Osoba

Jacek Engel


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Jacek Engel
Adresa:
Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500
Krajina:
Spojené arabské emiráty
Verejná osoba:
Nie
Vek:
61 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
9
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
113
Zmlúv:
241
V celkovej hodnote:
17,696,024 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Kameňolom Sokolec s.r.o. 36023574 Áno
VSK MINERAL s.r.o. 36706311 Áno
Poľnohospodárske družstvo Paňovce 31692966 Nie
VSK PRO - ZEO s.r.o. 36494046 Nie
MRAMOR SLOVENSKO s. r. o. 46949003 Nie
VSK s.r.o. 31710182 Nie
VSK a.s. 31710182 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Kameňolom Sokolec s.r.o. 36023574 Áno
VSK MINERAL s.r.o. 36706311 Áno
Poľnohospodárske družstvo Paňovce 31692966 Nie
MINERAL AGRO, s.r.o. 44422113 Nie
VSK PRO - ZEO s.r.o. 36494046 Nie
MRAMOR SLOVENSKO s. r. o. 46949003 Nie
VSK s.r.o. 31710182 Nie
VSK a.s. 31710182 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 1,686 EUR 19. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 5,893 EUR 12. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 10,844 EUR 19. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 434 EUR 26. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 11,582 EUR 5. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 5,541 EUR 4. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 3,331 EUR 7. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 4,025 EUR 7. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 17,500 EUR 7. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 2,589 EUR 4. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 14,631 EUR 2. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 1,887 EUR 3. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 10,504 EUR 7. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 13,378 EUR 7. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 4,819 EUR 3. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 11,256 EUR 3. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 600 EUR 13. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 6,331 EUR 13. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 1,650 EUR 6. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 18,877 EUR 20. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 4,835 EUR 5. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 869 EUR 19. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 22,451 EUR 19. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 448 EUR 2. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 15,744 EUR 5. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 4,721 EUR 12. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 38,398 EUR 18. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,664 EUR 30. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 2,497 EUR 27. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 5,980 EUR 30. Október 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 8,741 EUR 5. Október 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 22,255 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 37,543 EUR 10. August 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 5,629 EUR 14. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 7,217 EUR 14. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,224 EUR 15. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,774 EUR 26. Október 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Košická oblasť 42,793 EUR 20. Máj 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 41,446 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 61,490 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 55,082 EUR 30. Jún 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,290 EUR 7. Júl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 18,450 EUR 29. Júl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 7,700 EUR 24. Júl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 24,915 EUR 19. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 2,410 EUR 19. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 8,375 EUR 21. September 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,050 EUR 23. September 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 28,390 EUR 18. August 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 17. Kamenivo na zimný posyp ciest 2,335 EUR 15. Október 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Košická oblasť 0 20. Máj 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Lomový kameň-tuf 290 EUR 8. Marec 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2. Kamenivo na zimný posyp ciest 11,800 EUR 17. Február 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6. Kamenivo na posyp ciest 4,460 EUR 2. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 553 EUR 13. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,703 EUR 13. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 74,528 EUR 8. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 22,628 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 485 EUR 18. August 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 16,252 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 29,650 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 20,603 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 86,917 EUR 10. August 2017
Technické služby mesta Humenné Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 2,830 EUR 9. Október 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 114,372 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 22,680 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Košická oblasť 31,647 EUR 20. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6. Kamenivo na zimný posyp ciest 25,930 EUR 10. Október 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5. Kamenivo na posyp ciest 24,225 EUR 24. Február 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 11,271 EUR 13. August 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 8. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 6,980 EUR 14. August 2020
Technické služby mesta Humenné Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 2,500 EUR 3. Október 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Košická oblasť 48,278 EUR 20. Máj 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 19,529 EUR 29. Marec 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 2,977 EUR 4. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 4,756 EUR 11. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 10,275 EUR 4. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 16,092 EUR 4. Apríl 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 39,895 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 58,901 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 49,812 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 50,410 EUR 31. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 37,300 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 23,985 EUR 19. Január 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 15,603 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 127,046 EUR 10. August 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 9,966 EUR 23. Január 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 32,472 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 97,115 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 4,353 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 23,702 EUR 10. August 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,958 EUR 9. Január 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 19,099 EUR 9. Január 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 7,062 EUR 8. Január 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva pre 04 4,660 EUR 27. Február 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 10,270 EUR 11. August 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 20,000 EUR 5. Jún 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 15,005 EUR 2. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 17,645 EUR 29. Marec 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Drvené kamenivo určené pre použitie pri vysprávkach ciest tryskovou metódou. 13,700 EUR 18. Jún 2015
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 8,780 EUR 3. Máj 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp 207,012 EUR 30. September 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp 403,123 EUR 2. Október 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp 62,485 EUR 30. September 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 11. Kamenivo na zimný posyp ciest 9,640 EUR 10. Október 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 2,100 EUR 20. Február 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva pre 26 1,890 EUR 28. Február 2020
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Prírodné drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 6,600 EUR 8. Október 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 13. Kamenivo na zimný posyp ciest 10,000 EUR 23. Január 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 17. Kamenivo na zimný posyp ciest 5,000 EUR 5. Marec 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 3,916 EUR 10. Máj 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 8,815 EUR 10. Máj 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 4,900 EUR 12. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 7,345 EUR 12. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 6,229 EUR 12. Júl 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 3,331 EUR 19. September 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 14,867 EUR 18. August 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 13. Kamenivo na zimný posyp ciest 3,615 EUR 14. Október 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva pre 31 7,327 EUR 28. Február 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12. Kamenivo na zimný posyp ciest 12,000 EUR 23. Január 2018
Technické služby mesta Humenné Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 2,496 EUR 27. September 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4. Kamenivo na zimný posyp ciest 11,250 EUR 17. Február 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 16. Kamenivo na zimný posyp ciest 3,579 EUR 6. Marec 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 14. Kamenivo na posyp ciest 6,400 EUR 26. Február 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3. Kamenivo na posyp ciest 4,320 EUR 2. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 65,578 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 13,434 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 96,094 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 14,234 EUR 18. August 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 19,435 EUR 5. September 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 6,910 EUR 1. Október 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 5,247 EUR 27. September 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 12,000 EUR 16. Apríl 2019
Technické služby mesta Humenné Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 1,550 EUR 12. Október 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Košická oblasť 44,894 EUR 20. Máj 2019
Technické služby mesta Humenné Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 3,600 EUR 30. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 30,320 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 55,082 EUR 29. Jún 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 6,947 EUR 12. August 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 13. Kamenivo na posyp ciest 5,760 EUR 25. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 12,790 EUR 1. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 545 EUR 11. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 14,041 EUR 11. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 861 EUR 11. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 501 EUR 4. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 804 EUR 11. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 14,817 EUR 5. Máj 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 2,868 EUR 4. Máj 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 4,137 EUR 6. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 3,979 EUR 3. Jún 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 650 EUR 4. Máj 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 17,779 EUR 6. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 3,225 EUR 8. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 2,065 EUR 1. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 24,939 EUR 3. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 1,788 EUR 7. Október 2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 9,791 EUR 20. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 17,630 EUR 20. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 12,458 EUR 20. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 2,303 EUR 9. Február 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 10,150 EUR 20. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 1,457 EUR 20. Január 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 235,834 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 423,140 EUR 10. August 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 33,193 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 13,434 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 40,564 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 28,711 EUR 18. August 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20. Kamenivo na zimný posyp ciest 54,900 EUR 12. Október 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Košická oblasť 1,334,991 EUR 20. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 8. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 11,652 EUR 25. Jún 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 4,510 EUR 26. Jún 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň 10,505 EUR 10. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Košická oblasť 43,348 EUR 20. Máj 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 6,438 EUR 31. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 4,229 EUR 19. Január 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 4,081 EUR 19. Január 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4. Kamenivo na zimný posyp ciest 45,100 EUR 8. Október 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,940 EUR 16. November 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,400 EUR 4. November 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,393 EUR 20. November 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 8. Kamenivo na posyp ciest 46,950 EUR 24. Február 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Kamenivo drvené, Kamenivo drvené (makadam) 847 EUR 3. August 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1. Kamenivo na zimný posyp ciest 7,250 EUR 17. Február 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2. Kamenivo na posyp ciest 4,500 EUR 1. Marec 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Košická oblasť 46,344 EUR 20. Máj 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 94,924 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 101,502 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 9,406 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 93,123 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 77,940 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 22,943 EUR 18. August 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10. Kamenivo na zimný posyp ciest 10,605 EUR 14. Október 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 15. Kamenivo na zimný posyp ciest 8,300 EUR 5. Marec 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10. Kamenivo na posyp ciest 8,616 EUR 25. Február 2021
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4. Kamenivo na posyp ciest 4,668 EUR 1. Marec 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 1,818 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 299 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 14,830 EUR 13. Február 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál 98,940 EUR 23. Október 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,590 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 186 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 139 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 4,423 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 482 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,605 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 3,037 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,599 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 599 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 632 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,631 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 10,091 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 5,354 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 775 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 7,620 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 4,477 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 832 EUR 13. Február 2019
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 12,790 EUR 18. November 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 1,500 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 1,590 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 22,800 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 6,000 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 12,350 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 14,742 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 16,940 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 17,472 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 19,250 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 15,304 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 4,400 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 17,700 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 6,195 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 8,260 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 12,390 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 742 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 3,899 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 1,132 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 3,240 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 27,712 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 23,154 EUR 13. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,223 EUR 13. Február 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×