Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: O2 Slovakia, s.r.o.

IČO: 35848863

Adresa: Einsteinova 24, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-D2973

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Marec 2020

Záznam platný do: 19. Marec 2023

Posledná zmena: 22. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 147 283,00 EUR 1 1
2016 94 200,00 EUR 9 10
2017 1 992 665,32 EUR 15 15
2018 1 836 086,00 EUR 19 19
2019 1 100 241,16 EUR 22 22
2020 1 951 844,59 EUR 31 36
2021 5 776 408,24 EUR 21 25
2022 113 195,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 147 283,00 EUR 1 1
2016 94 200,00 EUR 9 10
2017 1 813 095,32 EUR 13 13
2018 902 100,00 EUR 14 14
2019 2 060 916,16 EUR 19 19
2020 1 811 912,59 EUR 29 33
2021 5 668 486,24 EUR 28 32
2022 513 930,00 EUR 7 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 254 921,00 254921.00 EUR
Mesto Prešov 1 19 224,00 19224.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 548 618,00 548618.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 251 674,00 251674.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 50 200,00 50200.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 1 998,00 1998.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 380 294,00 380294.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 231 899,00 231899.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 23 833,00 23833.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 481 931,00 481931.00 EUR
Dopravný úrad 1 29 035,00 29035.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 45 550,00 45550.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 9 567,00 9567.00 EUR
Slovenská národná knižnica 1 7 920,00 7920.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 17 500,00 17500.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 4 160,00 4160.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 540 000,00 540000.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 147 283,00 147283.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 900 000,00 900000.00 EUR
Mesto Nové Zámky 3 65 832,40 65832.40 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 133 647,00 133647.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 35 478,00 35478.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 31 250,00 31250.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 94 434,00 94434.00 EUR
Záchranná služba 2 174 554,00 174554.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 9 549,00 9549.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 196 447,00 196447.00 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 34 605,00 34605.00 EUR
Mesto Zvolen 1 12 083,33 12083.33 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 58 434,00 58434.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 90 916,65 90916.65 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 1 055 591,00 1055591.00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 4 996,67 4996.67 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 16 661,67 16661.67 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 105 296,67 105296.67 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 50 220,00 50220.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 45 325,00 45325.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2 8 041,17 8041.17 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 2 2 899 951,00 2899951.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 3 877 936,00 3877936.00 EUR
Výskumná agentúra 2 10 456,25 10456.25 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 36 826,00 36826.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 2 13 749,50 13749.50 EUR
Petržalský domov seniorov 2 4 035,00 4035.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 39 989,00 39989.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Bratislavský samosprávny kraj 147 283,00 147283.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 34 606,00 34606.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete a dodanie koncových telekomunikačných zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 36 826,00 36826.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Kežmarok 94 434,00 94434.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 254 921,00 254921.0 EUR 2017 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000,00 1200000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Záchranná služba 87 880,00 87880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
SMS predaj cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 600 000,00 600000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 570,00 29570.0 EUR 2017 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 147 329,00 147329.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 159 000,00 159000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
MOBILNÝ OPERÁTOR Slovenská inšpekcia životného prostredia 58 434,00 58434.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 245,00 77245.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny MH Invest, s.r.o. 850,00 850.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných služieb a zariadení Petržalský domov seniorov 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie telefonických služieb Petržalský domov seniorov 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Fakultná nemocnica Trnava 7 910,00 7910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mobilných telefónov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové telekomunikačné služby a mobilné telefóny Mesto Prešov 24 160,00 24160.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Telekomunikačné služby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 8 078,96 8078.96 EUR 2017 Služby Nie 1
Virtuálna sieť pre poskytovanie hlasových služieb vrátane dodávky mobilných telefónov. Mesto Nové Zámky 31 125,20 31125.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 34 200,00 34200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné služby mobilného operátora Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 86 049,27 86049.27 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilný internet Protimonopolný úrad SR 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 204 191,50 204191.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Slovenská národná knižnica 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby MH Invest, s.r.o. 10 800,00 10800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Mesto Zvolen 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení Slovenský pozemkový fond 203 520,00 203520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 57 879,00 57879.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora, notifikácia alarmu Exportno-importná banka Slovenskej republiky 17 000,00 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup a dodávka mobilných telefónov s príslušenstvom, mobilné a hlasové služby Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 29 672,00 29672.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 077,00 8077.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 888,00 49888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné dátové a telefónne služby. Banskobystrický samosprávny kraj 540 000,00 540000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - IP hlasové služby a mobilné hlasové služby vrátane dodávky mobilných telefónov. Mesto Nové Zámky 56 500,00 56500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 57 259,00 57259.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 984,00 984.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 4 650,00 4650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 792,00 5792.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 58 803,00 58803.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 8 447,00 8447.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 143 400,00 143400.0 EUR 2019 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 63 086,00 63086.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 176,00 7176.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 787,00 6787.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 115 510,00 115510.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Záchranná služba 180 108,00 180108.0 EUR 2020 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 110 108,00 110108.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14 189,00 14189.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 341 000,00 341000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Výskumná agentúra 21 000,00 21000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Služby mobilného operátora Mestská časť Bratislava - Petržalka 42 684,00 42684.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Exportno-importná banka Slovenskej republiky 17 280,00 17280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 898,00 3898.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 141 552,08 141552.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 174,00 7174.0 EUR 2020 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 102 070,00 102070.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 776,00 16776.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Mobilné telekomunikačné služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 482,00 9482.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 27 000,00 27000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 997,00 6997.0 EUR 2019 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 55 691,00 55691.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 435,00 9435.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Žilinský samosprávny kraj 548 618,00 548618.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 536,00 6536.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 33 161,00 33161.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilný internet, služby virtuálnej ústredne, telefonické zariadenia- jednorazová kúpa koncových zariadení ( telefónnych aparátov) Protimonopolný úrad SR 16 500,00 16500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Výskumná agentúra 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 084,00 7084.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Mobilné telekomunikačné služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 825,00 9825.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné služby mobilného operátora Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 62 640,00 62640.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 865,00 6865.0 EUR 2020 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 68 977,00 68977.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 22 905,00 22905.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb operátora Slovenský pozemkový fond 43 449,60 43449.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 070,00 7070.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 971,00 7971.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 26 340,00 26340.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Mobilné telekomunikačné služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10 936,00 10936.0 EUR 2020 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 66 445,00 66445.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 950 000,00 1950000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nákup a dodávka mobilných telefónov s príslušenstvom, mobilné a hlasové služby Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 27 288,27 27288.27 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 323,00 5323.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 31 971,00 31971.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zasielanie SMS správ v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov Štatistický úrad Slovenskej republiky 116 212,00 116212.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 040,00 7040.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Mobilné telekomunikačné služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10 857,00 10857.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - IP hlasové služby a mobilné hlasové služby. Mesto Nové Zámky 24 000,00 24000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 68 313,00 68313.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 562,00 8562.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 21 094,00 21094.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Elektronické komunikačné služby poskytované prostredníctvom mobilnej elektronickej komunikačnej siete Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 20 000,00 20000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 5 250,00 5250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby pre RTVS na roky 2021 – 2024 Rozhlas a televízia Slovenska 380 294,00 380294.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 037,00 6037.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 956,00 6956.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 22 676,00 22676.0 EUR 2021 Služby Nie 2
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 54 347,00 54347.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému (IMS) II. Západoslovenská distribučná, a.s. 6 710 000,00 6710000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 070,00 7070.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 171,00 8171.0 EUR 2021 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 67 714,00 67714.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 18 939,00 18939.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komunikačná infraštruktúra – Mobilná hlasová komunikácia a SMS Gateway Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 65 085,00 65085.0 EUR 2021 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000,00 1200000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému (IMS) II. Západoslovenská distribučná, a.s. 313 419,00 313419.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 932,00 6932.0 EUR 2019 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 52 972,00 52972.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 203,00 8203.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 547,00 20547.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 833,00 20833.0 EUR 2022 Služby Nie 2
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 93 613,00 93613.0 EUR 2022 Služby Nie 1

jaku.berta@o2.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1415 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Renáta Kellnerová
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 252 45
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Renáta Kellnerová
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 252 45
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2021
Záznam do:
11. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dávid Durbák
Adresa:
Šumavská 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2021
Záznam do:
20. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Igor Tóth PhD.
Adresa:
Považská 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 831 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2021
Záznam do:
20. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kimlička
Adresa:
Štúrova 43/21 Považská Bystrica 017 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2021
Záznam do:
20. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Január 2021
Záznam do:
28. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. August 2020
Záznam do:
12. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2020
Záznam do:
13. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2020
Záznam do:
2. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Január 2019
Záznam do:
17. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
18. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jiří Hrabovský
Adresa:
Jankovcova 1587/8c Praha 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kouřil
Adresa:
Nad Ryšánkou 2038/11 Praha 14700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Budník
Adresa:
Brabcova 1159/2 Praha 14700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.01.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2021 do: 11.01.2022

StiahniZáznam platný od: 28.05.2021 do: 20.07.2021

StiahniZáznam platný od: 12.01.2021 do: 28.05.2021

StiahniZáznam platný od: 13.08.2020 do: 12.01.2021

StiahniZáznam platný od: 2.07.2020 do: 13.08.2020

StiahniZáznam platný od: 17.01.2020 do: 2.07.2020

StiahniZáznam platný od: 18.01.2019 do: 17.01.2020

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 18.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×