021
Slovenské národné divadlo Nákup pohonných hmôt. 238,800 EUR 28. Apríl 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 218,183 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 21,714 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 678 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,135 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,849 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5,143 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 395 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 790 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,852 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,576 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 210 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 91 EUR 31. December 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 42 EUR 31. December 2016
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok 192,378 EUR 4. Jún 2018
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 29,409,012 EUR 30. Jún 2018
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 585,000 EUR 31. December 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 22,865 EUR 30. Marec 2020
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Motorová nafta 24,209 EUR 7. December 2017
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 213,900 EUR 23. Marec 2021
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty 200,000 EUR 18. August 2015
Solar 2009, a.s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 29,356,778 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 23 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,220 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 337 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 61,856 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5,019 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 233 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 472 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,361 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 113 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 232 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 867 EUR 31. Marec 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 30 EUR 31. Marec 2016
Solar 2009, a.s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 164,184,466 EUR 22. December 2014
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 164,184,466 EUR 31. Január 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Oleje a mazivá 28,900 EUR 1. August 2018
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 29,477 EUR 31. December 2019
Technické služby mesta Galanta Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 22,069 EUR 30. September 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Motorová nafta, automobilový benzín 275,810 EUR 31. December 2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 272,321 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 26,973 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 780 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,483 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,745 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 6,020 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 456 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,302 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,545 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,291 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 259 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 103 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 62 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 273,710 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 28,533 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 775 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,482 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,451 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 6,389 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 399 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,322 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,554 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,011 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 354 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 82 EUR 31. December 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 30 EUR 31. December 2018
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 585,000 EUR 31. December 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 24,279 EUR 30. Marec 2020
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Motorové, prevodové oleje a hydraulické kvapaliny 125,436 EUR 6. Október 2021
Mesto Dunajská Streda „Pohonné hmoty – mesto Dunajská Streda“ 50,000 EUR 21. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Motorová nafta, automobilový benzín 310,050 EUR 30. Jún 2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Motorová nafta, automobilový benzín 290,480 EUR 30. September 2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 210,050 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 22,977 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 650 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,229 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,369 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,838 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 317 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 662 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,794 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,158 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 172 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 92 EUR 30. September 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 53 EUR 30. September 2016
Solar 2009, a.s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 19,642,775 EUR 31. December 2016
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 125,000 EUR 23. Marec 2018
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 45,332,072 EUR 30. September 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 258,014 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 26,449 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 837 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,416 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,341 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5,412 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 447 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,335 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,493 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,872 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 208 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 109 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 38 EUR 31. Marec 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 271,325 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 31,684 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 807 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,300 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,174 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 6,155 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 544 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,301 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,874 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,067 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 236 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 88 EUR 30. Jún 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 64 EUR 30. Jún 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Oleje a mazivá pre OZ PN/2020 23,100 EUR 29. Október 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 604,000 EUR 30. Marec 2020
Technické služby mesta Galanta Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 16,635 EUR 30. September 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 29,455 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 787 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,522 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,374 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5,889 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 516 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,321 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,155 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,870 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 182 EUR 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 0 30. September 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 47 EUR 30. September 2019
Verejnoprospešné služby Stupava Karty na čerpanie pohonných látok, bezolovnatý benzín, motorová nafta 46,000 EUR 4. November 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 266,823 EUR 30. September 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 46,380 EUR 30. Marec 2020
Technické služby mesta Galanta Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 21,611 EUR 30. September 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 25,642 EUR 30. Marec 2020
Nemocnice s poliklinikami n.o. Dodávka PHM /motorového benzínu a nafty/ pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch 114,000 EUR 29. Jún 2016
Nemocnice s poliklinikami n.o. Dodávka PHM /motorového benzínu a nafty/ pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch 97,000 EUR 29. Jún 2016
Slovenská národná knižnica NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET 79,152 EUR 19. Január 2017
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 16,056,503 EUR 31. Marec 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup pohonných látok prostrednictvom palivových kariet 105,929 EUR 12. September 2018
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 12,699,131 EUR 31. Január 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 257,052 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 24,204 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 917 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,565 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,648 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5,033 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 346 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,440 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,602 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 262 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 73 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 23 EUR 31. December 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 13,417 EUR 30. Marec 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 29,075 EUR 31. December 2019
Technické služby mesta Galanta Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 295,450 EUR 30. September 2020
Technické služby mesta Galanta Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 15,966 EUR 30. September 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 49,650 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,800,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 430,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 14,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 36,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 100,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 77,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 7,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 33,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 68,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 6,700 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 7,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,000 EUR 18. Február 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Motorová nafta, automobilový benzín 263,299 EUR 30. Jún 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 221,601 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 22,144 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 616 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,511 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,391 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5,310 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 436 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 753 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,957 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,270 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 267 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 120 EUR 30. Jún 2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 57 EUR 30. Jún 2016
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa 159,000 EUR 29. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 224,910 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 21,749 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 760 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,131 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,047 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5,158 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 495 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,137 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,414 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,377 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 297 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 97 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 28 EUR 31. Marec 2018
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 585,000 EUR 31. December 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Oleje a mazivá pre OZ PN/2019 24,000 EUR 9. August 2019
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY PRE POTREBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 67,500 EUR 7. Jún 2016
Spojená škola Motorová nafta 32,378 EUR 14. September 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Motorová nafta, automobilový benzín 251,349 EUR 31. December 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Motorová nafta, automobilový benzín 241,709 EUR 31. Marec 2015
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá 900,000 EUR 31. Máj 2017
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 23,519,798 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 225,151 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 22,196 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 534 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,989 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,386 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5,261 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 388 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 605 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,771 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,585 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 183 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 136 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 58 EUR 30. September 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 243,191 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 21,764 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 782 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,858 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,538 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,976 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 334 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 825 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,107 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,649 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 329 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 68 EUR 31. December 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 26 EUR 31. December 2017
Slovenská agentúra životného prostredia Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet 131,700 EUR 27. Jún 2018
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 46,755,115 EUR 31. December 2018
Bratislavský samosprávny kraj NÁKUP POHONNÝCH HMÔT A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET 241,678 EUR 7. Október 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 17,421 EUR 30. Marec 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 54,407 EUR 31. December 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Motorová nafta, automobilový benzín 263,626 EUR 30. September 2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 226,067 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 24,637 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 797 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,226 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,009 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,622 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 400 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,038 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,031 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,894 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 348 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 135 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 35 EUR 31. Marec 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 234,584 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 25,282 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 739 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,137 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,192 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 5,146 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 458 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 785 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,094 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,643 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 212 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 174 EUR 30. Jún 2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 59 EUR 30. Jún 2017
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 27,343,417 EUR 30. September 2017
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 35,214,980 EUR 31. December 2017
Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb 24,816,127 EUR 31. Marec 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 277,195 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 31,231 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 816 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,317 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 3,636 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 6,201 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 579 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,283 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4,293 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,961 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 294 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 137 EUR 30. Jún 2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 50 EUR 30. Jún 2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 235,000 EUR 23. August 2018
Spojená škola Motorová nafta 34,856 EUR 11. Január 2018
Bratislavský samosprávny kraj NÁKUP POHONNÝCH HMÔT A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET 495,000 EUR 7. Október 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 160,246 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 16,960 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 600 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,487 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,808 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,764 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 167 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 911 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 2,305 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 1,043 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 171 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 82 EUR 17. Február 2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 8 EUR 17. Február 2020
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Motorová nafta 17,839 EUR 14. August 2017
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Motorová nafta 31,600 EUR 8. November 2016
Bratislavský samosprávny kraj NÁKUP POHONNÝCH HMÔT A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET 237,996 EUR 7. Október 2020

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×