Dodávateľ

Hauerland spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Hauerland spol. s r.o.

IČO: 35777885

Adresa: Matúšova 56, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2324

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. September 2019

Záznam platný do: 21. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 185 276,62 EUR 47 47
2017 579 248,13 EUR 49 49
2018 774 277,83 EUR 34 34
2019 1 904 132,89 EUR 42 42
2020 241 021,45 EUR 24 24
2021 71 663,34 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 185 276,62 EUR 47 47
2017 579 248,13 EUR 49 49
2018 750 974,83 EUR 33 33
2019 897 963,89 EUR 39 39
2020 1 270 493,45 EUR 28 28
2021 71 663,34 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 125 945,84 125945.84 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 353 359,92 353359.92 EUR
Mesto Žilina 3 0,00 0.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 3 229,00 3229.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 6 54 407,51 54407.51 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 15 125,00 15125.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 12 750,00 12750.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 13 133,34 13133.34 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 39 59 053,45 59053.45 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 10 285,84 10285.84 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 63 491,67 63491.67 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 4 832,99 4832.99 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 4 36 002,91 36002.91 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 9 873,32 9873.32 EUR
Trnavský samosprávny kraj 7 77 319,17 77319.17 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 359 878,31 359878.31 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 3 068,33 3068.33 EUR
Košický samosprávny kraj 2 29 515,00 29515.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 8 24 047,00 24047.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 1 002,50 1002.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 4 047,49 4047.49 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 15 664,83 15664.83 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 4 889,00 4889.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 52 823,34 52823.34 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 5 79 871,53 79871.53 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 11 767,67 11767.67 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 78 565,00 78565.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 1 415,83 1415.83 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 1 529 766,00 1529766.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 8 64 630,68 64630.68 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 33 111,25 33111.25 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 2 491,67 2491.67 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 71 066,66 71066.66 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 15 000,00 15000.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 10 618,13 10618.13 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 43 582,50 43582.50 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 17 052,50 17052.50 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 4 198,00 4198.00 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 1 14 200,00 14200.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 3 354,58 3354.58 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 5 234,87 5234.87 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 3 583,33 3583.33 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 1 549,00 1549.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 318 851,49 318851.49 EUR
Justičná akadémia SR 1 24 583,33 24583.33 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 66 732,50 66732.50 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 2 15 248,00 15248.00 EUR
Divadlo Aréna 1 949,99 949.99 EUR
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 1 4 449,99 4449.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zakúpenie a potlač propagačných predmetov a reklamných stojanov a systémov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 57 867,00 57867.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou loga Košický samosprávny kraj 20 606,88 20606.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie reklamných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 1 443,60 1443.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 469,40 4469.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Mesto Žilina 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 5“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 6“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 7“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 9“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - víťazné poháre Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning 4“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a propagačné predmety Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 350,00 4350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 28 800,00 28800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14 772,47 14772.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 616,00 2616.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety II. Slovenská agentúra životného prostredia 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 56,00 56.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačné a propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa v 4 farbách. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 67 804,65 67804.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie a potlač propagačných a informačných predmetov Úrad vlády Slovenskej republiky 63 967,09 63967.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety III. Slovenská agentúra životného prostredia 31 940,00 31940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 010,00 2010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný tovar s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 259,34 259.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný materiál - perá, kľúčenka, reflexný pásik, taška, USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ceny pre víťazov-reklamné predmety s logom Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 9 426,00 9426.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 080,68 2080.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 698,00 1698.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou (pastelky v krabičke) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 783,60 783.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 800,00 19800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou loga alebo grafiky podľa design manuálu Národné lesnícke centrum (NLC) 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 285,00 2285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou loga alebo grafiky podľa design manuálu Národné lesnícke centrum (NLC) 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre, diáre s potlačou na rok 2017 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové pracovné kalendáre, denné diáre, novoročenky Slovenská agentúra životného prostredia 2 496,00 2496.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a tlač kalendárov Divadlo Aréna 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné plánovacie kalendáre stolové 2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 850,00 6850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Hlavné mesto SR Bratislava 975,23 975.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Trnavský samosprávny kraj 9 648,58 9648.58 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Mesto Žilina 54 000,00 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 565,00 1565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 360,00 1360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a materiál do e-shopu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 930,00 6930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 980,00 5980.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vitamínový balíček Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 84 000,00 84000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 25 344,00 25344.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 15 958,80 15958.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety na administratívne predmety Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 033,00 9033.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 720,00 54720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 080,00 2080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou loga Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 67 440,00 67440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 9 818,81 9818.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačné materiály Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 25 395,00 25395.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 3 271,80 3271.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné propagačné predmety Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 17 018,00 17018.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety a materiál pre e-shop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 249,00 18249.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 147 600,00 147600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Slovenská agentúra životného prostredia 32 868,00 32868.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 125,60 7125.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Bavlnené tričká s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 225,00 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 2 246,30 2246.3 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 750,00 2750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a nosiče Hlavné mesto SR Bratislava 31 432,51 31432.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 12 956,25 12956.25 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Úrad vlády Slovenskej republiky 34 184,20 34184.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 098,72 52098.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie prezentačných predmetov Slovenská inovačná a energetická agentúra 119 884,08 119884.08 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Reklamné predmety a Roll up Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 081,86 5081.86 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vak so šnúrkami na sťahovanie s reflexným pásikom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 802,50 60802.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická inšpekcia, a.s. 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potlač Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 140,00 19140.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 762,00 762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 5 850,38 5850.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 258,50 11258.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78 117,60 78117.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potlač na reklamné predmety "eTwinning" s dodaním tovaru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 360,00 1360.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Technická inšpekcia, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Prešovský samosprávny kraj 9 203,47 9203.47 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety pre OPVaI a OPĽZ vrátane potlače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 30 817,20 30817.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vak so šnúrkami na sťahovanie s reflexným pásikom s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 360,00 6360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 0318 Ekonomická univerzita v Bratislave 44 714,60 44714.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vitamínový balíček Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 127 890,00 127890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Mesto Žilina 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 099,12 2099.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 249 862,56 249862.56 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačný materiál - Reklamné predmety a prezentačný materiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 400,00 9400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 10 060,40 10060.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 165,00 5165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 3 972,00 3972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné a reprezentačné predmety a materiály Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17 647,00 17647.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety "eTwinning" s potlačou a s dodaním tovaru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou 2 Mesto Banská Bystrica 16 997,60 16997.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 789,16 2789.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 705,00 3705.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 67 445,45 67445.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 757,88 60757.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou II. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 57 492,67 57492.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety OP FEAD Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 90 822,30 90822.3 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 924,00 3924.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných materiálov a potlače na vybrané tovary Trnavský samosprávny kraj 9 652,06 9652.06 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné a reklamné predmety Košický samosprávny kraj 21 502,90 21502.9 EUR 2018 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky a USB kľúče pre potreby vzdelávania v rámci národného projektu označené logom projektu Justičná akadémia SR 40 901,06 40901.06 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 99 801,00 99801.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Upomienkové predmety s potlačou 5č Ekonomická univerzita v Bratislave 23 089,47 23089.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 14 818,40 14818.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Protokolárny a propagačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 674,30 90674.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 840,00 2840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 595,20 27595.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 650,00 3650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 927,00 1927.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál 2 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 482,00 482.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 4č Ekonomická univerzita v Bratislave 23 034,82 23034.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 800,00 52800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 3 429,56 3429.56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 859,00 3859.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou 2 Mesto Banská Bystrica 10 894,20 10894.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály a predmety a reprezentačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 119 747,00 119747.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných a darčekových predmetov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 523 597,00 523597.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 23 303,00 23303.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou loga Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 101 485,56 101485.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľuč + dáta Ekonomická univerzita v Bratislave 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 070,40 4070.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 824,66 2824.66 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup reklamných predmetov s potlačou, súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 51 363,28 51363.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na rok 2019 Trnavský samosprávny kraj 7 031,53 7031.53 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 901,60 23901.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba, dodanie a potlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 6 703,69 6703.69 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačný materiál 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 300,00 5300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 733,00 3733.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 5 062,74 5062.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 24 886,33 24886.33 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie propagačných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 4 769,00 4769.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezentačný materiál 2019 II Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 014,80 5014.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 167,00 3167.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 100,00 20100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 009,21 5009.21 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety - perá a tašky Mestská časť Bratislava - Petržalka 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 729,00 3729.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 117 331,63 117331.63 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 410,00 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 14 278,06 14278.06 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné materiály s potlačou Hlavné mesto SR Bratislava 6 230,00 6230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 14 278,06 14278.06 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné a športové predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 139 980,00 139980.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačné predmety pre účely projektu financovaného z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 5 025,54 5025.54 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obchodno-reklamný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 133,00 2133.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety „eTwinning“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 551,00 1551.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 3 727,20 3727.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 678,00 1678.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 431,02 9431.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie reklamných a darčekových predmetov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 523 597,00 523597.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 2 749,84 2749.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 12 784,24 12784.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie reklamných a darčekových predmetov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 198 254,00 198254.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 5 825,70 5825.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 12 345,68 12345.68 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačný tovar – predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 941,75 10941.75 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 13 008,22 13008.22 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy (2) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 625,00 2625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - rúška s logom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 280,00 8280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné diáre, plánovacie kalendáre , daňové tlačivá na rok 2021 Mesto Nové Zámky 4 120,00 4120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou MsP Hlavné mesto SR Bratislava 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov2 Žilinský samosprávny kraj 22 944,72 22944.72 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup reklamných predmetov s potlačou Úrad vlády Slovenskej republiky 41 449,98 41449.98 EUR 2020 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59 178,00 59178.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 448,32 448.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie asistovaných služieb vrátane propagačných predmetov a iných potrieb pre zber údajov Štatistický úrad Slovenskej republiky 153 518,00 153518.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných materiálov 1/2020 Prešovský samosprávny kraj 8 340,49 8340.49 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných a darčekových predmetov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 284 318,00 284318.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa v 4 farbách Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 131 895,00 131895.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

hauerland@hauerland.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 293 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Eugen Hauerland
Adresa:
Prokopa Veľkého 34 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eugen Hauerland
Adresa:
Prokopa Veľkého 34 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hrušovský Legal, s.r.o.
Adresa:
Metodova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Meno:
Hrušovský Legal, s.r.o.
Adresa:
Odborárska 5 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×