Osoba

Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
54 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
12
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
39
Zmlúv:
41
V celkovej hodnote:
5,817,097 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
TAURIS, a.s. 36773123 Áno
SLOVWOOD Ružomberok, a.s. 36406317 Nie
FK INVEST KOŠICE a.s. 36185159 Nie
Mondi SCP, a.s. 31637051 Nie
Mestský futbalový klub, a.s. 36412970 Nie
SHP SLAVOŠOVCE, a.s. 36200166 Nie
SHP Harmanec, a.s. 00153052 Nie
ECOPAP s.r.o. 50318012 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
TAURIS, a.s. 36773123 Áno
NOEMA, s.r.o. 36469505 Áno
RYBA Košice spol. s r.o. 17147522 Áno
SLOVWOOD Ružomberok, a.s. 36406317 Nie
FK INVEST KOŠICE a.s. 36185159 Nie
TAURIS Cassovia, s.r.o. 00697893 Nie
Mondi SCP, a.s. 31637051 Nie
TAURIS NITRIA spol. s r.o. 31414206 Nie
Mestský futbalový klub, a.s. 36412970 Nie
SHP SLAVOŠOVCE, a.s. 36200166 Nie
SHP Harmanec, a.s. 00153052 Nie
ECOPAP s.r.o. 50318012 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Výber ochraňovateľa zásob hmotných rezerv 4,995,720 EUR 3. August 2016
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA 57,547 EUR 20. Január 2021
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA 62,369 EUR 20. Január 2021
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Mrazená zelenina 2,250 EUR 17. August 2017
Technická univerzita v Košiciach Mrazená zelenina a ovocie 4,466 EUR 13. Jún 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Majonézové šaláty a lahôdky (12-21) 6,558 EUR 8. Január 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Majonézové šaláty 7,833 EUR 3. September 2019
Technická univerzita v Košiciach Mrazené ryby 15,544 EUR 23. Október 2017
Mesto Banská Bystrica Dodávka potravín do 27 Školských jedální pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici 37,338 EUR 18. December 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mäsové výrobky 10,214 EUR 14. September 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Balené majonézové šaláty lahôdkové 33,768 EUR 13. December 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina 3,200 EUR 20. Jún 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina 6,808 EUR 7. December 2016
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov Potraviny - Rybacie a lahôdkové šaláty, lahôdky 637 EUR 22. December 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Mrazené výrobky 78,075 EUR 13. Október 2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Mrazené výrobky 24,148 EUR 13. Október 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Mrazené potraviny 2020 2,830 EUR 18. December 2020
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov Mäso a mäsové výrobky 5,970 EUR 21. August 2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Mrazené ryby 50,666 EUR 23. Júl 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mäsové výrobky, saláma, šunka, klobásy, slanina 6,828 EUR 1. December 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Balené šaláty lahôdkové a rybacie 28,083 EUR 29. December 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Mrazené ryby 3,335 EUR 22. September 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Mrazená a chladená hydina pre ŠDaJ UPJŚ v Košiciach 200,000 EUR 7. Apríl 2015
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mrazené bravčové mäso (12-05) 7,350 EUR 16. August 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Hydina 2020 5,583 EUR 18. December 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Majonézové šaláty a lahôdky 5,363 EUR 22. Január 2021
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Balené majonézové šaláty lahôdkové 7,858 EUR 16. Jún 2017
Materská škola Havanská 26, Košice Mrazené ryby 2,000 EUR 10. Február 2020
Národný onkologický ústav Hydina hlboko mrazená 3,416 EUR 30. Marec 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Mrazené ryby 3,816 EUR 23. December 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Balené majonézové šaláty 24,067 EUR 25. Október 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hovädzie a bravčové mäso mrazené 28,167 EUR 16. Február 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mrazené ryby 7,083 EUR 19. Február 2021
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave 12,000 EUR 22. Júl 2015
Nemocnica svätého Michala, a. s. Dodávka potravín - hlboko mrazené výrobky 18,200 EUR 9. September 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mrazené ryby 6,836 EUR 10. Február 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Balené majonézové šaláty 10,275 EUR 30. Október 2020
Materská škola Mäso a mäsové výrobky 7,410 EUR 27. Marec 2020
Základná škola Považská 12 Mrazené potraviny a ryby 5,825 EUR 22. December 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Balené majonézové šaláty 12,333 EUR 3. Máj 2018
Materská škola Mäso a mäsové výrobky 5,327 EUR 30. Október 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×