Dodávateľ

Bidvest Slovakia s. r. o.

Nové Mesto nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Bidfood Slovakia s. r. o.

IČO: 34152199

Adresa: Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4260

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Marec 2020

Záznam platný do: 23. Marec 2023

Posledná zmena: 14. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 122 943,00 EUR 3 3
2015 78 954,00 EUR 4 4
2016 1 075 381,78 EUR 52 52
2017 1 208 895,96 EUR 50 50
2018 1 150 839,99 EUR 44 44
2019 2 128 249,50 EUR 82 127
2020 3 451 608,21 EUR 115 137
2021 1 067 701,77 EUR 61 70
2022 427 890,00 EUR 13 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 122 943,00 EUR 3 3
2015 48 609,00 EUR 3 3
2016 1 148 260,78 EUR 54 54
2017 1 194 012,63 EUR 49 49
2018 1 105 579,99 EUR 44 44
2019 2 029 381,05 EUR 74 87
2020 3 400 597,94 EUR 102 126
2021 1 080 067,82 EUR 64 92
2022 583 012,00 EUR 29 43

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 1 572 453,05 1572453.05 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 5 700,00 5700.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 117 405,33 117405.33 EUR
Mesto Žilina 2 51 900,00 51900.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 37 630 012,00 630012.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 7 733,37 7733.37 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 63 1 227 041,00 1227041.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 555 708,16 555708.16 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59 727 615,54 727615.54 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 59 849,37 59849.37 EUR
Psychiatrická nemocnica 4 123 876,00 123876.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 62 490,00 62490.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 5 041,67 5041.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 18 798,73 18798.73 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 63 310,00 63310.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 11 506,17 11506.17 EUR
Technická univerzita v Košiciach 26 419 406,53 419406.53 EUR
Centrum výcviku Lešť 10 423 259,00 423259.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 192 973,34 192973.34 EUR
Mesto Komárno 2 110 325,00 110325.00 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 7 69 425,00 69425.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 579 792,85 579792.85 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 150 958,00 150958.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 38 400,00 38400.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 14 189 872,00 189872.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 49 996,00 49996.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 116 416,66 116416.66 EUR
Ružinovský domov seniorov 1 29 380,58 29380.58 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 187 874,17 187874.17 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 75 562,00 75562.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 160 700,00 160700.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 16 800,00 16800.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 14 469 197,61 469197.61 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 67 539,00 67539.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 16 160,00 16160.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 284 179,66 284179.66 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 55 272,46 55272.46 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 53 000,00 53000.00 EUR
Zoologická záhrada 2 1 464,58 1464.58 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 0,00 0.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 57 949,00 57949.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 11 341,67 11341.67 EUR
Národný onkologický ústav 9 62 884,00 62884.00 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 73 015,00 73015.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 9 810,00 9810.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 12 78 577,99 78577.99 EUR
Základná škola 1 4 033,26 4033.26 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 113 840,00 113840.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 5 629,40 5629.40 EUR
Základná škola 1 5 541,00 5541.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 117 492,02 117492.02 EUR
Základná škola 2 11 478,33 11478.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 122 916,78 122916.78 EUR
Športové gymnázium 2 255 957,00 255957.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 21 967,39 21967.39 EUR
Centrum účelových zariadení 2 57 905,00 57905.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 10 112 991,67 112991.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 121 687,20 121687.20 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 2 0,00 0.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 2 925,00 2925.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 26 416,67 26416.67 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 4 3 896,15 3896.15 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 40 909,09 40909.09 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 15 200,38 15200.38 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 16 698,78 16698.78 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 18 957,50 18957.50 EUR
Materská škola 1 4 833,33 4833.33 EUR
Základná škola 1 3 782,56 3782.56 EUR
Základná škola 1 10 541,67 10541.67 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 817,27 1817.27 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 7 907,00 7907.00 EUR
Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 3 7 320,73 7320.73 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 5 248,87 5248.87 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 3 32 250,69 32250.69 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 7 933,22 7933.22 EUR
Základná škola 1 3 328,45 3328.45 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 4 45 649,22 45649.22 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 29 452,39 29452.39 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 900,00 2900.00 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 2 74 162,00 74162.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 532,40 1532.40 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 2 2 159,00 2159.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 42 771,00 42771.00 EUR
Ústav na výkon väzby 2 5 740,30 5740.30 EUR
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 2 54 719,00 54719.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hlbokozmrazené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bravčové a hovädzie mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ Gymnázium Veľká okružná, Žilina Žilinský samosprávny kraj 48 000,00 48000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre ZpS a DSS Čadca - Žiarec Žilinský samosprávny kraj 64 985,00 64985.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 93 008,00 93008.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 330,00 3330.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 998,00 75998.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 686,00 60686.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 230 000,00 230000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 296,00 14296.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 328,00 22328.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 120,00 18120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 323,00 10323.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 266,00 20266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazene mäso - II Centrum účelových zariadení 55 635,00 55635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 102,00 18102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 568,00 12568.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350 000,00 350000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené hotové jedlá -polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 420,00 3420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mrazenej hydiny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé chladené mäso bravčové al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny a nápoje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 33 525,96 33525.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 130 383,53 130383.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a vedľajšie jatočné produkty Ružinovský domov seniorov 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 130 383,53 130383.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 22 821,00 22821.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené ryby a rybie filé Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maslo, mlieko, smotana, mliečne výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso a Bravčové mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 34 562,00 34562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso bravčové, hovädzie, hydina a mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 980,00 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestoviny semolinové Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb v Rohove 20 500,00 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb, mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 4 160,33 4160.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
mäso Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky - potraviny pre školské jedálne. Mesto Komárno 83 230,00 83230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov (LS) Centrum výcviku Lešť 31 420,84 31420.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb, mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Technická univerzita v Košiciach 9 670,00 9670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Králičie mäso Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 295,00 2295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky - potraviny pre školské jedálne_2016 Mesto Komárno 81 780,00 81780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bravčové mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 055,00 13055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 000,00 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 11 650,00 11650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 26 298,90 26298.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syrárske výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 022,77 20022.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 000,00 28000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, filety Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 38 325,00 38325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové chladené mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 46 750,00 46750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 26 087,50 26087.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 63 938,60 63938.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 98 100,00 98100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47 625,80 47625.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso, živočíšne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 405,00 9405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb a mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 32 500,00 32500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso, mrazené ryby, hlboko zmrazené výrobky a mrazené vnútornosti Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 74 760,00 74760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené polotovary živočíšneho pôvodu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35 700,00 35700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 320,20 24320.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
SYRY Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 59 000,00 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Mesto Žilina 10 112,20 10112.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Mesto Žilina 75 430,42 75430.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso a vnútornosti Zoologická záhrada 1 270,08 1270.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso a vnútornosti Zoologická záhrada 1 270,08 1270.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené, spracované a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 15 661,80 15661.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 891,30 1891.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ryby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 500,00 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové chladené mäso a mrazená divina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 56 441,06 56441.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso bravčové a hovädzie Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 48 300,00 48300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - mäso a mäsové výrobky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 98 595,11 98595.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 050,00 8050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb v Rohove 27 000,00 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové chladené mäso a mrazená divina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 67 226,00 67226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso, mrazené ryby, hlboko zmrazené výrobky a mrazené vnútornosti Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 59 472,00 59472.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Divina Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 780,00 2780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Králičie mäso Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kačacie (stehná) Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bravčové mäso (mrazené), hovädzie mäso (mrazené) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 37 465,00 37465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 279,61 4279.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky a vajcia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 095,71 28095.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov Centrum výcviku Lešť 95 033,33 95033.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb a mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 58 376,67 58376.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená zelenina Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 494,32 11494.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 48 240,00 48240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 41 556,00 41556.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 499,59 14499.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené hovädzie, bravčové mäso a rôzne mrazené mäsa. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 25 003,00 25003.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Centrum výcviku Lešť 67 092,50 67092.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 854,00 24854.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 360,00 9360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 203 200,00 203200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 940,00 4940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 120,00 6120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené a hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 137 941,00 137941.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 68 640,00 68640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 70 000,00 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 200,00 13200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené, spracované a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 393,00 17393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 7 100,00 7100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 864,00 7864.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vákuované chladené mäso Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené zemiakové hranolky, chladené zemiaky parisienns Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 662,92 8662.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 766,69 22766.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 345,00 21345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky a vajcia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 363,83 4363.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 208 815,00 208815.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vákuované chladené mäso Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 600,00 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny (Mrazené výrobky a mrazená zelenina) Univerzitná nemocnica Bratislava 175 990,30 175990.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bravčové mäso (mrazené), hovädzie mäso (mrazené) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 39 794,00 39794.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a mrazené morčacie mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 644,00 27644.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, huby a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 471,00 11471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
3. časť: Syrárske výrobky alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 53 165,50 53165.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 375,00 38375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 547,00 4547.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 27 750,00 27750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Syry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 91 401,35 91401.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina , ovocie, ryby, mäso a polotovary Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 149 071,00 149071.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 59 990,00 59990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vákuovo/špeciálne balené / kalibrované druhy mäsa Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 203,00 3203.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 110,00 11110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 54 200,00 54200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 590,00 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 502,00 12502.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 129 611,00 129611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 8 300,00 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 38 569,00 38569.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 739,00 42739.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 027,00 4027.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina a hydinové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 60 559,92 60559.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 200,00 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 255,00 36255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina (12-12) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 10 703,47 10703.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 48 106,00 48106.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené, spracované a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 28 447,50 28447.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 6 323,00 6323.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 330,00 10330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 58 240,00 58240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka mrazenej hydiny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 36 200,00 36200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 58 593,00 58593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Nemocnica s poliklinikou Myjava 14 121,10 14121.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené hydinové mäso a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 272,88 45272.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 15 472,75 15472.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 843,18 24843.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazené zemiaky nakrájané na kocky, plátky a iné. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 057,80 5057.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tuky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 14 504,53 14504.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina,... GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 10 800,00 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 11 452,00 11452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená hydina Letecká vojenská nemocnica, a.s. 30 800,00 30800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 77 422,98 77422.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 824,00 29824.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 85 000,00 85000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 750,00 15750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryža Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 300,00 7300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bravčové mäso (mrazené), hovädzie mäso (mrazené) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 35 397,69 35397.69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 94 480,00 94480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 11 971,60 11971.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina (12-12) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 116,64 9116.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 171,20 13171.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 800,00 7800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 387 643,00 1387643.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 967,00 27967.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 375 290,00 375290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 20 804,00 20804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Športové gymnázium 341 293,00 341293.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 249 351,00 249351.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 965 322,00 2965322.0 EUR 2019 Tovary Nie 11
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 55 316,00 55316.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 62 700,00 62700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 500 000,00 500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
„Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“ SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 555 925,00 555925.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 20 001,00 20001.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 80 564,00 80564.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 091 564,00 2091564.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 8 035,00 8035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 718 708,00 718708.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica Nitra 634 130,00 634130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 13 000,00 13000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 18 251,00 18251.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazený tovar Národný ústav reumatických chorôb 29 414,58 29414.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb, mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 32 713,33 32713.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 25 743,17 25743.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 91 200,00 91200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky (sója, sójové produkty) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 28 457,00 28457.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 875,00 4875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené hydinové mäso a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 575,76 18575.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 11 640,00 11640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 675,00 3675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Syry, syrárske výrobky III. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 22 345,38 22345.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby a zelenina Materská škola 6 310,00 6310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 100,00 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso (bravčové a hovädzie) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 58 541,16 58541.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 608,00 9608.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MRAZENÁ HYDINA A HYDINOVÉ VÝROBKY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 20 827,20 20827.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazena zelenina, mrazene zemiaky a zemiakové výrobky a mrazené polotovary Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 20 500,00 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a ryby Centrum sociálnych služieb TAU 7 586,54 7586.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 904,84 3904.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 769,90 5769.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 842,51 3842.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 348,78 21348.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 80 000,00 80000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 315,36 19315.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 15 098,75 15098.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 702,76 19702.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 41 550,00 41550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 600,00 8600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a šaláty Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 61 292,00 61292.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 12 256,79 12256.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000,00 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 680,00 31680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Školská kuchyňa a školská jedáleň 19 968,00 19968.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso (hydinové, vnútornosti, ryby) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 24 620,00 24620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 191,40 1191.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tuky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 13 401,00 13401.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500,00 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 82 800,00 82800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina,... GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 11 900,00 11900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 831,56 4831.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 616,84 9616.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 42 132,48 42132.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ryby mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 320,00 4320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre diétne stravovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 480,00 6480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 51 440,00 51440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 12 781,00 12781.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 107 047,00 107047.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 479,00 30479.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 126 731,00 126731.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39 346,00 39346.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 300,00 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 358,00 13358.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 200 436,00 200436.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 037,00 99037.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Potraviny Športové gymnázium 1 966 433,00 1966433.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola 6 218,64 6218.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 552,00 24552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 675,60 6675.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 259,00 15259.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 363,00 3363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 229 471,00 229471.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 839,00 839.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 708,00 1708.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové obaly pre produkty street food Univerzita Komenského v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 23 172,00 23172.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 519,00 519.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 25 999,00 25999.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Myjava 26 259,40 26259.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 2 899,00 2899.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 39 503,00 39503.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 17 999,00 17999.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 11 840,40 11840.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola 5 055,32 5055.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 9 500,00 9500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávanie potravín pre DSS LIBERTAS Lučenec v roku 2020 Banskobystrický samosprávny kraj 365 834,00 365834.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky Národný ústav reumatických chorôb 28 293,94 28293.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Národný ústav reumatických chorôb 22 554,37 22554.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 36 063,54 36063.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ryby mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 800,00 8800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola 7 105,98 7105.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 250,00 11250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 626 355,00 626355.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 3 050,00 3050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 11 566,00 11566.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 5 011,00 5011.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 677,00 6677.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 408,00 10408.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52 159,00 52159.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Mrazené výrobky a ryby Základná škola 6 868,50 6868.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 1 025,00 1025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 630,00 14630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 296 276,00 296276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 421 389,00 421389.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica Nitra 460 745,00 460745.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Chladené ryby Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 3 766,90 3766.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 14 135,40 14135.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 800,00 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 5 847,00 5847.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 27 893,00 27893.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 18 134,00 18134.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby, zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 035,60 20035.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 760,80 14760.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 700,00 31700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a mrazené ryby Základná škola 8 703,67 8703.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladené ryby Základná škola 8 665,20 8665.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
mrazené mäso a mrazené potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 6 342,10 6342.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
čerstvé slepačie vajcia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 829,50 1829.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky, ryby a chladené ryby Základná škola 16 600,05 16600.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 99 474,00 99474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 46 483,00 46483.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 642 146,00 642146.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 1 838 040,00 1838040.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Hlboko zmrazené mäsové výrobky (12-05) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 49 851,48 49851.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 081,97 10081.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky Ústav na výkon väzby 2 880,00 2880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 875,00 2875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 495,06 1495.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 37 950,00 37950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 410,00 61410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Školská kuchyňa a školská jedáleň 19 803,82 19803.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso (hydinové, vnútornosti, ryby) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 860,00 17860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 212,00 42212.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 450,00 9450.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 751,00 6751.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 14 328,00 14328.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 3 984,00 3984.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina 2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 005,83 8005.83 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso a ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 187 477,00 187477.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 15 824,00 15824.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 534,52 10534.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 868 000,00 868000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 868 000,00 868000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 148 626,00 148626.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 443,00 43443.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 071,00 15071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Školská kuchyňa a školská jedáleň 19 803,82 19803.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené hydinové mäso a ryby - (12-05) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 471,20 16471.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 256 359,00 256359.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 8 764,00 8764.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60 798,00 60798.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 382,68 4382.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 71 824,32 71824.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mrazená hydina, mrazené hovädzie držky Nemocnica svätého Michala, a. s. 13 886,14 13886.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 797,00 797.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 641,00 1641.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 28 054,00 28054.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 600,00 30600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 160 181,00 160181.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica 329 834,00 329834.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 1 159 217,00 1159217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 172,00 172.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 8 282,00 8282.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso (12-05) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 46 681,40 46681.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 916,00 19916.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso (12-05) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 46 681,40 46681.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 26 537,00 26537.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Hlbokozmrazené hovädzie, bravčové mäso kód 12 - 05 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 117,50 16117.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica 63 867,00 63867.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 567,00 72567.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 207,00 7207.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 984,00 984.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 940,00 8940.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 234,00 42234.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78 862,00 78862.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 586,00 586.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 10 087,00 10087.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 72 028,00 72028.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 24 116,00 24116.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín VIA LUX 2021 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 227 409,00 227409.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 298 594,00 298594.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 298 594,00 298594.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica 88 632,00 88632.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 25 672,00 25672.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 45 597,00 45597.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 72 085,00 72085.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 915,00 71915.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 877,00 57877.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 862,00 3862.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 585,00 10585.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 580,00 6580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 85 312,00 85312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 779,00 779.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 475 127,00 475127.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny - cestoviny, cukrovinky a zdravá strava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 832,00 49832.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica 86 180,00 86180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 31 080,00 31080.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 108 718,00 108718.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 74 224,00 74224.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 470,00 21470.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 394,00 8394.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 465,00 9465.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 10 120,00 10120.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Hlboko zmrazené mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 285 843,00 285843.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 41 903,00 41903.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 38 465,00 38465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny VaRC Krajská prokuratúra v Prešove 109 838,00 109838.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 277 706,00 277706.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Nákup potravín VIA LUX 2021 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 65 119,00 65119.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 618 566,00 618566.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka Potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 226 491,00 226491.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Nákup potravín VIA LUX 2022 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 30 874,00 30874.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99,00 99.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Nákup potravín VIA LUX 2022 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 915,00 1915.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 31 737,00 31737.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 11 482,00 11482.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 47 352,00 47352.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 75 254,00 75254.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 433,00 6433.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 633,00 16633.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 640,00 16640.0 EUR 2022 Tovary Nie 2
Potraviny - cestoviny, cukrovinky a zdravá strava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 780,00 7780.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 440,00 440.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 211,00 211.0 EUR 2022 Tovary Nie 1www.bidfood.skZoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 696 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Petr Sekula
Adresa:
Malý Újezd 80 Jelenice 27601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Peter Kadáš
Adresa:
Súmračná 1761 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Sekula
Adresa:
Malý Újezd 80 Jelenice 27601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
16. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Peter Hložka
Adresa:
Športová 65 Nové Mesto nad Váhom 91501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Oros
Adresa:
Záborské 187 Záborské 08253
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Pristaš
Adresa:
260 Nová Ves nad Váhom 91631
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Peter Kadáš
Adresa:
Súmračná 1761 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
21. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Filová
Adresa:
M. Bela 31 Piešťany 921 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
1. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nigel George Payne
Adresa:
17 Westbrooke drive, Strathaven Sandton 2031
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bernard Larry Berson
Adresa:
14 Myuna road Dower Heights, NSW
Krajina:
Austrálsky zväz
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Brian Joffe
Adresa:
Maud Street 8, King Suite Michaelangelo Towers Sandton 2052
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eric Kevin Diack
Adresa:
163 Senior Drive, Northcliff Randburg, Gauteng 2195
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Neil Ernest John Goodwin
Adresa:
70 Budack Avenue Glen Vista ext 4 2058
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alfred Anthony Da Costa
Adresa:
3 Kolbe Crescent, Summerstrand, PE Eastern Cape 6000
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Shane Gerard Larkin
Adresa:
20, St Runius Way, Ballagarey Road, Glen Vine isle of man IM4 4FG
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sibongile Masinga
Adresa:
13 Crescent drive, Westcliffe Johannesburg, Gauteng 2146
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nompumelelo Themekile Madisa
Adresa:
50 Swartklip Avenue, Clearview estate north Krugersdorp, Gauteng 1739
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Komape Maditsi
Adresa:
3 Ladbroke lane Winston Ridge 2196
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paul Cambo Baloyi
Adresa:
94 Carlswald estate, Midrand Johannesburg, Gauteng 1685
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Craig Andrew Brighten
Adresa:
48 Kloff road Bedfordview 2007
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stephen Bender
Adresa:
Casewick Lane, 56 Juniper House Uffington, Lincolnshire PE9 4SX
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Justin Roland Martin Unsworth
Adresa:
20 Erin Way, Port Erin isle of man
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gillian Claire Mc Mahon
Adresa:
17 Liege Avenue Thornhill Estate 2121
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Cecilia Wendy Lerato Phalatse
Adresa:
265 Papenfus drievo, Beaulieu Kyalami, Gauteng 1684
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tania Slabbert
Adresa:
2 Eridge road, Forest Town Johannesburg, Gauteng 2196
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anthony Wiliam Dawe
Adresa:
2 Jacaranda place, Warner beach Kwa-Zulu Natal 4126
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Douglas Denoon Balharrie Band
Adresa:
Kleine Wingerd, klein Constantia road, western Cape 7484
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Donald Masson
Adresa:
28 Mossie street, Panarama estate Krugersdorp, Gauteng 1718
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lindsay Peter Ralphs
Adresa:
11 Anslow Crescent, Bryanston Sandton 2021
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
David Edward Cleasby
Adresa:
Iona Drive 8 Glenadrianne 2196
Krajina:
Juhoafrická republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bohumil Wolf
Adresa:
Šultysova 613/9 Praha 6 - Břevnov 16900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrew Selley
Adresa:
Buckingham Court, Kingsmead Business Park High Wycombe HP11 1JU
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paul Scott
Adresa:
Buckingham Court, Kingsmead Business Park Hight Wycombe HP11 1JU
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Neil Alan Duggan
Adresa:
Ballakneale House, Bay View Road, Port Erin isle of man IM9 6NA
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Blaňár & Partners s. r. o.
Adresa:
Gunduličova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 21.02.2020 do: 16.02.2022

StiahniZáznam platný od: 1.10.2018 do: 21.02.2020

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 1.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×