Dodávateľ

OMES spol. s r.o.

Divina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OMES spol. s r.o.

IČO: 47505214

Adresa: Divina - Lúky 27, Divina

Registračné číslo: 2021/5-PO-F6627

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Máj 2021

Záznam platný do: 26. Máj 2024

Posledná zmena: 20. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 275 735,25 EUR 33 33
2017 236 253,65 EUR 26 26
2018 235 246,74 EUR 16 16
2019 276 110,99 EUR 19 19
2020 265 080,20 EUR 29 29
2021 68 321,98 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 275 735,25 EUR 33 33
2017 236 253,65 EUR 26 26
2018 235 246,74 EUR 16 16
2019 276 110,99 EUR 19 19
2020 265 080,20 EUR 29 29
2021 68 321,98 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 100 442,71 100442.71 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 5 316,65 5316.65 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 9 664,17 9664.17 EUR
Mesto Žilina 3 11 666,64 11666.64 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 87 075,00 87075.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 3 999,00 3999.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 13 930,00 13930.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 40 523,63 40523.63 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 206 437,00 206437.00 EUR
Mesto Martin 1 45 833,33 45833.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 152 900,00 152900.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 9 666,67 9666.67 EUR
Mesto Rajec 1 10 750,00 10750.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 22 500,00 22500.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 7 625,00 7625.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 930,80 5930.80 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 10 331,67 10331.67 EUR
Stredná odborná škola 1 36 083,33 36083.33 EUR
Gymnázium 2 6 332,50 6332.50 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 100 361,00 100361.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 049,17 5049.17 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 11 048,00 11048.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 52 300,00 52300.00 EUR
Gymnázium 1 7 583,33 7583.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 32 483,33 32483.33 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 10 000,00 10000.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 3 625,00 3625.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 500,00 2500.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 8 041,67 8041.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 15 500,00 15500.00 EUR
Obec Rudina 1 5 000,00 5000.00 EUR
Obec Záhorská Ves 1 4 916,67 4916.67 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 27 100,00 27100.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 3 083,33 3083.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 4 331,67 4331.67 EUR
Obec Trakovice 1 7 140,00 7140.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 1 10 416,67 10416.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 4 990,00 4990.00 EUR
Spojená škola 1 3 000,00 3000.00 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 6 250,00 6250.00 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 4 833,33 4833.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 8 600,00 8600.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 8 913,33 8913.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 4 116,67 4116.67 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 6 499,90 6499.90 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 1 233,33 1233.33 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 3 629,00 3629.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 45 375,00 45375.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 4 083,33 4083.33 EUR
Školský internát 1 4 375,00 4375.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 457,50 1457.50 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 566,67 566.67 EUR
Základná škola Považská 12 1 9 916,67 9916.67 EUR
Stredná odborná škola technická 1 370,00 370.00 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 4 166,67 4166.67 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 1 17 284,00 17284.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 916,67 916.67 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 2 120,00 2120.00 EUR
Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 1 12 083,33 12083.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 12 789,17 12789.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 2 8 737,50 8737.50 EUR
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 1 6 333,33 6333.33 EUR
Stredná odborná škola dopravná 1 642,00 642.00 EUR
Športové gymnázium 1 6 750,00 6750.00 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 2 916,67 2916.67 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 3 600,00 3600.00 EUR
Základná škola s materskou školou 1 6 940,75 6940.75 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 1 2 083,33 2083.33 EUR
Domov sociálnych služieb 2 4 608,33 4608.33 EUR
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 1 3 666,67 3666.67 EUR
Gymnázium Jozefa Lettricha 1 5 366,67 5366.67 EUR
Stredná odborná škola sklárska 1 1 749,17 1749.17 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 10 166,67 10166.67 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 0,00 0.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2 750,00 2750.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 5 899,00 5899.00 EUR
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 1 10 500,00 10500.00 EUR
Ústav na výkon väzby 3 6 896,38 6896.38 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 1 494,00 494.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 1 590,83 1590.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybavenie kuchyne Mesto Rajec 15 200,00 15200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický 10xGN1/1 bojlerový FZ101EBA ZANUSSI Easy Steam s príslušenstvom alebo ekvivalent s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická priemyselná práčka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 33 328,00 33328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka skla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 705,00 1705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového konvektomatu elektrického bojlerový systém s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie konvektomatu pre potreby školskej jedálne Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot samostatne stojaci Nemocnica Snina, s.r.o. 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výdajný výhrevný pult Stredná odborná škola dopravná 857,00 857.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola s materskou školou 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre stravovacie zariadenie. Obec Trakovice 10 239,48 10239.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Rational SCC102 s príslušenstvom a umývačka čierneho riadu Elettrobar River 295 s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb v Poprade 28 700,00 28700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie-Konvektomat FAGOR Advance+10GN2/1 APE-102 s podstavcom pod elektrický konvektomat Mesto Banská Bystrica 12 304,80 12304.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s príslušenstvom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový konvektomat Electrolux AOS 102GBG2 s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzitná nemocnica Bratislava 6 940,00 6940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny elektrický sporák s elektrickou smaltovanou rúrou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot ALBA RE 22/ EKVIVALENT Mesto Žilina 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot ALBA RE 22/ EKVIVALENT Mesto Žilina 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot 60l Mesto Kysucké Nové Mesto 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienická barierová práčka Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 60 384,00 60384.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Gymnázium Jozefa Lettricha 9 750,00 9750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot 60l Športové gymnázium 9 669,00 9669.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná stolička - nová Stredná odborná škola technická 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup plynového kotla s nepriamym ohrevom - 270 l Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 11 996,90 11996.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná priechodná umývačka riadu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Mesto Kysucké Nové Mesto 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselný žehlič Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 23 477,80 23477.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná profesionálna práčka odstredivka Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 4 644,00 4644.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat s možnosťou použitia 10 x GN 2/1 alebo 20 x GN 1/1 s príslušenstvom Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 18 420,00 18420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický bojlerový konvektomat 12 x GN 2/1 - RETIGO O 1221 b alebo ekvivalent Gymnázium 16 050,00 16050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot 60l Gymnázium 9 320,00 9320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom pary 10 x GN 1/1 Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna veľkokapacitná tunelová pásová plynová umývačka riadu - modulová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 840,00 51840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MRAZIACA SKRIŇA JEDNODVEROVÁ - NORDline BT 700 alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 747,60 1747.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka s mincovníkom + priemyselná sušička prádla s mincovníkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový nepoužitý elektrický tálový sporák s elektrickou rúrou Domov sociálnych služieb 3 480,00 3480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická pec - trojrúra do kuchyne Domov sociálnych služieb 3 588,00 3588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat do kuchyne Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 14 799,64 14799.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom Mesto Žilina 3 070,00 3070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Slovenské národné divadlo 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot HD 60 Spojená škola 4 230,00 4230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 alebo ekvivalent HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7 330,50 7330.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomaty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická multifunkčná sklopná tlaková panvica, elektrická pekárska pec a plynový kotol 300l Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42 500,00 42500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského zariadenia-elektrický robot RE22 s príslušenstvom, strojček na mletie mäsa pre RE22,strojček na mletie maku pre RE22, zostava na strúhanie pre RE22,škrabka zemiakov ŠKBZ6l,lapač šupiek a škrobuL S2/N, chladničkaHyundaiRSC050WW8,eOhrievač vody Mora EOM200PKT,nerez.stôl GN1/1 AZSP-2 Gymnázium 13 216,00 13216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia konvektomatu. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 540,00 13540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné vybavenie kuchyne Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 700,00 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická panvica Fagor SB-E910 M alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 957,00 4957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 580,00 8580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup smažiacej panvice elektrickej celonerezovej 50l Stredná odborná škola sklárska 2 278,00 2278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné vybavenie kuchyne ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka veľkokuchynského zariadenia Centrum výcviku Lešť 32 560,00 32560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technologické zariadenie pre zariadenia spoločného stravovania - šokový schladzovač a zmrazovač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 500,00 18500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský kotol plynový alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 308,00 4308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panvica na smaženie plynová alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 221,00 3221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka čierneho riadu s odsávačom pár - elektrická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 000,00 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Základná škola Považská 12 15 700,00 15700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat XEVC 1021 EPR s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 14 600,00 14600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický nástrekový konvektomat Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 064,00 11064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia práčovne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 166 662,80 166662.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Varný kotol dvojplášťový, fritovacie koše, sušička a leštička príborov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 500,00 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická výklopná panvica 80 litrová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 799,00 4799.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stroj na umývanie riadu veľkokuchynský Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu vrátane príslušenstva Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 948,28 1948.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO 1011b bojlerový alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - Juh 8 779,14 8779.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna automatická práčka Centrum sociálnych služieb LUČ 4 692,00 4692.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 130,00 16130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30,00 30.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Konvektomat Školský internát 5 660,00 5660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravie na tanieri 2018 ("Konvektomat") Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 266,38 5266.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šokový schladzovač 15GN1/1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 810,00 6810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravie na tanieri Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 799,40 4799.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a elektrický zabezpečovací systém (EZS) Žilinský samosprávny kraj 74 760,84 74760.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 373,50 4373.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu, škrabka na zemiaky Základná škola - Alapiskola 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 300,00 10300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná bariérová vysokoobrátková práčka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 136 800,00 136800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 555,20 1555.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat (10-policový a 20-policový) Mesto Martin 75 600,00 75600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 958,00 9958.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný el. sporák s rúrou Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 898,00 2898.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Obec Rudina 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie školskej kuchyne Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 23 934,00 23934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej kuchyne Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 29 042,00 29042.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s čelným nakladaním Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup konvektomatu s príslušenstvom, prepravných termonádob na stravu a kuchynského zariadenia. Stredisko sociálnej starostlivosti 26 500,00 26500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 852,13 4852.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26,90 26.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Panva sklopná elektrická Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 220,00 4220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 6 960,00 6960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčovnícke zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynové varidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 566,00 1566.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ako Stredisko praktického vyučovania Stredná odborná škola 70 610,80 70610.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia pre školské jedálne v materských školách Mestská časť Bratislava - Petržalka 61 044,00 61044.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Sušičky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 243,00 29243.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a pozáručné opravy chladiarenských zariadení, vrátane dodávky a montáže náhradných dielov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27,40 27.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup a dodanie ručného tyčového mixéru "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 759,60 759.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 500,00 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 10 200,00 10200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sušička prádla Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 900,50 4900.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konvektomat Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 14 500,00 14500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná umývačka riadu Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 588,00 3588.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička elektrická Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 501,00 501.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaca dvojdverová skriňa Centrum sociálnych služieb - Juh 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická trojrúrová nerezová pec Ústav na výkon väzby 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálna sušička Centrum sociálnych služieb - Jesienka 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konvektomat Centrum sociálnych služieb - Jesienka 10 005,10 10005.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny s príslušenstvom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 437,00 3437.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 6 210,15 6210.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové obedové obaly Univerzitná nemocnica Bratislava 12 617,00 12617.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol 150l Stredná priemyselná škola 4 853,47 4853.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednodielne, dvojdielne a trojdielne polypropylénové misky čierne umožňujúce balenie zvarených pokrmov, zatavovacia fólia a misky – kelímky s viečkom. Ústav na výkon väzby 1 680,00 1680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 361,53 2361.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup profesionálnych pračiek a kuchynskej profesionálnej škrabky na zemiaky a zeleninu Stredisko sociálnej starostlivosti 5 850,00 5850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 4 189,80 4189.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia práčovne - nákup technológie pre modernizáciu práčovne v Psychiatrickej nemocnici Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 117 003,00 117003.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26,93 26.93 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy a údržba veľkokuchynských zariadení a chladiacich a mraziacich zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 699,20 1699.2 EUR 2021 Služby Nie 1
Jednodielne, dvojdielne a trojdielne polypropylénové misky čierne umožňujúce balenie zvarených pokrmov, zatavovacia fólia a misky – kelímky s viečkom. Ústav na výkon väzby 4 800,00 4800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia COVaP Žilinský samosprávny kraj 62 075,00 62075.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Škrabka na zemiaky 20 l nerezová Centrum sociálnych služieb - Juh 2 083,00 2083.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

omes@omes.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 201 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Peter Latko
Adresa:
Divina Lúky 27 Divina 01331
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Latko
Adresa:
Divina Lúky 27 Divina 01331
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ing. Gabriela Vlkolinská
Adresa:
Robotnícka 6 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Monika Sládková
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 20.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×