Dodávateľ

BEGA, s.r.o.

Lehota
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BEGA, s.r.o.

IČO: 36547654

Adresa: PD, Lehota

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6883

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Jún 2021

Záznam platný do: 25. Jún 2024

Posledná zmena: 26. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 388 196,77 EUR 83 83
2017 343 811,82 EUR 103 103
2018 366 646,83 EUR 50 50
2019 566 076,42 EUR 55 57
2020 463 205,94 EUR 59 59
2021 431 055,17 EUR 18 19
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 388 196,77 EUR 83 83
2017 343 811,82 EUR 103 103
2018 367 051,00 EUR 52 52
2019 547 888,25 EUR 52 54
2020 496 958,94 EUR 61 61
2021 400 475,17 EUR 16 17
2022 14 611,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 81 557,76 81557.76 EUR
Obec Čierny Balog 1 26 366,67 26366.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 1 950,00 1950.00 EUR
Mesto Prešov 1 5 415,00 5415.00 EUR
Mesto Poprad 1 2 712,50 2712.50 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 31 226,00 31226.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 506,67 506.67 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 1 615,00 1615.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 7 910,88 7910.88 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 29 240,83 29240.83 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 89 932,66 89932.66 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 6 131,25 6131.25 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 4 829,17 4829.17 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 9 510,76 9510.76 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 999,00 999.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 74,00 74.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 5 622,00 5622.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 6 294,67 6294.67 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 2 515,08 2515.08 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 7 885,00 7885.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 11 118 423,98 118423.98 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 35 665,83 35665.83 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 5 345,00 5345.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 17 738,95 17738.95 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 18 122,85 18122.85 EUR
Košický samosprávny kraj 1 2 158,00 2158.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 6 760,03 6760.03 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 8 660,83 8660.83 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 10 232,50 10232.50 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 4 833,33 4833.33 EUR
Dopravný úrad 3 2 366,66 2366.66 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 15 355,84 15355.84 EUR
Mesto Komárno 3 2 594,25 2594.25 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 119 300,83 119300.83 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 11 229,20 11229.20 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 6 666,67 6666.67 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 2 377,00 2377.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 38 291 980,07 291980.07 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 58 426,67 58426.67 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 5 550,33 5550.33 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 43 131,17 43131.17 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 1 493,99 1493.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 6 367,92 6367.92 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 27 409,75 27409.75 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 978,33 978.33 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 15 913,32 15913.32 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 1 179,00 1179.00 EUR
Mesto Brezno 1 12 583,33 12583.33 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 28 752,00 28752.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 639,63 639.63 EUR
Mesto Modra 1 12 916,67 12916.67 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 215 506,67 215506.67 EUR
Mesto Nové Zámky 1 1 609,50 1609.50 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 10 315,01 10315.01 EUR
Slovenské národné múzeum 5 4 965,00 4965.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 9 335,00 9335.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 254,17 1254.17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 10 989,50 10989.50 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 9 530,84 9530.84 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 25 854,69 25854.69 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 20 469,00 20469.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 10 960,00 10960.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 566,00 566.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 12 746,25 12746.25 EUR
Mesto Galanta 4 72 825,41 72825.41 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 3 20 920,83 20920.83 EUR
Mesto Hlohovec 1 1 416,00 1416.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 15 544,93 15544.93 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 0,00 0.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 2 875,00 2875.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 1 2 708,30 2708.30 EUR
Obec Dulov 1 7 083,00 7083.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 112 765,00 112765.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 2 607,33 2607.33 EUR
Mesto Trenčín 1 9 907,50 9907.50 EUR
Obec Horné Srnie 1 6 624,16 6624.16 EUR
Obec Gabčíkovo 1 24 833,33 24833.33 EUR
Obec Varhaňovce 1 4 844,17 4844.17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 23 316,20 23316.20 EUR
Park kultúry a oddychu Prešov 1 7 566,67 7566.67 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 3 089,20 3089.20 EUR
Obec Blažice 1 0,00 0.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 19 654,00 19654.00 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 1 198,39 1198.39 EUR
Štátna pokladnica 3 2 795,00 2795.00 EUR
Obec Svätý Peter 1 2 837,50 2837.50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150,00 150.00 EUR
Horská záchranná služba 2 11 266,66 11266.66 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 2 625,00 2625.00 EUR
Krajský súd v Trnave 1 1 762,50 1762.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 19 598,33 19598.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 2 900,00 2900.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 1 116,67 1116.67 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 350,00 350.00 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 2 10 916,65 10916.65 EUR
Ústav polymérov SAV 2 625,00 625.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 285,00 285.00 EUR
Mesto Lučenec 1 3 916,67 3916.67 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 1 463,25 1463.25 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 8 000,00 8000.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 2 900,75 2900.75 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 7 089,15 7089.15 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 1 580,20 1580.20 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 900.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 13 490,84 13490.84 EUR
Krajská prokuratúra 3 3 837,00 3837.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 39 050,00 39050.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 2 999,00 2999.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 589,27 589.27 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 9 490,00 9490.00 EUR
NOVOVITAL 1 39 280,00 39280.00 EUR
VITALITA n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 4 099,00 4099.00 EUR
Zdravé regióny 1 2 853,33 2853.33 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 3 249,17 3249.17 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 6 583,33 6583.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 341,67 341.67 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 12 479,50 12479.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 12 442,50 12442.50 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 483,33 483.33 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 2 333,33 2333.33 EUR
Stredná odborná škola 1 1 516,67 1516.67 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 16 713,49 16713.49 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 2 954,80 954.80 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 941,67 941.67 EUR
Základná škola s materskou školou 1 1 000,33 1000.33 EUR
Spojená škola 2 0,00 0.00 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 706,40 706.40 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 1 791,67 1791.67 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 4 816,60 4816.60 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 2 16 249,17 16249.17 EUR
Športové gymnázium 1 1 551,67 1551.67 EUR
Úrad vládneho auditu 1 3 416,67 3416.67 EUR
Obec Trstice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola, Biskupická 21, Bratislava 1 5 603,33 5603.33 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 9 995,83 9995.83 EUR
Centrum právnej pomoci 3 7 500,00 7500.00 EUR
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 1 6 650,00 6650.00 EUR
Občianske združenie Brána do života 1 6 029,17 6029.17 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 3 050,00 3050.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 9 916,00 9916.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 20 332,50 20332.50 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 2 277 130,00 277130.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 1 404,17 1404.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 5 480,00 5480.00 EUR
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 1 28 233,33 28233.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Interiérové vybavenie nábytkom pre Poradenské centrum UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 791,00 10791.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre študentské domovy UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145 750,00 145750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych otočných kresiel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 130,00 1130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie spotrebného materiálu pre školy Štátny inštitút odborného vzdelávania 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami Slovenský hydrometeorologický ústav 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytkové zariadenie učebne Stredná odborná škola 2 355,00 2355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrace bez poťahu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 16 222,00 16222.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 253,20 3253.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly a stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 25 680,00 25680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička k PC VK 406 Základná škola s materskou školou 1 237,50 1237.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná - banketová stolička stohovateľná Obec Horné Srnie 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre materské školy Mesto Banská Bystrica 4 553,04 4553.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stolov, stoličiek a kresiel NOVOVITAL 50 970,00 50970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Perchlóretylén Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 050,00 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčkami Slovenský hydrometeorologický ústav 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s opierkami - kancelárske vybavenie, otočná stolička, vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 117 000,00 117000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoličky Krajská prokuratúra 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske záťažové kreslo otočné DISPOS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 437,79 1437.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná s podrúčlami, vešiak stojaci kovový Krajský súd v Trnave 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska otočná stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Nemocnica Poprad a. s. 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klubové kreslo Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - cvičky a špičky Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 5 900,00 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrinka 3 - policová R3 + 12 plastových zásuviek Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalkulačky - kancelárska technika Sociálna poisťovňa, ústredie 3 631,00 3631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie – kancelársky nábytok, stoličky a kreslá Hlavné mesto SR Bratislava 7 535,76 7535.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Patologické vaky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 160,00 6160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrine, stoličky, stoly, kreslá, sedačka Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 480,00 4480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 555,00 1555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 656,00 656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Mesto Hlohovec 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka drevených ležadiel Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 17 540,00 17540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych stoličiek Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 39 690,24 39690.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
trojdverové skrine vyrobené na mieru Športové gymnázium 2 954,00 2954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovací stôl stohovateľný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 200,00 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladacie cateringové stoly Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička otočná čalúnená na kolieskach s podrúčkami Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Nemocnica Poprad a. s. 2 542,00 2542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky s oceľovou konštrukciou do Domu smútku Mesto Nové Zámky 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa, dvojkrídlové dvierka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre IPC Trnavský samosprávny kraj 3 883,26 3883.26 EUR 2016 Tovary Áno 1
Banketová stolička a banketový stôl Obec Dulov 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytkové kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa, dvojkrídlové dvierka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 184,40 7184.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie prírodovedných laboratórií - nábytok Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 9 871,48 9871.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársk kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup materiálneho vybavenia Obec Trstice 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Obec Svätý Peter 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25 240,00 25240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 715,00 5715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička/kreslo CALYPSO Dopravný úrad 3 701,60 3701.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková dvojdverová uzamykateľná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Základná škola, Biskupická 21, Bratislava 8 100,00 8100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drevený kancelársky nábytok VITALITA n.o. 12 120,00 12120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo otočné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štátna pokladnica 4 250,00 4250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková dvojdverová uzamykateľná, nočný stolík "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové dvere jednokrídlové plné a presklené a dvojkrídlové Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Biomedicínske centrum SAV 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo otočné Krajská prokuratúra Nitra 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky NED, STYLUS alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálna pracovná stolička Ústav polymérov SAV 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička a ochranná podložka Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ergonomická kancelárska stolička otočná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 624,31 27624.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 480,00 4480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky NED, STYLUS alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky Horská záchranná služba 23 385,00 23385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl Základná škola, SNP 5, Šurany 145,80 145.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420,00 11420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly Horská záchranná služba 1 670,00 1670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčiansky samosprávny kraj 3 690,60 3690.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Záhradný nábytok - stoly, kreslá a slnečníky Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 490,00 2490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky II. Centrum právnej pomoci 8 236,00 8236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavice s operadlom Nemocnica Poprad a. s. 3 270,00 3270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skladací stôl sklápací Agroinštitút Nitra, štátny podnik 6 608,00 6608.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Občianske združenie Brána do života 12 192,63 12192.63 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička medicínska Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 884,60 1884.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 1 734,40 1734.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 424,80 424.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, vyšetrovacie stoličky, plastové lavice 01/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 540,00 11540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 45,00 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky Úrad vládneho auditu 5 991,00 5991.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkové koliesko Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 960,00 3960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketový stôl a stolička Obec Jaslovské Bohunice 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky písací stôl s kontajnerom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá kancelárske otočné, stoličky kancelárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 568,00 9568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia a vybavenie objektu - nábytok do kuchyne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 2 184,00 2184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 032,00 7032.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací element /Konfirmát 5x50/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Národný onkologický ústav 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie interiérového- kancelárskeho vybavenia Žilinský samosprávny kraj 3 468,00 3468.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
banketová stolička Park kultúry a oddychu Prešov 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 830,00 4830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 030,00 1030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotné kancelárske stoličky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 250,00 5250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D - opierky rúk ku kancelárskej stoličke YAMATO plus Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 114,00 114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky písací stôl s kontajnerom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, kancelárske kreslo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 400,00 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP4 Dopravný úrad 318,72 318.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčný stolík Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 141,00 141.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do chaty LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 675,00 1675.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Krajská prokuratúra 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kreslá kancelárske otočné Krajská prokuratúra v Prešove 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stoly a stoličky do školskej jedálne alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická 6 840,00 6840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 120,00 6120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 665,00 1665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkový zámok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Protimonopolný úrad SR 13 184,64 13184.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 624,00 1624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové dvere jednokrídlové plné a presklené, písacie stoly a stolička drevená s poťahom Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108,00 108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynská linka a celoplošný drez LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa, dvojkrídlové dvierka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička rokovacia Taurus TN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do pracovní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 782,40 6782.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových stolov a stoličiek Obec Blažice 6 900,00 6900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepravné služby do zahraničia (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Interiérové vybavenie Košický samosprávny kraj 2 594,40 2594.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 611,40 611.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 202,50 202.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 890,00 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - stoličky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 768,00 768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske skrine, stoly, stoličky, kreslá Národné lesnícke centrum (NLC) 5 100,00 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - pracovný stôl, kontajner, kancelárske kreslo, regál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 656,10 1656.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 890,00 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky pre potreby OZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 367,00 1367.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 940,00 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, nocľahárne a dispečerskej miestnosti Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok pre biomedicínsku chémiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s opierkou hlavy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička ergonometrická otočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 282,35 1282.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie - renovácia oddelenia krásnej literatúry a elektronických zdrojov Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 9 730,00 9730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok na recepciu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 660,80 4660.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štátna pokladnica 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 215,00 5215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127,20 127.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 147,00 147.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku vrátane montáže, rozmiestnenia v miestnostiach a odvozu prebytočných ochranných obalov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 484,00 7484.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske stoličky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky II. Centrum právnej pomoci 25 800,00 25800.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskych a konferenčných stoličiek Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 524,00 9524.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1.Kancelársky kreslo, 2.Kancelárska stolička, 3.Kancelársky kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 486,00 486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 260,00 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kreslá kancelárske otočné Krajská prokuratúra v Prešove 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 615,00 1615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 890,00 1890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné a dispečerské kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 040,00 5040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Spojená škola 1 885,00 1885.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 120,00 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie do kancelárií Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 59 868,20 59868.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stoličky Spojená škola 1 885,00 1885.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s ochrannou podložkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 608,00 608.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štátna pokladnica 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky do konferenčnej sály Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 144,00 6144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelarske stoličky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 182,00 2182.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 645,00 1645.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 307,00 11307.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 970,00 5970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný 3LCD projektor s WXGA obrazom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chladničky, chladničky s mrazničkou a mikrovlnných rúr Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 491,00 491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2018 Mesto Trenčín 13 109,06 13109.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne multifunkčné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 597,60 597.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný reproduktor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 459,00 459.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k osobným počítačom NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 716,00 7716.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych stoličiek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 963,00 963.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie elektrických prístrojov a spotrebičov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky otočné Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 18 231,00 18231.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ergonomická kancelárska stolička s podhlavníkom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 486,00 486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička otočná pracovná s ergonomickým sedením Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 072,00 6072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup dvojdielných šatníkov Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička otočná pracovná Ministerstvo financií Slovenskej republiky 11 340,00 11340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a rokovacie stoličky Mesto Prešov 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 044,00 1044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Rozhlas a televízia Slovenska 75 000,00 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do sociálneho zariadenia REGINA - Domov sociálnych služieb 5 005,50 5005.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok II Centrum právnej pomoci 18 318,62 18318.62 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 39 703,00 39703.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevený nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do učebne a kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 883,00 8883.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Sociálna poisťovňa, ústredie 160 400,40 160400.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž interiérového vybavenia - nábytku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 101 634,10 101634.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 6 600,00 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička Slovenské národné múzeum 2 124,00 2124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladacie konferenčné stoly Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Ekonomická univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky a stoly do jedálne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 7 900,00 7900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky, kreslá, kancelárske stoličky, kancelársky nábytok "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 16 064,00 16064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do IKT učebne Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 3 250,00 3250.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 168,00 168.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie nábytku Obec Čierny Balog 33 530,80 33530.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 255,00 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie učební na ZŠ III Mesto Galanta 13 894,80 13894.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ II Mesto Galanta 33 888,00 33888.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 340,00 7340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych stoličiek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 10 920,00 10920.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie nábytku Mesto Modra 24 876,10 24876.1 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok-kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 993,80 993.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 485,00 1485.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 8 214,00 8214.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske a čalúnené kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 427,66 427.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička otočná pracovná Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička konferenčná, stolička jedálenská Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 169,00 2169.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Zdravé regióny 3 563,00 3563.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky, počet 40 kusov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 637,44 5637.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklenená nábytková vitrína Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 84 359,70 84359.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky a kancelárske kreslo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 197,56 2197.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s podhlavníkom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 492,00 492.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzitná nemocnica Martin 5 399,93 5399.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 25 218,56 25218.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynská linka na mieru Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 618,00 618.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 850,00 3850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 739,72 44739.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Sociálna poisťovňa, ústredie 161 344,80 161344.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 860,00 1860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skladacie stoly a stoličky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 3 012,00 3012.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - barové stoličky a pohovka Hlavné mesto SR Bratislava 972,00 972.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do ubytovacieho centra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 649,12 5649.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre študentské domovy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 33 990,00 33990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 021,00 2021.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie učební na ZŠ II/2 Mesto Galanta 33 887,00 33887.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební na ZŠ III/2 Mesto Galanta 12 040,00 12040.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok EVS Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 29 858,00 29858.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 8 300,00 8300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Slovenské národné múzeum 2 625,00 2625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Slovenské národné múzeum 2 290,00 2290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 373,00 2373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevený nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 9 480,00 9480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 13 405,06 13405.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 624,86 1624.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a kancelárske stoličky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 15 648,00 15648.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Záchranná zdravotná služba Bratislava 7 946,64 7946.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 10 321,84 10321.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 14 870,00 14870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 938,80 2938.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky otočné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 462,50 1462.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 3 750,00 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne dvoch základných škôl v meste Mesto Poprad 4 944,66 4944.66 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 618,00 618.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 995,00 995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa spisová s dverami Slovenské národné múzeum 270,33 270.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Mesto Brezno 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 736,23 736.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 339,20 10339.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 61 500,00 61500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Komárno 948,29 948.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a doplnky Štatistický úrad Slovenskej republiky 790,00 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské a kancelárske vybavenie pre ŠJ Mesto Komárno 1 352,00 1352.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre ŠJ Mesto Komárno 941,00 941.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
výroba a dodávka kancelárskeho nábytku Ekonomická univerzita v Bratislave 6 757,00 6757.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS stoličky do internátnych izieb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 790,00 2790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS skrinka kúpeľňová so zrkadlom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 000,00 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pracovne nábytkom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 380,00 1380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 832,48 5832.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka materiálno - technického vybavenia Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 9 916,00 9916.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stoličky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s podrúčkami a opierkou hlavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 156,00 156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, počet 40 kusov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 039,04 6039.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 853,86 4853.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky na zariadenie interiéru Rozhlas a televízia Slovenska 33 368,00 33368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 840,00 8840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 803,48 2803.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Mladosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 92 794,00 92794.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky Ekonomická univerzita v Bratislave 14 605,03 14605.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá Sociálna poisťovňa, ústredie 127 045,20 127045.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 408,00 6408.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskych skriniek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 429,60 429.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 185,00 31185.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Válendy Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl, Kancelárska stolička, Kontajner 4-zásuvkový s kolieskami, Skriňa šatníková , Skriňa dvojdverová policová, Skriňa otvorená policová, Vešiak na kabáty. Trenčiansky samosprávny kraj 6 144,21 6144.21 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Trenčiansky samosprávny kraj 5 917,54 5917.54 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Mesto Lučenec 5 060,00 5060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 147,00 1147.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 676,00 2676.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do labotratória Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 930,00 930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 984,42 984.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 780,00 12780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 544,98 544.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, kancelárske kreslo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 770,00 12770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérový nábytok Rozhlas a televízia Slovenska 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytková zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 460,00 8460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 12 776,40 12776.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kancelárske stolíky, skrine, matrace, kontajner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 709,95 2709.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb - AVE 25 675,44 25675.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 479,00 1479.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - stoličky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 226,00 7226.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku a vybavenia ambulancii Obec Gabčíkovo 115 957,32 115957.32 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 14 141,00 14141.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, počet 50 kusov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11 281,00 11281.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stôl /15 ks/; šatníková skriňa/ 15 ks/ Centrum sociálnych služieb - AVE 4 806,00 4806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička jedálenská Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 755,93 1755.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske a rokovacie stoličky Univerzitná nemocnica Bratislava 35 855,00 35855.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok – Stoličky, kreslá, sedačky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 500,00 34500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok Stredná odborná škola informačných technológií 314 370,00 314370.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok Stredná odborná škola informačných technológií 187 889,00 187889.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 780,00 780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 109 831,00 109831.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 722,00 26722.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 336 291,00 336291.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 8 300,00 8300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Ústav na výkon väzby 2 800,80 2800.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ergonomická kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 182,40 182.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 430,00 2430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup konferenčných stoličiek Prešovský samosprávny kraj 14 757,60 14757.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stoličky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 22 234,85 22234.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - ostatné DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 37 200,00 37200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka stoličiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 077,50 2077.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 11 400,00 11400.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka nábytku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 293,60 10293.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
37 ks váľanda Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 660,00 6660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 226,00 31226.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000,00 670000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 15 683,00 15683.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

nabytok@begaz.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 412 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Bernáth
Adresa:
Lehota 95136
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Gála
Adresa:
Lehota 95136
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Gála
Adresa:
Lehota 95136
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Bernáth
Adresa:
Lehota 95136
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Milan Kukučka, s. r. o.
Adresa:
Kmeťkova 9 Nitra 94901
Meno:
JUDr. Milan Kukučka
Adresa:
Farská 34 Nitra 94901
Meno:
JUDr. Milan Kukučka
Adresa:
Kmeťkova 9 Nitra 949 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 27.02.2018 do: 30.12.2019

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 27.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×