Dodávateľ

DXC Technology Slovakia s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DXC Technology Slovakia s. r. o.

IČO: 35785306

Adresa: Galvaniho 7, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3535

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Jún 2020

Záznam platný do: 25. Jún 2023

Posledná zmena: 3. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 41 598 454,00 EUR 9 9
2015 10 369 416,00 EUR 9 9
2016 472 733,00 EUR 4 4
2017 2 270 400,00 EUR 3 3
2018 26 254 751,00 EUR 10 10
2019 14 197 384,00 EUR 14 14
2020 1 867 668,00 EUR 5 5
2021 73 840 026,00 EUR 6 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 39 142 993,00 EUR 7 7
2015 11 720 877,00 EUR 10 10
2016 1 576 733,00 EUR 5 5
2017 2 270 400,00 EUR 3 3
2018 24 341 206,00 EUR 8 8
2019 9 330 036,00 EUR 6 6
2020 6 549 357,00 EUR 9 9
2021 75 939 230,00 EUR 12 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 20 497 789,00 20497789.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 2 459 595,00 2459595.00 EUR
DataCentrum 11 2 758 040,00 2758040.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 1 167 916,00 1167916.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 934 910,00 934910.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 20 99 170 041,00 99170041.00 EUR
Štátna pokladnica 4 10 196 023,00 10196023.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 6 569 565,00 6569565.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 27 116 953,00 27116953.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vytvorenie testovacieho prostredia pre interný IS v Štátnej pokladnici Štátna pokladnica 52 870,00 52870.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb softvérovej podpory (SW Maintenance) softvérových produktov HP Service Manager pre potreby projektu ITSM2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Licencia a inštalácia systému Image pre pripojenie k Štátnej pokladnici Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 233,00 3233.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Poskytovanie podpory HP care pack na hardvér hlavných informačných systémov ISP a SAP Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 371 197,00 371197.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie podpory HP Care Pack na hardware Core Systémov ISP A SAP Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 374 986,00 374986.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Migrácia ekonomického informačného systému Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a organizácií v jeho pôsobnosti v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstv Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 903 507,00 1903507.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodanie aplikačného softvéru služieb spojených so zapracovaním rozširujúcej funkcionality predajného systému IKVC pre alternatívne formy predaja. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 551 954,00 551954.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Obstaranie podpory HP Care Pack na hardware Core Systémov ISP a SAP Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 421 733,00 421733.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby podpory softvérových produktov pre IS ŠP. DataCentrum 1 657 400,00 1657400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Implementácia prostredia SAC (Supplemental Access Control) na doklady ID3 vydávané Ministerstvom vnútra SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 499 980,00 499980.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania aplikačnej podpory pre informačný systém účtovníctva príjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR v prostredí FS SR - sekcia colná (ACIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 423 610,00 2423610.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 34 017 667,00 34017667.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Úprava komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 518 200,00 2518200.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zapojenie Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky (IS ESO), s priamou technickou a technologickou väzbou na informačné Ministerstvo financií Slovenskej republiky 470 903,00 470903.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory softvérových produktov na obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016 DataCentrum 893 000,00 893000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zapojenie civilnej časti Ministerstva spravodlivosti SR v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstva financií SR (IS ESO) s priamou technickou väzbou na informačné systémy riadenia verejn Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 979 530,00 1979530.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Migrácia bankových aplikácií IS ŠP na novú HW platformu a konsolidácia aplikačnej a databázovej vrstvy Štátna pokladnica 1 439 382,00 1439382.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka služieb spojených s vývojom a implementáciou softvérov rozširujúcich funkcionalitu predajného systému IKVC Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 585 535,00 1585535.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upgrade AccoManu Štátna pokladnica 1 104 000,00 1104000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Aplikačná podpora iKVC Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 219 000,00 2219000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov IS CSRÚ Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 517 193,00 1517193.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zmena zdrojového kódu serverovskej a klientskej časti APV eID Autentifikačný Systém Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 134 449,00 1134449.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 390 672,00 3390672.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava personalizačného zariadenia Datacard® PB6500 a s tým súvisiaca zmena zdrojového kódu Personalizačného systému MV SR - II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 825 166,00 825166.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 833 333,00 9833333.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozvoj jadra IS ŠP - Rozvoj a dobudovanie back-office procesov v IS ŠP Štátna pokladnica 7 589 196,00 7589196.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 26 520,00 26520.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 27 660,00 27660.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 7 416,00 7416.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 29 708,00 29708.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnovenie softvérovej podpory produktov DataCentrum 34 020,00 34020.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov DataCentrum 31 980,00 31980.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov DataCentrum 29 700,00 29700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania podpory pre licenčné softvérové vybavenie SAP Sociálna poisťovňa, ústredie 722 674,00 722674.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 190 871,00 1190871.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 330 000,00 3330000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 681,00 7681.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 396 282,00 2396282.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 528 047,00 528047.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 654 105,00 654105.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 583 333,00 583333.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 880,00 61880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 58 784,00 58784.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Verizon DataCentrum 31 140,00 31140.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov IXOS/OpenText DataCentrum 33 648,00 33648.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory a rozvoja informačného systému finančného riadenia Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 212 236,00 212236.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 294 922,00 294922.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 018 540,00 2018540.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 060 270,00 2060270.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Aplikačná a prevádzková podpora IS IKVC Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 213 076,00 2213076.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 018 249,00 1018249.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 374 782,00 374782.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 116,00 61116.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 15 803 125,00 15803125.0 EUR 2021 Služby Áno 2
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46 997 212,00 46997212.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 275 000,00 275000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 391 499,00 391499.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 11 956 740,00 11956740.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 743 249,00 743249.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém Ministerstvo financií Slovenskej republiky 121 182,00 121182.0 EUR 2019 Služby Nie 1

peter.laszlo@dxc.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 177 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Peluha
Adresa:
Kladnianska 78 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdenko Böhmer
Adresa:
Vlkanovská 128 Vlkanová 97631
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Wicklein
Adresa:
Hany Meličkovej 39 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
22. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patricia Russo
Adresa:
600 Mountain Avenue, Room 6A40 Murray Hill, New Jersey 07974
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ann Livermore
Adresa:
3000 Hanover Street, MS 1050 Palo Alto, Kalifornia 94304
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rishi Varma
Adresa:
11445 Compaq Center Drive West Houston TX 77070
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marc Andreessen
Adresa:
2865 Sandhill Road, Suite 101 Menlo Park, Kalifornia 94025
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gary Reiner
Adresa:
600 Steamboat Road Greenwich, Connecticut
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miachael Angelkis
Adresa:
Comcast Corporation, One Comcast Centre Philadelphia PA 10103
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lip-Bu Tan
Adresa:
Walden International, 1 California Street 28th Floor San Francisco, California 94111
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dan Ammann
Adresa:
300 Renaissance Center, Floor 39 Detroit, Michigan 48265
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pamela Carter
Adresa:
300 Hanover Street, MS 1050 Palo Alto, Kalifornia 94304
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaus Kleinfeld
Adresa:
Alcoa, 390 Park Avenue New York 10573
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ray Lane
Adresa:
Kleiner Perkins Caulfield & Byers, 2750 Sand Hill Road Menlo Park, Kalifornia 94025
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ray Ozie
Adresa:
12 Central Srtreet Manchester, Massachusetts 01944
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jeremy K. Cox
Adresa:
5400 Legacy Drive Plano, Texas 75024
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Margaret Whitman
Adresa:
3000 Hanover Street Palo Alto, Kalifornia 94304
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mary Agnes Wilderotter
Adresa:
Wilderotter Vineyard, P.O.BOX. 309u Plymouth MA 023 60
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Leslie Brun
Adresa:
Sarr Group, LLC., 435 Devon Park Drive, 700 Building Wayne, Pensylvania 19087
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Biksadský & Partners, s.r.o.
Adresa:
Michalská 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
Ernst & Young Law s. r. o.
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Ernst & Young Law s. r. o.
Adresa:
Hodžovo námestie 1A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 13.02.2020 do: 23.08.2021

StiahniZáznam platný od: 29.01.2018 do: 13.02.2020

StiahniZáznam platný od: 22.01.2018 do: 29.01.2018

StiahniZáznam platný od: 10.08.2017 do: 22.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Zmena zdrojového kódu serverovskej a klientskej časti APV eID Autentifikačný Systém 2 649 448,00 EUR Služby Dátum neuvedený Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×