Dodávateľ

JURIGA, spol. s r. o.

Bratislava 5
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JURIGA spol. s r. o.

IČO: 31344194

Adresa: Gercenova 3, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-C6615

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Máj 2020

Záznam platný do: 31. Máj 2023

Posledná zmena: 1. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 85 670,00 EUR 7 7
2014 25 313,00 EUR 1 1
2015 167 100,00 EUR 1 1
2016 353 263,06 EUR 300 300
2017 617 950,82 EUR 342 342
2018 440 418,08 EUR 275 275
2019 542 993,15 EUR 254 254
2020 434 252,60 EUR 155 155
2021 271 678,40 EUR 47 47
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 46 596,00 EUR 3 3
2015 221 349,00 EUR 5 5
2016 364 338,55 EUR 302 302
2017 617 013,33 EUR 341 341
2018 445 042,06 EUR 277 277
2019 538 369,17 EUR 252 252
2020 434 252,60 EUR 155 155
2021 271 678,40 EUR 47 47

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 9 010,39 9010.39 EUR
Obec Valaliky 1 833,32 833.32 EUR
Mesto Prešov 2 2 619,41 2619.41 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 4 705,31 4705.31 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 29 100,00 29100.00 EUR
Mesto Trnava 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 703,33 703.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 88 35 169,77 35169.77 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 189,11 189.11 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 12 234,30 12234.30 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 778,96 778.96 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 11 7 493,19 7493.19 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 211,99 211.99 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 166,49 166.49 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 1 470,82 1470.82 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 2 7 182,49 7182.49 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 18 337,17 18337.17 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 3 396,46 3396.46 EUR
Mesto Prievidza 12 62 871,24 62871.24 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 163,99 163.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 30 123 229,26 123229.26 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 1 987,98 1987.98 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 0,00 0.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 126 677,32 126677.32 EUR
HOREZZA, a.s. 7 502,42 502.42 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 243,98 243.98 EUR
Dopravný úrad 1 25 313,00 25313.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 2 2 249,99 2249.99 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 3 972,42 3972.42 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 1 386,22 1386.22 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 543,32 543.32 EUR
Mesto Komárno 1 182,19 182.19 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 43 302 897,59 302897.59 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 4 659,57 4659.57 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 7 891,66 7891.66 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 9 749,98 9749.98 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 22 541,99 22541.99 EUR
Domov pri kríži 2 7 154,99 7154.99 EUR
Okresný súd Nitra 1 232,49 232.49 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 344,97 1344.97 EUR
Mesto Trstená 1 165,79 165.79 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 3 6 341,58 6341.58 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 330,83 330.83 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 9 52 021,03 52021.03 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 66 124 200,48 124200.48 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 563,85 563.85 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 18 684,17 18684.17 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 4 529,07 4529.07 EUR
Mesto Fiľakovo 2 1 302,06 1302.06 EUR
Obec Zuberec 1 399,16 399.16 EUR
Mesto Nové Zámky 13 11 376,29 11376.29 EUR
Slovenské národné múzeum 9 1 380,04 1380.04 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 62 678,00 62678.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 15 13 759,39 13759.39 EUR
Mesto Senec 8 2 304,04 2304.04 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 769,59 769.59 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 9 246,65 9246.65 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 10 2 828,92 2828.92 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 420,10 420.10 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 915,82 915.82 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 34 009,48 34009.48 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 31 39 444,47 39444.47 EUR
Mesto Kežmarok 1 510,08 510.08 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5 4 119,95 4119.95 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 7 100 297,44 100297.44 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 5 191,55 5191.55 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 748,99 748.99 EUR
Záchranná služba 1 937,49 937.49 EUR
Mesto Hlohovec 1 1 475,00 1475.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 4 579,00 4579.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 15 67 066,32 67066.32 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 156,66 156.66 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 73,99 73.99 EUR
Mesto Zvolen 41 86 367,72 86367.72 EUR
Slovenské národné divadlo 1 219,16 219.16 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 68 29 398,52 29398.52 EUR
Obec Štrba 1 1 833,33 1833.33 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 5 61 421,90 61421.90 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 2 583,33 2583.33 EUR
Národné rehabilitačné centrum 14 20 230,62 20230.62 EUR
Krajský súd 4 25 584,42 25584.42 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 43,49 43.49 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 18 23 372,32 23372.32 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 27 670,99 27670.99 EUR
Obec Čachtice 4 415,16 415.16 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 5 813,31 5813.31 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 2 871,94 2871.94 EUR
Mesto Stará Turá 9 3 917,93 3917.93 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 10 11 845,96 11845.96 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 3 532,49 3532.49 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 90 401,89 90401.89 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 6 2 397,04 2397.04 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 18 6 682,32 6682.32 EUR
Spišská katolícka charita 4 1 260,61 1260.61 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 2 823,73 823.73 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 96 222 270,24 222270.24 EUR
Okresný súd Topoľčany 4 3 644,81 3644.81 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 17 8 387,35 8387.35 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 363,45 363.45 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 816,67 1816.67 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 840,00 840.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 130,82 130.82 EUR
Okresný súd Revúca 1 374,11 374.11 EUR
Krajská prokuratúra 1 158,32 158.32 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 19 582,50 19582.50 EUR
Sociologický ústav SAV 4 2 577,05 2577.05 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 21 7 202,23 7202.23 EUR
Krajský súd v Nitre 4 8 674,15 8674.15 EUR
Ústav polymérov SAV 41 15 462,70 15462.70 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 7 416,63 7416.63 EUR
Národný onkologický ústav 2 4 868,99 4868.99 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 7 804,16 7804.16 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 2 287,33 2287.33 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 4 7 455,47 7455.47 EUR
Obec Nesvady 2 3 089,92 3089.92 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 18 735,97 18735.97 EUR
Obec Raslavice 1 191,67 191.67 EUR
Ústav zoológie SAV 8 1 944,44 1944.44 EUR
Mesto Spišské Vlachy 2 57,41 57.41 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 1 308,95 1308.95 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 10 5 526,17 5526.17 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 315,83 315.83 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 17 899,17 17899.17 EUR
Štátna opera 2 243,71 243.71 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 1 947,49 1947.49 EUR
Obec Pribeta 1 436,99 436.99 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 2 80,16 80.16 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 698,03 1698.03 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 0,00 0.00 EUR
Ústav informatiky SAV 7 3 914,53 3914.53 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 224,17 1224.17 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 173,08 173.08 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 1 362,42 1362.42 EUR
Výskumná agentúra 1 14 041,67 14041.67 EUR
Hudobné centrum 1 2 168,33 2168.33 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 12 11 352,69 11352.69 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 11 2 538,37 2538.37 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 2 029,99 2029.99 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 10 2 846,79 2846.79 EUR
Vojenský historický ústav 11 4 790,63 4790.63 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 14 171 922,81 171922.81 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 157,33 157.33 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 659,91 659.91 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 3 75 598,97 75598.97 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 1 416,66 1416.66 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 651,82 651.82 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 2 27 930,75 27930.75 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 8 3 862,68 3862.68 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 7 20 670,97 20670.97 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 8 750,09 8750.09 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 1 829,48 1829.48 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 971,11 971.11 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 21 4 502,57 4502.57 EUR
Športové centrum polície 1 743,31 743.31 EUR
Základná škola 1 1 058,33 1058.33 EUR
Hlavný banský úrad 3 455,81 455.81 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 319,05 1319.05 EUR
Spojená škola 1 504,17 504.17 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 8 21 171,42 21171.42 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 7 10 851,48 10851.48 EUR
Ústav merania SAV 22 3 301,47 3301.47 EUR
Okresný súd Bratislava II 2 6 366,64 6366.64 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 19 3 133,44 3133.44 EUR
Obec Plešivec 1 791,66 791.66 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 80,82 80.82 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 2 279,34 2279.34 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 6 889,20 6889.20 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 5 826,66 826.66 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 38 8 273,20 8273.20 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 6 9 629,50 9629.50 EUR
Okresný súd Bratislava V 6 1 113,62 1113.62 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 8 657,22 657.22 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 2 651,67 2651.67 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 8 2 064,86 2064.86 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 182,08 182.08 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 223,32 223.32 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 180,82 180.82 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 9 9 897,30 9897.30 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 100,00 100.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 3 783,32 3783.32 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 1 1 199,99 1199.99 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 958,02 958.02 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 1 708,25 1708.25 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 4 4 908,75 4908.75 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 2 209,99 2209.99 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 22,99 22.99 EUR
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 1 254,90 254.90 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 1 443,19 443.19 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 1 075,00 1075.00 EUR
Mestské služby mesta 1 37,48 37.48 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 499,86 499.86 EUR
Ústav pamäti národa 1 247,99 247.99 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 1 164,16 1164.16 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 5 6 155,74 6155.74 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 2 266,66 2266.66 EUR
Ekonomický ústav SAV 1 808,32 808.32 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 1 064,99 1064.99 EUR
Úrad vládneho auditu 1 1 179,99 1179.99 EUR
Filozofický ústav SAV 1 106,66 106.66 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 894,99 894.99 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 1 162,42 1162.42 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 2 6 266,23 6266.23 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 2 913,38 913.38 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 395,00 395.00 EUR
Okresný súd Trnava 1 204,92 204.92 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 8 1 587,76 1587.76 EUR
Základná škola Predmier, okres Bytča 1 0,00 0.00 EUR
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 1 149,99 1149.99 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 813,74 813.74 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 085,82 1085.82 EUR
Centrum právnej pomoci 2 5 039,99 5039.99 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5 64 397,80 64397.80 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 4 312,54 312.54 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 111 417,50 111417.50 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 936,67 3936.67 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 3 48 397,50 48397.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 2 848,40 2848.40 EUR
Krajská prokuratúra 1 333,32 333.32 EUR
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 563,25 1563.25 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky Dopravný úrad 48 750,00 48750.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní a kaziet do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 157 964,00 157964.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici od 60 000,00 do 180 000,00 60000 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13 439,00 13439.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 138,00 10138.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 737,00 15737.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 25 059,00 25059.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 103,00 5103.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 648,00 10648.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarni HP Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Okresný súd Revúca 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk HGST Deskstar NAS 3,5" HDD 6TB 7200RPM SATA SZRB Asset Management, a.s. 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208,33 208.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačový valec LEXMARK 50F0Z00 Okresný súd Bratislava V 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Zborov nad Bystricou 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor AOC e2270Swn Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 288,00 288.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúcej licencie programu TeamViewer (verzia 7 Premium) o jeden komunikačný kanál TT-IT, s.r.o. 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Led monitor 24" LG 24MP 77HM Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 9 040,00 9040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP Trenčiansky samosprávny kraj 1 702,34 1702.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a valcov INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 690,00 1690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk 6TB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 484,80 484.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 3 050,00 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Printable médiá CD-R + obal Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Patch káble Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 385,00 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M521dn Mesto Kežmarok 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Komponenty na zloženie workstation Ústav informatiky SAV 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunikačné zariadenie - prístupový bod Ústav informatiky SAV 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MX525 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky, sd karty Centrum vedecko-technických informácií SR 1 815,00 1815.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových originálnych značkových tonerov Centrum výcviku Lešť 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafické programy Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 6 420,00 6420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a USB flash disky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia software ADOBE ACROBAT STANDARD DC SK GOV Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324,00 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre OKI MB 471w alebo ekvivalent Základná škola v Trenčianskom Jastrabí EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtová klávesnica pre osobný počítač Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG 725 originál pre tlačiareň Canon i-Sensys MF3010 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 98,00 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 139,00 139.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tlačových valcov pre Brother MFC-9320CW Ústav polymérov SAV 98,00 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 572,66 9572.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zobrazovacie valce do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a software Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 493,00 3493.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 233,00 233.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 4 218,00 4218.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valce Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 316,66 316.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonerové náplne do multifunkčných zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB flash pamäť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 229,17 229.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 199,00 1199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WiFi Router Ústav merania SAV 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
alkalické batérie Ekonomická univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP Care Pack - číslo služby U2JR2PE Mesto Nové Zámky 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení značky CANON Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 956,00 13956.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 520,50 1520.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson T7894 originálny,T7893 originálny,T7892 originálny, T7891 originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 255,00 255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní , DVD - R Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do multifunkčných zariadení Krajský súd 6 350,00 6350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adobe Acrobat Pro DC v 2015 CZ WIN Full Výskumný ústav vodného hospodárstva 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konektor-externá pamäť-USB Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MS SQL Server 2014 Standard - GOV Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačová hlava na ploter Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Canon Kancelária prezidenta SR 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 528,00 3528.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub C550 Okresný súd Nitra 306,00 306.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1 216,00 1216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 641,67 641.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 11 730,00 11730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disk CD-R Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
antivírový program Symantec Endpoint Protection Small Business Edition - elektronické licencie - alebo ekvivalentný Športové centrum polície 940,00 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Canon Ústav merania SAV 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky na CD Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1 216,00 1216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Canon Kancelária prezidenta SR 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 289,00 289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1 ks diaľkový ovládač prezentácií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 283,96 283.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie 1TB 2,5 " SSD disku Ústav polymérov SAV 345,00 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor 24" BemQ GW2470H alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 128,06 128.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 296,10 1296.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disk CD-R Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna atramentová kazeta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 187,50 187.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Kancelária prezidenta SR 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Štátny veterinárny a potravinový ústav 593,40 593.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne Mesto Nové Zámky 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Samsung MLT1042S, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 104,00 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových kaziet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 955,00 2955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - kartridž do tlačiarne - originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 42,00 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adobe Premier Pro CC Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 444,00 444.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 104,16 104.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 1 035,00 1035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 843,00 2843.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 7 900,00 7900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Kancelária prezidenta SR 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 060,00 2060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup MS licencií vrátane Software Assurance (štandardnej softvérovej podpory) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 90 181,20 90181.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Ústav zoológie SAV 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lexmark 12036SE - laserový toner pre Lexmark E120, čierny. Toner CRG-731H, Black pre farebné multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF-8280Cw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 19 886,88 19886.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR) Národný onkologický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon a Kyocera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 309,60 1309.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Hlavný banský úrad 126,00 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč 64 GB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Karta pamäťová SD (SDHC, SDXC....) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externá DVD-RW mechanika Kancelária prezidenta SR 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 8 344,00 8344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Hewlett Packard Ústav informatiky SAV 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Vysoká škola múzických umení v Bratislave 893,00 893.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 251,56 251.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disky Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 013,39 1013.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Professional Plus Národný ústav reumatických chorôb 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP a Samsung Ústav informatiky SAV 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 070,00 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na softvér. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 812,92 6812.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC - HP ProOne 400 20" G2 X3K99ES Sociologický ústav SAV 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook Lenovo IdeaPad Z50 59-445017 15,6" FHD, Intel Core i5 8GB/1TB/GT820M 2GB, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit alebo ekvivalent Základná škola Predmier, okres Bytča 2 825,00 2825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Konica Minolta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 948,00 2948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pocitac DELL Vostro 3250 alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové kazety HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 596,00 596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 998,00 1998.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Centrum sociálnych služieb - DEMY 2 096,00 2096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 99,00 99.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 1 380,00 1380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 1 360,00 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 739,00 739.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 83,00 83.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk 3,5"Western Digital Blue 1TB alebo ekvivalent Ústav merania SAV 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 27" BenQ GL2760H Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 252,00 252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné rádio Philips AZ783 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad 700-15ISK biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833,00 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 71,81 71.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk WD My Passport Ultra 2,5" 2TB modrý Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk WD My Passport Ultra 2,5" 3TB čierny Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC - HP ProOne 400 20" G2 X3K99ES Sociologický ústav SAV 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 24" BenQ GL2460HM Filozofický ústav SAV 159,00 159.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk WD Elements 1TB 2.5" USB 3.0 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 51,67 51.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor HP EliteDisplay E240 Ústav zoológie SAV 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor ASUS VE228HR (alebo ekvivalent) Centrum sociálnych služieb - DEMY 147,00 147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky HP DL380 G8 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 592,00 2592.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky HP MSA 2040, pn: C8R15A. Výskumný ústav vodného hospodárstva 886,00 886.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky tonerov a optických súčastí do tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 666,00 3666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 521,00 3521.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 23,8" Dell P2417H Profesional Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 219,00 219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG 725 originál pre tlačiareň Canon i-Sensys MF3010 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 153,00 153.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiarne Základná škola 1 540,00 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná atramentová tlačiareň Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 512,00 512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery CANON, HP, OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 982,85 982.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS Zenbook UX330UA alebo ekvivalent, Notebook DELL XPS 13 alebo ekvivalent, Projektor ASUS B1M alebo ekvivalent Katolícka univerzita v Ružomberku 4 583,33 4583.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell XPS 15 9550 15" FHD i5-6300HQ BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klávesnica, myš Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Pro M277dw Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová náplň Krajská prokuratúra 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 725 originál , Canon 728 originál , Canon 712 originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 308,00 308.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 98,90 98.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň pre firemné prostredie a spotrebný materiál. Ústav polymérov SAV 2 020,00 2020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 337,29 337.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB flash disk Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 179,10 179.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook HP EliteBook 840 G3 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 148,00 148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 528,96 528.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Vysoká škola múzických umení v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitor BenQ GL2450HM Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložné zdroje Národné rehabilitačné centrum 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LG 24MP58VQ 24,0" alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 36,00 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE505XD BLACK (HP 05X), DUALPACK Štátny veterinárny a potravinový ústav 4 911,00 4911.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 2 140,00 2140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 312,00 2312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 540,00 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 312,00 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 891,60 891.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 585,00 3585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Xerox Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do multifunkčných zariadení a tlačiarní umiestnených v objektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa Mesto Prievidza 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pamäťový disk Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 441,00 441.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
APC Smart- UPS SC 420VA alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobná čienobiela laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M201dw Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov v roku 2016 Centrum výcviku Lešť 3 383,00 3383.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CorelDRAW Graphics Ste X8 Edu Lic (Single User) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 93,00 93.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 442,00 442.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé disky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové pamäťové jednotky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valec, modul fixačnej jednotky Štatistický úrad Slovenskej republiky 674,96 674.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 276,90 276.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2016 Mesto Hlohovec 2 010,00 2010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 700-15ISK Gaming Black Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 039,00 1039.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-230 do Brother MFC 9320 CW Ústav polymérov SAV 257,00 257.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook - Ultrabook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Harddisk HP 4TB SATA 7200 HDD HPK4T76AA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 032,00 1032.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Monitor 21,5" Philips 223V5LHSB2 Ústav merania SAV 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Maxtor M3 Portable 2TB Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 89,90 89.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner ActiveJet HP CB540A black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 117,00 117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 534,00 534.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčných zariadení, kopírok, tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 992,00 1992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX303UB-R4015T Rose Gold Ekonomický ústav SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acer Aspire E15 Obsidian alebo ekvivalent Sociologický ústav SAV 1 160,00 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 924,00 924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LOGITECH Wireless Presenter R400, 910-001357 alebo ekvivalent Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2 805,00 2805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 187,00 187.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne Tonery do multifunkčného zariadenia OKI MC873 Obec Zuberec 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Ústav merania SAV 909,00 909.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerových náplní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 211,20 211.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 133,00 133.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 2 630,00 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 9 100,00 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup toneru do tlačiarne Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk 2,5"WD Element Portable alebo ekvivalent Ústav merania SAV 82,00 82.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF350A, CF351A, CF352A, CF353A Štátny veterinárny a potravinový ústav 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 5 880,00 5880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 128,00 10128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierna originálna laserová tonerová kazeta CF 283A Štátny veterinárny a potravinový ústav 365,00 365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta do kopírovacieho stroja Canon iR2200 Štátny veterinárny a potravinový ústav 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 095,00 2095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 997,00 2997.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na zálohovací software Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Canon PIXMA Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 72,00 72.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WI-FI Access Point Centrum vedecko-technických informácií SR 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne HP Laser Jet P2035 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 177,00 177.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 735,00 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
reproduktory Genius SW-HF 2.1 1700 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 672,00 672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP EliteBook 850 G3, P/N: V1C48EA#BCM alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 204,00 1204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové balíky a počítačové systémy Záchranná služba 1 367,50 1367.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB kľúče Štátny inštitút odborného vzdelávania 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav polymérov SAV 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň Epson L1455 + náplne do tlačiarne Základná škola s materskou školou Župkov 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne Generálna prokuratúra SR 1 092,00 1092.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová grafická karta Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 652,00 652.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 133,00 133.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Black do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2,00 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2,00 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner magenta do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2,00 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2,00 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 339 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál pre multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF5980dv, typ toneru: CRG - 719 Okresný súd Bratislava V 525,00 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Adobe Creative Cloud - All apps na 1 rok“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 845,00 845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Epson Stylus Photo R340 ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 66,81 66.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 072,00 3072.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CD-RW nosiče Štatistický úrad Slovenskej republiky 243,36 243.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Canon PGI-525-Bk, čierny Toner Canon CLI-526 C/M/Y – originál (multipack) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 94,00 94.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 583,00 583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestské lesy v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 13z (5000) Touch sivý Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WF-5620 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WP-4525 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 363,30 363.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk SSD Kingston UV400 120GB upgrade Bundle Kit alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý hard disk 2,5" s kapacitou 3TB BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové cartridge Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 117,00 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 649,00 649.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny tlačový valec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 123,90 123.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov pre MF zariadenie 2017 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 604,00 5604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 148,57 148.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 35,60 35.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 162,00 162.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 381,00 3381.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 250,00 4250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírená dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk Seagate SV35 1 TB Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 29 035,00 29035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 306,00 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 20 500,00 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71,00 71.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Logitech Wireless Presenter R400 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 41,00 41.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 955,40 1955.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 204,00 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 288,00 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Štátny ústav pre kontrolu liečiv 159,60 159.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Topoľčany Štátny ústav pre kontrolu liečiv 66,00 66.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 564,00 564.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do atramentových a laserových tlačiarní Obec Plešivec 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 268,95 268.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taška k prenosnému počítaču - notebooku Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1018 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 41,46 41.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre OKI B430dn - kompatibilné HOREZZA, a.s. 21,50 21.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1606dn - kompatibilné HOREZZA, a.s. 18,60 18.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WP-4525 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 221,00 221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do Samsung Xpress, Laser Jet, OKI Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 190,00 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP, Canon a Kyocera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 756,90 1756.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 286,00 2286.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 642,00 642.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Windows Server 2016 User Cal Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 936,00 1936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty - náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 6 720,00 6720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155,00 155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 781,80 3781.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 487,00 3487.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klávesnica k osobnému stolovému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 17,00 17.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 148,00 148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do kopírovacích strojov Mesto Prešov 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 217,00 217.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 28 955,00 28955.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 13 728,00 13728.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierna originálna laserová tonerová kazeta CF 283A Štátny veterinárny a potravinový ústav 498,00 498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 1 466,00 1466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Pro MFP 176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 904,00 904.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Hlavný banský úrad 42,00 42.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 89,00 89.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon, OKI, Kyocera, Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 800,00 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obrazové válce do tlačiarní OKI, Samsung a Brother. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 417,00 417.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dockovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie tonerov do laserových tlačiarní Mesto Prešov 1 143,12 1143.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do zariadenia Canon iR-1510 Ústav polymérov SAV 25,50 25.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Li-ion batéria HP RC06XL H4Q46AA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačový valec LEXMARK 50F0Z00 Okresný súd Bratislava V 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laser toner -FX10 do zariadenia Canon-FAX L100 Okresný súd Bratislava V 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 220,00 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné laserové zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 865,00 865.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý disk HDD, Western Digital My Passport 4TB, USB 3.0, WDBYFT0040 Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Nákup softvéru a licencií“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7 009,00 7009.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu kopírky TOSHIBA e-St 160 - toner T1600E Okresný súd Bratislava V 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 15 383,00 15383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optická bezdrôtová myš, Logitech Wireless Mouse M185 Slovenské národné múzeum 16,00 16.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 628,59 1628.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook B51-80 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 170,00 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP Probook 440 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 729,00 729.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náplne do tlačiarní Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor AOC I2281 FWH Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 453,36 453.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 542,00 542.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kompatibilné tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Mestské služby mesta 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 597,20 1597.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny fotovalec Brother DR-2300 Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 62,08 62.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 875,00 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 8 520,00 8520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner a náplň do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 5 520,00 5520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner čierny do kopírovacieho stroja KYOCERA FS-6525MFP Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 176,32 176.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 4 421,00 4421.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 270,00 1270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externy disk 2TB alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 135,00 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 070,00 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná LED tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Brother black TN - 2220 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Brother originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 364,18 364.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pamäťový modul pre server HP ProLiant DL380p Gen8 /Product ID: 653200-B21/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Štrba 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu tlačiarní značky HP Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 328,00 328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner CANON CRG 703 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 12,00 12.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 193 753,00 193753.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava a Žilina Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 148,36 2148.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 146,00 1146.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 104,00 104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 264,00 264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 431,50 431.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 621,00 621.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 8 295,00 8295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw JetIntelligence Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interný disk HDD 4TB Seagate BarraCuda Pro 128MB SATAIII 7.2 5R Slovenské národné múzeum 155,00 155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrôtová klávesnica a myš BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 46,00 46.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 328,20 328.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 920,00 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Okresný súd Topoľčany 1 008,00 1008.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF283A HOREZZA, a.s. 86,00 86.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec Mestská časť Bratislava - Dúbravka 924,00 924.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 14 665,00 14665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery -originál Výskumná agentúra 18 904,11 18904.11 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do farebných multifunkčných zariadení HP Officejet Pro X576dw(CN598A) Ústav polymérov SAV 1 058,00 1058.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný napájací zdroj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 610,00 610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-230 do Brother MFC 9320 CW Ústav polymérov SAV 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 455,00 455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originálne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec Mestská časť Bratislava - Dúbravka 890,00 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre RISO MZ 770E Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 718,00 718.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa originál tonerov do tlačiarne WorkCentre 5740 Štatistický úrad Slovenskej republiky 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 876,60 876.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise CP4025, CP4525 Štátny veterinárny a potravinový ústav 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 494,00 494.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 487,00 487.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener UNIVERZITA J. SELYEHO 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 520 80X2002VCK Ústav merania SAV 1 022,00 1022.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 180,00 1180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor k PC Dell U2515H Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 345,00 345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zariadenia k PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 790,00 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner CRG 719 pre zariadenie Canon Okresný súd Bratislava V 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17 612,40 17612.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 793,85 2793.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zálohových pások HPE LTO-4 Ultrium 1.6TB RW DATA TAPE s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 520,00 2520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Serverové licencie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 36 609,60 36609.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
CorelDRAW Graphics Suite 2017 CZ Úrad vládneho auditu 1 424,72 1424.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, zobrazovacie valce HP a OKI Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 510,00 1510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 1 190,00 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada klávesnice a myši Ústav zoológie SAV 41,00 41.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, notebook Ústav zoológie SAV 859,00 859.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 86,00 86.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon 725, Canon 728, Canon 712 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 265,00 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon 725, Canon 728, Canon 712 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 266,00 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 305,00 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 270,00 3270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 611,30 611.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Western Digital Elements Portable 2TB alebo ekvivalent Ústav merania SAV 91,00 91.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny atramentový toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24,37 24.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 712,50 712.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie multilicencie kancelárskeho balíku Office 2016 Standard SK OPEN pre štátne organizácie alebo ekvivalentný Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 35 056,00 35056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M506 Štátny veterinárny a potravinový ústav 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 9/ 2017) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 082,00 5082.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 7 084,00 7084.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Brother black TN - 2320 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
WD 2,5" Elements Portable 2 TB Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrôtová myš + Batoh pre notebook Ústav informatiky SAV 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI Ústav informatiky SAV 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 530,00 1530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 445,00 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP tonery-originál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 200,28 200.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 070,00 1070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Logitech Corded Mouse M500 alebo jej ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 45,00 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 940,00 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 010,00 1010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, atramentové-originál, laserové-alternatívne náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 296,00 296.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 484,00 484.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-230 do Brother MFC 9320 CW Ústav polymérov SAV 337,00 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 125,00 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 741,00 741.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 675,00 675.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135,00 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 816,96 1816.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky serverov HP Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 825,00 2825.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky HP MSA 2040, pn: C8R15A. Výskumný ústav vodného hospodárstva 860,00 860.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 573,47 573.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec Mestská časť Bratislava - Dúbravka 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 498,00 498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 544,00 544.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Epson T7894 originálny,T7893 originálny,T7892 originálny, T7891 originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 88,00 88.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Encyklopedický ústav SAV 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 549,00 549.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MS Office Standard 2016 OLP NL Government Rada pre vysielanie a retransmisiu 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 727 300-ml DesignJet Ink Cartridge Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 997,00 997.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cartridge a spotrebný materiál HP Trenčiansky samosprávny kraj 566,84 566.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 193,00 193.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX532 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333,33 333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna atramentová kazeta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60,83 60.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová originálna náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 333,00 333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 594,32 594.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 234,00 1234.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 448,00 448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 98,46 98.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba do Tlačiarne Konica Minolta bizhub C308 Štátna opera 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Canon, Brother). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné pamäťové médium - USB Národný bezpečnostný úrad 2 366,45 2366.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server 2016 Standard GOV Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne Epson Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 117,00 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie 8- portových sieťových prepínačov-switchov. Ústav polymérov SAV 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 18 573,00 18573.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia Microsoft Exchange Server 2016 Standard Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na výmenu tlačových hláv do poltra Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pamäťové medium - interný SSD EVO 850 500 GB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 54,60 54.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Purpurová originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žltá originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Azúrová originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44,00 44.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierna originálna laserová tonerová kazeta CF 283A Štátny veterinárny a potravinový ústav 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál súprava na údržbu pre HP LaserJet 700 M712 Krajský súd v Banskej Bystrici 2 960,00 2960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 322,56 322.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 326,00 326.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 325,00 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batoh pre notebook 17,3" Ústav informatiky SAV 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2UQ3PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 468,00 468.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tonery (PR BA/3) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Centrum sociálnych služieb - DEMY 558,00 558.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 978,00 978.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Páskové médium HP LTO-6 Ultrium Pôdohospodárska platobná agentúra 2 840,40 2840.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Azúrová originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet (CE401A) Štátny veterinárny a potravinový ústav 615,00 615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta HP 507X LaserJet (CE400X) Štátny veterinárny a potravinový ústav 555,00 555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Purpurová originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet (CE403A) Štátny veterinárny a potravinový ústav 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Switch Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 98,00 98.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 139,00 139.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon CRG 725 originál pre tlačiareň Canon i-Sensys MF3010 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov pre tlačiarne organizácie Centrum vedecko-technických informácií SR 22 492,00 22492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 735,00 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191,00 191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 848,00 4848.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Domov pri kríži 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenia HP Officejet 7740 Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon 719 H - originálny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner C-EXV 33 do kopírovacieho stroja CANON Image RUNNER 2520 Krajská prokuratúra Trnava 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 16 730,00 16730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 51,00 51.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 365,00 4365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 493,46 493.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 905,00 1905.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 325,00 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie 8- portových sieťových prepínačov-switchov. Ústav polymérov SAV 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do kopírovacieho stroja typu CANON imageRUNNER 2545i Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 187,00 187.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúče Ústav polymérov SAV 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení značky SAMSUNG Mesto Trnava 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - kompatibilné Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 318,00 318.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 149,37 149.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Topoľčany 1 565,20 1565.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 1 620,00 1620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotovalce do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Krajská prokuratúra v Prešove 39 772,00 39772.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery (PR BA 1/2018) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 230,00 3230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a časti kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 58 439,73 58439.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál, atramentové kazety Obec Nesvady 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Kyocera TK-895 Národný onkologický ústav 4 860,00 4860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 208,00 23208.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý 2.5"disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 47,00 47.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 607,00 607.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 841,00 841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do nových multifunkčných zariadení Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 565,60 17565.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie záruky - HP carepack U2JE6PE Výskumný ústav vodného hospodárstva 189,00 189.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie záruky - ext. mechanika HP Ultrium 6250. Výskumný ústav vodného hospodárstva 701,00 701.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 15 372,00 15372.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 510,48 8510.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní, faxových, fotokopírovacích zariadení, frankovacích strojov a do skenovacích mobilných prístrojov. Bratislavský samosprávny kraj 33 585,00 33585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 306,00 306.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 340,00 1340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie tonerov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 114,78 7114.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 522,80 1522.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 34 375,00 34375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní. Mesto Zvolen 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne CANON CRG-737 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135,00 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 655,00 655.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 268,00 2268.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery, originál valec Štatistický úrad Slovenskej republiky 420,91 420.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 270,00 1270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6 963,00 6963.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 062,00 1062.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 255,00 255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne Samsung SL-M2825ND Štátny veterinárny a potravinový ústav 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft -server Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 13 050,00 13050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 2/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 86,00 86.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do technologickej tlačiarne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 198,00 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner-originálny, odpadová nádoba do tlačiarne-originálna Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
monitor zakrivený širokouhlý Ústav merania SAV 235,00 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,19 50.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierna originálna laserová tonerová kazeta CF 283A Štátny veterinárny a potravinový ústav 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
24" Philips 243V7QJABF Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor LED Ústav merania SAV 408,00 408.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 176,00 176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Epson T7894 originálny,T7893 originálny,T7892 originálny, T7891 originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 185,00 185.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 408,00 1408.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1 Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 4/ 2018) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 276,64 5276.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 3/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 168,00 168.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 847,00 847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 169,00 169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 830,00 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Dual Pack Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - alternatívne a originálne náplne Mesto Prievidza 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Switch D-Link DGS-1100-24 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 225,00 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164,31 164.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 100,00 4100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 magenta, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 550,00 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 856,00 856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k multifunkčnému zariadeniu HP PageWide 377dw(J9V80B) Ústav polymérov SAV 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 yellow, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 801,00 2801.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny - duopack Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Valec – originál pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 183,35 183.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Centrum vedecko-technických informácií SR 2 750,00 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 785,00 785.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery dotlačiarne KONICA MINOLTA - TN-324K čierny Štátna opera 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 4 964,52 4964.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396,13 396.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 292,00 2292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 148,14 148.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 132,00 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 52,00 52.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 434,00 1434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 124,00 1124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 118,00 118.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 141,36 141.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 302,00 302.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 814,00 2814.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 074,00 4074.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 cyan, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon pre Epson C1100 CMYK set Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 279,57 1279.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Valce Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 174,53 174.53 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do fotokopírovacích strojov - originálna náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 696,00 696.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 111,00 4111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rámcová zmluva podľa čl. XVI OPET, 2. časť „VZP“ - Opakovaná dodávka nových a repasovaných tonerov – jednoročná zmluva s postupným čerpaním Protimonopolný úrad SR 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 14 347,20 14347.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál toner pre MFZ Canon i-SENSYS MF512x Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 138,94 138.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 394,00 2394.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 648,80 1648.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 371,00 371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 227,00 227.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 901,60 2901.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731H black, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna odpadná nádobka Canon Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 2 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 795,00 2795.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225,00 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 562,50 562.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 055,81 1055.81 EUR 2018 Služby Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON. OKI) Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ P2035 Mesto Spišské Vlachy 24,00 24.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa originál tonerov do tlačiarne Lexmark CS417DN Štatistický úrad Slovenskej republiky 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise CP4025, CP4525 Štátny veterinárny a potravinový ústav 396,00 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 084,00 1084.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 14 961,05 14961.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 303,00 2303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 552,00 3552.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 720,00 3720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 123,01 123.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 265,00 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 331,00 1331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 592,00 592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 12 500,00 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner 728 CRG Štatistický úrad Slovenskej republiky 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý disk HDD Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky serverov HP o 1 rok. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 912,00 2912.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Toner originálny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 62,00 62.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 375,00 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery OKI a zapekacia jednotka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 929,00 929.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery Centrum právnej pomoci 1 959,12 1959.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 994,00 994.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do veľkoformátovej tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 770,00 770.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 303,00 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 282,00 282.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov, originálnych atramentových náplní Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 220,00 7220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 751,00 1751.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 960,00 1960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obrazový valec do OKI MB461 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 940,00 1940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 564,00 564.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky MSA 2040 o 1 rok. Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 030,00 1030.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tonery na komunálne voľby 2018 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 920,00 1920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 127,70 2127.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 12/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 370,00 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery do fotokopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, cartridge GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner: kompatibilná sada tonerov multipack HP 304A (CC530A/ CC531A/ CC532A/ CC533A) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 122,40 122.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do farebných multifunkčných zariadení HP Officejet Pro X576dw(CN598A) Ústav polymérov SAV 1 360,00 1360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 444,79 444.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 357,84 1357.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originálne od výrobcov tlačiarní Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a valce do digitálnej tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 086,36 1086.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 228,93 228.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 132,99 132.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 610,48 610.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 205,44 1205.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 572,00 572.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 592,00 2592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168,08 168.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie záruk pre HP ML350, HP DL380 a HP autoloader Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 320,00 2320.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 594,00 6594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do Canon i-sensys MF735Cx Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 878,00 878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner black do tlačiarne Canon LBP 653 Cdw Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Canon LBP 653 Cdw Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CE285A Ústav pamäti národa 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498,00 498.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A (35A), čierny (black noir) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 215,00 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 572,00 572.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 760,00 760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 374,71 374.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 122,00 122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner Canon CEXV14 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 620,00 3620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 192,00 192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 688,09 2688.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 555,00 1555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 511,00 1511.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 333,58 333.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup MF zariadení (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 500,73 500.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 575,26 575.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov do farebného multifunkčného stroja a súvisiaceho materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 280,00 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k multifunkčnému zariadeniu HP PageWide 377dw(J9V80B) Ústav polymérov SAV 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu tlačiarní "OKI" Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360,00 1360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 1 860,00 1860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby H6HD6PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 173,60 1173.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 4 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 574,00 574.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microsoft Windows 10 Pro Upgrade OLP NL Government Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, valce pre ploter a tlačiareň spolu s plotrovým papierom - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 957,46 5957.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 18/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 117,00 2117.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery Centrum právnej pomoci 5 713,20 5713.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, valce pre ploter a tlačiareň spolu s plotrovým papierom - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 964,55 4964.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne samolepiace laminované pásky do tlačiarne štítkov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 135,00 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 4 279,50 4279.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 770,00 770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny zobrazovací valec do tlačiarne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 6 900,00 6900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov a valcov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 960,40 23960.4 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 213,20 1213.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 13 565,00 13565.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a kopíriek, originálne, repasované, kompatibilné náhrady Spojená škola Banská Bystrica 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 1 027,00 1027.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 751,00 1751.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 505,00 6505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 21 000,00 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery do fotokopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 550,00 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k multifunkčným tlačiarňam HP Pagewide 477 dw pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 810,00 1810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 638,00 638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne Samsung SL-M2825ND Štátny veterinárny a potravinový ústav 258,00 258.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 470,00 470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne a alternatívne náplne Mesto Prievidza 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - kompatibilné a originálne náplne Mesto Prievidza 6 960,00 6960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 216,66 216.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 670,82 1670.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 266,00 7266.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery OKI a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP Officejet Pro X476dw MFP, HP LaserJet 1300, Canon i-sensys MF8230Cn) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 5 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 26 500,00 26500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 061,00 2061.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových a laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení a fotokopírovacích strojov Okresný súd Topoľčany 3 100,00 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Obec Nesvady 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 528,00 528.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 381,00 23381.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne pásky pre priemyselnú tlačiareň štítkov Brother PT-E550WVP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 516,00 516.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung, HP a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 830,00 830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 64 355,00 64355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 790,00 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner CANON 731 black Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 452,00 1452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Spišská katolícka charita 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne - tonery, časti a príslušenstvo kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 25 400,00 25400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 116,00 116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 22 730,30 22730.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávania tonerov do tlačiarní Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10 751,00 10751.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362, Color Laser Jet Pro MFP M 176n. HP laser Jet 3015 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 312,99 312.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 690,00 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 436,51 436.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do multifunkčného zariadenia Canon i-sensys MF264dw Krajská prokuratúra Trnava 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery originálne Hudobné centrum 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, OKI, Xerox Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 373,00 1373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery do fotokopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 155,00 2155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 45,00 45.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 271,00 271.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba na toner Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 26,00 26.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do HP CM1312nfi MFP Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 29,43 29.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, atramentové náplne a zobrazovací valec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 188,00 188.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ipeľská Kotlina - Novohrad 345,00 345.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 213,40 4213.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 6 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 100,00 10100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň - farebná, multifunkčná Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 322,00 322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 197,00 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Triumph Adler Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 738,00 1738.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 037,00 2037.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 263,82 263.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 226,16 226.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cartridge TN114 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP a Lexmark tonery do HP a Lexmark tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 295,00 295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k multifunkčnému zariadeniu HP PageWide 377dw(J9V80B) Ústav polymérov SAV 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 605,00 605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 648,00 12648.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 830,00 830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery - toner pre tlačiareň Canon Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 926,11 926.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do multifunkčného zariadenia Canon i-sensys MF264dw Krajská prokuratúra Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook (HP ZBook 15u G5 2ZC30ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 370,00 1370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
router switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 125,00 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ipeľská Kotlina - Novohrad 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 731,00 731.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 538,00 538.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 290,50 290.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displej NEC E506 alebo kompatibilný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 440,00 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku a IT techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 103 647,54 103647.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner čierny HP CF283A originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 58,00 58.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 297,00 297.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 513,00 6513.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 15 569,75 15569.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 365,00 365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 146,00 1146.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 782,00 1782.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Xerox Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 356,79 356.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 495,00 495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovacie valce Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredisko sociálnych služieb Petržalka 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 230,00 6230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovacie valce Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 540,00 5540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 7 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k multifunkčnému zariadeniu HP PageWide 377dw(J9V80B) Ústav polymérov SAV 590,00 590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 192,32 1192.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia RICOH C2003 Slovenské národné múzeum 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Windows server CAL 2019 - User - Government Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 080,00 4080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 914,00 1914.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 907,00 907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 070,00 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 331,20 331.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 689,65 1689.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD LED monitor 23,8" Dell P2418D alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 490,00 490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery a valec do laserových tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 550,00 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 369,00 369.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 204,00 9204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 070,00 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 482,20 2482.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19 721,45 19721.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Slovenské národné divadlo 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 765,00 765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 743,00 743.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP tonery do HP tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky serverov HP Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 869,00 1869.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie záruky HP 1/8 autoloader. Výskumný ústav vodného hospodárstva 771,00 771.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky diskového poľa HP MSA 2040 Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 030,00 1030.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tonery Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 289,00 1289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery OKI a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 59,50 59.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových náplní Úrad pre reguláciu hazardných hier 19 176,17 19176.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedine originálny HP toner do HP tlačiarne (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 47,00 47.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery - tonery pre tlačiareň Epson Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 169,66 169.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 328,00 328.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 159,00 159.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovací valec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 577,00 2577.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 8 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 500,00 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 234,50 234.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery - tonery pre tlačiareň OKI Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 220,70 220.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 906,00 906.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 15 372,96 15372.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery – kompatibilné, nerepasované Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - obj. č. 18/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 20,00 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do multifunkčných zariadení Domov pri kríži 6 500,00 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery a atramentové náplne do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Laser Jet M1132 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M277dw, HP Laser Jet 3015 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny optický valec do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 234,00 234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Brother originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 299,34 299.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 138,00 3138.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 633,00 633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LaserJetPro 400 MFP M425dn Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery Obec Valaliky 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre multifunkčné zariadenia Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 080,00 4080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 405,00 405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 635,00 1635.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 425,53 425.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 6 960,00 6960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do HP tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 298,00 298.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 3 305,00 3305.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 410,00 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 714,00 714.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne a originálny toner do kopírovacieho stroja Okresný súd Topoľčany 1 701,00 1701.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise CP4025, CP4525 Štátny veterinárny a potravinový ústav 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Konica Minolta Bizhub C227 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 990,00 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 690,00 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 325,00 325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery-Epson WF Pro 6590 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 405,00 405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 453,00 1453.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál toner čierny CF230A (30A) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 547,00 547.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 212,90 1212.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zobrazovací valec Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 82,28 82.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada originálnych tonerov do tlačiarne Canon I-Sensys MF 8280 cw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originálne laserové tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 329,38 329.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 367,26 367.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a zobrazovací valec HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 42,00 42.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 4 600,00 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 9 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 51B2Hoo do tlačiarne Lexmark MS 517dn Krajská prokuratúra Trnava 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do multifunkčného zariadenia Canon i-sensys MF264dw Krajská prokuratúra Trnava 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 286,15 286.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 704,97 704.97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 391,47 391.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery a atramentové náplne do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 570,00 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedine originálny Konika Minolta toner do Konika Minolta farebnej tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne Samsung SL-M2825ND Štátny veterinárny a potravinový ústav 238,00 238.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 266,00 266.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 313,00 313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Canon, HP, Minolta Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 257,00 2257.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 057,00 1057.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 410,00 1410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 493,05 493.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ipeľská Kotlina - Novohrad 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čierna originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žltá originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 140,00 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Purpurová originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 140,00 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mesto Komárno 237,27 237.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a optický valec Ústav na výkon trestu odňatia slobody 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 520,00 1520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 309,00 2309.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedine originálny HP toner do HP tlačiarní (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 990,00 4990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 022,30 2022.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 242,00 1242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CE285A Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon CRG-718 BLACK, CRG-718 CYAN, CRG-718 MAGENTA, CRG-718 YELOW Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 223,00 223.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie 8- portových sieťových prepínačov-switchov. Ústav polymérov SAV 215,00 215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 531,00 2531.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní. Mesto Zvolen 10 762,00 10762.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Optický valec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 145,30 145.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 10 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 770,00 770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 357,10 1357.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a spotr.mat.do kancelárskych zariadení Ústav merania SAV 581,00 581.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 760,00 11760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne SHARP MX-M3070 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne, optický valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 42 579,00 42579.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pásky do P-TOUCH Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 893,83 1893.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 3 619,00 3619.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 465,00 465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Slovenské národné múzeum 305,00 305.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 393,30 393.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov - 2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 59 766,48 59766.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 5 600,00 5600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 11 171,00 11171.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery (BA 1/2020) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 153,00 2153.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - kompatibilné a originálne náplne Mesto Prievidza 7 800,00 7800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových náplní Úrad pre reguláciu hazardných hier 33 415,28 33415.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 133,61 133.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 336,00 9336.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 11 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 670,00 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP 17 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 11 160,00 11160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 411,00 4411.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 895,00 2895.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav merania SAV 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 1 379,09 1379.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 299,60 299.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne CANON MF 8580i - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obrazový valec do OKI MB461 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 12 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 35 000,00 35000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 918,00 918.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rámcová zmluva podľa čl. XVI OPET, 2. časť „VZP“ - Opakovaná dodávka nových a repasovaných tonerov –ročná zmluva s postupným čerpaním Protimonopolný úrad SR 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 26 742,00 26742.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 360,00 4360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370,00 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 755,20 1755.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 201,00 3201.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 064,50 1064.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 573,00 1573.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 387,35 1387.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálny toner HP 59X (CF259X) čierny do tlačiarni od výrobcu (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 107,60 107.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre multifunkčné zariadenia Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 660,40 660.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne - SODB 2021 Mesto Nové Zámky 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Ricoh 408010 - SP 150HE čierný Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 191,32 191.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerových náplní do tlačiarní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 003,00 1003.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 987,60 987.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery na tlač Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 278,10 278.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 178,00 2178.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 784,42 5784.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 13 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP LaserJet Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560,00 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Ipeľská Kotlina - Novohrad 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Súčasti počítačov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 995,00 2995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 13 157,00 13157.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie záruky HP 1/8 autoloader. Výskumný ústav vodného hospodárstva 830,00 830.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky diskového poľa HP MSA 2040 SN : 2S6333B251 Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 070,00 1070.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tonery - len originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor prehnutý Ústav merania SAV 415,00 415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov LC 980 pre Brother DCP-165/DCP-375CW/MFC-250C/MFC-290C doporučovaných výrobcom daného zariadenia Ústav polymérov SAV 66,00 66.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k multifunkčnému zariadeniu HP PageWide 377dw(J9V80B) Ústav polymérov SAV 560,00 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-230 do Brother MFC 9320 CW Ústav polymérov SAV 326,00 326.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do Canon iSensys MF744Cdw Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 744,84 744.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 074,00 2074.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 118,70 118.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 617,93 617.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 483,00 483.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet (Galaxy Tab S6 WIFI, 128 GB, SM-T860NZAAXSK) Sociologický ústav SAV 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafická karta Ústav merania SAV 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP tonery do HP tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 745,00 745.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálna páska do tlačiarne Olivetti PR2-čierna Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17 949,60 17949.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálne Konika Minolta tonery do farebného multifunkčného zariadenia Konika Minolta Bizhub C308 (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky serverov HP DL380p G8. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 949,00 2949.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky serverov HP Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 892,00 1892.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálny toner Konica Minolta A8DA350 - TN324M, purpurový pre bizhub C258/C308/C368/ Magenta/ TN-324 M/ 26000 str. (žiaden kompatibilny toner) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálny toner Konica Minolta A8DA250 - TN324Y, žltý pre bizhub C258/C308/C368/ Yellow/ TN-324 Y/ 26000 str. (žiaden kompatibilný toner) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálny toner Konica Minolta A8DA450 - TN324C, modrý pre bizhub C258/C308/C368/ Cyan/ TN-324 C/ 26000 str. (žiaden kompatibilny toner) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál toner čierny CF230A (30A) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP tonery HP multifunkčného farebného zariadenia MFP M283fdw (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP tonery do HP tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 235,00 235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 576,44 1576.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP CB335EE (350), originálny atrament, čierny, 4,5 ml a HP CB337EE (351), originálny atrament, farebný, 3,5 ml Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 52,00 52.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre Canon i-SENSYS MF643Cdw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálny tonery pre farebnú tlačiareň SAMSUNG CLX-3175 (K4092S) čierny (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 145,00 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP tonery do HP tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálny tonery pre farebnú tlačiareň SAMSUNG CLX-3175 (C4092S azúrové, M4092S modré a Y4092S žlté) (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 290,00 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 130,00 1130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 14 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre prevádzku multifunkčných tlačiarní. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 960,00 24960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 342,00 7342.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 25 000,00 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originál tonery do tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originál tonery do tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 210,00 1210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery, resp. Renovované tonery Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 414,00 1414.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 410,00 410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 888,39 1888.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 381,52 2381.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 310,80 1310.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, cartridge GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 388,00 388.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 683,02 683.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne SHARP MX-M3070 Krajská prokuratúra Trnava 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155,00 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby H6HD6PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 219,68 1219.68 EUR 2020 Služby Nie 1
Originálne tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 252,91 252.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 012,00 1012.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 4 224,26 4224.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cartridge Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 990,00 1990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zobrazovací valec HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160,00 160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72,00 72.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 577,00 577.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
tonery a spotrebný materiál k tlačiarňam a MFP zariadeniam Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 998,00 4998.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 15 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 35 000,00 35000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, cartridge GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 620,00 1620.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 29 100,00 29100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner HP CF283A Toner 83A pre LJ M125nw,a/M201n,dw/M127fn,fw (1500str), Black Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 3 847,00 3847.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení pre rok 2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 33 151,08 33151.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 5 067,40 5067.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 550,00 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie tonerov do multifunkčného zariadenia Trenčiansky samosprávny kraj 835,07 835.07 EUR 2021 Tovary Áno 1
Originál tonery do fotokopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 918,00 918.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 4 161,00 4161.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových a atramentových náplní Úrad pre reguláciu hazardných hier 37 729,72 37729.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery (originálne) Centrum sociálnych služieb - DEMY 5 207,04 5207.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 216,00 1216.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 338,17 338.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredisko sociálnych služieb Petržalka 2 800,00 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup tonerov pre tlačiareň Canon MF8230Cn Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,88 250.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne - čierny Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 209,00 209.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 1 946,40 1946.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 455,60 16455.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 730,62 730.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 64,28 64.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 10 500,00 10500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 211,00 2211.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 000,00 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 950,00 1950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 2 253,84 2253.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní, originálne optické valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 3 303,00 3303.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 194,92 194.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre Canon i-SENSYS MF643Cdw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 800,00 3800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku a IT techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 66 326,00 66326.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 590,00 3590.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 184,52 184.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 4 500,00 4500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rámcová zmluva podľa čl. XVI OPET, 2. časť „VZP“ - Opakovaná dodávka nových a repasovaných tonerov –ročná zmluva s postupným čerpaním Protimonopolný úrad SR 3 930,00 3930.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner do multifunkčného zariadenia Canon i-sensys MF264dw Krajská prokuratúra 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 16 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 100,00 8100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 900,31 3900.31 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421263453031


juriga@juriga.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2122 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Juriga
Adresa:
Gercenova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Jurigová
Adresa:
Gercenova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Juriga
Adresa:
Gercenova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Jurigová
Adresa:
Gercenova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Martin Bajužík
Adresa:
Krasovského 13 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×