Obstarávanie

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trenčín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 900 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 500 000,00
Zaplatené:
500.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce realizujúce rekonštrukciu a/alebo výstavbu nových miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Stavebné práce budú pozostávať napríklad z odstránenia starých vrstiev frézovaním a búraním, vyrovnania povrchu, úpravy poklopov a vpustí, rozprestretia hmôt, aplikácie spojovacieho postreku, z položenia asfaltových vrstiev, odstránenia podložia, položenia základových vrstiev, osadzovania obrubníkov, kladenia dlažby, odvodnenia a ďalších prác v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazu výmer a budú presne špecifikované v čiastkových zmluvách/objednávkach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CESTY NITRA, a.s. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85194
STRABAG s.r.o. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85195
Doprastav Asfalt, a.s. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85196
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85197
Doprastav, a.s. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85198

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 2 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789754/content/644759/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Február 2017 28. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784192/content/608252/download","filename":"SP - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín def..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784192/content/608253/download","filename":"Výkaz výmer - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784192/content/608254/download","filename":"JED - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Skanska SK, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847408/content/554086/download","filename":"Ponuka Skanska SK, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847408/content/554087/download","filename":"UVO - Oznamenie o nedostupnosti dokumentov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Strabag, s.r.o. 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847193/content/553528/download","filename":"Ponuka Strabag, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Alpine Slovakia, s.r.o. 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847369/content/554067/download","filename":"UVO - Oznamenie o nedostupnosti dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847369/content/554068/download","filename":"Ponuka Alpine Slovakia, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Doprastav, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847203/content/553538/download","filename":"Ponuka Doprastav, a.s..pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda (pozn. dohoda je uzatvorená s 5 zhotoviteľmi) 1. a 2. zhotoviteľ: 13. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847169/content/553408/download","filename":"príloha č 1 ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847169/content/553409/download","filename":"príloha č 2A ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847169/content/553410/download","filename":"príloha č 2B ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847169/content/553411/download","filename":"príloha č 2C ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847169/content/553412/download","filename":"príloha č 2D ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847169/content/553413/download","filename":"príloha č 2E ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847169/content/553414/download","filename":"príloha č 3A-3E ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847169/content/553415/download","filename":"rámcová dohoda ÚIS_viacero zmluvných strán_963_2017 (2).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788525/content/637310/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie podkladov, zmena podkladov.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda (pozn. dohoda je uzatvorená s 5 zhotoviteľmi) 3. a 4. zhotoviteľ: 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847175/content/553446/download","filename":"rámcová dohoda ÚIS_viacero zmluvných strán_963_2017 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847175/content/553447/download","filename":"príloha č 1 ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847175/content/553448/download","filename":"príloha č 2A ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847175/content/553449/download","filename":"príloha č 2B ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847175/content/553450/download","filename":"príloha č 2C ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847175/content/553451/download","filename":"príloha č 2D ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847175/content/553452/download","filename":"príloha č 2E ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847175/content/553453/download","filename":"príloha č 3A-3E ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov 20. Marec 2017 20. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791838/content/649845/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov - 20.3.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791838/content/649846/download","filename":"Výkaz - výmer - doplnený - Výstavba a rekonštrukcia komunikácií v Meste Trenčín.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - prílohy k zmluve 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934045/content/732059/download","filename":"príloha č 3A-3E ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934045/content/732060/download","filename":"Podiel subdodávky úspešných uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Eurovia SK, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847402/content/554082/download","filename":"UVO - Oznamenie o nedostupnosti dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847402/content/554083/download","filename":"Ponuka Eurovia, a.s..pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode (pozn.: dodatok je uzatvorený s 5 zhotoviteľmi) 1. a 2. zhotoviteľ: 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854772/content/581908/download","filename":"dodatok č 1 ÚIS_viacero zmluvných strán_1044_2017.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda (pozn. dohoda je uzatvorená s 5 zhotoviteľmi) 5. zhotoviteľ: 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847190/content/553515/download","filename":"rámcová dohoda ÚIS_viacero zmluvných strán_963_2017 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847190/content/553516/download","filename":"príloha č 1 ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847190/content/553517/download","filename":"príloha č 2A ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847190/content/553518/download","filename":"príloha č 2B ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847190/content/553519/download","filename":"príloha č 2C ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847190/content/553520/download","filename":"príloha č 2D ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847190/content/553521/download","filename":"príloha č 2E ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847190/content/553522/download","filename":"príloha č 3A-3E ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 16. Marec 2018 16. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955065/content/735779/download","filename":"Suma skutocne uhradeneho plnenie 2017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke v zmysle § 24 ods.2 a ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847439/content/554095/download","filename":"UVO - Oznamenie o nedostupnosti dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847439/content/554096/download","filename":"správa o zákazke podľa § 24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Via-kom, s.r.o 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847410/content/554091/download","filename":"UVO - Oznamenie o nedostupnosti dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847410/content/554092/download","filename":"Ponuka Via- kom, s.r.o..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819269/content/672934/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 16. Jún 2017 16. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834385/content/631245/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov 4 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794406/content/664754/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov 4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Doprastav Asfalt, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847196/content/553530/download","filename":"Ponuka - Doprastav Asfalt, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Swietelsky - Slovakia, s.r.o. 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847199/content/553536/download","filename":"Ponuka Swietelsky Slovakia, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov 5 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797602/content/564599/download","filename":"Opdpoveď na žiadosť o vysvetlenie zmena súťažných podkladov 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797602/content/564600/download","filename":"Výkaz - výmer - 30.3.207 - Výstavba a rekonštrukcia komunikácií v Meste Trenčín.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode (pozn.: dodatok je uzatvorený s 5 zhotoviteľmi) 5. zhotoviteľ: 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854788/content/581969/download","filename":"dodatok č 1 ÚIS_viacero zmluvných strán_1044_2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Cesty Nitra, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847192/content/553525/download","filename":"Ponuka Cesty Nitra, a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke zoznam subdodávateľov 22. Január 2019 22. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020208/content/905235/download","filename":"príloha č 3A-3E ÚIS_Rámcová dohoda_963_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020208/content/905237/download","filename":"Podiel subdodávky úspešných uchádzačov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801954/content/602040/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020890/content/906622/download","filename":"Plnenie za rok 2018.odt"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, zmena súťažných podkladov 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789437/content/642546/download","filename":"Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, zmena súťažných podkladov.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode (pozn.: dodatok je uzatvorený s 5 zhotoviteľmi) 3. a 4. zhotoviteľ: 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854775/content/581936/download","filename":"dodatok č 1 ÚIS_viacero zmluvných strán_1044_2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847744/content/554317/download","filename":"UVO - Oznamenie o nedostupnosti dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847744/content/554318/download","filename":"zápisnica - otváranie Ostatné MK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847744/content/554319/download","filename":"zápisnica - otváranie Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847749/content/554326/download","filename":"UVO - Oznamenie o nedostupnosti dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847749/content/554327/download","filename":"záznam - vyhodnotenie splnenia podm. účasti - MK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847756/content/554330/download","filename":"UVO - Oznamenie o nedostupnosti dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847756/content/554331/download","filename":"zápisnica - VYHODNOTENIE PONÚK.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×