Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-C7883

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Október 2019

Záznam platný do: 17. Október 2022

Posledná zmena: 3. Február 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 453 483,00 EUR 9 9
2014 3 717 928,00 EUR 18 18
2015 27 155 044,00 EUR 37 37
2016 2 305 542,00 EUR 30 30
2017 14 864 629,00 EUR 39 39
2018 4 773 794,34 EUR 31 31
2019 12 986 175,17 EUR 23 23
2020 1 613 084,00 EUR 27 27
2021 19 579 130,16 EUR 40 41
2022 5 917 033,00 EUR 8 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 762 683,00 EUR 12 12
2015 26 835 781,00 EUR 32 32
2016 2 650 124,00 EUR 37 37
2017 4 152 688,00 EUR 23 23
2018 5 960 562,34 EUR 38 38
2019 21 419 212,17 EUR 33 33
2020 2 405 190,00 EUR 30 30
2021 19 644 865,16 EUR 42 43
2022 6 534 737,00 EUR 15 16

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 154 351,67 154351.67 EUR
Slovenská správa ciest 2 375 508,00 375508.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 107 988,00 107988.00 EUR
Mesto Poprad 2 239 899,67 239899.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 78 260,00 78260.00 EUR
Mesto Levoča 1 0,00 0.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 1 358 856,00 1358856.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 14 165 171,00 14165171.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 16 990,00 16990.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 150 000,00 150000.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 149 655,00 149655.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 100 800,00 100800.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 10 548 365,50 10548365.50 EUR
Trnavský samosprávny kraj 32 1 385 245,33 1385245.33 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 68 000,00 68000.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 89 381,00 89381.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 432 148,00 432148.00 EUR
Mesto Prievidza 2 183 333,33 183333.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 2 222 632,00 2222632.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 482 499,00 482499.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 29 3 640 322,00 3640322.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 510 105,00 510105.00 EUR
Košický samosprávny kraj 2 59 035,00 59035.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 49 704,00 49704.00 EUR
Dopravný úrad 11 163 303,00 163303.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 3 100,00 3100.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 274 209,00 274209.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 896,00 896.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 255 590,00 255590.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 6 023 957,00 6023957.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 76 100,00 76100.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 3 4 305 610,00 4305610.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 6 175 269,00 175269.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 4 473 749,00 4473749.00 EUR
Záchranná služba 1 52 843,00 52843.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 168 563,00 168563.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 184 900,00 184900.00 EUR
Mesto Trenčín 4 420 873,67 420873.67 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 150 000,00 150000.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 16 935,00 16935.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 237 600,00 237600.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 35 958,00 35958.00 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 180 000,00 180000.00 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 32 054,00 32054.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 2 006 262,00 2006262.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 29 166,00 29166.00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 9 094 747,00 9094747.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 9 924 158,00 924158.00 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 19 152,00 19152.00 EUR
Zoologická záhrada 1 5 625,00 5625.00 EUR
Horská záchranná služba 2 151 333,34 151333.34 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 147 404,00 147404.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 15 9 043 727,00 9043727.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 0,00 0.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 5 036 702,00 5036702.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 2 837 999,00 2837999.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 18 4 643 822,00 4643822.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 20 533,34 20533.34 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 5 599 582,00 5599582.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 5 870,82 5870.82 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné telekomunikačné služby mobilného operátora pre Národnú transfúznu službu SR Národná transfúzna služba SR 68 000,00 68000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby referenda v roku 2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 35 976,00 35976.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie telekopmunikačných služieb mobilného operátora Národné centrum zdravotníckych informácií 101 500,00 101500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 89 381,00 89381.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Mesto Poprad 160 000,00 160000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb Národný ústav celoživotného vzdelávania 96 662,00 96662.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie hlasových služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 198 000,00 198000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Hlasové telekomunikačné služby a mobilné pripojenie k internetu v počte 45 SIM kariet vrátane mobilného telefónneho prístroja a 45 mobilných pripojení k sieti internet vrátane modemov na dobu 18 mesiacov. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 32 678,00 32678.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora Slovenský pozemkový fond 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 39 480,00 39480.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Mesto Prievidza 115 000,00 115000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 75 000,00 75000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Kombinovaná virtuálna privátna sieť ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 180 000,00 180000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky od 150 000,00 do 200 000,00 150000 EUR 2015 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - mobilné, pre Záchrannú službu Košice Záchranná služba 52 843,00 52843.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby pre Mestskú časť Bratislava Ružinov a jej organizácie a spoločnosti. Mestská časť Bratislava - Ružinov 84 000,00 84000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služba mobilného operátora Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 990,00 39990.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 123 167,00 123167.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie služieb Register e-VUC RZplus Žilinský samosprávny kraj 206 760,00 206760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Register e-VUC-RZplus Košický samosprávny kraj 25 200,00 25200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do NR SR 2016 Štatistický úrad Slovenskej republiky 39 401,00 39401.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služby e-VÚC RZplus Prešovský samosprávny kraj 100 800,00 100800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 746,00 746.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 632,00 27632.0 EUR 2012 Služby Áno 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 790,00 790.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 65 868,00 65868.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. Žilinský samosprávny kraj 2 296 656,00 2296656.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 36 738,00 36738.0 EUR 2012 Služby Áno 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 251,00 1251.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 33 937,00 33937.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 351,00 42351.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlasové a dátové mobilné služby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 213 322,00 213322.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 669 860,00 669860.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 665,00 102665.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 715,00 49715.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 30 106,00 30106.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 68 079,00 68079.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 7 974,00 7974.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 853,00 853.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 354,00 46354.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 195 430,00 195430.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Inteligentný Dopravný a informačný systém ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 687 999,00 2687999.0 EUR 2014 Služby Áno 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179 500,00 179500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 33 004,00 33004.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Služby mobllného operátora Banskobystrický samosprávny kraj 896,00 896.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 220 537,00 220537.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Komplexná technická infraštruktúra Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 149 655,00 149655.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva ( Infovek 2) na dobu nevyhnutnú do doby implementácie zákazky EDUNET_SK. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 778 282,00 5778282.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Projekt informačná podpora operátora (IPO) – GENESYS Fáza II Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 844 775,00 1844775.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 102 003,00 102003.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 715,00 47715.0 EUR 2015 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871,00 871.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prestupu hlasových služieb rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do verejnej telekomunikačnej siete Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 514 241,00 1514241.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka a montáž zariadení vnútornej bezdrôtovej wifi siete Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 500,00 157500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 536,00 81536.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pevné hlasové služby Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 510 105,00 510105.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 31 980,00 31980.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 123,00 40123.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 669 860,00 669860.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Národný systém dopravných informácií – NSDI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 165 171,00 14165171.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 245,00 245.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dátové služby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 218 826,00 218826.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 122 839,00 122839.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 255 590,00 255590.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 35 653,00 35653.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 727,00 46727.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 134 384,00 134384.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 154 433,00 154433.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými t Dopravný úrad 10 332,00 10332.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 4 826,00 4826.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 840,00 840.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 149 524,00 149524.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Správa ciest ŽSK - havarijný stav servera Žilinský samosprávny kraj 69 625,00 69625.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 9 072,00 9072.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 23 218,00 23218.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 825,00 47825.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 49,00 49.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 130 431,00 130431.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB TELEKOMUNIKAČNÉHO OPERÁTORA PROSTREDNÍCTVOM VIRTUÁLNEJ PRIVÁTNEJ SIETE Slovenská inšpekcia životného prostredia 16 935,00 16935.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 4 671,00 4671.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 186 912,00 186912.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 313,00 47313.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Mobilné telekomunikačné služby pre Mestskú časť Bratislava Ružinov a jej organizácie a spoločnosti Mestská časť Bratislava - Ružinov 172 000,00 172000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 45 223,00 45223.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 6 905,00 6905.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 474,00 48474.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 171 026,00 171026.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 7 332,00 7332.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 202 752,00 202752.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 850 000,00 2850000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 4 759,00 4759.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 95 337,00 95337.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilný operátor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 158 333,00 158333.0 EUR 2018 Služby Nie 1
SMS predaj cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 600 000,00 600000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 159 278,00 159278.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 2 402 555,00 2402555.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 720 068,00 720068.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 48 237,00 48237.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 77 514,00 77514.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36 633,00 36633.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami Dopravný úrad 1 056,00 1056.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 296,00 48296.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 63 429,00 63429.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 669 130,00 669130.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 25 354,00 25354.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50 725,00 50725.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 101 595,00 101595.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 115 288,00 115288.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 38 048,00 38048.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 46 565,00 46565.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komunikačné prepojenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 800,00 28800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Monitorovanie autoparku Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 89 000,00 89000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny Mesto Vranov nad Topľou 23 980,00 23980.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny, mobilný internet Protimonopolný úrad SR 7 685,56 7685.56 EUR 2016 Služby Nie 1
Zriadenie a prevádzkovanie mobilnej dátovej siete APN prostredníctvom technológií GPRS, EDGE, HSDPA/HSUPA, HSPA+, LTE Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby Slovenský pozemkový fond 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 166 707,79 166707.79 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Prievidza 97 000,00 97000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služba VPN s WiFi prístupom a riadeným prestupom do Internetu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 600,00 8600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služba VPN s WiFi prístupom a riadeným prestupom do Internetu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 82 800,00 82800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komunikačné prepojenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 600,00 33600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komunikačné prepojenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 304,00 4304.0 EUR 2018 Služby Nie 1
poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania 31 500,00 31500.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Poskytnutie a prevádzkovanie komplexných telekomunikačných služieb Mesto Levoča 60 686,40 60686.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie vysokorýchlostnej konektivity internetového pripojenia Horská záchranná služba 30 879,00 30879.0 EUR 2018 Služby Áno 1
switche a moduly Cisco MERAKI ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 16 990,00 16990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 372 801,00 372801.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 972,00 49972.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 350,00 27350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 74 803,00 74803.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Hlasové a dátové služby mobilného operátora Košický samosprávny kraj 67 551,00 67551.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 37 876,00 37876.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 96 148,00 96148.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komunikačné prepojenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 400,00 8400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komunikačné prepojenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 800,00 16800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 32 455,00 32455.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie poskytovateľa pripojenia k Internetu (ISP) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 192 000,00 192000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné služby mobilného operátora pre rok 2019 a 2020 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 48 000,00 48000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 512,00 27512.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 414 889,00 414889.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 260,00 30260.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné hlasové služby a dátové služby Slovenská správa ciest 174 000,00 174000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 152 688,00 152688.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 29 246,00 29246.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 117 116,00 117116.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36 479,00 36479.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora informačného systému Elektronické služby Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 671 550,00 9671550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 25 839,00 25839.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 108 509,00 108509.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 355,00 27355.0 EUR 2017 Služby Nie 1
SMS žreby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 982 660,00 982660.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Privátny Cloud (IaaS) na obdobie 36 mesiacov Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 76 140,00 76140.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb dispečerského informačného systému vrátane potrebnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 7 249 972,00 7249972.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 39 740,00 39740.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 572,00 31572.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 701,00 20701.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 107 164,00 107164.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 283,00 27283.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 800 000,00 800000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 423,00 32423.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 141,00 20141.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 15 610,00 15610.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Verejná telefónna sieť a zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 650 000,00 650000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 087,00 33087.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 32 556,00 32556.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 130 896,00 130896.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 86 283,00 86283.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Poprad 125 719,44 125719.44 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Štatistický úrad Slovenskej republiky 92 543,90 92543.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti pripojenia do siete internet a vucnet Trnavský samosprávny kraj 205 454,34 205454.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby mobilného operátora Štátny ústav pre kontrolu liečiv 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 394,00 43394.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 30 171,00 30171.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 41 204,00 41204.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 645 276,00 645276.0 EUR 2017 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 18 528,00 18528.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 123 762,00 123762.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny Mesto Vranov nad Topľou 23 500,00 23500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 688,00 35688.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 42 029,00 42029.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 59 705,00 59705.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 138 527,00 138527.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 114 301,00 114301.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Hlasové a dátové služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvér ako služba – agenda evidencie sociálnych služieb. Žilinský samosprávny kraj 69 600,00 69600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup aktívnych sieťových prvkov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 82 280,00 82280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 41 704,00 41704.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 511,00 34511.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 19 049,00 19049.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie mobilných hlasových služieb a dátových služieb prostredníctvom APN pre potreby sčítania obyvateľov, domov a bytov SODB 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky 289 940,00 289940.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 67 882,00 67882.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Hlasové a dátové služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 240,00 240.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 136 972,00 136972.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 42 390,00 42390.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Hlasové a dátové služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 700,00 700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 593,00 37593.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 160 604,00 160604.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 436 625,00 436625.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 138 000,00 138000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete a dodanie koncových zariadení Nitriansky samosprávny kraj 118 028,00 118028.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 15 368,00 15368.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 40 976,00 40976.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 486,00 20486.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 968,00 15968.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 106 943,00 106943.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 29 756,00 29756.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 442 431,00 442431.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 469,00 31469.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zasielanie SMS správ v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov Štatistický úrad Slovenskej republiky 116 212,00 116212.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 487 475,00 487475.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Hlasové a dátové služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 886,00 886.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 520,24 5520.24 EUR 2021 Služby Nie 1
Centrálne obstarávanie licencií a súvisiacich služieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 823 211,00 823211.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 43 474,00 43474.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 39 667,00 39667.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 158 498,00 158498.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - mobilné Zoologická záhrada 6 864,60 6864.6 EUR 2021 Služby Nie 1
KOMPLEXNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY Žilinský samosprávny kraj 504 070,00 504070.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 850 000,00 2850000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Bezpečnostné nástroje pre IT infraštruktúru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 212 190,45 212190.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Telekomunikačné služby pre vybrané lokality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 210 160,00 210160.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pevné hlasové telekomunikačné služby a zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 86 266,00 86266.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Hlavné mesto SR Bratislava 53 880,00 53880.0 EUR 2021 Služby Nie 1
SMS žreby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 3 305 000,00 3305000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb a k nim priamo naviazaných služieb. Nitriansky samosprávny kraj 234 000,00 234000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Potreba zabezpečenia mobilných hlasových a dátových služieb Správa ciest Košického samosprávneho kraja 120 858,00 120858.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Telefóny (Osobný komunikačný prostriedok) Horská záchranná služba 179 718,48 179718.48 EUR 2021 Tovary Áno 1
Upgrade telefónnej ústredne Trnavský samosprávny kraj 119 382,00 119382.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Telekomunikačné služby Mestská časť Bratislava - Ružinov 151 200,00 151200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Hlasové a dátové služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 901,00 901.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 42 220,00 42220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 139 649,00 139649.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 588,00 37588.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby odosielania krátkych textový správ Národné centrum zdravotníckych informácií 4 372 132,00 4372132.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 41 671,00 41671.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Hlasové a dátové služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 1 868,00 1868.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 135 097,00 135097.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obstarávanie sieťovej infraštruktúry Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 665 437,00 1665437.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 611,00 6611.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Centrálne obstarávanie licencií pre operačné systémy, kancelársky balík, prístup používateľov na server a súvisiacich služieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 560 976,00 5560976.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Hlavné mesto SR Bratislava 2 290,00 2290.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pevné hlasové telekomunikačné služby a zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 15 155,00 15155.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilný operátor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 166 666,00 166666.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 41 037,00 41037.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 493,00 30493.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Hlasové a dátové služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 1 872,00 1872.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 179 644,00 179644.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 346 980,00 346980.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Hlavné mesto SR Bratislava 3 181,00 3181.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pevné hlasové telekomunikačné služby a zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 14 497,00 14497.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zriadenie nových lokalít siete MPLS MV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 70 828,00 70828.0 EUR 2022 Služby Nie 2
Poskytnutie telekomunikačných služieb - hlasové a dátové služby mobilného operátora Štatistický úrad Slovenskej republiky 352 080,00 352080.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Zriadenie novej lokality siete MPLS MV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 432,00 7432.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 41 535,00 41535.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 554,00 33554.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 139 269,00 139269.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému (IMS) II. Západoslovenská distribučná, a.s. 6 710 000,00 6710000.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Výber mobilného operátora Slovenská správa ciest 235 633,00 235633.0 EUR 2022 Služby Nie 1www.telekom.skalena.ranincova@telekom.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 9689 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jose Perdomo Lorenzo
Adresa:
Calle Padilla Madrid 28006
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Armin Sumesgutner
Adresa:
Baumannstr. 14 Viedeň 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Danijela Bujic
Adresa:
Kaiserwether Strasse 270 Düsseldorf 40474
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Máj 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Danijela Bujic
Adresa:
Kaiserwether Strasse 270 Düsseldorf 40474
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Október 2021
Záznam do:
19. Máj 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Darja Dodonova
Adresa:
Hauptstraße 304 Königswinter 536 39
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Marec 2019
Záznam do:
27. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Majoroš
Adresa:
Javorová 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
28. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Švalek
Adresa:
1135 Lozorno 90055
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
25. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branimir Marić
Adresa:
Zagrebačka cesta 2 Záhreb 10000
Krajina:
Chorvátska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Marec 2019
Záznam do:
25. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Pitoňák
Adresa:
Ústecko-Orlická 7 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
25. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Hadrbolec
Adresa:
Podlužanská Praha 9, Újezd nad Lesy 190 16
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Máj 2019
Záznam do:
25. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Škodný
Adresa:
Bradlianska 1 Bratislava 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Jún 2018
Záznam do:
25. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stephan Marcus Eger
Adresa:
Am Stadtwald 47 Stadtteil Bad Godesberg 53177
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Jún 2018
Záznam do:
17. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branimir Marić
Adresa:
Zagrebačka cesta 2 Záhreb 10000
Krajina:
Chorvátska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Január 2018
Záznam do:
25. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jiří Vacek
Adresa:
Kutnauerova Hostivice 253 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Jún 2018
Záznam do:
25. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Darja Dodonova
Adresa:
Hauptstraße 304 Königswinter 536 39
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
25. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jose Perdomo Lorenzo
Adresa:
Calle Padilla Madrid 28006
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. September 2018
Záznam do:
19. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Vašina
Adresa:
Českomalínska 13 Praha 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
19. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Guido Manfred Menzel
Adresa:
Am Zuckerberg Bergisch Gladbach 514 69
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
3. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stephan Marcus Eger
Adresa:
Am Stadtwald 47 Stadtteil Bad Godesberg 53177
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
11. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Branimir Marić
Adresa:
Zagrebačka cesta 2 Záhreb 10000
Krajina:
Chorvátska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
19. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Uršula Kráľová
Adresa:
Kysucká 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
19. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Urbánek
Adresa:
Pod Vachmajstrom 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
19. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Timotheus Höttges
Adresa:
Auf der Hostert 7 Bonn 53173
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Thomas Kremer
Adresa:
Am Ellerforst 24 Düsseldorf 40627
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Christian Illek
Adresa:
Inselstraße 9 Berlin 10179
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Dannenfeldt
Adresa:
Alter Kirchweg 28 Sankt Augustin 53757
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Niek Jan van Damme
Adresa:
Hopfengartnerstraße 49 Siegburg 53721
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Claudia Nemat
Adresa:
Familie Lange/Nemat, Siebenmorgen 32 Bergisch Gladbach 51427
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Clemens Reinhard
Adresa:
Menhuinstr. 2-8 Bonn 53113
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Adresa:
Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09
Meno:
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Adresa:
Prievozská 4/B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.05.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 24.01.2022 do: 19.05.2022

StiahniZáznam platný od: 27.10.2021 do: 24.01.2022

StiahniZáznam platný od: 28.05.2020 do: 27.10.2021

StiahniZáznam platný od: 25.09.2019 do: 28.05.2020

StiahniZáznam platný od: 17.05.2019 do: 25.09.2019

StiahniZáznam platný od: 25.03.2019 do: 17.05.2019

StiahniZáznam platný od: 19.11.2018 do: 25.03.2019

StiahniZáznam platný od: 3.09.2018 do: 19.11.2018

StiahniZáznam platný od: 11.06.2018 do: 3.09.2018

StiahniZáznam platný od: 19.01.2018 do: 11.06.2018

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 19.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Aplikácia e-VUC 25 200,00 EUR Tovary 29. December 2016 Košický samosprávny kraj Slovak Telekom, a.s.
Správa ciest ŽSK - havarijný stav servera 69 625,00 EUR Služby Dátum neuvedený Žilinský samosprávny kraj Slovak Telekom, a.s.
Voice VPN pre potreby OSZZS SR 144 354,00 EUR Služby 28. December 2016 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Slovak Telekom, a.s.
Poskytovanie služby e-VÚC RZplus 100 800,00 EUR Služby 29. Júl 2016 Prešovský samosprávny kraj Slovak Telekom, a.s.
Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR. 74 109,00 EUR Služby 10. Október 2018 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Orange Slovensko, a.s.;O2 Slovakia, s.r.o.;Slovak Telekom, a.s.
Zasielanie SMS správ v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov 116 212,00 EUR Služby 5. Február 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky SWAN Mobile, a.s.;Orange Slovensko, a.s.;O2 Slovakia, s.r.o.;Slovak Telekom, a.s.
Zriadenie nových lokalít siete MPLS MV 70 828,00 EUR Služby 11. Marec 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovak Telekom, a.s.
Zriadenie novej lokality siete MPLS MV 7 432,00 EUR Služby 4. Apríl 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovak Telekom, a.s.
Zriadenie novej lokality siete MPLS MV (Žilina) 7 912,00 EUR Služby 19. Apríl 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovak Telekom, a.s.
Zriadenie novej lokality siete MPLS MV (Sobrance, Tajov - Ubľa) 14 028,00 EUR Služby 18. Máj 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovak Telekom, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×