Osoba

Ing. Martin Hrnčiar


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Martin Hrnčiar
Adresa:
Beňovolehotská 2323/47 Dolný Kubín 02601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
64 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
10
Zmlúv:
16
V celkovej hodnote:
92,134,796 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 36396338 Áno
Senior Martin n. o. 45732663 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 36396338 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo 13,010,042 EUR 12. Február 2015
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Veľké Dravce - verejný vodovod 693,000 EUR 25. Máj 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou 62,050,731 EUR 25. Február 2021
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme). 1,561,800 EUR 10. December 2018
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme). 664,200 EUR 10. December 2018
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme). 198,900 EUR 10. December 2018
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme). 102,600 EUR 10. December 2018
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme). 75,600 EUR 10. December 2018
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme). 81,900 EUR 10. December 2018
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme). 23,400 EUR 10. December 2018
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gregorova Vieska - verejný vodovod 583,000 EUR 25. Máj 2020
Obec Chtelnica Kanalizácia splaškových vôd Obec Chtelnica – 5. a 6. etapa 1,860,000 EUR 28. Január 2021
Obec Vyšný Kubín Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia 168,213 EUR 12. Január 2015
Obec Diaková Kanalizačná sieť Diaková 140,000 EUR 27. August 2014
Obec Bojná Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany 10,252,410 EUR 29. September 2016
Mesto Detva Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete 669,000 EUR 30. August 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×