Dodávateľ

SLOVNAFT, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SLOVNAFT, a.s.

IČO: 31322832

Adresa: Vlčie hrdlo 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1198

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. September 2019

Záznam platný do: 16. September 2022

Posledná zmena: 9. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 10 102 793,00 EUR 7 7
2013 1 566 067,00 EUR 11 11
2014 288 110 906,00 EUR 70 74
2015 38 524 372,00 EUR 49 56
2016 160 662 541,00 EUR 81 144
2017 303 171 428,00 EUR 86 134
2018 288 967 439,50 EUR 93 145
2019 0,00 Nezverejnená 2 2
2019 83 583 991,83 EUR 87 133
2020 48 092 079,95 EUR 69 84
2021 29 979 023,50 EUR 41 42
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 116 784 051,00 EUR 27 31
2015 211 267 379,00 EUR 63 70
2016 121 817 622,32 EUR 65 116
2017 293 552 382,68 EUR 82 130
2018 216 452 774,50 EUR 78 128
2019 0,00 Nezverejnená 2 2
2019 196 884 513,83 EUR 97 146
2020 52 051 455,95 EUR 90 115
2021 39 217 088,50 EUR 88 89
2022 4 733 374,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56 84 550 143,17 84550143.17 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 605 593,00 605593.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 3 502 619,66 3502619.66 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 179 628 134,00 179628134.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 200 000,00 200000.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 375 939,00 375939.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 5 045 408,00 5045408.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 84 111 035,00 84111035.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 73 647,50 73647.50 EUR
Mesto Kolárovo 1 104 000,00 104000.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 220 000,00 220000.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 2 042 609,00 2042609.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 885 845,00 885845.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 7 754 004,00 754004.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 806 780,00 806780.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 131 700,00 131700.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 309 473,00 309473.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 293 032,00 293032.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 1 330 850,00 1330850.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 66 50 114 870,00 50114870.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 250 000,00 250000.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 17 900,00 17900.00 EUR
Dopravný úrad 1 83 333,00 83333.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 192 378,00 192378.00 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 22 7 693 423,00 7693423.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 211 000,00 211000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 192 483,00 192483.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 21 14 174 049,00 14174049.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 940,00 940.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 2 378 634,00 2378634.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 25 6 413 348,00 6413348.00 EUR
Slovenská národná knižnica 1 79 152,00 79152.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 1 439 336,00 1439336.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 9 585 803,00 585803.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 750 000,00 750000.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 50 000,00 50000.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 974 674,00 974674.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 128 443,00 128443.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 8 1 659 879,00 1659879.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17 1 604 776,00 1604776.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 2 247 650,95 2247650.95 EUR
Spojená škola 2 67 234,00 67234.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 363,00 363.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 180 837,00 180837.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 32 1 442 507,00 1442507.00 EUR
Záchranná služba 9 4 288 924,00 4288924.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 235 000,00 235000.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 131 638,00 131638.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 1 58 350,00 58350.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 238 800,00 238800.00 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 2 226 500,00 226500.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 184 667,00 184667.00 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 2 23 478,32 23478.32 EUR
Technické služby mesta, príspevková organizácia 3 168 542,00 168542.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 239 11 092 950,00 11092950.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 0,00 0.00 Neuvedná
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 3 970 000,00 3970000.00 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 5 870,00 5870.00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 67 236,00 67236.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 54 000,00 54000.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 221 000,00 221000.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 32 49 262 432,00 49262432.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 105 929,00 105929.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 7 139 109,68 139109.68 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 0,00 0.00 Neuvedná
Letisko Sliač, a.s. 1 2 577 300,00 2577300.00 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 450 000,00 450000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 14 291 261,00 291261.00 EUR
Technické služby mesta Svit 1 199 553,00 199553.00 EUR
Technické služby mesta Galanta 5 371 731,00 371731.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 34 792 997,00 34792997.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 31 46 644 257,00 46644257.00 EUR
Solar 2009, a.s. 3 213 184 019,00 213184019.00 EUR
Solar 2009, a. s. 10 425 330 621,00 425330621.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 131 662,50 131662.50 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 76 000,00 76000.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 3 200 799,00 200799.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3 86 190,00 86190.00 EUR
Verejnoprospešné služby Stupava 1 46 000,00 46000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY PRE POTREBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 67 176,00 67176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 45 792,00 45792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Pohonné hmoty – mesto Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka pohonných hmôt pre služobné motorové vozidlá UNLP Košice. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 69 010,00 69010.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup olejov pre vozidlá MHD Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 195 000,00 195000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
motorová nafta 2014 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 109 000,00 109000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Karty na čerpanie pohonných látok Slovenský pozemkový fond 121 000,00 121000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Pohonné hmoty – Mesto Kolárovo“ Mesto Kolárovo 104 000,00 104000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre motorové vozidlá. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 55 938,00 55938.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54 000,00 54000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt. Slovenské národné divadlo 199 000,00 199000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta Spojená škola 28 600,00 28600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000,00 95000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta, automobilový benzín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 310 050,00 310050.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 905 100,00 905100.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka PHM /motorového benzínu a nafty/ pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 211 000,00 211000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty Univerzita Komenského v Bratislave 350 000,00 350000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 220 120,00 1220120.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 802 423,00 802423.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 183 849,00 183849.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32 936,00 32936.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 918 697,00 918697.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 462 595,00 3462595.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292 187,00 292187.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 264 971,00 264971.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 791 225,00 791225.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 304 000,00 4304000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta, automobilový benzín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 263 626,00 263626.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 45 411,00 45411.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 146 720,00 146720.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 222 214,00 222214.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56 791,00 56791.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 10 528,00 10528.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 582 700,00 4582700.0 EUR 2016 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 379,00 9379.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Motorová nafta, automobilový benzín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 251 349,00 251349.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty Univerzita Komenského v Bratislave 6 339,00 6339.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248 698,00 248698.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148 569,00 148569.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta a pohonné látky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 200 000,00 4200000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a.s. 29 356 778,00 29356778.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 151 109,00 151109.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup olejov a mazív Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 260 800,00 260800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 220 000,00 220000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 642 782,00 642782.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197 944,00 197944.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 749 099,00 749099.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 39 966,00 39966.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hos Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 217 463,00 2217463.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 679 094,00 679094.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 71 773,00 71773.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 397 426,00 397426.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 057 021,00 3057021.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 807,00 9807.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 239 964,00 239964.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 709 610,00 1709610.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Plnenie Rámcovej dohody č.OVO1-2013/000634 na Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 622,00 94622.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta, automobilový benzín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 290 480,00 290480.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 402 702,00 402702.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 023 955,00 1023955.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka pohonných hmôt pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 293 032,00 293032.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 891 323,00 3891323.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 850 000,00 850000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 11 340,00 11340.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 277 237,00 277237.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 421 818,00 1421818.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 967 387,00 967387.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 419 220,00 419220.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet, číslo zákazky v EVO: 02.01 Úrad vlády Slovenskej republiky 551 995,00 551995.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 237 823,00 237823.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 797 291,00 797291.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142 496,00 142496.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 990 089,00 990089.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 527 629,00 3527629.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32 992,00 32992.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 000,00 3500000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 921 877,00 3921877.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 28 044,00 28044.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 847 888,00 847888.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 317 967,00 317967.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 510 853,00 1510853.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty Univerzita Komenského v Bratislave 11 503,00 11503.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta, automobilový benzín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 263 299,00 263299.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 45 645,00 45645.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 094 027,00 1094027.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 192 380,00 192380.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 24 604,00 24604.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 805 640,00 805640.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 898 267,00 3898267.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 91 329,00 91329.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 241 553,00 241553.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta, automobilový benzín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 241 709,00 241709.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 263 754,00 1263754.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 742 779,00 742779.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 1 419 588,00 1419588.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 666,00 32666.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 126 622,00 126622.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 46 678,00 46678.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 906 925,00 906925.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 452 378,00 4452378.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a.s. 164 184 466,00 164184466.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 385 356,00 385356.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 21 874,00 21874.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110 247,00 110247.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 631 091,00 17631091.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-1 na Letisku M.R.Štefánika Bratislava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 600 000,00 3600000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 33 361,00 33361.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32 528,00 32528.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Motorová nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 287 657,00 287657.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 131 217,00 131217.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 153 049,00 153049.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 250 000,00 11250000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet Slovenská pošta, a.s. 842 054,00 842054.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorové palivá - nafta, benzín na karty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 482 870,00 482870.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 19 455,00 19455.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 935 000,00 935000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta, automobilový benzín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 275 810,00 275810.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 551 604,00 1551604.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty Univerzita Komenského v Bratislave 6 907,00 6907.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 249 368,00 249368.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 212 765,00 212765.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 710 921,00 710921.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 834 392,00 834392.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 000 000,00 30000000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 233 922,00 233922.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 747 135,00 747135.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 999,00 20999.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 262 440,00 262440.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 14 766,00 14766.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158 096,00 158096.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 413 493,00 1413493.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 16 494,00 16494.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 729,00 12729.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 798 690,00 798690.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 14 832,00 14832.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 34 715,00 34715.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka Služby Mesta Piešťany 450 000,00 450000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 263 182,00 263182.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok na platobné karty (6759-MST, 206/2010) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 832 000,00 832000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 682 842,00 682842.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 919 391,00 3919391.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za III. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 425 034,00 1425034.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 29 103,00 29103.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 025 150,00 1025150.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 100 718,00 100718.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kreditné karty na nákup pohonných hmôt Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 240 801,00 240801.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 576 000,00 576000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186 167,00 186167.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 575 243,00 3575243.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 67 888,00 67888.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 257 664,00 257664.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 305 748,00 1305748.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 130 000,00 130000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 17 309,00 17309.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 280 629,00 280629.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží ( benkalorov ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 587 964,00 1587964.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET Slovenská národná knižnica 79 152,00 79152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 101 001,00 101001.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 818 743,00 818743.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 218 219,00 3218219.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 103 803,00 103803.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 893,00 17893.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36 144,00 36144.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 910 959,00 910959.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a.s. 19 642 775,00 19642775.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 164 184 466,00 164184466.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 335,00 20335.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 245 277,00 1245277.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170 211,00 170211.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1 044 269,00 1044269.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 16 211,00 16211.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 270 245,00 270245.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 13
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 33 240,00 33240.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 406,00 9406.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 55 733,00 55733.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 207 470,00 207470.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 110 966,00 110966.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 62 603,00 62603.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 501 318,00 4501318.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 644 306,00 644306.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 16 056 503,00 16056503.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 292 785,00 292785.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 900 000,00 900000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky motorovej nafty do nadzemného zásobníka Technické služby mesta, príspevková organizácia 54 000,00 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 14 200,00 14200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 124,00 14124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 482 304,00 1482304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 992,00 29992.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 367 213,00 367213.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 277 510,00 277510.0 EUR 2017 Tovary Nie 13
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 000 000,00 5000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 39 791,00 39791.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 99 077,00 99077.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 954 358,00 954358.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 040 663,00 1040663.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97 475,00 97475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 203 913,00 203913.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 23 519 798,00 23519798.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 81 436,00 81436.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248 709,00 248709.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 928 368,00 928368.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 13 742,00 13742.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Technická univerzita v Košiciach 250 000,00 250000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 626,00 24626.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 317 062,00 1317062.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 162 774,00 162774.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 357 508,00 357508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a nákup leteckých pohonných hmôt JET A1 na letisku M. R. Štefánika Bratislava do lietadla L-410 UVP-E-LW - poznávacej značky OM-SYI Dopravný úrad 83 333,00 83333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 845,00 11845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264 248,00 264248.0 EUR 2017 Tovary Nie 13
Nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 65 103,00 65103.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 112 669,00 112669.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 32 748,00 32748.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Záchranná služba 105 802,00 105802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 937 965,00 937965.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 026 878,00 1026878.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 130,00 87130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 27 343 417,00 27343417.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 220 222,00 220222.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie, vysávanie SMV doplnkový sortiment Slovenská inšpekcia životného prostredia 184 667,00 184667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok na palivové karty Slovenský pozemkový fond 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 4 084 992,00 4084992.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 159 000,00 159000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 264 337,00 264337.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 21 335,00 21335.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 345 711,00 1345711.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 009,00 18009.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 44 092,00 44092.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 221 768,00 221768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 029,00 18029.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192 415,00 192415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 340 788,00 340788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 282 453,00 282453.0 EUR 2017 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107 740,00 107740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 41 000,00 41000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1 058 268,00 1058268.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 958 615,00 958615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 35 214 980,00 35214980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 109 473,00 109473.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 121 371,00 121371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 125 000,00 125000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 362 212,00 362212.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 993,00 11993.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182 609,00 182609.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 12 458,00 12458.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 254 299,00 254299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 281 658,00 1281658.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 827,00 19827.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 37 199,00 37199.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 1 113 621,00 1113621.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 264 605,00 264605.0 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 954,00 36954.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 598 454,00 598454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 24 816 127,00 24816127.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 192 378,00 192378.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nafta motorová dovozom cisternami Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 200 000,00 200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 18 500 000,00 18500000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit Technické služby mesta Svit 199 553,00 199553.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet Slovenská agentúra životného prostredia 131 700,00 131700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 29 703,00 29703.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 570 227,00 1570227.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 818,00 20818.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 312 865,00 312865.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 394 701,00 394701.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244 959,00 244959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 29 409 012,00 29409012.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 330 998,00 330998.0 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet. Slovenská pošta, a.s. 920 596,00 920596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 191 626,00 191626.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 42 151,00 42151.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 791,00 21791.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 085 843,00 1085843.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MAZACIE OLEJE, MAZIVÁ a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16 949,00 16949.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 261 825,00 261825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 235 000,00 235000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 142 072,00 142072.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup pohonných látok prostrednictvom palivových kariet Slovenská inovačná a energetická agentúra 105 929,00 105929.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 97 656,00 97656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej prevodový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 58 400,00 58400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Karty na čerpanie pohonných látok, bezolovnatý benzín, motorová nafta Verejnoprospešné služby Stupava EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31 600,00 31600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 050,00 13050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta triedy "F" - zimná, MTF (filtrovateľnosť), -20°C Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700,00 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 17 850,00 17850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 24 210,00 24210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Letisko Poprad - Tatry, a.s. 5 880,00 5880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 160 280,00 160280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 40 871,00 40871.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup olejov a mazív. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 79 450,00 79450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkových Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky leteckým palivom JET A-1 na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 700 000,00 2700000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 368 993,00 368993.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 28 000,00 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 321 348,00 321348.0 EUR 2018 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 15 167,00 15167.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 571 097,00 1571097.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 599,00 16599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 084 191,00 1084191.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 29 409 012,00 29409012.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 110 082,00 1110082.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 268 409,00 268409.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 866,00 199866.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 333 899,00 34333899.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Motorová nafta alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 12 960,00 12960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 364 545,00 364545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Palivové karty na nákup pohonných hmôt Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 200 000,00 200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 49 897 307,00 49897307.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 350 273,00 350273.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 254 235,00 254235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224 356,00 224356.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 324 098,00 324098.0 EUR 2018 Tovary Nie 13
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 46 755 115,00 46755115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 310,00 16310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 676 164,00 1676164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 9 925,00 9925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 150 590,00 3150590.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 23 544,00 23544.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 129,00 14129.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 240 800,00 240800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 099,00 18099.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Motorová nafta Spojená škola 37 300,00 37300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19 467,00 19467.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 981 690,00 981690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 85 841,00 85841.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 662 000,00 3662000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 000 000,00 14000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP PHM NA PLATOBNÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000,00 95000000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 342,00 19342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka olejov a prevádzkových kvapalín pre motorové vozidlá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 698 060,00 698060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 177 000,00 177000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb Solar 2009, a. s. 12 699 131,00 12699131.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 901,00 12901.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 370 330,00 370330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 194 301,00 194301.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 208 853,00 208853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 123 540,00 123540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 098,00 17098.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 304 977,00 304977.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 320 250,00 1320250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 15 487,00 15487.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 16 200 000,00 16200000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 876 513,00 1876513.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 536,00 80536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt Univerzita Komenského v Bratislave 170 000,00 170000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 656 961,00 656961.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 095 248,00 1095248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 486 140,00 2486140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 663,00 14663.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 300,00 6300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 342 709,00 342709.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 615 020,00 1615020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 131 638,00 131638.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280 551,00 280551.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 329 502,00 329502.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 178,00 20178.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 392 303,00 392303.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 927 094,00 1927094.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 11 050,00 11050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 325 625,00 325625.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17 630,00 17630.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 179 793,00 179793.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 055 615,00 1055615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 072,00 7072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Záchranná služba 1 239 555,00 1239555.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 346 909,00 346909.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. Žilinský samosprávny kraj 3 631 260,00 3631260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 837,00 7837.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 260 752,00 260752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 379 065,00 379065.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 216 149,00 216149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 550 000,00 550000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 740,00 8740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 12 992,00 12992.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 129 165,00 129165.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 10 339,00 10339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 665 842,00 665842.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 176 261,00 7176261.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka olejov a prevádzkových kvapalín pre motorové vozidlá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 66 976,00 66976.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 359,00 14359.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 385 000,00 1385000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 038,00 20038.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 665 842,00 665842.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 278 685,00 278685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 92 927,00 92927.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt palivovými kartami pre motorové vozidlá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 98 820,00 98820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Verejné výberové konanie - plnenie lietadiel Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 2019 Služby Nie 1
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 94 874,00 94874.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 19 707,00 19707.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 10 356,00 10356.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 525,00 15525.0 EUR 2019 Služby Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 33 785,00 33785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 371 195,00 371195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 215 207,00 215207.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 140 761,00 140761.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 726,00 8726.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 885 265,00 885265.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Oleje a mazivá pre OZ PN/2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 26 000,00 26000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup olejov a mazív. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 71 400,00 71400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 600,00 6600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie mazacích olejov a mazív SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 26 500,00 26500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 160,00 6160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 810,00 7810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 12 340,00 12340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 197 147,00 197147.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 189 529,00 189529.0 EUR 2020 Tovary Nie 13
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 840 000,00 840000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 359 879,00 359879.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 191 561,00 191561.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 905 534,00 905534.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 23 938,00 23938.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 111 289,00 111289.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 112 790,00 1112790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 468 000,00 1468000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 667,00 12667.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 978,00 14978.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 27 664,00 27664.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 127 619,00 127619.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 11 392,00 11392.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 188 312,00 188312.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 150 415,00 150415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 162 117,00 162117.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 228 978,00 228978.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 15 646,00 15646.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 11 484,00 11484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97 034,00 97034.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 585 000,00 585000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Oleje a mazivá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 34 971,00 34971.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 158,00 6158.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávania leteckých pohonných hmôt JET A1 Letisko Sliač, a.s. 2 577 300,00 2577300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 961 011,00 961011.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 306 090,00 306090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 168 002,00 168002.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 704 737,00 2704737.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 8 768,00 8768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 98 850,00 98850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 379,00 3379.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 23 116,00 23116.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 316 400,00 28316400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrický samosprávny kraj 750 000,00 750000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 61 685,30 61685.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 16 641,00 16641.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Technické služby mesta Galanta 295 450,00 295450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 195 828,00 195828.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 184 700,00 184700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 302 023,00 302023.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET Bratislavský samosprávny kraj 495 000,00 495000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 8 170,00 8170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 265 353,00 265353.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107 214,00 107214.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 901 371,00 901371.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158 918,00 158918.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 13 052,00 13052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10 096,00 10096.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 631,00 2631.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 940,00 57940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mazacie oleje a mazivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 550,00 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 005 364,00 1005364.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá pre OZ PN/2020 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 24 050,00 24050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 585 000,00 585000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 736,00 55736.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup olejov a mazív SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 71 399,00 71399.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 80 000,00 80000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie mazacích olejov a mazív SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 34 000,00 34000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 29 303,00 29303.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 1 330 850,00 1330850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kreditné karty na nákup pohonných hmôt Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 200 000,00 200000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 10 647,00 10647.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 12 848,00 12848.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 5 777,00 5777.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 202 794,00 202794.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Technické služby mesta Galanta 16 635,00 16635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 29 019,00 29019.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 056 700,00 1056700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 585 000,00 585000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 84 761,00 84761.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 517 692,00 517692.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 302 697,00 302697.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje a plastické mazivá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 541,00 5541.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 580,00 6580.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 379,00 4379.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 082,00 10082.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET Bratislavský samosprávny kraj 241 678,00 241678.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 32 351,00 32351.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 810 371,00 810371.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 585 000,00 585000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 300 617,00 300617.0 EUR 2019 Tovary Nie 12
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 792 136,00 792136.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka olejov a prevádzkových kvapalín pre motorové vozidlá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 73 575,00 73575.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 490 745,00 3490745.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 141 784,00 1141784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 120 000,00 3120000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automobilové oleje a mazivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 168,00 14168.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 6 377,00 6377.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 577,00 14577.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 006,00 11006.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 820 421,00 820421.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 032,00 144032.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 540,00 5540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 270 000,00 1270000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 26 620,00 26620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 071 541,00 1071541.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 318 130,00 318130.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 139 318,00 7139318.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 856 006,00 856006.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 495 380,00 2495380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ekologické oleje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 555 544,00 555544.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty 2017 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 296 816,00 296816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-1 na Letisku M. R. Štefánika Bratislava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 971 967,00 2971967.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900,00 213900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 569 572,00 569572.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb. Žilinský samosprávny kraj 133 000,00 133000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 580,00 6580.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup pohonných hmôt-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 9 710,00 9710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 649 700,00 649700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 203 353,00 203353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 56 799,00 56799.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 259 911,00 4259911.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 8 938,00 8938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 115 213,00 1115213.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 92 710,00 92710.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ekologické oleje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 146,00 9146.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 585 000,00 585000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 165 735,00 165735.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT A DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET Bratislavský samosprávny kraj 237 996,00 237996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 058,00 123058.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývanie osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 498,40 2498.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Karty na čerpanie pohonných hmôt a umývanie osobných motorových vozidiel Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. Žilinský samosprávny kraj 3 630 580,00 3630580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 474 516,00 474516.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 125,00 10125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup PHM na palivové karty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 192 483,00 192483.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov (2021) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 452 550,00 1452550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Technické služby mesta Galanta 15 966,00 15966.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Sociálna poisťovňa, ústredie 19 133,00 19133.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 585 000,00 585000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 355 517,00 355517.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 290 900,00 290900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 603 333,00 4603333.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 235 821,00 235821.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 12 898,00 12898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 11 045,00 11045.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 35 863,00 35863.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 004,00 29004.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ekologické oleje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 123,00 21123.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 346 368,00 346368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 135 661,00 1135661.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 136 072,00 136072.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Technické služby mesta Galanta 21 611,00 21611.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorové a prevodové oleje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 159 188,00 159188.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 618 544,00 618544.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 21 993,00 21993.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 185 370,00 185370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 353 547,00 353547.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 114 815,00 114815.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 132 726,00 132726.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 311 252,00 311252.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 585 000,00 585000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213 777,00 213777.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ekologické oleje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 549,00 26549.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESY Slovenskej republiky, š.p. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 523,00 36523.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt-2020 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 10 696,00 10696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 35 863,00 35863.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 208 821,00 208821.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 166 139,00 166139.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 152 449,00 1152449.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb. Žilinský samosprávny kraj 133 000,00 133000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet Technické služby mesta Galanta 22 069,00 22069.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorové, prevodové oleje a hydraulické kvapaliny Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900,00 213900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 440 000,00 9440000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta do nádrží 2021 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 725 000,00 725000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 304 754,00 304754.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet Úrad vlády Slovenskej republiky 24 817,00 24817.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Palivové karty - bezhotovostný nákup pohonných hmôt: benzín automobilový BA95N, nafta motorová NM a kvapalina pre zníženie emisií AdBlue Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 454 191,00 454191.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Palivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 949 612,00 3949612.0 EUR 2021 Tovary Nie 2http://www.slovnaft.skdagmar.muckova@slovnaft.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1017 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zsolt Pethö
Adresa:
Mikszáth ú. 69 Budapešť 1205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriel Szabó
Adresa:
Čierny chodník 29 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zsolt Huff
Adresa:
Vlčie hrdlo 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82412
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Timea Reicher
Adresa:
Povodská cesta 2 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zsuzsanna Éva Ortutay
Adresa:
Vlčie hrdlo 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82412
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ferenc Horváth
Adresa:
Nagybányai út 7 Szentendre 2000
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Senkovič
Adresa:
Šancová Bratislava - mestská časť Staré Mesto 831 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Oszkár Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miika Eerola
Adresa:
Rákó utca 17 Budapešť 1112
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2020
Záznam do:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mihály Kupa
Adresa:
Cimbalom u. 17 Budapešť 1025
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2020
Záznam do:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriel Szabó
Adresa:
Čierny chodník 29 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2018
Záznam do:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mihály Kupa
Adresa:
Cimbalom u. 17 Budapešť 1025
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Timea Reicher
Adresa:
Povodská cesta 2 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zsolt Pethö
Adresa:
Mikszáth ú. 69 Budapešť 1205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Oszkár Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miika Eerola
Adresa:
Rákó utca 17 Budapešť 1112
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2018
Záznam do:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ferenc Horváth
Adresa:
Nagybányai út 7 Szentendre 2000
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miika Eerola
Adresa:
Rákó utca 17 Budapešť 1112
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
14. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriel Szabó
Adresa:
Čierny chodník 29 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
14. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ábel Galácz
Adresa:
Eötvös u. 26 Budapešť 1046
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
22. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ábel Galácz
Adresa:
Eötvös u. 26 Budapešť 1046
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Timea Reicher
Adresa:
Povodská cesta 2 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Kestler
Adresa:
Kráľovské údolie 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mihály Kupa
Adresa:
Cimbalom u. 17 Budapešť 1025
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriel Szabó
Adresa:
Čierny chodník 29 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Oszkár Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miika Eerola
Adresa:
Karjapolku 8 Porvoo 06400
Krajina:
Fínska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ferenc Horváth
Adresa:
Nagybányai út 7 Szentendre 2000
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 6.10.2020 do: 4.03.2021

StiahniZáznam platný od: 3.01.2020 do: 6.10.2020

StiahniZáznam platný od: 14.12.2018 do: 3.01.2020

StiahniZáznam platný od: 22.02.2018 do: 14.12.2018

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 22.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup pohonných látok prostrednictvom palivových kariet (PL 1418) 105 317,00 EUR Tovary 15. September 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra SLOVNAFT, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×