Dodávateľ

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Trenčianske Teplice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

IČO: 36851264

Adresa: Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3732

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Júl 2020

Záznam platný do: 14. Júl 2023

Posledná zmena: 15. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 77 013,00 EUR 1 1
2015 228 330,00 EUR 2 2
2016 804 543,41 EUR 43 43
2017 3 867 955,07 EUR 55 61
2018 4 665 233,33 EUR 57 65
2019 2 285 661,88 EUR 24 27
2020 509 503,12 EUR 19 19
2021 1 227 392,00 EUR 12 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 77 013,00 EUR 1 1
2015 228 330,00 EUR 2 2
2016 804 543,41 EUR 43 43
2017 3 751 874,07 EUR 54 60
2018 4 781 314,33 EUR 58 66
2019 2 285 661,88 EUR 24 27
2020 509 503,12 EUR 19 19
2021 1 227 392,00 EUR 12 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 847,49 1847.49 EUR
Mesto Štúrovo 1 21 522,00 21522.00 EUR
Mesto Revúca 2 358 060,00 358060.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 3 123,00 3123.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 15 000,00 15000.00 EUR
Obec Zavar 1 42 622,00 42622.00 EUR
Obec Terchová 1 104 444,17 104444.17 EUR
Mesto Medzilaborce 1 5 800,00 5800.00 EUR
Obec Veľká Čalomija 1 11 640,00 11640.00 EUR
Mesto Prievidza 1 71 900,00 71900.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 969,00 2969.00 EUR
Obec Ladce 1 89 750,00 89750.00 EUR
Obec Rovinka 6 167 400,00 167400.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 2 991,67 2991.67 EUR
Mesto Piešťany 3 132 110,00 132110.00 EUR
Mesto Komárno 3 123 961,66 123961.66 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 380,00 380.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 5 816,67 5816.67 EUR
Obec Častkovce 1 33 941,67 33941.67 EUR
Mesto Svidník 1 82 083,33 82083.33 EUR
Obec Kalinkovo 1 17 915,83 17915.83 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 40 124,55 40124.55 EUR
Obec Spišská Teplica 1 71 245,00 71245.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 11 324,00 11324.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 9 583,32 9583.32 EUR
Mesto Senica 1 39 925,00 39925.00 EUR
Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí 2 229 296,66 229296.66 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 37 470,26 37470.26 EUR
Mesto Nové Zámky 5 2 159 837,50 2159837.50 EUR
Obec Stará Bystrica 1 187 200,00 187200.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 2 905,00 2905.00 EUR
Mesto Michalovce 1 3 908,33 3908.33 EUR
Mesto Tornaľa 2 94 333,32 94333.32 EUR
Obec Klin 1 7 043,00 7043.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 177 916,67 177916.67 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 7 89 695,83 89695.83 EUR
Obec Hliník nad Hronom 1 328 466,00 328466.00 EUR
Mesto Galanta 1 84 995,83 84995.83 EUR
Mesto Detva 4 113 735,83 113735.83 EUR
Obec Malá Čierna 4 71 380,00 71380.00 EUR
Mesto Hlohovec 2 8 782,50 8782.50 EUR
Obec Jakubov 3 247 811,37 247811.37 EUR
Obec Dolná Ždaňa 1 6 400,83 6400.83 EUR
Obec Teplička nad Váhom 1 16 657,50 16657.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 83 416,67 83416.67 EUR
Obec Brestovany 1 60 416,67 60416.67 EUR
Obec Oravská Lesná 2 163 405,00 163405.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 2 208 749,17 208749.17 EUR
Obec Dedina Mládeže 4 166 993,00 166993.00 EUR
Obec Lendak 1 2 891,67 2891.67 EUR
Obec Chotín 2 95 600,00 95600.00 EUR
Mesto Gbely 1 0,00 0.00 EUR
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 1 78 865,00 78865.00 EUR
Obec Lesenice 1 4 200,00 4200.00 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 2 118 607,00 118607.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 6 919,00 6919.00 EUR
Obec Marcelová 1 95 000,00 95000.00 EUR
Obec Heľpa 2 14 923,00 14923.00 EUR
Obec Lužianky 1 48 000,00 48000.00 EUR
Technické služby, s.r.o. 2 171 710,00 171710.00 EUR
Mesto Kremnica 1 12 058,33 12058.33 EUR
Obec Horné Orešany 1 0,00 0.00 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 62 249,17 62249.17 EUR
Obec Markušovce 1 70 915,82 70915.82 EUR
Obec Makov 1 1 991,67 1991.67 EUR
Obec Lovinobaňa 1 22 820,00 22820.00 EUR
Obec Liptovské Revúce 1 33 078,33 33078.33 EUR
Mesto Veľký Krtíš 1 54 991,67 54991.67 EUR
Obec Častá 1 0,00 0.00 EUR
Obec Trenčianske Stankovce 3 406 963,33 406963.33 EUR
Obec Udiča 1 78 333,33 78333.33 EUR
Obec Hiadeľ 1 17 208,33 17208.33 EUR
Obec Višňové 1 0,00 0.00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 10 147,50 10147.50 EUR
Mesto Spišská Belá 1 39 482,50 39482.50 EUR
Obec Vydrany 1 116 250,00 116250.00 EUR
Obec Korňa 1 92 278,30 92278.30 EUR
Obec Štiavnik 1 499,00 499.00 EUR
Obec Vrbovce 1 69 250,00 69250.00 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 6 308,33 6308.33 EUR
Mesto Vrútky 1 95 833,32 95833.32 EUR
Obec Pruské 1 1 055,00 1055.00 EUR
Obec Malý Krtíš 1 9 290,00 9290.00 EUR
Mesto Nemšová 1 45 066,67 45066.67 EUR
Obec Dúbravy 1 139 305,83 139305.83 EUR
Obec Malý Slavkov 1 61 241,67 61241.67 EUR
TSM Veľký Meder, s.r.o. 1 14 440,00 14440.00 EUR
Obec Plášťovce 1 0,00 0.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 0,00 0.00 EUR
Technické služby mesta Galanta 2 86 604,00 86604.00 EUR
Obec Prašník 1 66 250,00 66250.00 EUR
Obec Dolné Vestenice 1 48 541,67 48541.67 EUR
Obec Lednické Rovne 1 102 311,00 102311.00 EUR
Obec Žaškov 3 163 582,00 163582.00 EUR
Obec Veľký Kýr 1 158 697,00 158697.00 EUR
Obec Rakovice 1 15 000,00 15000.00 EUR
Obec Dvorany nad Nitrou 1 21 000,00 21000.00 EUR
Obec Trenčianske Jastrabie 1 70 032,50 70032.50 EUR
Združenie obcí Púchovská dolina 1 132 500,00 132500.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 3 800,00 3800.00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 45 544,00 45544.00 EUR
Obec Hruštín 1 109 999,92 109999.92 EUR
Obec Košeca 1 65 010,00 65010.00 EUR
Obec Veľké Zálužie 1 8 340,00 8340.00 EUR
Obec Brvnište 1 116 081,00 116081.00 EUR
Obec Balog nad Ipľom 1 7 650,00 7650.00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 11 19 333,00 19333.00 EUR
Obec Hubice 1 2 903,33 2903.33 EUR
Obec Istebné 2 6 077,50 6077.50 EUR
Obec Hokovce 1 6 300,00 6300.00 EUR
Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 3 494 767,00 494767.00 EUR
Mestský podnik Dudince s.r.o. 1 6 490,00 6490.00 EUR
Obec Dravce 1 18 000,00 18000.00 EUR
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 1 133 333,33 133333.33 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 9 37 764,00 37764.00 EUR
Technické služby mesta Humenné 2 8 645,83 8645.83 EUR
Základná škola 1 830,00 830.00 EUR
Obec Klenovec 1 0,00 0.00 EUR
Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 1 5 499,00 5499.00 EUR
Obec Lubeník 1 28 850,00 28850.00 EUR
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 1 7 800,00 7800.00 EUR
Obec Belá 2 167 229,16 167229.16 EUR
Združenie obcí Handlovskej doliny 1 152 083,33 152083.33 EUR
Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí 1 163 083,33 163083.33 EUR
Združenie obcí Mikroregión Machnáč-Inovec 1 0,00 0.00 EUR
Regionálne združenie obcí Magura - Strážov 1 155 416,67 155416.67 EUR
Spoločenstvo obcí topolčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí 2 294 416,67 294416.67 EUR
Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka 2 290 416,67 290416.67 EUR
Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové 1 81 000,00 81000.00 EUR
Združenie právnických osôb Javorníky - východ 1 0,00 0.00 EUR
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG 3 426 708,33 426708.33 EUR
Združenie obcí - Čistý Liptov 2 293 332,50 293332.50 EUR
Obec Vinohrady nad Váhom 1 0,00 0.00 EUR
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE 1 0,00 0.00 EUR
Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc 1 160 666,67 160666.67 EUR
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov 1 131 658,33 131658.33 EUR
Združenie obcí EKOTORYSA 1 113 000,00 113000.00 EUR
Združenie obcí Handlovskej doliny 1 162 900,00 162900.00 EUR
Združenie obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie" 1 156 000,00 156000.00 EUR
Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve 1 114 916,67 114916.67 EUR
Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc 1 163 800,00 163800.00 EUR
Združenie obci mikroregiónu BOROLO 1 97 850,00 97850.00 EUR
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. 3 418 838,00 418838.00 EUR
Obec Hodejov 1 8 708,33 8708.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup 1100 litrových zberných nádob na separovaný zber komunálneho odpadu Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí 41 000,00 41000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zberný dvor Stará Bystrica - technológia Obec Stará Bystrica 156 000,00 156000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kvalitatívne a kvantitatívne navýšenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu TEKOS,spol. s r.o. 28 417,00 28417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKO DVOR Dedina Mládeže-nákup technológie. Obec Dedina Mládeže 65 000,00 65000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zefektívnenie zberu a kvantitatívne navýšenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu kúpou kontajnerov a lisovacieho zariadenia Technické služby, s.r.o. 76 110,00 76110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce 26 170,00 26170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberný dvor Klin – technológie Obec Klin 140 966,00 140966.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Detve Mesto Detva 770 400,00 770400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - tovary Obec Lednické Rovne 108 080,00 108080.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie technológie na vybavenie zberného dvora obce Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce 309 999,00 309999.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zberný dvor – obstaranie strojov a zariadení Obec Rovinka 255 726,00 255726.0 EUR 2017 Tovary Áno 6
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Brvnište Obec Brvnište 116 081,00 116081.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky – dodávka kontajnerov Obec Lužianky 49 123,00 49123.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi - technické vybavenie Mesto Prievidza 2 028 355,00 2028355.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - technické vybavenie Mestský podnik Dudince s.r.o. 352 685,00 352685.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup strojnotechnologického vybavenia do kompostoviska v obci Hokovce Obec Hokovce 90 270,00 90270.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - tovary Mesto Piešťany 122 060,00 122060.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Zvýšenie triedeného zberu v obci Lesenice Obec Lesenice 183 230,00 183230.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom Obec Balog nad Ipľom 183 640,00 183640.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické a technologické zariadenie Mesto Kysucké Nové Mesto 1 692 867,00 1692867.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie Zberného dvora - Hliník nad Hronom Obec Hliník nad Hronom 358 520,00 358520.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Materiálno technické zabezpečenie projektu nakladania s odpadom Technické služby, s.r.o. 714 600,00 714600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zber, kompostovanie BR KO v obci Malá Čierna (dodanie materiálno-technologického vybavenia) Obec Malá Čierna 78 685,00 78685.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Betónovo - kovový box na kontajnery Mesto Nové Zámky 895 416,00 895416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľká Čalomija Obec Veľká Čalomija 175 480,00 175480.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Dedina Mládeže (VO2) Obec Dedina Mládeže 139 742,00 139742.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Žaškov Obec Žaškov 163 582,00 163582.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Veľký Kýr Obec Veľký Kýr 158 697,00 158697.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY TEKOS,spol. s r.o. 956 920,00 956920.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nádoby na separovaný odpad, veká a lis na PET fľaše Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 467,60 1467.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová nádoba 110 l - 1 mm (kuka) alebo ekvivalent Obec Pruské 1 266,00 1266.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osivové vrecia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor s čelným nakladačom a prednými hydraulickými ramenami s hydraulickou rukou a traktorovým návesom. Mesto Galanta 170 737,00 170737.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na zber biologicky rozložiteľného odpadu , 120 L Mesto Štúrovo 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Bezvzduchové" vozíky na vodorovné dopravné značenie ciest Graco Line Lazer V 5900 alebo ekv. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvonový kontajner 1 300 l na sklo a kontajner 240 l na plasty Obec Zborov nad Bystricou 13 395,06 13395.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové kontajnery na separovaný zber alebo ekvivalent Mesto Kremnica 14 470,00 14470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery a vrecia na separovaný odpad Obec Hiadeľ 31 819,00 31819.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odpadkové koše na triedený zber odpadov alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 10 550,00 10550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové kontajnery na separovaný zber Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 11 800,00 11800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie separovaného zberu Mesto Detva 44 060,10 44060.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na bioodpad Obec Kalinkovo 44 088,00 44088.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kompostéry Obec Rakovice 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery a vrecia na na komunálny odpad Obec Istebné 11 868,00 11868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smetné nádoby, kontajnery a vrecia na zber triedeného odpadu Obec Liptovské Revúce 45 900,00 45900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové kontajnery na triedený zber Mesto Michalovce 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 L s plochým vekom Mesto Medzilaborce 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery na komunálny odpad Obec Istebné 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balíkovací lis, Plastové kontajnery, vrecia na separovaný zber a informačné letáky Obec Nitrianske Pravno 45 880,00 45880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 375,00 4375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery na triedený zber plastov a skla, vrecia na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov Obec Heľpa 15 485,00 15485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
predchádzanie vzniku bioodpadov v mestskej časti Mestská časť Bratislava - Dúbravka 215 000,00 215000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery na triedený zber odpadu Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery na triedený zber plastov a skla, vrecia na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov Obec Heľpa 10 430,00 10430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery na separovaný zber odpadu Základná škola 1 116,00 1116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu Technické služby mesta Galanta 20 280,00 20280.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zberné nádoby na bioodpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 925,00 5925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predchádzanie produkcie biologicky rozložiteľných odpadov Obec Lubeník 34 698,00 34698.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš na triedený odpad EKOMODUL so sadou etikiet Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 932,00 6932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompostéry na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov Obec Trnovec nad Váhom 29 700,00 29700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 660,00 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadkové koše na triedený zber odpadov alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 160,00 1160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové kontajnery na separovaný zber Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1100 l plastový kontajner na triedený odpad - farba zelená Mesto Bánovce nad Bebravou 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1100 l plastový kontajner na triedený odpad - farba modrá Mesto Bánovce nad Bebravou 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 l zelený, modrý Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 11 900,00 11900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo kompatibilné s nadstavbou s lineárnym lisovaním Obec Vydrany 158 500,00 158500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery na separovaný zber odpadu Obec Teplička nad Váhom 22 869,00 22869.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery MOLOK na separovaný zber odpadu - alebo ekvivalent Mesto Nemšová 56 450,00 56450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybudovanie domáceho kompostovania v obci Marcelová Obec Marcelová 115 789,48 115789.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový kontajner na komunálny odpad, objem 120 l , 240 l a 1 100 l. Mesto Detva 9 144,00 9144.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Hruštín 132 000,00 132000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Belá 104 718,00 104718.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí 242 520,00 242520.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Združenie obcí Handlovskej doliny 194 016,00 194016.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 217 560,00 217560.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Plastové kontajnery (HDPE) na komunálny odpad - 1100 litrov bez zámku, Kovový kontajner - 1100 l na zber skla, Technické služby mesta Humenné 9 800,00 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1100 l nádoby na triedený odpad - farba modrá, zelená, žltá Mesto Bánovce nad Bebravou 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kontajner na zber komunálneho odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 181 300,00 181300.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných kompostérov Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí 216 541,80 216541.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie kompostérov na zvýšenie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Mesto Vrútky 115 000,00 115000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Združenie obcí Mikroregión Machnáč-Inovec 207 724,15 207724.15 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Obec Prašník 91 336,00 91336.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Regionálne združenie obcí Magura - Strážov 207 332,72 207332.72 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Spoločenstvo obcí topolčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí 183 820,00 183820.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka 179 835,24 179835.24 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Obec Trenčianske Jastrabie 88 726,40 88726.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Obec Horné Orešany 94 486,08 94486.08 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka kompostérov Obec Jakubov 90 903,65 90903.65 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstarávanie záhradných kompostérov Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG 212 379,40 212379.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu kompostovaním Združenie obcí - Čistý Liptov 212 593,00 212593.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompostér min. 1000l (820ks) Obec Višňové 107 198,60 107198.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Ladce 115 894,58 115894.58 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka kompostérov Mesto Dubnica nad Váhom 123 926,40 123926.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup záhradných kompostérov Obec Korňa 110 734,42 110734.42 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Častá 140 745,00 140745.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE 247 995,00 247995.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie záhradných kompostérov Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc 217 563,84 217563.84 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup záhradných kompostérov Obec Terchová 146 716,13 146716.13 EUR 2017 Tovary Áno 1
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov nákupom kompostérov Obec Malý Slavkov 97 092,00 97092.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nádoby na odpad a vrecia žlté Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na separovaný odpad a veká Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 899,00 5899.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajnery na odpad alebo ekvivalent HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na zimný posyp Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajnery na odpad Mesto Nové Zámky 25 128,00 25128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 966,00 966.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
"Zberný dvor" - tovary Obec Častkovce 40 787,20 40787.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Polopodzemné kontajnery Mesto Spišská Belá 47 400,00 47400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 278,00 2278.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové kontajnery na separovaný zber Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 8 519,00 8519.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradné kompostéry Mesto Veľký Krtíš 75 978,00 75978.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu kompostovaním Združenie obcí - Čistý Liptov 181 999,00 181999.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Obec Vrbovce 89 384,40 89384.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Spišská Teplica 86 011,20 86011.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry Obec Jakubov 117 376,10 117376.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
kompostér min 903 l - max 1000 l - 1725 ks Združenie právnických osôb Javorníky - východ 194 000,00 194000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
kompostér min 1008 l - 670 ks Obec Vinohrady nad Váhom 86 300,00 86300.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstarávanie záhradných kompostérov Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG 212 350,00 212350.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry Mesto Dubnica nad Váhom 132 257,76 132257.76 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Trenčianske Stankovce 87 000,00 87000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kráľová pri Senci 75 541,60 75541.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry na BRKO Obec Markušovce 85 272,00 85272.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Belá 102 625,00 102625.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry Obec Jakubov 117 376,10 117376.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry na BRKO Mesto Gbely 123 956,00 123956.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové 99 599,76 99599.76 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie kompostérov Združenie obcí Púchovská dolina 185 357,51 185357.51 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Spoločenstvo obcí topolčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí 179 390,66 179390.66 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka 176 000,00 176000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstarávanie záhradných kompostérov Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG 212 350,00 212350.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie záhradných kompostérov Obec Plášťovce 85 000,00 85000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Klenovec 67 891,00 67891.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Plastový kontajner 1100 L s okrúhlym vekom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nadoby na posypový materiál Obec Lendak 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostér Thermoking 900 Mesto Bánovce nad Bebravou 21 000,00 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové kontajnery na triedený zber Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 120,00 2120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku bio odpadov Združenie obcí EKOTORYSA 113 893,00 113893.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Združenie obcí Handlovskej doliny 162 900,00 162900.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup záhradných kompostérov Združenie obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie" 156 000,00 156000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
nádoba na odpad 60 l plastová - čierna TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kontajner na zber triedeného odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prechádzanie vzniku odpadu kompostovaním Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 162 568,00 162568.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup záhradných kompostérov Obec Oravská Lesná 123 585,00 123585.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Drvič biologického odpadu Obec Zemianske Kostoľany 48 149,60 48149.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 160 379,23 160379.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záhradný kompostér pre rodinné domy Mesto Svidník 98 577,66 98577.66 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie záhradných kompostérov Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc 163 800,00 163800.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaravanie kompostérov Obec Dolné Vestenice 77 226,78 77226.78 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kontajnery na separovaný odpad Mesto Komárno 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaravanie kompostérov Obec Udiča 117 238,13 117238.13 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kompostér Thermoking 900 Mesto Bánovce nad Bebravou 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompostéry Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve 176 677,20 176677.2 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie kompostérov Obec Brestovany 91 676,25 91676.25 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie technického vybavenia „Zberný dvor Zavar“ Obec Zavar 247 655,00 247655.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kompostéry na BRKO PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov 196 809,60 196809.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Betónovo - kovový box na kontajnery Mesto Komárno 134 000,00 134000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpora domáceho kompostovania v obci Chotín - Obstaranie strojno-technologického vybavenia Obec Chotín 105 638,00 105638.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa Obec Lovinobaňa 87 407,00 87407.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Betónovo - kovový box na kontajnery Mesto Nové Zámky 541 666,00 541666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním BOROLO Združenie obci mikroregiónu BOROLO 107 001,00 107001.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zberný dvor Nitrianske pravno, s.r.o. - tovary Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. 418 838,00 418838.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie Obec Veľké Zálužie 342 840,00 342840.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zariadenia pre zerný dvor - Veľký Meder TSM Veľký Meder, s.r.o. 588 690,00 588690.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kontajnery na separovaný zber odpadu Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 12 640,00 12640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kontajner na zber komunálneho odpadu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skladací kovový kôš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koše na triedený odpad Technická univerzita v Košiciach 3 962,00 3962.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktor s príslušenstvom Obec Dúbravy 202 275,99 202275.99 EUR 2020 Tovary Áno 1
Odpadové nádoby na komunálny odpad Obec Makov 2 900,00 2900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš na triedený odpad Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 425,00 15425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontajnery na separovaný odpad Mesto Komárno 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – kontajnery Obec Dolná Ždaňa 8 064,00 8064.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie kontajnerov na podporu triedeného zberu Obec Hubice 5 028,00 5028.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kontajnery na triedený zber Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záchytná vaňa z ocele Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 697,00 697.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technická vybavenosť zberného dvora v obci Malý Krtíš Obec Malý Krtíš 151 890,00 151890.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad 5 Obec Košeca 65 010,00 65010.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Oravská Lesná Obec Oravská Lesná 39 820,00 39820.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Plastové nádoby na biologický odpad Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 78 865,00 78865.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Betónový odpadkový kôš štvorhranný Mesto Tornaľa 15 288,00 15288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drvič dreva a bioodpadu Technické služby mesta Galanta 100 346,00 100346.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompostér Thermoking 900 Mesto Bánovce nad Bebravou 36 290,00 36290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastová nádoba na odpad Obec Štiavnik 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou Obec Dvorany nad Nitrou 107 656,00 107656.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dravce Obec Dravce 84 995,00 84995.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zberný dvor Revúca - tovary Mesto Revúca 429 880,00 429880.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Veľkokapacitný kontajner vhodný na prepravu nebezpečných sypkých materiálov Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 4 700,00 4700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastové nádoby 120 litrové a 1100 litrové na komunálny odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 167,00 7167.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na komunálny odpad Mesto Tornaľa 125 000,00 125000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biodegradovateľné vrecia balené v rolkách Mesto Piešťany 44 352,00 44352.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – kontajnery Obec Hodejov 21 460,00 21460.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad Mesto Nové Zámky 50 820,00 50820.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
7l plastové vedierka hnedej farby s odvetraním na veku Mesto Bánovce nad Bebravou 12 600,00 12600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie biologicky rozložiteľných priedušných (kompostovateľných) sáčkov na kuchynský odpad s objemom 7 až 10 litrov Technické služby mesta Humenné 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie BRKO v Senici – technológia Mesto Senica 478 100,00 478100.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Betónovo - kovový box na kontajnery Mesto Nové Zámky 673 834,00 673834.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421326491329


elkoplast@elkoplast.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 272 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Krajča
Adresa:
Dlouhá 134 Slušovice 76315
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Krajča
Adresa:
Dlouhá 134 Slušovice 76315
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.
Adresa:
Námestie sv. Anny 20 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Andrej Opet
Adresa:
Hroznová Trenčín 91105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 14.01.2019 do: 2.07.2019

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 14.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×