Osoba

Mgr. Martin Fedor


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Mgr. Martin Fedor
Adresa:
Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
49 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
33
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
41
Zmlúv:
43
V celkovej hodnote:
197,467,857 EUR

Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
SWAN, a.s. 47258314 Áno
BENESTRA, s. r. o. 46303502 Áno
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 31411690 Áno
SWAN KE, s. r. o. 36184641 Nie
AQUIST ITS a. s. 47677236 Nie
Aqist, a.s. 47713828 Áno
E L E C T R I S spol. s r. o. 30225281 Nie
Solitea Business Solutions s.r.o. 64946274 Áno
Vema, s.r.o. 31355374 Nie
DanubePay, a.s. 46775111 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov 16,083,390 EUR 28. Apríl 2017
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS 20,000 EUR 5. Február 2021
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby. 15,559 EUR 27. Apríl 2015
Hlavné mesto SR Bratislava Poskytnutie služby dátového prepojenia prostredníctvom VPN a prepojenia LAN siete do siete Internet 98,160 EUR 9. Apríl 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov 16,083,389 EUR 13. Marec 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 8,416 EUR 10. Máj 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 1,985,153 EUR 3. Október 2018
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS 3,268,028 EUR 29. December 2021
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS 619,006 EUR 29. December 2021
SPP - distribúcia, a.s. Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. 31,714,152 EUR 28. Apríl 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 53,690,155 EUR 3. Október 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup sieťových zariadení a napájacích zdrojov 79,800 EUR 29. Apríl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 8,136 EUR 1. Jún 2016
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS 41,184 EUR 26. Január 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 185,486 EUR 4. Október 2018
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 154,759 EUR 20. Apríl 2021
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 435,159 EUR 1. December 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Verejné elektronické komunikačné služby a verejné elektronické komunikačné siete 9,684,765 EUR 17. December 2021
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Dodanie softvéru na spracovávanie žiadostí o vykonanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti 102,950 EUR 25. September 2019
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup firewallu 19,900 EUR 11. Júl 2019
Rozhlas a televízia Slovenska POSKYTOVANIE KOMPLEXNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Content Delivery Network – CDN 769,500 EUR 25. Jún 2020
Slovenské elektrárne, a.s. IPR ENO09012 Generálna oprava 1. a 2. bloku Elektráreň Nováky – časť Kotol 12,489,000 EUR 24. November 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 2,228,094 EUR 15. Máj 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 4,019,775 EUR 3. Jún 2019
Úrad vlády Slovenskej republiky Dodanie sieťovej infraštruktúry 87,150 EUR 13. Január 2021
Fakultná nemocnica Trenčín Pevné internetové pripojenie 16,128 EUR 23. August 2016
Slovenská konsolidačná, a.s. Telekomunikačné služby 94,499 EUR 19. Júl 2018
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 125,827 EUR 4. August 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 25,199 EUR 27. Jún 2019
Národná transfúzna služba SR Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN), pripojenie do siete internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť. 321,596 EUR 2. Jún 2015
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby 3,974 EUR 12. Máj 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie bodov 14,485 EUR 13. Jún 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách 241,800 EUR 5. Marec 2021
Sociálna poisťovňa, ústredie Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete 1,378,573 EUR 17. December 2021
Slovenská konsolidačná, a.s. Telekomunikačné služby 111,930 EUR 19. August 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 6,499 EUR 5. November 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 73,500 EUR 23. November 2017
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Telekomunikačné služby pevnej siete a dátové služby 45,626 EUR 31. Máj 2017
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Telekomunikačné služby - internetové pripojenie, dátové služby a pevné linky 22,917 EUR 12. Jún 2017
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Nákup nového dátového centra a samostatných komponentov do serverovne verejného obstarávateľa na posilnenie sieťovej infraštruktúry 119,833 EUR 9. December 2020
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Internetové pripojenie, dátové služby, hlasové služby pevných liniek 71,145 EUR 12. Jún 2019
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Pripojenie na Internet 43,260 EUR 15. December 2014
Žilinská teplárenská, a.s. Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s. 40,860,000 EUR 17. Jún 2014

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×