Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Orange Slovensko, a.s.

IČO: 35697270

Adresa: Metodova 8, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1168

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. September 2019

Záznam platný do: 11. September 2022

Posledná zmena: 23. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 4 306 186,00 EUR 17 17
2014 4 855 951,00 EUR 62 62
2015 6 045 528,00 EUR 18 21
2016 79 883 461,16 EUR 15 15
2017 7 775 574,46 EUR 35 35
2018 6 079,00 ERN 1 1
2018 1 810 490,83 EUR 24 24
2019 11 024 117,70 EUR 38 41
2020 5 055 840,72 EUR 18 20
2021 16 198 053,99 EUR 11 11
2022 5 494 486,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 667 165,00 EUR 13 13
2015 8 680 442,00 EUR 24 24
2016 81 436 616,16 EUR 27 28
2017 5 951 284,46 EUR 37 37
2018 2 731 992,83 EUR 31 34
2019 6 079,00 ERN 1 1
2019 10 616 546,70 EUR 33 36
2020 6 902 097,72 EUR 31 33
2021 17 346 287,99 EUR 31 31
2022 6 117 257,00 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 5 541,67 5541.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 8 602 877,00 8602877.00 EUR
Mesto Žilina 1 135 464,00 135464.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 180 958,33 180958.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 425 603,00 425603.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 143 395,00 143395.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 43 533,69 43533.69 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 140 000,00 140000.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 65 068,00 65068.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 414 000,00 414000.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 18 887,00 18887.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 200 091,00 200091.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 20 934,99 20934.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 172 330,00 172330.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 193 202,00 193202.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 300 000,00 300000.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 88 126,00 88126.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 6 079,00 6079.00 ERN
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 192 023,00 192023.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 808 071,00 808071.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 13 199,99 13199.99 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 8 000 000,00 8000000.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 30 6 327 912,00 6327912.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 206 000,00 206000.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 199 473,00 199473.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 1 050 000,00 1050000.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 4 831 604,40 4831604.40 EUR
Mesto Šaľa 1 38 343,00 38343.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 386 122,00 386122.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 32 3 511 113,00 3511113.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 82 764 002,00 82764002.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 33 1 713 464,00 1713464.00 EUR
IUVENTA 1 53 496,00 53496.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 776 234,00 776234.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 12 950 775,00 12950775.00 EUR
Mesto Zvolen 1 30 400,00 30400.00 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 20 790,00 20790.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14 826 851,00 826851.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 588 813,83 588813.83 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 366 398,00 366398.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 4 159,16 4159.16 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 5 372 242,00 5372242.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 150 000,00 150000.00 EUR
Výskumná agentúra 1 88 242,00 88242.00 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 29 165,00 29165.00 EUR
Amplio s.r.o. 1 784,80 784.80 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mobilné telekomunikačné služby Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 137 500,00 137500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie hlasových a dátových služieb mobilného operátora a zariadení mobilnej komunikácie Košický samosprávny kraj 62 999,00 62999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb Národný ústav celoživotného vzdelávania 96 662,00 96662.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Mobilný operátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 206 000,00 206000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné služby mobilného operátora IUVENTA od 44 580,00 do 89 161,00 44580 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 206 000,00 206000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 140 000,00 140000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Mesto Zvolen 31 667,00 31667.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 149 995,00 149995.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 830,00 13830.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 008,00 23008.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 202 450,00 202450.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 105 080,00 105080.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 125 383,00 125383.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 404 800,00 1404800.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 170 812,00 170812.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 982,00 31982.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 17 930,00 17930.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 078,00 24078.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 160 849,00 160849.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 143 421,00 143421.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27 422,00 27422.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 713 913,00 713913.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29 182,00 29182.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 148 946,00 148946.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27 541,00 27541.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 78 505,00 78505.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 122 666,00 122666.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14 588,00 14588.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 330 000,00 330000.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 233,00 22233.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 892 000,00 892000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 554,00 11554.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 550 000,00 550000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 153 226,00 153226.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 174 493,00 174493.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 221 804,00 221804.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 50 964,00 50964.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 913,00 22913.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 22 272,00 22272.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie a prevádzka Hlasovej virtuálnej privátnej siete. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 209 980,00 209980.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 155,00 25155.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 913,00 4913.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlasové komunikačné a dátové služby pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 533 071,00 533071.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 235 439,00 235439.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 264,00 7264.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179 185,00 179185.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 118,00 24118.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 212 420,00 212420.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 600 000,00 600000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14 516,00 14516.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28 048,00 28048.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 97 191,00 97191.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 13 030,00 13030.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 157 021,00 157021.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 417 728,00 417728.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 248 972,00 248972.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208 000,00 208000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 235 931,00 235931.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 16 634,00 16634.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 31 130,00 31130.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 168 747,00 168747.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 146 774,00 146774.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 31 893,00 31893.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43 649,00 43649.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 211 261,00 211261.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Telefónne služby pevnej siete a mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Výskumná agentúra 88 242,00 88242.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43 766,00 43766.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 71 542,00 71542.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 168 942,00 168942.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 187 014,00 187014.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 207,00 23207.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23 549,00 23549.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby Mesto Šaľa 38 343,00 38343.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné služby mobilného operátora Slovenská inovačná a energetická agentúra 178 575,00 178575.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 18 004,00 18004.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 190 588,00 190588.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 450,00 36450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 149 695,00 149695.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 957,00 36957.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 076,00 23076.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 197 370,00 197370.0 EUR 2017 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15 026,00 15026.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 147 843,00 147843.0 EUR 2013 Služby Áno 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 29 543,00 29543.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 48 130,00 48130.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 278,00 19278.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 189 407,00 189407.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 144 336,00 3144336.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14 318,00 14318.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 392 000,00 1392000.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46 584,00 46584.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 826,00 22826.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 199 749,00 199749.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 49 425,00 49425.0 EUR 2013 Služby Áno 1
SMS predaj cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 600 000,00 600000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 50 291,00 50291.0 EUR 2017 Služby Áno 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24 450,00 24450.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14 188,00 14188.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 16 077,00 16077.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167 708,00 167708.0 EUR 2017 Služby Áno 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 26 493,00 26493.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 057,00 20057.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 178,00 16178.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 182 470,00 182470.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 49 215,00 49215.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 15 108,00 15108.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 160 333,00 160333.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 34 704,00 34704.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 33 572,00 33572.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 034,00 21034.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 359 613,00 359613.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 872,00 11872.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Mobilné služby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Internetové pripojenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Fakultná nemocnica Trnava 7 910,00 7910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné služby, mobilné telefóny, pevné linky, virtuálna ústredňa Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 22 440,00 22440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služba šifrovanej komunikácie Amplio s.r.o. 784,80 784.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Služba šifrovanej komunikácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 6 552,00 6552.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 776,00 7776.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Webhostingové služby a prevádzka IS Slovenská inovačná a energetická agentúra 35 268,00 35268.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Mobilné hlasové a dátové služby Fakultná nemocnica Trnava 12 749,67 12749.67 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 514 962,00 514962.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 203 688,00 203688.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 504,00 15504.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 504,00 15504.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 195 718,00 195718.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 38 202,00 38202.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 42 069,00 42069.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 25 620,00 25620.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 185 695,00 185695.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 045,00 15045.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 203 622,00 203622.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 848,00 17848.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Rozhlas a televízia Slovenska 300 000,00 300000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 60 413,00 60413.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 23 830,00 23830.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 344,00 15344.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 566,00 24566.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 13 642,00 13642.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186 797,00 186797.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 221 268,00 221268.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 173,00 17173.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 060 000,00 1060000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Licencia Knox Configure Dynamic na 12 mesiacov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 440,00 19440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 193 661,00 193661.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 912,00 21912.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 885,00 8885.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 330,00 17330.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 272,00 61272.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné služby mobilného operátora Slovenská inovačná a energetická agentúra 393 573,00 393573.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 4 748 805,00 4748805.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 900 000,00 1900000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 552,00 9552.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 000,00 240000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 191 145,00 191145.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 14 952,00 14952.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 611,00 611.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 770 774,00 770774.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 086,00 19086.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 131,00 194131.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 200 243,00 200243.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 802,00 17802.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Mobilné hlasové a dátové služby Fakultná nemocnica Trnava 6 250,00 6250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 183 994,00 183994.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 176 601,00 176601.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 828,00 22828.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 124,00 11124.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 45 045,00 45045.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora: mobilné hlasové a dátové služby a koncové mobilné zariadenia Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 57 150,00 57150.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108 500,00 108500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 111,00 19111.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108 500,00 108500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 190 108,00 190108.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 195 205,00 195205.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 072,00 21072.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 53 849,00 53849.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 323,00 8323.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108 500,00 108500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 180 528,00 180528.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186 767,00 186767.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17 648,00 17648.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 42 563,00 42563.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby Fakultná nemocnica Trnava 10 914,72 10914.72 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická podpora SMS a e-mail kampaní Sociálna poisťovňa, ústredie 114 950,40 114950.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup mobilných telefónov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 500,00 29500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108 500,00 108500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 499,00 194499.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 829,00 13829.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 230,00 20230.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 201 447,00 201447.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 40 562,00 40562.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 950 000,00 1950000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 330 000,00 330000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 100,00 21100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 790,00 61790.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 420,00 15420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 163 055,00 163055.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 194 960,00 194960.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 736,00 16736.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 68 084,00 68084.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zasielanie SMS správ v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov Štatistický úrad Slovenskej republiky 116 212,00 116212.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 669,00 194669.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb Mesto Žilina 135 464,00 135464.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108 500,00 108500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 338,00 8338.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 18 755,00 18755.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 186 525,00 186525.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 41 720,00 41720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 289,00 11289.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108 500,00 108500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 037,00 21037.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 230 790,00 230790.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 199 901,00 199901.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 49 926,00 49926.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 602 877,00 8602877.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátocé telekomunikačné služby Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 213 912,00 213912.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108 500,00 108500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17 918,00 17918.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 198 865,00 198865.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 171,00 7171.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 144 336,00 3144336.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 67 200,00 67200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému (IMS) II. Západoslovenská distribučná, a.s. 6 710 000,00 6710000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 358,00 17358.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108 500,00 108500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 173,00 19173.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 174 793,00 174793.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 144 336,00 3144336.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Telekomunikačné služby - Služby mobilného operátora Univerzitná nemocnica Bratislava 65 068,00 65068.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 56 304,00 56304.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 454 337,00 4454337.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Hromadné zasielanie SMS správ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 439 678,00 439678.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 658,00 19658.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 199,00 11199.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 178 389,00 178389.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 899,00 11899.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Zriadenie a poskytovanie služby zjednotenej komunikácie - otvorená hlasová virtuálna privátna sieť vrátane súvisiacich služieb Technická univerzita v Košiciach 275 000,00 275000.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 143 395,00 143395.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 68 302,00 68302.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 47 016,00 47016.0 EUR 2019 Služby Nie 1www.orange.skhelena.balusikova@orange.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1295 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mariusz Gatza
Adresa:
ul. Głogowa 17 Magdalenka 05506
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Apríl 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Nemečková
Adresa:
Púpavová 38 Bratislava-Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladislav Kupka
Adresa:
Suché Miesto 9 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radoslav Barka
Adresa:
Nevädzova Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eve Bourdeau
Adresa:
rue Jean-Louis Trimaud La Turballe 444 20
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eric Maintenay
Adresa:
Jégého 10 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Federico Colom Artola
Adresa:
Hlboká cesta 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. November 2019
Záznam do:
28. Apríl 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eve Bourdeau
Adresa:
rue Jean-Louis Trimaud La Turballe 444 20
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Október 2020
Záznam do:
28. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Golian CSc.
Adresa:
Zvončeková 33 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
31. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Reza Samdjee
Adresa:
Avenue de la Division Leclerc 5 Sevres 92310
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
31. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ivana Braunsteinerová
Adresa:
Tomášikova 13 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Január 2018
Záznam do:
18. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Koleník
Adresa:
Schaubmarova 16 Pezinok 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
18. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloš Lalka
Adresa:
Trnavská cesta 30 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
18. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Hromkovič
Adresa:
Kubačova Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2019
Záznam do:
18. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Federico Colom
Adresa:
Chernoviz 2 Paríž 750 16
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Máj 2019
Záznam do:
18. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Barbora Valášková
Adresa:
Nevädzová 6C Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
18. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Luis Alberto de Torres Iglesias
Adresa:
C. San Enrique de Osso Madrid 280 55
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2019
Záznam do:
18. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radoslav Barka
Adresa:
Nevädzova Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2019
Záznam do:
18. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Lehoťan
Adresa:
Na križovatkách 37B Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
9. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Marták
Adresa:
Bratislavská 8 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
9. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Federico Colom
Adresa:
Chernoviz 2 Paríž 750 16
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2019
Záznam do:
20. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Lančarič PhD.
Adresa:
Mariánska cesta 3A Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
3. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrea Danielová
Adresa:
Vajnorská 98G Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
4. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Rehák
Adresa:
Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Lančarič PhD.
Adresa:
Mariánska cesta 3A Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Antoine Guillaume Guilbaud
Adresa:
Vosková 8 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Nemečková
Adresa:
Púpavová 38 Bratislava-Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Golian CSc.
Adresa:
Zvončeková 33 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marc Ricau
Adresa:
Allée des Pelouses 1 La Celle Saint Cloud 87170
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BAK & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Panská 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.04.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 18.08.2021 do: 28.04.2022

StiahniZáznam platný od: 28.12.2020 do: 18.08.2021

StiahniZáznam platný od: 27.10.2020 do: 28.12.2020

StiahniZáznam platný od: 31.08.2020 do: 27.10.2020

StiahniZáznam platný od: 18.11.2019 do: 31.08.2020

StiahniZáznam platný od: 9.08.2019 do: 18.11.2019

StiahniZáznam platný od: 20.05.2019 do: 9.08.2019

StiahniZáznam platný od: 3.05.2019 do: 20.05.2019

StiahniZáznam platný od: 12.01.2018 do: 3.05.2019

StiahniZáznam platný od: 4.12.2017 do: 12.01.2018

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 4.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×