Dodávateľ

HYCA s.r.o.

Pezinok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HYCA s.r.o.

IČO: 35900008

Adresa: Viničnianska cesta 9, Pezinok

Registračné číslo: 2020/4-PO-C6113

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Apríl 2020

Záznam platný do: 20. Apríl 2023

Posledná zmena: 21. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 869 113,00 EUR 6 6
2015 28 202 271,00 EUR 4 5
2016 2 620 840,67 EUR 16 16
2017 3 083 740,00 EUR 18 18
2018 9 101 363,34 EUR 32 34
2019 10 699 938,66 EUR 23 27
2020 10 004 527,34 EUR 12 12
2021 4 354 945,00 EUR 12 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 869 113,00 EUR 6 6
2015 28 202 271,00 EUR 4 5
2016 2 620 840,67 EUR 16 16
2017 2 289 140,00 EUR 17 17
2018 9 895 963,34 EUR 33 35
2019 10 383 438,66 EUR 22 26
2020 10 321 027,34 EUR 13 13
2021 4 354 945,00 EUR 12 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 102 750,00 102750.00 EUR
Obec Čierny Balog 1 163 416,00 163416.00 EUR
Mesto Bardejov 1 129 500,00 129500.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 34 329 579,00 34329579.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 9 422 350,00 9422350.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 56 050,00 56050.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 972 580,00 972580.00 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 2 249 350,00 249350.00 EUR
Obec Rohožník 2 77 592,00 77592.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 168 300,00 168300.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 281 200,00 281200.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 2 533 899,00 2533899.00 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 31 980,00 31980.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 164 383,33 164383.33 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 3 177 840,00 177840.00 EUR
Mesto Trstená 1 0,00 0.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 285 000,00 285000.00 EUR
Obec Abrahám 1 86 800,00 86800.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 6 562 650,00 6562650.00 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 95 833,33 95833.33 EUR
Mesto Košice 2 182 260,00 182260.00 EUR
Mesto Brezno 1 100 150,00 100150.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 93 500,00 93500.00 EUR
AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 1 299 040,00 299040.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 167 333,00 167333.00 EUR
Obec Sačurov 1 0,00 0.00 EUR
BIOPEL, a. s. 1 664 500,00 664500.00 EUR
Mesto Michalovce 1 90 675,00 90675.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 64 166,67 64166.67 EUR
Obec Pribylina 1 75 000,00 75000.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 70 500,00 70500.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 1 856 350,00 1856350.00 EUR
Obec Oravská Lesná 1 260 900,00 260900.00 EUR
Mesto Hnúšťa 1 0,00 0.00 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 1 123 800,00 123800.00 EUR
Mesto Sereď 2 179 637,00 179637.00 EUR
Zoologická záhrada 1 90 950,00 90950.00 EUR
Obec Dolná Súča 1 137 200,00 137200.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 123 900,00 123900.00 EUR
Spojená škola 1 88 333,33 88333.33 EUR
Technické služby, s.r.o. 2 364 700,00 364700.00 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 124 666,67 124666.67 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 3 234 960,00 234960.00 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 2 122 308,00 122308.00 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 2 136 266,00 136266.00 EUR
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 2 170 416,00 170416.00 EUR
Obec Červeník 1 203 250,00 203250.00 EUR
Obec Lovinobaňa 1 64 587,00 64587.00 EUR
Obec Margecany 1 69 998,00 69998.00 EUR
Mesto Lučenec 4 264 908,34 264908.34 EUR
Mesto Želiezovce 1 129 500,00 129500.00 EUR
Obec Kláštor pod Znievom 2 318 550,00 318550.00 EUR
Obec Vydrany 1 138 750,00 138750.00 EUR
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 1 105 000,00 105000.00 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 47 665,00 47665.00 EUR
Obec Pruské 2 338 333,34 338333.34 EUR
Obec Veľké Úľany 1 137 500,00 137500.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 0,00 0.00 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 54 000,00 54000.00 EUR
Združenie obcí Púchovská dolina 1 66 458,00 66458.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 1 212 000,00 1212000.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 742 820,00 742820.00 EUR
DARUTIL, s.r.o. 1 1 192 000,00 1192000.00 EUR
Združenie obcí Viesky 4 195 437,00 195437.00 EUR
Obec Trhovište 1 157 940,00 157940.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 3 640 598,00 640598.00 EUR
Obec Plevník - Drienové 1 87 500,00 87500.00 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 76 900,00 76900.00 EUR
Obec Balog nad Ipľom 1 43 420,00 43420.00 EUR
Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o. 2 195 700,00 195700.00 EUR
Technické služby mesta Bytče 1 76 600,00 76600.00 EUR
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 1 80 000,00 80000.00 EUR
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 2 1 584 760,00 1584760.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákladné motorové vozidlo 4x4 dvojnápravové s nadstavbou - ramenovým reťazovým nosičom kontajnerov EKO - podnik verejnoprospešných služieb 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Cisternové vozidlo s nadstavbou 6 m3 Mesto Košice 74 900,00 74900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Súprava na odvoz dreva Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 185 000,00 185000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Modernizácia technológie živočíšnej výroby – nákladné vozidlo na prepravu živých zvierat AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. od 200 000,00 do 250 000,00 200000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Náves na prepravu dreva Mestské lesy Košice a.s. 35 000,00 35000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nové nákladné vozidlo s hákovým nakladačom a kontajnery Obec Rohožník 70 000,00 70000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka vozidiel s príslušenstvom a zaškolením obsluhy BIOPEL, a. s. 1 340 000,00 1340000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vybavenie strediska na zhodnocovanie bioodpadov Obec Kláštor pod Znievom 126 950,00 126950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vybavenie zberného dvora Obec Kláštor pod Znievom 191 600,00 191600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie technickych zariadení na zabezpečenie prevádzky centrálneho zberného dvora spoločnosti DARUTIL, s.r.o., v Topoľníkoch DARUTIL, s.r.o. 1 192 000,00 1192000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálna hasičská a záchranarska technika II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 864 530,00 3864530.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 583 334,00 17583334.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technika pre zberný dvor v obci Červeník Obec Červeník 203 250,00 203250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Sypacie vozidlá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 226 900,00 1226900.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pomocný prenosový voz k PV BA2 Rozhlas a televízia Slovenska 129 000,00 129000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dopravná a manipulačná technika na nakladanie s odpadom Technické služby, s.r.o. 742 365,00 742365.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dopravná a manipulačná technika na nakladanie s odpadom Technické služby, s.r.o. 131 500,00 131500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka techniky pre zber a zhodnocovanie odpadu pre obec Dolná Súča Obec Dolná Súča 377 019,00 377019.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce Mesto Želiezovce 401 216,00 401216.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vozidlá pre údržbu ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 845 000,00 2845000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 794 600,00 794600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie techniky do kompostárne SLUŽBA mestský podnik Stropkov 610 575,00 610575.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vysoké Tatry - technické a technologické zariadenie VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 517 586,00 517586.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta BREZNO Mesto Brezno 790 183,00 790183.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pozáručné opravy hydraulických zariadení špeciálnych automobilov. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 600 000,00 600000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozšírenie triedeného zberu v Meste Sereď - technické vybavenie Mesto Sereď 303 433,00 303433.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Vybavenie zberného dvora Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o. 195 700,00 195700.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Mesto Bardejov 1 757 906,00 1757906.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište Obec Trhovište 476 986,00 476986.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu Združenie obcí Púchovská dolina. Združenie obcí Púchovská dolina 270 007,00 270007.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY TEKOS,spol. s r.o. 956 920,00 956920.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nový nákladný automobil, trojstranný vyklápač, hydraulický žeriav - na leasing Mesto Bánovce nad Bebravou 87 000,00 87000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pravidelná servisná prehliadka hydraulickej ruky PM 36026 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 950,00 950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup nového odťahového vozidla na osobné automobily Mesto Košice 130 000,00 130000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové nákladné špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent Mesto Trstená 130 000,00 130000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov Mesto Hnúšťa 102 012,00 102012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup novej teleskopickej pracovnej plošiny GSR E 179T na automobilovom podvozku Nissan Cabstar 35.12 alebo ekvivalent Technické služby mesta Levoča 70 000,00 70000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozidlo so zdvižnou plošinou na teleskopickom ramene Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 58 800,00 58800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka komunálnej techniky Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 205 000,00 205000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisternové vozidlo 6 m3 Správa mestskej zelene v Košiciach 93 900,00 93900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poskytovanie servisných prác a náhradných dielov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 208 999,00 208999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Hákový nosič kontajnerov vrátane jedného kontajnera Správa mestskej zelene v Košiciach 70 600,00 70600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický žeriav Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 39 050,00 39050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
traktorový príves - nosič kontajnerov - nový Obec Rohožník 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo na triedený a komunálny odpad Obec Veľké Úľany 165 000,00 165000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodatočná montáž predných prídavných svetiel na Unimog U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8 700,00 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Vydrany Obec Vydrany 190 200,00 190200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo - ťahač Rozhlas a televízia Slovenska 73 500,00 73500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ťahač návesu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 85 000,00 85000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka ramenového nosiča kontajnerov Technické služby mesta Bytče 76 666,00 76666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozidlo s ramenovým nosičom veľkoobjemových kontajnerov Obec Pribylina 104 560,00 104560.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Skriňové montážne vozidlo 4x4 s montážnou plošinou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 165 000,00 165000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ramenová pracovná plošina s dosahom 25 m na automobilovom podvozku – 1 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 110 000,00 110000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podvozok s hákovým nosičom kontajnerov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 000,00 80000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nový nákladný automobil Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hákový nosič kontajnerov vrátane jedného kontajnera Správa mestskej zelene v Košiciach 70 600,00 70600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálne vozidlo s nosičom kontajnerov Obec Trnovec nad Váhom 101 428,00 101428.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákladné vozidlo 4x4 s HR a vyklápacou nadstavbou, s celkovou hmotnosťou do 17,9 t Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 112 000,00 112000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlá do 7,5 t s hydraulickou rukou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 118 794,00 118794.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický žeriav na RENAULT MIDLUM (SP-452AM) vrátane montáže a demontáže SLUŽBA mestský podnik Stropkov 26 000,00 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia zberného dvora Obec Pruské 211 935,24 211935.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákladné vozidlo IVECO DAILY s hydraulickým výmenným nosičom nadstavieb Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 49 000,00 49000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil do 7,5t sklápací Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 221000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor komunálny na zametanie a polievanie Obec Abrahám 104 288,00 104288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlo Spojená škola 106 156,80 106156.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozidlo s ramenovým nosičom veľkoobjemových kontajnerov Mesto Lučenec 131 600,00 131600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Mesto Lučenec 117 940,00 117940.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zvozové vozidlo Obec Margecany 84 000,00 84000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Obec Sačurov 100 000,00 100000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Teleskopická pracovná plošina s hydraulicky výmennou nadstavbou Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 39 450,00 39450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podvozky s pracovnými nadstavbami Technické služby Detva s.r.o. 459 116,00 459116.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil do 7,5 t valníkový s hydraulickou rukou PM Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 210 500,00 210500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo s hydraulickým žeriavom a sklápacou nadstavbou Technické služby mesta Prešov a.s. 77 100,00 77100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici - technické a technologické vybavenie (r. 2018) Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 008 990,00 1008990.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou Mesto Lučenec 122 132,00 122132.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vozidlo s ramenovým nosičom veľkoobjemových kontajnerov Mesto Lučenec 124 880,00 124880.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesové nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 609 150,00 5609150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov Obec Zemianske Kostoľany 153 627,00 153627.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary Obec Pečovská Nová Ves 358 040,00 358040.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Nákladný automobil nad 10 t s hydraulickou rukou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 221000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolesové nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 844 000,00 844000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technika pre zberný dvor v obci Plevník-Drienové Obec Plevník - Drienové 288 408,00 288408.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup nového nákladného automobilu valníkového trojosového s hydraulickou rukou. Centrum výcviku Lešť 200 000,00 200000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 91 200,00 91200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo s cisternovou nadstavbou a príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 221000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 190 000,00 190000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prepravník obaľovacej zmesi 6m3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 210 000,00 210000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie technológie pre zberný dvor pre združenie obcí Viesky Združenie obcí Viesky 404 687,00 404687.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa Obec Lovinobaňa 87 407,00 87407.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kolesové nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 949 500,00 949500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Návesová súprava – ťahač a náves Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 112 000,00 112000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup podvozkov a nadstavieb pre pojazdné dielne Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 189 640,00 189640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 na hasenie lesných požiarov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 324 000,00 7324000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Odťahové vozidlo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravárenská dielňa na podvozku nákladného automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 210 000,00 210000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automobil trojnápravový so sypacou nadstavbou s nosnosťou 8 t a radlicou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 221000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo na zvoz kontajnerov s ramenovým nakladačom Zoologická záhrada 110 000,00 110000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo s fekálnou nadstavbou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 221000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Montážna plošina s vyšším dosahom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 221 000,00 221000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia zberného dvora Obec Pruské 238 824,00 238824.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kolesové nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 861 200,00 861200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlo s fekálnou nadstavbou Zoologická záhrada Košice 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom (2) Obec Balog nad Ipľom 199 975,00 199975.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákladné automobily kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 447 560,00 447560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákladné automobily do 7,5 tony Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 1 137 200,00 1137200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia vozového parku podniku EKO - podnik verejnoprospešných služieb 237 134,00 237134.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej skúšky a vystavenia príslušných dokladov a dodanie náhradných dielov Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
„Kompostovisko Čierny Balog - obstarávanie techniky“ (2) Obec Čierny Balog 181 866,00 181866.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákladný automobil s hákovým nosičom kontajnerov VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 99 295,00 99295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozidlo s ramenovým reťazovým nakladačom Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 130 000,00 130000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 579 600,00 579600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlo - valník s hydraulickou rukou do 7,5 t - 2 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 157 200,00 157200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kolesové nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 316 500,00 316500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlo s plošinou, na odvoz biologického materiálu Univerzitná nemocnica Bratislava 59 100,00 59100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne vozidlo na prevoz zaistených dôkazov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 83 400,00 83400.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kontajnery na uskladnenie PCB látok Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 170 000,00 170000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 579 600,00 579600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pozáručné opravy hydraulických zariadení špeciálnych automobilov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900,00 213900.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou Mesto Michalovce 110 000,00 110000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kolesové nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 842 000,00 842000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Oravská Lesná Obec Oravská Lesná 473 650,00 473650.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
OBNOVA A ROZVOJ VOZIDLOVÉHO PARKU V KATEGÓRII VOZIDIEL O4 PRE ROK 2021 Slovenská pošta, a.s. 742 820,00 742820.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákladné vozidlá 8x8 s nakladacím žeriavom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 212 000,00 1212000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4210915726079


hyca@hyca.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 126 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Cagáň
Adresa:
Ondrejovova 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Jurák
Adresa:
Flöglova 3 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Cagáň
Adresa:
Krásnohorská 18 Bratislava - Petržalka 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Jurák
Adresa:
Flöglova 3 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Cagáň
Adresa:
Krásnohorská 18 Bratislava - Petržalka 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Cagáň
Adresa:
Ondrejovova 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Tatiana Vršanská
Adresa:
Družstevná 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Meno:
Mgr. Tatiana Vršanská
Adresa:
Družstevná 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Meno:
Mgr. Tatiana Vršanská
Adresa:
Družstevná 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.11.2019 do: 22.01.2020

StiahniZáznam platný od: 25.03.2019 do: 6.11.2019

StiahniZáznam platný od: 16.11.2018 do: 25.03.2019

StiahniZáznam platný od: 12.07.2017 do: 16.11.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×