CPV kód

03452000-3

Stromy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Trnava 49 313 679 EUR
Mesto Nitra 5 82 249 EUR
Mesto Piešťany 1 19 611 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 95 EUR
Mesto Nové Zámky 16 46 731 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 1 38 000 EUR
OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU 1 39 408 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 7 900 EUR
IUVENTA 1 658 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 134 000 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 6 942 EUR
Mesto Púchov 4 43 518 EUR
Dunaj Fruit s. r. o. 1 59 926 EUR
Mesto Podolínec 1 2 399 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 2 550 EUR
Mesto Jelšava 1 260 924 EUR
Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 1 39 307 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 7 76 537 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 5 500 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 173 490 EUR
Združenie obcí dolného Žitného Ostrova 1 86 980 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
PROSPECT spol. s r.o. 1 260 924 EUR
Anna Argalášová ARNIKA 2 41 706 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 19 611 EUR
BOLEX, s.r.o. 1 59 926 EUR
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r. o. 6 12 805 EUR
Green-Oasis spol. s r.o. 6 108 652 EUR
TOVOCHEM spol. s r.o. 1 0 EUR
Púchovská záhradnícka s. r. o. 1 17 250 EUR
L.A. Záhrady, s.r.o. 9 141 077 EUR
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. 11 95 065 EUR
PLANT SERVICE s.r.o. 46 331 905 EUR
ARBOEKO s.r.o. 6 33 497 EUR
RUGOS, s.r.o. 1 2 134 EUR
Ján Harík - HARA 1 7 900 EUR
MK TECH TRADE, s.r.o. 1 2 967 EUR
EKOFIT s. r. o. 1 134 000 EUR
Fidelity Trade s.r.o. 1 5 333 EUR
Isola Bella s.r.o. 1 75 500 EUR
Naofri s. r. o. 1 658 EUR
AGRO Brno - Tuřany, a.s. 1 2 513 EUR
SZ - TRANS s.r.o. 1 86 980 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup ovocných stromov Dunaj Fruit s. r. o. 60 000 60000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Umelá obnova lesa na roky 2015 až 2018 - dodávka sadeníc lesných drevín. Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 52 248 52248.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zlepšenie kvality ovzdušia výsadbou rýchlo rastúcich stromov - zníženie prašnosti ovzdušia a stabilizácia zeminy-Jelšava Mesto Jelšava 432 342 432342.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka LRM sadeníc lesných drevín Mesto Podolínec 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Robinia pseudoacacia ´Frisia´ Mesto Trnava 5 376 5376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Pyrus calleriana Chanticleer Mesto Trnava 2 262 2262.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Prunus serrulata x Schmittii Mesto Trnava 2 916 2916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Prunus fruticosa Globosa Mesto Trnava 272 272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Prunus avium Plena Mesto Trnava 2 304 2304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Platanus x acerifolia Pyramidalis Mesto Trnava 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Platanus x acerifolia Mesto Trnava 136 136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Gleditsia triacanthos Sunburst Mesto Trnava 276 276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Gingko biloba Tremonia Mesto Trnava 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Fraxinus ornus Mesto Trnava 1 302 1302.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Celtis occidentalis Mesto Trnava 327 327.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Aesculus x carnea Briotii Mesto Trnava 3 192 3192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Acer pseudoplatanus Leopoldii Mesto Trnava 222 222.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Acer campestre Red Shine Mesto Trnava 1 197 1197.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Acer campestre Elsrijk Mesto Trnava 228 228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Tilia platyphylla Mesto Trnava 1 470 1470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov -Acer campestre Elegant Mesto Trnava 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a výsadba drevín Mesto Púchov 26 630 26630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 7 700 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výsadba domácich druhov drevín Bratislavské regionálne ochranárske združenie 46 550 46550.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Revitaliácia vodného toku - zeleň a mobiliár Mesto Piešťany 26 900 26900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova vetrolamov OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU 51 700 51700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výsadba rastlín a drevín Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 8 110 8110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka sadeníc drevín Mesto Bánovce nad Bebravou 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov a krov pre jesennú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 23 914 23913.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 ; Mlynárce - Čakajovce, náhradná výsadba pozdĺž toku Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 72 398 72397.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a výsadba drevín Mesto Púchov 27 000 27000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a náhradná výsadba zelene Mesto Nitra 14 500 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2016 Mesto Trnava 40 800 40800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2016-Acer Princeton Gold Mesto Trnava 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2016-Acer rubrum October Glory alebo ekvivalent Mesto Trnava 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2016-Cetis australis alebo ekvivalent Mesto Trnava 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2016-Zelkova serata Mesto Trnava 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stromov a krov pre jarnú a jesennú výsadbu v roku 2017 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 36 979 36978.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017 Mesto Trnava 11 800 11800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017 Mesto Trnava 13 100 13100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017-Celtis australis Mesto Trnava 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a výsadba drevín Mesto Púchov 11 387 11387.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpníky pre ovocné stromy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a výsadba drevín Mesto Púchov 2 561 2561.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čakajovce-Koniarovce, náhradná výsadba pozdĺž toku Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 76 078 76077.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka sadeníc drevín Mesto Bánovce nad Bebravou 5 100 5100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a náhradná výsadba zelene Mesto Nitra 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017 Mesto Trnava 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017 Mesto Trnava 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017 Mesto Trnava 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017 Mesto Trnava 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017 Mesto Trnava 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2017 Mesto Trnava 5 700 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jesennú výsadbu 2017 Mesto Trnava 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov a krov pre jarnú výsadbu v roku 2018 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 26 927 26926.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre výsadbu 2018 Mesto Trnava 6 814 6814.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stromov a krov pre náhradnú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 7 044 7044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 43 225 43225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 4 706 4706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie a výsadba stromov IUVENTA 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 4 706 4706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie a náhradná výsadba zelene Mesto Nitra 25 194 25193.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika Združenie obcí dolného Žitného Ostrova 86 980 86980.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stromy a kry pre náhradnú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 53 491 53491.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup drevín pre náhradnú výsadbu Správa mestskej zelene v Košiciach 3 083 3083.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stromu pre jarnú výsadbu 2019 Mesto Trnava 1 060 1060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 6 400 6400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 130 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup krov Mesto Trnava 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup drevín, kríkov a kvetov pre výsadbu, materiálne zabezpečenie výsadby a špeciálna starostlivosť o tieto dreviny, kry a kvety Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 186 500 186500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt - Vráťme Čerešňovej ulici čerešne Mesto Nové Zámky 1 305 1305.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup vzrastlých stromov II. - jesenná výsadba 2019 Mesto Trnava 24 685 24685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup vzrastlých stromov I. - jesenná výsadba 2019 Mesto Trnava 53 750 53750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 2 101 2101.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie a náhradná výsadba zelene Mesto Nitra 36 337 36336.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stromov II. - jarná výsadba 2020 Mesto Trnava 10 056 10056.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stromy a kry pre náhradnú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 69 984 69984.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dreviny na výsadbu Mesto Nové Zámky 2 967 2967.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Participatívny projekt - Lesík Mesto Nové Zámky 258 258.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Participatívny projekt - Živý plot -park pred kinom Mier Mesto Nové Zámky 1 657 1656.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drevín pre jesennú výsadbu 2020 Mesto Trnava 19 050 19050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup vzrastlých drevín Mesto Trnava 63 180 63180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup vzrastlých drevín Mesto Trnava 63 180 63180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie a náhradná výsadba zelene Mesto Nitra 29 044 29043.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stromy a kry pre náhradnú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 15 144 15144.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dreviny v rámci jarnej náhradnej výsadby Technické služby mesta Humenné 6 600 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Participatívny projekt II. etapa - Živý plot -park pred kinom Mier Mesto Nové Zámky 1 412 1412.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Participatívne projekty Mesto Nové Zámky 3 560 3560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dreviny, záhradnícky materiál Mesto Nové Zámky 3 700 3700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu 2021 Mesto Trnava 97 063 97063.0 EUR 2021 Tovary Nie 8

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup vzrastlých drevín na Kukučínovu ulicu Mesto Trnava 50 906 50905.6 EUR 25. Február 2021 8. Marec 2021 Neuvedené 2021-02-25 00:00:00 UTC 2021-03-08 09:00:00 UTC
Obnova poškodených lesných spoločenstiev mesta Spišská Belá - LRM Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 35 000 35000.0 EUR 21. December 2015 7. Január 2016 Áno 2015-12-21 00:00:00 UTC 2016-01-07 09:00:00 UTC
Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry Slovenská agentúra životného prostredia 4 326 170 4326170.0 EUR 24. November 2021 21. December 2021 Áno 2021-11-24 00:00:00 UTC 2021-12-21 10:00:00 UTC
Rozšírenie športovo-rekreačných služieb vybudovaním detského ihriska a mikroinfraštruktúry v areáli kaštieľa Orlové - zeleň TATRY & Co, s. r. o. 41 885 41884.67 EUR 12. December 2014 31. December 2014 Áno 2014-12-12 00:00:00 UTC 2014-12-31 09:00:00 UTC
Výsadba ovocného sadu AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 300 000 300000.0 EUR 25. Jún 2014 15. Júl 2014 Áno 2014-06-25 00:00:00 UTC 2014-07-15 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×