CPV kód

50220000-3

Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 147 973 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24 1 136 003 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 94 90 234 911 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 36 448 850 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ERPOS, spol. s r.o. 1 147 973 EUR
AŽD SLOVAKIA a. s. 23 3 402 693 EUR
Systeming, s.r.o. 2 755 972 EUR
TSS GRADE, a.s. 11 26 737 064 EUR
RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. 5 6 833 953 EUR
ŽOS Vrútky a.s. 47 8 756 478 EUR
ŽOS Trnava, a. s. 13 6 643 112 EUR
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 7 296 358 EUR
CZ LOKO, a.s. 1 100 170 EUR
ZOS LOKO s.r.o. 1 10 059 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 2 12 925 000 EUR
Pars nova, a.s. 2 4 029 EUR
KUMAT spol. s r.o. 17 3 020 837 EUR
ADOTEL-HEX s.r.o. 1 240 000 EUR
BETAMONT s.r.o. 19 1 767 152 EUR
Železničné stavby, a.s. Košice 8 18 462 249 EUR
Pars nova a.s. 2 6 491 EUR
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 15 1 152 262 EUR
TEMPRA, s.r.o. 10 26 004 916 EUR
DMG, s.r.o. 5 10 600 000 EUR
ŠKODA PARS a.s. 1 100 969 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava a údržba železničného zvršku železničnej dráhy JAVYS, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 150 000 150000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 577 13577.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 41 993 41993.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 97 853 97853.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 54 514 54514.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel-spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10 059 10059.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 112 096 112096.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 11 577 11577.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Oprava výmenných dielov na zabezpečovacích zariadeniach Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 561 872 1561872.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Zabezpečenie výkonu udržiavacích a opravných činností železničného spodku a zvršku a výpomoci pri odstraňovaní následkov poveternostných vplyvov počas zimného obdobia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 537 668 1537668.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 349 26349.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 289 1289.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 192 539 192539.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 998 998.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 179 418 179418.0 EUR 2013 Služby Áno 2
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 57 865 57865.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel-spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 914 914.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 83 220 83220.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné t Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 150 149 150149.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné t Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 54 514 54514.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Plánované a neplánované opravy MVTV Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 600 000 2600000.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné t Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 47 100 47100.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel – nižšie stupne údržby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 000 000 9000000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 795 000 1795000.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 84 632 84632.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 396 875 396875.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Strojné brúsenie koľajníc Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 820 000 6820000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 350 918 350918.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 374 144 374144.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 965 000 1965000.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 34 892 34892.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných koľajových vozidiel (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 862 000 1862000.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 36 068 36068.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 282 274 282274.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 441 041 14441041.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 45 529 45529.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 169 476 169476.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 202 448 202448.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 234 400 8234400.0 EUR 2020 Služby Nie 9
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 43 878 43878.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 983 200 983200.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 341 993 341993.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 413 333 413333.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 518 605 518605.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 50 654 50654.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 43 552 43552.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 272 900 272900.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 000 000 8000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 427 486 427486.0 EUR 2021 Služby Nie 5
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 33 385 33385.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 364 861 364861.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 257 128 257128.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Nižšie druhy údržby a opráv ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 925 000 3925000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 515 910 515910.0 EUR 2021 Služby Nie 7
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 291 100 291100.0 EUR 2021 Služby Nie 8
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 50 358 50358.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 622 311 622311.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 148 873 148873.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 597 235 597235.0 EUR 2021 Služby Nie 6
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 75 267 75267.0 EUR 2021 Služby Nie 4
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 33 238 33238.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 131 051 131051.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 817 088 817088.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 571 508 571508.0 EUR 2021 Služby Nie 7
Strojné brúsenie koľajníc Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 372 171 1372171.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 687 347 687347.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 39 041 39041.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 273 600 3273600.0 EUR 2022 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 550 925 550925.0 EUR 2022 Služby Nie 8
Strojné brúsenie koľajníc Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 192 016 192016.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy bŕzd a častí bŕzd (2020) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 734 976 4734976.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy bŕzd a častí bŕzd (2020) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 992 949 992949.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee do regionálnej dopravy Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 32 400 400 32400400.0 EUR 21. December 2020 27. Január 2021 Áno 2020-12-21 00:00:00 UTC 2021-01-27 09:00:00 UTC
Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 100 000 1100000.0 EUR 24. November 2021 12. Január 2022 Nie 2021-11-24 00:00:00 UTC 2022-01-12 10:00:00 UTC
Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 237 000 1237000.0 EUR 5. Apríl 2022 5. Máj 2022 Nie 2022-04-05 00:00:00 UTC 2022-05-05 10:00:00 UTC
Nižšie druhy údržby a opráv ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. od do 5. Apríl 2022 3. Máj 2022 Nie 2022-04-05 00:00:00 UTC 2022-05-03 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×