Dodávateľ

MIHI.sk, s.r.o.

Slovenská Ľupča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MIHI.sk, s.r.o.

IČO: 36645095

Adresa: Panónska cesta 8, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6221

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Apríl 2021

Záznam platný do: 20. Apríl 2024

Posledná zmena: 21. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 14 500,00 EUR 1 1
2016 73 631,76 EUR 88 88
2017 25 887,50 EUR 39 39
2018 21 310,52 EUR 21 21
2019 39 792,95 EUR 26 26
2020 32 138,94 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 14 500,00 EUR 1 1
2016 73 631,76 EUR 88 88
2017 25 887,50 EUR 39 39
2018 21 310,52 EUR 21 21
2019 39 792,95 EUR 26 26
2020 32 138,94 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 6 290,12 6290.12 EUR
Mesto Prešov 1 590,42 590.42 EUR
Mesto Žilina 1 1 300,00 1300.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 395,00 1395.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 245,00 245.00 EUR
Mesto Trnava 1 150,00 150.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 2 448,15 2448.15 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 306,66 1306.66 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 5 684,00 5684.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 10 310,00 10310.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 6 386,99 6386.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 452,99 452.99 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 4 296,99 4296.99 EUR
Mesto Nitra 1 7 500,00 7500.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 285,69 285.69 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 37,04 37.04 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 18 535,44 18535.44 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 414,99 414.99 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 155,00 155.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 308,33 308.33 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 833,00 1833.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 3 333,33 3333.33 EUR
Mesto Stupava 1 4 845,00 4845.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 2 456,00 2456.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 741,67 741.67 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 716,67 716.67 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 3 730,00 3730.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 25,00 25.00 EUR
Mesto Trstená 1 249,17 249.17 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 12 750,00 12750.00 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 289,17 289.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 260,00 260.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 834,41 834.41 EUR
Stredná odborná škola 1 208,00 208.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 950,00 950.00 EUR
Mesto Partizánske 1 168,33 168.33 EUR
Slovenské národné múzeum 3 689,00 689.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 429,99 429.99 EUR
Mesto Senec 1 295,83 295.83 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 19 059,00 19059.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 2 741,98 2741.98 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 458,33 458.33 EUR
IUVENTA 2 14 833,33 14833.33 EUR
Mesto Michalovce 1 570,00 570.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 8 333,33 8333.33 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5 1 831,29 1831.29 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 1 893,08 1893.08 EUR
Záchranná služba 2 3 805,00 3805.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 224,17 224.17 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 108,33 108.33 EUR
Mesto Zvolen 1 591,67 591.67 EUR
Mesto Svätý Jur 1 291,66 291.66 EUR
Obec Semerovo 1 49,99 49.99 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 4 916,67 4916.67 EUR
Obec Lužianky 2 290,65 290.65 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 7 3 470,61 3470.61 EUR
Obec Domaniža 2 149,87 149.87 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 1 625,00 1625.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 609,99 609.99 EUR
Zoologická záhrada 1 119,68 119.68 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 5 1 650,25 1650.25 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 371,00 371.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 4 000,00 4000.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 875,60 875.60 EUR
Obec Malcov 1 208,00 208.00 EUR
Obec Záhorská Ves 1 100,00 100.00 EUR
Okresný súd Galanta 1 150,00 150.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 750,00 1750.00 EUR
Obec Smolenice 1 291,00 291.00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 1 140,83 1140.83 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 2 416,67 2416.67 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 1 458,33 1458.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 3 821,00 821.00 EUR
Obec Prašice 2 122,78 122.78 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 15,00 15.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 100.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 1 65,83 65.83 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 2 208,33 2208.33 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 3 1 859,32 1859.32 EUR
Stredná odborná škola 1 48,00 48.00 EUR
Obchodná akadémia 1 216,66 216.66 EUR
Obec Krušovce 1 99,17 99.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 183,33 183.33 EUR
Obec Hladovka 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola internátna 1 30,83 30.83 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 100,00 100.00 EUR
Hlavný banský úrad 1 170,67 170.67 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 833,33 833.33 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 2 331,67 2331.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 349,98 349.98 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 2 1 256,67 1256.67 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 3 94,17 94.17 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 171,66 171.66 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 37,46 37.46 EUR
BANCHEM, s.r.o. 1 2 760,00 2760.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 53,99 53.99 EUR
Základná škola Ivana Branislava Zocha 1 229,17 229.17 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 410,00 410.00 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 26,50 26.50 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 260,83 260.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 624,00 624.00 EUR
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 1 33,32 33.32 EUR
Obec Ordzovany 1 24,00 24.00 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 79,99 79.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 200,00 200.00 EUR
Materská škola 1 306,00 306.00 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 0,00 0.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 124,17 124.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 4 166,50 4166.50 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 35,83 35.83 EUR
Spojená škola 1 700,00 700.00 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 1 107,99 107.99 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 120,83 120.83 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 1 30,00 30.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 200,00 2200.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 370,00 370.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Materiálne zabezpečenie IUVENTA 20 800,00 20800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Obec Zborov nad Bystricou 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Krušovce 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kazeta s páskou Spojená škola internátna 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samolepiace etikety 64x21 mm Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 15,00 15.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola Ivana Branislava Zocha 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Smolenice 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotúčová rezačka na papier Ekonomická univerzita v Bratislave 72,39 72.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 01/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 487,75 5487.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prachovky,handry, uteráky BANCHEM, s.r.o. 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, elektropotreby Hlavný banský úrad 205,00 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jar 1L alebo ekvivalent Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 276,00 276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rezačka papiera Kancelária prezidenta SR 396,00 396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtová klávesnica pre osobný počítač Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Obec Malcov 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 66,00 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Okresný súd Galanta 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZA kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlouzatváracie sáčky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33,00 33.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepidlo v tvare pera Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 58,00 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 264,00 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plagátové kliprámy A2 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pečiatka na základnú finančnú kontrolu - 4 ks Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sušiak na prádlo Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Domaniža 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Ordzovany 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 660,00 11660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 2 487,35 2487.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetická obojstranná preklápacia tabuľa Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motúzy a špagáty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 118,00 118.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183,00 183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48,00 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motúz trikolóra (biela, modrá, červená) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada 4 ks popisovačov na biele tabule Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vedrá Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tepelnú väzbu Ekonomická univerzita v Bratislave 139,80 139.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Recyklovaný kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 10 310,00 10310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viazací špagát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 119,60 119.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 531,48 531.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne záhradnícke potreby na strihanie konárov a misky pod kvetináče Zoologická záhrada 143,62 143.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 76,12 76.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 78,99 78.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Popisovač permanentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nožnice Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 43,00 43.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diáre 2017, sady pier, vianočné pohľadnice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plánovacie diáre a pracovné stolové kalendáre na rok 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku 472,00 472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 515,00 515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre, kalendáre, diáre na rok 2017, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 340,00 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera - farebný a biely Ekonomická univerzita v Bratislave 1 266,00 1266.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 464,00 464.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 124,00 124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 05/16 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 481,44 1481.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dovolenkové lístky Štatistický úrad Slovenskej republiky 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Babín 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 306,00 306.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočný stojan na zakladače Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 435,00 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Materskú školu Mesto Partizánske 202,20 202.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Domaniža 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskehych potrieb Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 395,96 1395.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Zemianske Kostoľany 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Stupava 5 814,00 5814.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup - zošity, zakladače, rýchloviazače a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový plastový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103,00 103.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárské potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 426,00 426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 744,00 3744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál - etikety Národný onkologický ústav 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 499,09 2499.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 401,00 401.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a administratívne výdavky (potreby) Obec Hladovka 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske etikety č. 1 Univerzitná nemocnica Bratislava 15 680,00 15680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka, laminátor Slovenské národné múzeum 443,00 443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 414,66 414.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 456,60 2456.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2018 Štatistický úrad Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 2017 Mesto Prešov 709,56 709.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 220,00 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný prezentačný stojan Slovenské národné múzeum 146,00 146.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kacelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Partizánske 4 999,81 4999.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - farebný a biely RD Ekonomická univerzita v Bratislave 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 36,00 36.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stojan na letáky a prospekty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 245,00 245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Obchodná akadémia 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špagát trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 454,20 454.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 364,40 1364.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 586,91 586.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtová myš Ústav experimentálnej fyziky SAV 49,50 49.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na r. 2019 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 494,67 2494.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 446,00 446.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov na rok 2019 Generálna prokuratúra SR 2 199,60 2199.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kalendárov na rok 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra 875,60 875.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2019 Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Štátny fond rozvoja bývania 6 600,00 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 900,00 2900.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stĺpový ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 176,80 176.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 222,40 222.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové utierky, obálky Štatistický úrad Slovenskej republiky 227,57 227.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 160,00 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stroj skartovací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 996,00 996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Závesný remienok na krk, horizontálne púzdro na dve karty, vysúvací kotúč prúžok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 901,00 2901.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – popisovače na bielu tabuľu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 40,08 40.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - perá a tašky Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo - Skartovačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 691,00 1691.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo - Skartovačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 162,00 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovacie zariadenia Záchranná služba 2 511,95 2511.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 243,00 243.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2020 IUVENTA 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stolových kalendárov a diárov 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Mobilný telefón 2. Mobilný telefón, dual SIM3. Mobilný telefón 6,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 170,00 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyhotovenie a dodanie pečiatok a ostatného materiálu pre pečiatky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 684,00 5684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 5 209,80 5209.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2020 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické olejové radiátory a automatické prečerpávacie stanice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640,00 2640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, PEFC Národné lesnícke centrum (NLC) 3 730,00 3730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar a prevádzkový materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 16 111,00 16111.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Archívne boxy Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 990,80 4990.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bavlnené rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29,04 29.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný elektrický konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315,00 315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 11/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 270,00 1270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Mesto Nitra 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251,76 251.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 679,00 679.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - sklenená magnetická tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 374,50 374.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mop s vedrom Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 490,00 490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier, toaletný papier, papierové hygienické uteráky na ruky Materská škola 370,00 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421911776555


mihalik@mihi.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 489 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Ján Mihálik
Adresa:
Dlhé diely III 1 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Mihálik
Adresa:
Dlhé diely III 1 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Mihálik
Adresa:
Saratovská 4 Bratislava 80000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Lanikova Group, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 29.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×