Osoba

Ing. Vladimír Hašík


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
54 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
21
Aktívne na UVOstat.sk:
8
Obstarávaní:
63
Zmlúv:
68
V celkovej hodnote:
149,654,266 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Profi-NETWORK Slovakia, a.s. 36700231 Áno
CNC, a.s. 35810408 Áno
SWAN, a.s. 47258314 Áno
BENESTRA, s. r. o. 46303502 Áno
JUMP soft, a.s. 46117491 Áno
GlobalTel, a.s. 35778199 Áno
Amtel Slovensko, s. r. o. 35687754 Nie
internet.sk, a. s. 47709537 Nie
SWAN KE, s. r. o. 36184641 Nie
Viasec, s. r. o. 35848618 Nie
Global 24, s. r. o. 44710798 Nie
SHIZARU, a. s. 47812877 Nie
DENOVO, a. s. 36703656 Nie
J&M - Group, s.r.o. 36598364 Nie
SWAN Mobile, a.s. 35680202 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
CNC, a.s. 35810408 Áno
SWAN, a.s. 47258314 Áno
BENESTRA, s. r. o. 46303502 Áno
SWAN Mobile, a.s. 35680202 Áno
JUMP soft, a.s. 46117491 Áno
MERCUDO a.s. 47251689 Áno
GlobalTel, a.s. 35778199 Áno
E L E C T R I S spol. s r. o. 30225281 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Rozšírenie funkcionalít UPVS z požiadaviek z projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (eDOV) 60,600 EUR 24. Júl 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov 16,083,390 EUR 28. Apríl 2017
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup servisnej podpory pre diskové polia 132,500 EUR 29. Apríl 2019
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS 20,000 EUR 5. Február 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Obstaranie serverov, servisných služieb, príslušenstva asúvisiacich dodávok spotrebného materiálu a náhradných dielovvrátane likvidácie odpadu a dopravy 83,333 EUR 8. December 2020
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby. 15,559 EUR 27. Apríl 2015
Hlavné mesto SR Bratislava Poskytnutie služby dátového prepojenia prostredníctvom VPN a prepojenia LAN siete do siete Internet 98,160 EUR 9. Apríl 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov 16,083,389 EUR 13. Marec 2017
Štatistický úrad Slovenskej republiky Služby podpory prevádzky a rozvoja diela Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov 1,987,000 EUR 16. Október 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 8,416 EUR 10. Máj 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 1,985,153 EUR 3. Október 2018
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS 3,268,028 EUR 29. December 2021
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS 619,006 EUR 29. December 2021
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Elektronické komunikačné služby a podporná komunikačná infraštruktúra G2G pre UPVS. 2,100,000 EUR 27. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. SMS predaj cestovných lístkov 150,000 EUR 7. Jún 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 53,690,155 EUR 3. Október 2018
MC support s.r.o. profistat 133,499 EUR 17. December 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup sieťových zariadení a napájacích zdrojov 79,800 EUR 29. Apríl 2019
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup servisnej podpory pre páskovú knižnicu 23,200 EUR 22. Október 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Servisná podpora pre Oracle Linux a OVM 28,000 EUR 14. November 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 8,136 EUR 1. Jún 2016
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS 41,184 EUR 26. Január 2017
Slovenská konsolidačná, a.s. Systém správy pohľadávok v insolvenčnom konaní "Base" - Licencia do počtu používateľov: neobmedzene 134,000 EUR 15. Marec 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 185,486 EUR 4. Október 2018
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 154,759 EUR 20. Apríl 2021
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 435,159 EUR 1. December 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Verejné elektronické komunikačné služby a verejné elektronické komunikačné siete 9,684,765 EUR 17. December 2021
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Dodávka výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb pre potreby SZRB, a. s. 2,523,144 EUR 5. Máj 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup firewallu 19,900 EUR 11. Júl 2019
Rozhlas a televízia Slovenska POSKYTOVANIE KOMPLEXNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Content Delivery Network – CDN 769,500 EUR 25. Jún 2020
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup servisnej podpory pre 2ks sieťových zariadení 29,900 EUR 7. September 2020
Štatistický úrad Slovenskej republiky Poskytovanie a zabezpečenie prevádzky STATNET 111,000 EUR 21. December 2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ) 2,096,952 EUR 21. Jún 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup servisnej podpory pre diskové polia NetApp E-Series a NetApp FAS Series 95,000 EUR 4. Marec 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 2,228,094 EUR 15. Máj 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. 4,019,775 EUR 3. Jún 2019
Úrad vlády Slovenskej republiky Dodanie sieťovej infraštruktúry 87,150 EUR 13. Január 2021
Fakultná nemocnica Trenčín Pevné internetové pripojenie 16,128 EUR 23. August 2016
Slovenská konsolidačná, a.s. Telekomunikačné služby 94,499 EUR 19. Júl 2018
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Dodávka komponentov bezpečnostnej infraštruktúry s podporou na 60 mesiacov pre potreby SZRB, a.s. 191,950 EUR 9. August 2021
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 125,827 EUR 4. August 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 25,199 EUR 27. Jún 2019
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí 1,358,333 EUR 29. Apríl 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí 1,341,666 EUR 29. Apríl 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí 5,208,333 EUR 29. Apríl 2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí 1,666,666 EUR 29. Apríl 2015
Úrad vlády Slovenskej republiky Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja 9,849,350 EUR 27. Máj 2016
Národná transfúzna služba SR Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN), pripojenie do siete internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť. 321,596 EUR 2. Jún 2015
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úprava existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému 7,368,000 EUR 18. December 2019
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Podpora pre zariadenie FortiAnalyzer-200D 850 EUR 9. Október 2020
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby 3,974 EUR 12. Máj 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie bodov 14,485 EUR 13. Jún 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách 241,800 EUR 5. Marec 2021
Sociálna poisťovňa, ústredie Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete 1,378,573 EUR 17. December 2021
Slovenská konsolidačná, a.s. Telekomunikačné služby 111,930 EUR 19. August 2014
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obstarávanie licencií, HW a SW suportu na zariadenie FortiNet FortiGate 800C 14,900 EUR 26. Február 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 6,499 EUR 5. November 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Servisná podpora pre zariadenia FortiNet FortiGate 1200D 29,990 EUR 16. September 2019
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Predĺženie servisnej podpory 15,000 EUR 4. Február 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Komunikačné prepojenie 73,500 EUR 23. November 2017
Štatistický úrad Slovenskej republiky Zasielanie SMS správ v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov 15,000 EUR 16. Február 2021
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obstarávanie sieťovej infraštruktúry 474,014 EUR 13. Júl 2021
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prenájom digitálnych okruhov pre WAN SPP 130,332 EUR 2. Február 2015
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Telekomunikačné služby pevnej siete a dátové služby 45,626 EUR 31. Máj 2017
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Telekomunikačné služby - internetové pripojenie, dátové služby a pevné linky 22,917 EUR 12. Jún 2017
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Nákup nového dátového centra a samostatných komponentov do serverovne verejného obstarávateľa na posilnenie sieťovej infraštruktúry 119,833 EUR 9. December 2020
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Internetové pripojenie, dátové služby, hlasové služby pevných liniek 71,145 EUR 12. Jún 2019
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Pripojenie na Internet 43,260 EUR 15. December 2014

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×