CPV kód

77230000-1

Služby súvisiace s lesníctvom

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3361 579 682 398 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 11 369 LVL
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 79 6 650 646 EUR
SALATÍN, s.r.o. 1 213 973 EUR
Lesné spoločenstvo Tuhrina, pozemkové spoločenstvo 1 40 056 EUR
Pozemkové spoločenstvo Uloža 1 26 821 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 244 238 EUR
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. 1 995 511 EUR
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo 1 158 466 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 4 359 204 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 1 189 600 EUR
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 1 339 046 EUR
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. 1 1 191 829 EUR
Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o. 1 997 367 EUR
Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 1 598 312 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 1 859 332 EUR
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 2 1 579 494 EUR
AGROMA s.r.o. 1 835 994 EUR
Urbárska spoločnosť-pozemkové spoločenstvo 1 326 440 EUR
Obec Papín 1 246 093 EUR
LESOR, s.r.o. 1 133 019 EUR
Pozemkové spoločenstvo lesa Žarnovka 1 61 589 EUR
Urbariát pozemkové spoločnestvo Ochodnica 1 68 445 EUR
Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo 1 127 757 EUR
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 1 23 842 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice 1 242 091 EUR
Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o. 1 77 563 EUR
Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 1 39 458 EUR
Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 1 195 969 EUR
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy, Škorvácky a Šimkov zárubok, p.s. 1 101 265 EUR
Mestské lesy, s.r.o. Poprad 1 118 780 EUR
Vladimír Ščešňák 1 717 917 EUR
Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o. 1 49 824 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 1 305 453 EUR
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 11 370 753 EUR
Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky 1 721 798 EUR
Mestské lesy, s.r.o. 1 1 089 043 EUR
Mgr. Ľubomír Zavadil 1 371 631 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik 1 203 296 EUR
Urbárske družstvo v Rejdovej 1 96 989 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici 1 294 184 EUR
Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 1 109 967 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Nižný Sliač - Laziská dolina 1 191 814 EUR
Bývalí urbarialisti obce Mutné, pozemkové spoločenstvo 1 301 901 EUR
Urbár obce Rabčice,pozemkové spoločenstvo 1 379 896 EUR
Lesné družstvo Slavošovce 1 990 370 EUR
Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 1 440 353 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava 1 835 500 EUR
Komposesorát a urbariát pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota 1 179 690 EUR
Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 1 836 093 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná 1 1 050 404 EUR
Pozemkové spoločenstvo Riečnica Horná Tižina 1 371 000 EUR
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov 1 978 602 EUR
Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov 1 278 476 EUR
Obecný urbariát, pozemkové spoločenstvo Lisková 1 330 210 EUR
Lesospol - Pozemkové spoločenstvo Pača 1 238 148 EUR
Urbár pozemkové spoločenstvo Oravské Veselé 1 335 067 EUR
Urbariát - pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna 1 818 702 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Hladovka 1 223 040 EUR
LESNÁ, URBÁRNA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, pozemkové spoločenstvo 1 219 952 EUR
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 1 1 038 917 EUR
Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 1 663 897 EUR
MEERKS a.s. 1 520 525 EUR
Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke 1 428 678 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba 1 330 719 EUR
Pozemkové spoločenstvo Babky 1 263 241 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce 1 218 538 EUR
Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina 1 147 245 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Prof - spol, s.r.o. 9 461 851 EUR
Janoščík Ľuboš 12 3 459 638 EUR
TatraGreen, s.r.o. 4 684 082 EUR
Ondrej Pavlák 6 319 577 EUR
TATRASAD-KAPA, s.r.o. 1 110 064 EUR
Peter Miškovčík 16 778 338 EUR
Gejdoš Stanislav 5 281 091 EUR
Anna Argalášová ARNIKA 4 58 918 EUR
Ing. Jana Majerská 1 26 821 EUR
SLOVAGRO s.r.o. 5 3 615 251 EUR
Agro Ladzany, s.r.o. 2 632 167 EUR
STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. 2 572 533 EUR
LEaKO a.s. 6 3 061 827 EUR
ENZA, s.r.o. 1 250 000 EUR
TatranLes s.r.o. 6 278 034 EUR
Jozef Janoščík - DOLTN 1 126 048 EUR
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 3 66 307 EUR
AB Facility s. r. o. 146 21 485 694 EUR
Mária Grajciarová 2 58 380 EUR
REMOPEL, s.r.o. 1 717 917 EUR
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 10 2 962 518 EUR
Erika Krasňanská 2 108 579 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 14 1 099 269 EUR
Rudolf Ďurana 1 29 113 EUR
Green-Oasis spol. s r.o. 3 224 610 EUR
LESBORA, s.r.o. 23 1 942 759 EUR
Krompach, s.r.o. 20 294 831 EUR
FLORETKY s.r.o. 7 4 440 741 EUR
Ing. Róbert Karkusz 10 1 114 987 EUR
FOR REGION s.r.o. 1 223 040 EUR
PANTERS s.r.o. 5 1 007 691 EUR
PM SYSTEMS, a. s. 7 3 062 051 EUR
LIGLES s.r.o. 2 63 300 EUR
Forest LK, s.r.o. 1 118 780 EUR
PS @ MS, s.r.o. 1 49 824 EUR
Ľudovít Tkáč 4 34 828 EUR
Helena Plechová - Leso služby 20 1 262 365 EUR
FORESTFARM, s.r.o. 22 4 429 412 EUR
Roman Zemančík 3 243 175 EUR
LESOM s.r.o. 2 158 068 EUR
Ing. Marek Hudák - TATRA DESIGN 24 384 181 EUR
Ján Krnáč 1 28 575 EUR
Franšek Jablončík 1 14 364 EUR
Jana Sopková 2 53 117 EUR
LESS & CO, s.r.o. 11 73 346 EUR
MALESS s.r.o. 1 572 419 EUR
DECURIO s.r.o. 2 253 538 EUR
LIGNEUS, s.r.o. 2 253 538 EUR
BATLEX s.r.o. 9 270 220 EUR
Jaroslav Rusnák 7 466 963 EUR
Renáta Švonavcová 2 80 466 EUR
Vladimír Ďurán 4 211 865 EUR
Margita Stelová - MAJA 2 161 185 EUR
BATLEX s.r.o. 23 114 043 EUR
HAVESTA, s.r.o. 42 1 191 496 EUR
Jumol s.r.o. 54 1 573 929 EUR
Ján Turňa 7 121 258 EUR
Rosíková Milena 7 178 187 EUR
LESPROGRES s.r.o. 58 18 577 738 EUR
LESPROGRES s.r.o. 1 11 369 LVL
Jozef Oller 1 6 306 EUR
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 8 141 460 EUR
Les & Farma s.r.o. 14 1 296 471 EUR
Ľuboš Baláž 11 75 785 EUR
FORESTRA, s.r.o. 89 13 041 848 EUR
Anton Richter 8 13 253 EUR
Ľudovít Mudroň 1 9 574 EUR
Dušan Vrecko 11 264 064 EUR
Miroslav Adamec 11 103 433 EUR
Martin Motúz 2 14 599 EUR
Ingrid Pružincová 7 34 684 EUR
Peter Obžera - “DREA“ 3 20 481 EUR
Štefan Štrpka 8 129 485 EUR
Miroslav Halmo 11 145 451 EUR
Milan Klanica 11 205 201 EUR
Ladislav Maslen 10 104 941 EUR
Ľuboš Šlošiarik 10 101 210 EUR
Pavel Bielik 10 109 431 EUR
Pavel Adamec 10 83 845 EUR
LIGNOR, s.r.o. 8 76 862 EUR
Lesy Vtáčnik s.r.o. 12 143 675 EUR
PLENT, s.r.o. 1 3 802 EUR
S.D.J.M., s.r.o. 20 281 325 EUR
LESMAL s.r.o. 6 234 205 EUR
Stanislav Výbošťok 6 155 661 EUR
Ján Líška 16 575 069 EUR
J & S green s.r.o. 3 211 043 EUR
Janka Murínová - LESYP 38 1 975 741 EUR
Juraj Jaňák 6 783 192 EUR
Ing. Miloš Mišiak-LESA 16 474 275 EUR
BODOR, s.r.o. 19 1 374 507 EUR
Štefánia Jaňáková 9 920 281 EUR
Prvá čiernovážska s.r.o. 2 79 797 EUR
LES-OV spol s r.o. 28 6 210 872 EUR
ENVIRA,s.r.o 25 1 234 178 EUR
Ing. Mariana Tullová, EUROLES 42 1 900 481 EUR
DIAMÍR, s.r.o. 4 93 175 EUR
LesHunt, s.r.o. 17 499 190 EUR
Igor Vážan - POLES 12 919 704 EUR
Juraj Ďuriak 11 38 595 EUR
Jaromír Ovčiarik 10 84 654 EUR
Juraj Mak 14 4 589 724 EUR
LWOOD, s.r.o. 1 990 370 EUR
Milan Medveď 1 311 772 EUR
Elena Boháčiková 9 309 779 EUR
Lesopest, s.r.o. 15 4 824 021 EUR
Peter Chmúrny 21 1 108 005 EUR
Dušan Škripek 11 1 061 521 EUR
Ján Hranica - JH 32 465 584 EUR
Jozef Jankech 13 329 528 EUR
Tomáš Vozárik 9 129 117 EUR
František Hromek 11 116 029 EUR
Milan Pošta 6 16 862 EUR
Cembra K + V s.r.o. 5 51 469 EUR
DR Drevo, s.r.o. 1 955 EUR
Louter s.r.o. 1 17 272 EUR
Juraj Piar 1 5 455 EUR
Dominik Kútik 1 23 720 EUR
Ivan Lenčéš 4 15 348 EUR
EUROLESY s.r.o. 5 44 220 EUR
Ján Demeter 3 34 701 EUR
Karol Vraniak 2 79 647 EUR
Róbert Vraniak 2 21 488 EUR
Ing. Jozef Gracík 8 217 512 EUR
Iveta Vinarčíková 9 275 789 EUR
NYLWOOD s.r.o. 8 268 805 EUR
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 9 234 681 EUR
Michaela Hlinková 3 7 482 EUR
ArborHortus s.r.o. 2 40 506 EUR
Radoslav Ružinský 1 2 423 EUR
Favorit SLS s.r.o. 16 2 781 768 EUR
Mária Kvasničáková 26 1 735 253 EUR
RIMARIL, s.r.o. 28 5 457 240 EUR
Dučan Torda 20 1 763 468 EUR
Šalamún Toth-ToPRI 5 335 546 EUR
Peter Špaňo 29 4 639 270 EUR
Ing. Ivan Vredík, INDIANO WEST 17 1 500 794 EUR
Preno, s.r.o. 37 1 339 038 EUR
Gabriel Celeng 5 82 553 EUR
Zuzana Krchňavá 7 74 922 EUR
Štefan Bolyó 29 1 788 913 EUR
Tomáš Izsák 19 2 422 801 EUR
RE-PRA, s.r.o. 3 64 983 EUR
Tibor Klenkó 10 480 040 EUR
Tibor Zeller, ml 9 91 466 EUR
BUKMA s.r.o 16 1 694 162 EUR
Pavel Báťka 3 160 236 EUR
Milan Gajdoš 1 34 339 EUR
Miroslav Macko-MM 1 15 914 EUR
Marcel Fehér 1 22 833 EUR
Daník s.r.o. 1 34 880 EUR
František Hoza-Jafa 1 7 215 EUR
Jozef Blaško 1 14 957 EUR
Karol Klamarčík 2 60 921 EUR
LESOR, s.r.o. 6 589 552 EUR
ORFLAJ s.r.o. 7 706 123 EUR
Veronika Švantnerová 28 665 353 EUR
Janoštiak Ján 15 328 623 EUR
Peter Giertl 4 73 426 EUR
Pavel Morong 15 262 046 EUR
Viera Giertlová - VERONIKA 9 215 890 EUR
Iveta Buvalová 20 6 488 327 EUR
Milan Pánis - PAMI 11 209 398 EUR
JT - JALA, s.r.o. 13 434 324 EUR
ĽUKOS s.r.o. 25 555 534 EUR
Ing. Ján Gežo 22 10 136 649 EUR
Michal Hranica 5 79 146 EUR
LESEK s.r.o 9 168 821 EUR
Milan Gajdoš 2 135 340 EUR
Miroslav Macko-MM 1 77 443 EUR
Marcel Fehér 1 84 565 EUR
Daník s.r.o. 1 103 663 EUR
František Hoza-Jafa 1 50 441 EUR
Juraj Lukáč 57 12 044 508 EUR
Igor Lichardus 2 235 804 EUR
Mária Glembová 2 123 400 EUR
Fales, s.r.o. 22 249 623 EUR
Emília Bojková 9 9 932 572 EUR
Iveta Gamrotová 7 8 937 962 EUR
Sidónia Mičianová 7 104 472 EUR
Helena Bystrianska 18 189 540 EUR
Emília Šoltýsová-abies 18 138 125 EUR
Milan Plavucha 6 88 451 EUR
SPODNIAK s.r.o. 3 58 586 EUR
Ing. Berta Stašková 43 511 217 EUR
Elena Kovalčíková 6 586 786 EUR
VYSOKAJ, s.r.o. 2 5 256 EUR
JAMAL 2 s.r.o. 3 271 000 EUR
Jozef Baláž ml. 1 70 000 EUR
ORESTAV, s.r.o. 1 70 000 EUR
GALLO Krupina s.r.o. 11 345 619 EUR
FAJLES s.r.o 6 47 655 EUR
EuroLess s.r.o. 11 243 721 EUR
Anton Uhnák 4 77 460 EUR
GoodWin SK, s. r. o. 2 25 693 EUR
Elena Halgašová - HE 21 2 132 636 EUR
J.M.J., s.r.o. 33 2 681 906 EUR
Tomáš Smoleňák st 27 1 301 269 EUR
Marek Paluš 10 164 033 EUR
LESSMAN s.r.o. 10 185 323 EUR
Ľubomír Ďurček 8 33 420 EUR
Jarmila Oswaldová 9 73 030 EUR
Beliansky s.r.o. 2 14 137 EUR
BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 14 6 636 400 EUR
J.M.J. s. r. o. 3 5 689 EUR
Miroslav Smrtič 2 12 091 EUR
Zdenka Spišáková 2 50 921 EUR
Ján Chovan 2 18 082 EUR
LES - Indro s.r.o. 11 529 297 EUR
VikSon, spol. s r.o. 12 232 692 EUR
Štefan Kubáš 2 3 353 EUR
Rudolf Olšiak ml. 8 280 225 EUR
Patrik Škola 19 348 770 EUR
Šuriansky s.r.o. 20 5 849 376 EUR
BATLEX s.r.o. 1 5 721 EUR
Michal Almássy 1 28 549 EUR
BJ+P s.r.o. 6 120 732 EUR
Marián Murčo 6 124 832 EUR
Miloš Herda 5 65 943 EUR
Slavomír Maringa 6 112 768 EUR
Štefan Adamička - DENI 7 342 513 EUR
Roman Štefkovič MIGURO 5 125 820 EUR
Miroslav Martiška 8 95 286 EUR
ROMWOOD, s.r.o. 6 102 295 EUR
Vladimír Okša 5 94 166 EUR
Plachý, s.r.o. 1 65 000 EUR
Ján Beňo BEŇO 3 245 864 EUR
Zeller Tibor 4 39 622 EUR
DREVIA, s. r. o. 3 78 250 EUR
Jozef Kmeťo 5 52 617 EUR
František Lucký 4 80 560 EUR
Jozef Kozarov Ml. 7 53 656 EUR
Jozef Dutka 1 1 807 000 EUR
FORESTER - R, spol. s r.o. 19 426 030 EUR
Zdenko Janíček - VAMPO 2 153 381 EUR
Trans-Wood, s.r.o. 4 316 864 EUR
M+H s.r.o. 1 179 690 EUR
Marian Jombík - HOMBRÉ 7 75 322 EUR
Roman Belák 9 374 096 EUR
Jozef Bajnok - HORAL 9 399 282 EUR
Ing. Eva Damboráková 16 273 394 EUR
Miroslav Smrtič 18 86 312 EUR
Ing. Ivan Kuchárik, Lesné a okrasné škôlky 7 97 097 EUR
MORO, s.r.o. 36 11 852 695 EUR
Martin Vysokaj 6 59 156 EUR
Ing. Ľubomír Ferianc 21 102 832 066 EUR
Jaroslav Mokrička Bukos 13 1 441 500 EUR
ECO HAMLET s.r.o. 2 6 318 EUR
Branislav Úradník 7 95 426 EUR
Eva Kalmanová - Lesné práce 8 253 413 EUR
Marián Kerek 1 902 210 EUR
Miloš Rajtar 4 339 947 EUR
Martin Kubov 1 3 564 EUR
Katarína Piliarová 7 4 518 383 EUR
DIANNA, s.r.o. 13 545 616 EUR
Mária Voletzová 13 2 036 221 EUR
Anna Rejdovianová 13 3 583 603 EUR
Milan Škoviera 12 3 102 484 EUR
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 10 999 298 EUR
Ing. Jaroslav Gavaľa - Larix 3 55 919 EUR
Abies Plus s.r.o. 6 80 212 EUR
Miroslava Balková 27 1 337 004 EUR
Tomáš Ďunďa 4 18 076 EUR
Ján Gonda, Anna Gondová - právny nástupca 6 66 418 EUR
Jana Gergovská 2 87 127 EUR
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 5 165 067 EUR
Karol Varjú 4 251 920 EUR
Juraj Jaňák 1 72 890 EUR
Janka Glejdurová 10 4 586 282 EUR
Ing. Miroslav Antoška-lesná výroba 1 1 262 EUR
Lukáš Hubka 2 1 037 EUR
Marián Šuriansky 3 45 495 EUR
Pavol Pastorek 4 30 527 EUR
Pavol Pastorek 7 340 226 EUR
Tibor Zeller 14 2 421 053 EUR
Miroslav Pápeš KPB - Profis 4 72 047 EUR
Tomáš Ruttay 8 9 349 241 EUR
Piader Ľubomír 1 454 195 EUR
MDM, s.r.o. 14 10 441 561 EUR
LOSKOL, s.r.o. 7 10 589 330 EUR
Patrik Škola, s.r.o. 7 1 011 104 EUR
JG TRANS s.r.o. 4 561 458 EUR
Krasles, s.r.o. 16 766 127 EUR
Patrik Škola, s.r.o. 1 520 266 EUR
Jozef Hrabovský 5 33 291 EUR
Euroles s.r.o. 6 6 532 929 EUR
Hard-Woodland s.r.o. 12 1 436 080 EUR
Miriam Kolpaská 5 119 362 EUR
ArborHortus s.r.o. 1 23 746 EUR
MDM s.r.o. 5 59 711 EUR
Tomáš Ruttkay 3 39 452 EUR
Lesy Vtáčnik s.r.o. 2 82 175 EUR
Tomáš Vozárik 1 24 633 EUR
MORO, s.r.o. 7 113 923 EUR
Patrik Škola, s.r.o. 3 26 659 EUR
LOSKOL, s.r.o. 3 24 071 EUR
KRASLES, s.r.o. 2 3 159 EUR
Lesoservis, s.r.o. 11 3 870 015 EUR
Ivan Kukučka 8 234 478 EUR
Emil Demovič 19 2 375 037 EUR
Emília Galová 15 906 389 EUR
Emil Demovič 2 24 328 EUR
Renáta Švonavcová 4 156 204 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 1 6 409 EUR
Lesoservis s.r.o. 1 69 381 EUR
Ondrej Kožiak 6 146 355 EUR
Emília Šróbová 6 102 864 EUR
Branislav Gibala 12 183 997 EUR
ABIES ALBA s. r. o. 6 298 298 EUR
Jozef Michálik 6 152 372 EUR
Igor Benkó 4 10 592 EUR
TIMBER - trade s.r.o. 9 521 017 EUR
MYMEDIA, s.r.o. 6 294 382 EUR
Prvá slovensko - maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o. (PS - MOS, s.r.o.) 6 3 532 830 EUR
PULSAR s. r. o. 2 90 392 EUR
Slávka Bobaľová 2 123 721 EUR
Alžbeta Puklejová 2 121 479 EUR
Kamila Huclová 2 30 883 EUR
Richard Munnich 3 143 843 EUR
GLS - GREEN LOGISTIC SERVISEC, s.r.o. 2 253 538 EUR
ZELEHOS, s.r.o. 1 235 353 EUR
TransLES, s.r.o. 2 14 121 EUR
Jozef Havetta 2 11 555 EUR
MIRODA s.r.o. 13 1 758 077 EUR
LESSY s.r.o. 6 44 883 EUR
AB - FOREST s.r.o. 3 85 834 EUR
Ingrid Luštiaková 7 228 810 EUR
AGROALM s.r.o. 2 37 273 EUR
ECO HAMLET s.r.o. 2 13 668 EUR
František Indro 1 24 618 EUR
Marek Ďurčovič 2 13 166 EUR
Lacza Jozef 4 23 859 EUR
VEGETATIO, s.r.o. 4 115 757 EUR
Ing. Peter Maďar 1 10 416 EUR
POLTREX s.r.o. 1 925 EUR
Ľudovít Rovňaník 2 253 538 EUR
Prof-spol, s. r. o. 3 232 483 EUR
Ľuboš Janoščík 10 1 018 863 EUR
TATRASAD - KAPA, s. r. o. 3 406 461 EUR
Forestland, s.r.o. 2 759 397 EUR
Juraj Rybár 8 134 905 EUR
Štefan Grenčík 2 4 614 EUR
Jozef Viglašský 1 859 332 EUR
Ing. Jozef Ivanko 2 14 245 EUR
Ladislav Parkáni st. 1 60 600 EUR
AVG, s.r.o. 7 624 600 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 1 163 000 EUR
PRENO, s.r.o. 4 268 969 EUR
Miroslav Horňák 6 963 545 EUR
Dušan Štefánek 4 94 302 EUR
Alena Vavrová 6 1 764 832 EUR
Ján Raffay 8 71 355 EUR
Eva Panáková 1 77 812 EUR
Veronika Svrčková 6 2 191 184 EUR
PRÁCE V LESNOM HOSPODÁRSTVE s.r.o. 12 2 484 122 EUR
Jozef Kopecký K-FOREST 4 251 705 EUR
Jozef Beňo - BEKY 1 20 006 EUR
Peter Kamoďa 1 1 612 EUR
TOPHOLZ, s.r.o. 2 969 943 EUR
ADO-Service, s.r.o. 2 1 925 037 EUR
Eva Panáková 2 216 969 EUR
Tri listy, s.r.o. 3 11 333 EUR
JG TRANS s.r.o. 1 7 151 EUR
B + B Les team s.r.o. 1 105 827 EUR
PaP Drevospol s.r.o. 2 1 644 925 EUR
Juraj Mak ml. 4 3 458 146 EUR
KAIMANA COMPANY, s.r.o. 1 1 276 200 EUR
L Corp., s.r.o. 2 696 411 EUR
Dušan Bella 11 227 701 EUR
Michal Jankech 30 10 405 693 EUR
Miloš Kubica 11 134 890 EUR
ŠULEK FOREST, s.r.o. 4 86 889 EUR
Peter Porubiak 3 26 162 EUR
Róbert Ivanič 7 37 588 EUR
Jaroslav Kmeť 7 31 345 EUR
Stanislav Krnáč 1 1 450 EUR
Miroslav Líška 2 37 850 EUR
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 2 253 538 EUR
P a R s.r.o. 2 253 538 EUR
Rastislav Holák 2 253 538 EUR
Tibor Klenkó 1 23 504 EUR
LTL-Forest, s.r.o. 5 321 106 EUR
JG TRANS s.r.o. 1 5 025 EUR
PULSAR s. r. o. 7 3 593 453 EUR
LESO-PLANT s.r.o. 8 3 612 003 EUR
Pavol TKÁČIK s.r.o. 11 371 790 EUR
OD-TEAM, s.r.o. 1 588 200 EUR
Ing. Milan Profant 2 15 804 EUR
Emil Lukačik 4 27 297 EUR
LESOPOL, s.r.o. 3 27 059 EUR
Ján Danko 5 35 431 EUR
SAP vine & forestry, s. r. o. 8 9 114 048 EUR
Peter Číž - LESOP 5 3 406 559 EUR
MD-FOREST s.r.o. 8 3 539 282 EUR
Juniper s. r. o. 24 13 067 353 EUR
BioWald, s.r.o. 2 105 553 EUR
WOLTES s.r.o. 1 2 781 533 EUR
FIFTIE, s.r.o. 2 1 843 520 EUR
Gemer Consulting s.r.o. 6 3 867 515 EUR
Ing. Ján Muránsky 1 666 946 EUR
Ján Hudaček 4 435 386 EUR
Petrana SK, s.r.o. 9 1 900 427 EUR
DREVOINDUSTRIA SMOLENICE, s.r.o. 6 732 472 EUR
LES & STROJ, s.r.o. 1 235 353 EUR
Mgr. Silvia Gelačáková 2 8 880 623 EUR
Tibor Gajdoš 2 253 538 EUR
Jakub Kubala 2 253 538 EUR
Gasparik Forstservice, s.r.o. 2 253 538 EUR
Ing. Vladimír Baranec - VITALON 2 253 538 EUR
Drahomíra Trúchla 7 9 721 190 EUR
Eva Panáková s.r.o. 2 994 617 EUR
Pavol Mikula 11 9 919 702 EUR
MAOT s.r.o. 2 9 594 134 EUR
Mária Kvasničáková 1 91 895 EUR
Beechwood s.r.o. 1 1 707 332 EUR
DAVOS trade - logistics 7 254 038 EUR
Ing. Juraj Svrček 3 1 277 240 EUR
František Alexander Piliar 1 2 744 497 EUR
MAISIE s.r.o. 2 1 453 762 EUR
Emília Beňovská 10 608 534 EUR
PAVLUD s.r.o. 7 70 992 EUR
Vladimír Prosnan 1 942 421 EUR
Mária Poništová 4 8 762 140 EUR
Silvacon, s.r.o. 7 8 903 174 EUR
Damitt s.r.o. 4 8 777 290 EUR
HOLZED, s.r.o. 6 618 753 EUR
Strom Energy s.r.o. 2 2 406 586 EUR
LTP - Les s.r.o. 6 4 276 451 EUR
TT-Forest SK, s.r.o. 10 248 267 EUR
ANDY SLOVAKIA, s.r.o 1 515 490 EUR
Ing. Marek Habiňák - PRO SILVA 2 47 451 EUR
Miroslav Bjalončík ml. 1 39 613 EUR
DREVOTEX, s.r.o. 5 70 343 EUR
ForestGan s.r.o. 1 578 115 EUR
OK TRANS POPRAD, s.r.o. 4 201 914 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesnícke služby – LS Tuhrina. Lesné spoločenstvo Tuhrina, pozemkové spoločenstvo 46 000 46000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodávka lesníckych služieb pre PS Uloža. Pozemkové spoločenstvo Uloža 27 000 27000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesny´ch porastov urba´ru Zˇiar Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo 132 956 132956.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovné služby. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 138 971 138971.0 EUR 2016 Služby Nie 5
HUSK - Odstránenie inváznych rastlín Bratislavské regionálne ochranárske združenie 195 000 195000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Obnova potenciálu lesného hospodárstva v Urbárskych lesoch - pozemkové spoločenstvo Dlhé nad Cirochou Urbárska spoločnosť-pozemkové spoločenstvo 275 000 275000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov Obec Papín 207 000 207000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Urbariátu Kysucké Nové Mesto LESOR, s.r.o. 133 962 133962.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Náprava škôd spôsobených biotickými a abiotickými činiteľmi v lesoch pozemkového spoločenstva lesa Žarnovka – Ochodnica Pozemkové spoločenstvo lesa Žarnovka 61 681 61681.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Náprava škôd spôsobená biotickými a abiotickými činiteľmi Urbariát pozemkové spoločnestvo Ochodnica 69 002 69002.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAP-u - ochranný obvod Tatranské Matliare ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 20 000 20000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo 129 500 129500.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - PUS Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o. 77 564 77564.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 37 340 37340.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 21 034 21034.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných oblastí, zlepšenie životaschopnosti lesov poškodených v dôsledku klímy a premnožovania kalamitných škodcov Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy, Škorvácky a Šimkov zárubok, p.s. 103 462 103462.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov v Mestských lesoch Poprad. Mestské lesy, s.r.o. Poprad 128 000 128000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obstaranie lesníckych služieb na r. 2016 - 2019. Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o. 56 000 56000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Umelá obnova lesa na roky 2015 až 2018 - dodávka služieb. Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 196 142 196142.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Zverovka ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 11 000 11000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Podbanské ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 000 2000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Tatranská Javorina ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 13 000 13000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Smokovce ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 11 000 11000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Vyšné Hágy ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 25 000 25000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Štrbské Pleso ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 450 1450.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Červený Kláštor ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 600 3600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovné služby. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 145 168 145168.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - Rejdová Urbárske družstvo v Rejdovej 109 300 109300.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova lesných ekosystémov postihnutých vetrovou kalamitou a kalamitou vplyvom podkôrného hmyzu - Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 117 991 117991.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 260 99260.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 968 76968.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 128 40128.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 443 33443.0 EUR 2014 Služby Áno 9
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 275 24275.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 347 61347.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 093 26093.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 120 51120.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 119 147119.0 EUR 2014 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 030 91030.0 EUR 2014 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 617 50617.0 EUR 2014 Služby Nie 10
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 966 76966.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 950 49950.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 087 2087.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 190 140190.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Obnova lesných porastov Urbariátu Nižný Sliač - Laziská dolina Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Nižný Sliač - Laziská dolina 191 814 191814.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu Mútne Bývalí urbarialisti obce Mutné, pozemkové spoločenstvo 301 901 301901.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu obce Rabčice Urbár obce Rabčice,pozemkové spoločenstvo 379 896 379896.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 475 44475.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 451 19451.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesy lesného družstva Slavošovce poškodené podkôrnym hmyzom a obnova lesných ekosystémov postihnutých veternou kalamitou Žofia Lesné družstvo Slavošovce 990 370 990370.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 447 113447.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 738 137738.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 757 108757.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Klenovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 776 183776.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 518 94518.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 082 81082.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 610 9610.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 204 751 204751.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 300 37300.0 EUR 2012 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 720 23720.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 528 6528.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 238 4238.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 589 41589.0 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 892 56892.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 892 56892.0 EUR 2014 Služby Nie 7
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 193 104193.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 143 11143.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 603 57603.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 240 35240.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice. LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 315 102315.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 451 92451.0 EUR 2016 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 133 226133.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 133 226133.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 665 63665.0 EUR 2016 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 253 111253.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 142 769 142769.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 307 28307.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 883 49883.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 392 93392.0 EUR 2016 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 024 152024.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 024 152024.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 221 102221.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Košice, LC Stará Voda a LC Hráble LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 084 137084.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 145 23145.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 206 13206.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 004 21004.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 525 10525.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 558 16558.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 295 15295.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 282 24282.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 703 41703.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 315 40315.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 990 1990.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 071 6071.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 551 25551.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Obnova lesa - Lesopestovné činnosti Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 1 001 379 1001379.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - UPS Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 359 204 359204.0 EUR 2016 Služby Áno 4
Projekt obnovy a výchovy lesa na OZ Revúca na roky 2016 - 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 681 934 681934.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy a výchovy lesa na OZ Rožňava - LS Betliar na roky 2016 - 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 585 926 585926.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy a výchovy lesa na OZ Rožňava - LS Nižná Slaná na roky 2016 - 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 584 669 584669.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 348 57348.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 347 43347.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 800 13800.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 050 40050.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 942 942.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 327 5327.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 004 3004.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 144 65144.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Smolník na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 668 94668.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 265 82265.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 601 22601.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 601 22601.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 166 30166.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 967 26967.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 735 38735.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 016 21016.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 342 37342.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 811 45811.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 338 67338.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 333 53333.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 793 10793.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 920 84920.0 EUR 2014 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 412 38412.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 072 40072.0 EUR 2014 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 500 51500.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 338 41338.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 328 4328.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 404 43404.0 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 125 11125.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 092 10092.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 207 1207.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 895 9895.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 176 24176.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 815 41815.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, Lesná správa Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 000 70000.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 296 17296.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 901 33901.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 270 13270.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 721 5721.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 515 28515.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 776 67776.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 046 50046.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu Prosiek Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 440 353 440353.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu Liptovská Kokava Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava 835 500 835500.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 801 134801.0 EUR 2015 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 460 77460.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 100 104100.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 433 131433.0 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 920 49920.0 EUR 2015 Služby Nie 3
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 550 18550.0 EUR 2015 Služby Nie 1
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 954 37954.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 343 16343.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 301 180301.0 EUR 2015 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 406 182406.0 EUR 2015 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 644 51644.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 610 136610.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 900 10900.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 065 16065.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 244 1244.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 843 11843.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer, RZ č. R/4-1/2014-2017/32/65 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 509 1509.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 856 27856.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 421 13421.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 963 46963.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 581 76581.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - KUPS Kráľova Lehota Komposesorát a urbariát pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota 179 690 179690.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 138 2138.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 075 182075.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 178 107178.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 402 42402.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 499 17499.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 964 59964.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 580 33580.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 944 17944.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 107 2107.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 146 4146.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 526 9526.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 139 994 139994.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 916 161916.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 217 785 217785.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 188 158188.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 911 7911.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 485 4485.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 118 4118.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 360 3360.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 1200.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice. LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 000 3000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 470 30470.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer, RZ č. R/4-1/2014-2017/32/65 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 438 10438.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 423 148423.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 860 26860.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 521 20521.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 441 45441.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 608 48608.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 938 21938.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 846 6846.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 242 13242.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 391 131391.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 860 20860.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 190 41190.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 850 1850.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 106 9106.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 261 89261.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 040 29040.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 202 23202.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 920 39920.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 397 40397.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 699 79699.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 541 57541.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 341 47341.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 291 41291.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 005 3005.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 934 22934.0 EUR 2013 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 420 7420.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 994 2994.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, seloplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 550.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 366 118366.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 565 101565.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 967 167967.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 998 14998.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Smolník na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 604 92604.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 932 107932.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Hrable na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 890 60890.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 357 190357.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 218 845 218845.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 396 330 396330.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 238 246 238246.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 343 767 343767.0 EUR 2016 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 209 321 209321.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 459 612 459612.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 671 6671.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 146 6146.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 651 6651.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 056 8056.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 459 9459.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 069 4069.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 820 13820.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 405 432 405432.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 104 55104.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 104 55104.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 17 371 17371.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 184 6184.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 322 10322.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 892 2892.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 195 454195.0 EUR 2016 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 266 520266.0 EUR 2016 Služby Nie 6
Obnova lesných porastov Urbariátu Važec Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 836 093 836093.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch pozemkového spoločenstva Východná Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná 1 050 404 1050404.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 414 90414.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 953 73953.0 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 285 60285.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 756 1756.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 615 23615.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 281 17281.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 700 6700.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 391 1391.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 748 37748.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 357 54357.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 530 136530.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 151 96151.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 480 95480.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 836 2836.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 810 8810.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 000 250000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 791 62791.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 222 21222.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 375 29375.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 357 33357.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 810 71810.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 804 44804.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 611 15611.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 922 8922.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 402 15402.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 160 93160.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 849 127849.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 952 100952.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 247 49247.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 703 68703.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 499 97499.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 634 195634.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 193 96193.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 383 94383.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 968 124968.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 795 29795.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 530 50530.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 048 59048.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 460 46460.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 594 14594.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 344 1344.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 220 99220.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Klenovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 199 331 199331.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 008 158008.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 464 167464.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 175 578 175578.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 317 23317.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 392.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 448 7448.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 998 1998.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 308 5308.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 451 2451.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 513 3513.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 964 22964.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 878 2878.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 242 7242.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 214 3214.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 764 33764.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 594 9594.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 028 1028.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 385 122385.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 097 115097.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 763 93763.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 173 59173.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 618 86618.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 283 80283.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 317 404 317404.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 426 159426.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 083 158083.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 642 55642.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 286 8286.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 409 6409.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Tornaľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 381 69381.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 245 87245.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 382 260382.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 990 1990.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 665 63665.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Stárňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 813 15813.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 232 172 232172.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 976 107976.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 359 66359.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 031 133031.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 788 250788.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 883 99883.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 330 72330.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 291 405 291405.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 259 273 259273.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 083 150083.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 188 590 188590.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 261 124261.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 848 115848.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 135 532 135532.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 459 172459.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 739 76739.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 482 69482.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 278 57278.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Prievidza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 696 96696.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 461 131461.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 481 127481.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 149 129149.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 625 1625.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 273 273.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 169 65169.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Hrable na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 347 72347.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 237 26237.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 182 22182.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 627 25627.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 099 207099.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 98 095 98095.0 EUR 2014 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 481 67481.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 413 106413.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 679 114679.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 227 80227.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 054 102054.0 EUR 2013 Služby Nie 10
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 799 18799.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 127 52127.0 EUR 2014 Služby Áno 7
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 724 9724.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 321 9321.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 334 51334.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 915 50915.0 EUR 2014 Služby Nie 11
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 950 19950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 369 45369.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 945 83945.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 296 54296.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 734 181734.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 33 285 33285.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 175 50175.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 401 20401.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 353 40353.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 749 140749.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 302 16302.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 743 27743.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 805 19805.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 664 34664.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 179 55179.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 275 59275.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 829 67829.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 704 37704.0 EUR 2014 Služby Áno 2
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 887 31887.0 EUR 2014 Služby Nie 3
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 091 34091.0 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 703 21703.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 806 43806.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, seloplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 500 28500.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice. LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 490 2490.0 EUR 2014 Služby Áno 1
TLC Šamorín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 659 2659.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 365 16365.0 EUR 2014 Služby Nie 4
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 800 2800.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 130 38130.0 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 127 22127.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 929 48929.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 771 26771.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 330 21330.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 584 20584.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 166 33166.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 454 25454.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 516 43516.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 319 3319.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 956 14956.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 926 10926.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 840 13840.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 900 15900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 519 6519.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 343 4343.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 927 66927.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 179 447 179447.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 318 59318.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 835 77835.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer, RZ č. R/4-1/2014-2017/32/65 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 686 9686.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 921 52921.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Brod, RZ č. R/7-1/2014-2017/32/69 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 537 34537.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 489 38489.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 323 25323.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 175 50175.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 087 28087.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 301 24301.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 180 10180.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 808 41808.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 999 25999.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 190 73190.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 841 21841.0 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 618 24618.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 492 28492.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 672 37672.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 481 39481.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 637 25637.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 107 22107.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 777 21777.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 884 39884.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 002 172002.0 EUR 2014 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 379 114379.0 EUR 2014 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 694 22694.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 234 69234.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 222 62222.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 142 83142.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 066 15066.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 417 35417.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 447 20447.0 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 261 38261.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 956 73956.0 EUR 2014 Služby Nie 4
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 551 40551.0 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC KOmárno a Zlatná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 971 48971.0 EUR 2014 Služby Nie 3
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 255 18255.0 EUR 2014 Služby Nie 2
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 776 19776.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 206 31206.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 566 106566.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 654 124654.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 479 172479.0 EUR 2014 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 650 11650.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, seloplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 813 83813.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 060 13060.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 005 14005.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 991 41991.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 374 210374.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 932 18932.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Odvoz dreva na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 416 10416.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 595 38595.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Odvoz dreva na OZ Levice, LS Plášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 667 10667.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 149 16149.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 58 879 58879.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 064 26064.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 781 32781.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 029 97029.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 202 73202.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 839 24839.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 444 27444.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 977 70977.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 513 19513.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 481 93481.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 465 101465.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 467 8467.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 752 39752.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 334 7334.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 967 6967.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 206 16206.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 355 167355.0 EUR 2014 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 568 7568.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 608 132608.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 470 114470.0 EUR 2014 Služby Nie 8
Obnova a ochrana lesov poškodených kalamitami - Pozemkové spoločnestvo Riečnica - Horná Tižina, p.s. Pozemkové spoločenstvo Riečnica Horná Tižina 371 000 371000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke služby na r. 2015 - 2019. Vladimír Ščešňák 717 917 717917.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo – Horný Vadičov Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov 278 476 278476.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt na obnovu lesov poškodených biotickými , abiotickými , antropogenými činiteľmi v lesoch ZD Nová Bystrica na roky 2015-2018 Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o. 997 367 997367.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov zničených a destabilizovaných veternou kalamitou „Žofia“ Obecný urbariát, pozemkové spoločenstvo Lisková 330 210 330210.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených abiotickými škodlivými činiteľmi Lesospol - Pozemkové spoločenstvo Pača 238 148 238148.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy, revitalizácie a ozdravných opatrení katastroficky poškodených smrekových lesov PSDL Stará Bystrica. Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov 978 602 978602.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu Oravské Veselé Urbár pozemkové spoločenstvo Oravské Veselé 335 067 335067.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov zničených veternou kalamitou "Žofia" Urbariát - pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna 818 702 818702.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. 995 511 995511.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Hladovka 223 040 223040.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi LESNÁ, URBÁRNA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, pozemkové spoločenstvo 219 952 219952.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - Švedlár Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 1 038 917 1038917.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov urbáru Vavrišovo Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 663 897 663897.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Jakubany URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. 1 191 829 1191829.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu obce Chlebnice Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice 242 091 242091.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 804 9804.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 967 23967.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 901 1901.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 719 35719.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 531 32531.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 749 1749.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 731 83731.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 229 34229.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - Salatín SALATÍN, s.r.o. 213 973 213973.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 851 15851.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 505 15505.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 592 45592.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 876 69876.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 958 21958.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených abiotickými škodlivými činiteľmi Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik 203 296 203296.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Opatrenia na obnovu lesa v oblasti národného významu obce Terchová MEERKS a.s. 520 525 520525.0 EUR 2015 Služby Áno 1
"Žofia" Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky 721 798 721798.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesných porastoch Lesov mesta Levoča, spol. s r.o. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 214 010 214010.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na území ŠL TANAP-u na rok 2016 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 923 983 923983.0 EUR 2015 Služby Áno 11
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - LPS v Liptovskej Tepličke Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke 428 678 428678.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 397 15397.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 691 14691.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 848 18848.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 596 29596.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky - LS Čifáre, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 246 12246.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 993 17993.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 434 161434.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 793 117793.0 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 054 153054.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - PS Urbár Štrba Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba 330 719 330719.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 697 35697.0 EUR 2013 Služby Nie 3
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 911 31911.0 EUR 2015 Služby Nie 1
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 580 30580.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 452 4452.0 EUR 2015 Služby Nie 2
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 049 59049.0 EUR 2015 Služby Nie 3
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 767 91767.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 529 29529.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 738 29738.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 617 13617.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 289 19289.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 068 41068.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 188 24188.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 899 30899.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 134 25134.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 753 29753.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 964 13964.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 511 24511.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 503 6503.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 353 46353.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 341 14341.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 461 4461.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obnova lesných porastov po kalamite Žofia Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 305 453 305453.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov po kalamite Žofia Pozemkové spoločenstvo Babky 263 241 263241.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 978 9978.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 765 3765.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 926 47926.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 456 26456.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 464 24464.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 999 6999.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 997 71997.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 285 64285.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 030 3030.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 837 26837.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 156 105156.0 EUR 2015 Služby Nie 6
TLC KOmárno a Zlatná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 722 55722.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 146 985 146985.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 364 19364.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Obstaranie lesníckych služieb na r. 2015 - 2018. LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 859 332 859332.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 521 12521.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 569 17569.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 630 21630.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 502 78502.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 184 60184.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 184 60184.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 513 71513.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 824 133824.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 267 545 267545.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 656 12656.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 993 308993.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 000 53000.0 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 689 27689.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 682 34682.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 503 29503.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 977 6977.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 171 4171.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 367 9367.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 078 9078.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 485 19485.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 210 101210.0 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 185 317 185317.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 211 31211.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 857 32857.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 083 24083.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 166 54166.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 654 34654.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 835 22835.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 624 22624.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 33 385 33385.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 495 4495.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 234 6234.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 062 4062.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 973 12973.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 571 6571.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 139 19139.0 EUR 2015 Služby Nie 1
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 039 31039.0 EUR 2015 Služby Nie 2
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 409 49409.0 EUR 2015 Služby Nie 1
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 459 58459.0 EUR 2015 Služby Nie 3
TLC Komárno a Zlatná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 154 669 154669.0 EUR 2015 Služby Nie 4
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 585 114585.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 905 92905.0 EUR 2015 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 333 105333.0 EUR 2015 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 512 111512.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 959 105959.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 307 66307.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 307 207307.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 265 127265.0 EUR 2015 Služby Áno 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 715 13715.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 098 122098.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 485 000 485000.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Plášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 485 000 485000.0 EUR 2015 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 000 170000.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 000 120000.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 585 000 585000.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000 550000.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 174.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 738 6738.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 268 3268.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 763 4763.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 512 4512.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 693 8693.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 603 30603.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 211 2211.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 377 1377.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 012 2012.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 843 21843.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 146 9146.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 932 44932.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 387 1387.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 436 68436.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 968 125968.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 637 60637.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 018 80018.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 099 1099.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 318 90318.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 771 64771.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 265 4265.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 243 1243.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 773 23773.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 106 91106.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 13 824 13824.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 435 079 435079.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 215 192215.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 862 14862.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 223 775 223775.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 532 442 532442.0 EUR 2015 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 110 4110.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 576 2576.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 288 100288.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 244 4244.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 973 3973.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 398 14398.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 489 21489.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 688 38688.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 491 4491.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 109 5109.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 548 18548.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 653 8653.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 870 14870.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 464 2464.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 180 27180.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 377 377.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 213 3213.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 324 114324.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Prievidza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 848 95848.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 976 58976.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 132 90132.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 356 101356.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 590 157590.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 609 83609.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 151 719 151719.0 EUR 2015 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 531 214531.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 798 77798.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 338 40338.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 995 214995.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 643 65643.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Tornaľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 041 80041.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 416 54416.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 021 86021.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 997 56997.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Stárňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 721 15721.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nemšová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 888 62888.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Dubodiel na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 904 69904.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Dubodiel na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 904 69904.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Drietoma na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 614 87614.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Drietoma na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 614 87614.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 281 76281.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 281 76281.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Kšinná na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 626 61626.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 411 47411.0 EUR 2012 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 334.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 154 001 154001.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 669 166669.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a LS Tribeč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 038 150038.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky - LS Čifáre, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 851 64851.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 179 19179.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 649 12649.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 712 11712.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 144 22144.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 590 14590.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 178 537 178537.0 EUR 2014 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 813 76813.0 EUR 2014 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 712 22712.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 255 22255.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 907 74907.0 EUR 2014 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 090 41090.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 279 74279.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 943 46943.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 347 62347.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 832 21832.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 000 26000.0 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 188 10188.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 258 22258.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 019 18019.0 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 461 7461.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 247 16247.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 287 401 287401.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 768 4768.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 580 5580.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 379 3379.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 258 4258.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 960 83960.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice. LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 805 113805.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 970 60970.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 98 283 98283.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227 120 227120.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 624 48624.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 345 4345.0 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC KOmárno a Zlatná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 638 30638.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 550.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 701 51701.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 890 107890.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 614 55614.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 024 152024.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 024 152024.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 687 119687.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 614 118614.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 787 27787.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 114 23114.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 582 138582.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 933 31933.0 EUR 2014 Služby Áno 9
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 698 26698.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 090 12090.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 789 19789.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 086 29086.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 387 24387.0 EUR 2014 Služby Áno 8
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 555 12555.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 567 23567.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 674 25674.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 016 3016.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 125 5125.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 244 18244.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 555 5555.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 841 7841.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 614 14614.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 292 23292.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 170 21170.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 303 000 303000.0 EUR 2015 Služby Nie 5
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 873 21873.0 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC Šamorín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 125 14125.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 304 27304.0 EUR 2014 Služby Nie 3
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 251 6251.0 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 036 3036.0 EUR 2014 Služby Nie 2
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 305 15305.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 792 15792.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 317 7317.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 668 144668.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 719 155719.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a LS Tribeč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 175 461 175461.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 109 207109.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 636 11636.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 084 21084.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 605 10605.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 003 15003.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 393 6393.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 614 23614.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 890 41890.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 230 14230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 194 960 194960.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 021 12021.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 051 8051.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 830 6830.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 967 9967.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 885 3885.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 004 200004.0 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 152 87152.0 EUR 2015 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 064 24064.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 660 69660.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 886 4886.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 119 49119.0 EUR 2015 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 20000.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 161.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 869 5869.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 889 10889.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 277 6277.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 008 20008.0 EUR 2013 Služby Áno 2
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - Obecný podnik lesov s.r.o. Poniky Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 339 046 339046.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova lesa - lesopestovné činnosti Liptovská Sielnica Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici 294 184 294184.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 938 16938.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 780 31780.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 241 22241.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 118 35118.0 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 503 18503.0 EUR 2014 Služby Nie 3
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 484 19484.0 EUR 2015 Služby Nie 2
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 578 38578.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 860 17860.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 966 20966.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce 218 538 218538.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 893 50893.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 501 70501.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 814 1814.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 812 2812.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 776 28776.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 667 36667.0 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 387 32387.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 268 133268.0 EUR 2015 Služby Nie 10
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 583 6583.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 565 565.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer, RZ č. R/4-1/2014-2017/32/65 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 052 1052.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 140 14140.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 591 4591.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Revitalizácia, obnova lesných spoločenstiev a ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Vojka Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 598 312 598312.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravne´ opatrenia v lesoch Dolna´ Rakova´ - Lˇubomi´r Zavadil Mgr. Ľubomír Zavadil 371 631 371631.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Revitalizácia, obnova lesných spoločenstiev a ozdravné opatrenia v lesoch AGROMA s.r.o. AGROMA s.r.o. 835 994 835994.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Mestské lesy, s.r.o., Brezová pod Bradlom Mestské lesy, s.r.o. 1 089 043 1089043.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 944 6944.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 044 18044.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 536 30536.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 481 24481.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 971 96971.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 902 22902.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 977 10977.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 210 10210.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 172 4172.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 674 89674.0 EUR 2012 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 537 3537.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 149 7149.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 125 36125.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 712 37712.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 761 761.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 676 7676.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 380 17380.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina - zvýšenie ekologickej stability lesov Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina 147 245 147245.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 750 3750.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 162 686 162686.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 258 911 258911.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 376 857 376857.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 565 283565.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 828 6828.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 331 10331.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nemšová na obdobie 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 795 76795.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Dubodiel na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 342 87342.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Drietoma na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 292 127292.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Kšinná na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 771 71771.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 750 36750.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 942 24942.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 050 30050.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 424 47424.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 149 9149.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 328 23328.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 569 16569.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 095 130095.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 990 11990.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 937 8937.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Rožňava. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 397 46397.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 674 10674.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 333 10333.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 520 15520.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 514 15514.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 012 11012.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 006 25006.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 999 21999.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Tornaľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 441 55441.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 113 31113.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 022 17022.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 038 11038.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 161 18161.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 927 14927.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 763 23763.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 144 67144.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 223 29223.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 125 36125.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 123 18123.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 698 35698.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 380 17380.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 075 31075.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 239 59239.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 207 31207.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 288 7288.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 660 21660.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 020 33020.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 319 31319.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 100 28100.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 449 9449.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 256 10256.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 156 53156.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 784 20784.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 419 166419.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 916 157916.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 306 99306.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 664 4664.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 887 13887.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 468 12468.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 846 17846.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 689 9689.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 244 21244.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 084 608 1084608.0 EUR 2015 Služby Áno 11
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 204 224 204224.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 796 2796.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 718 1718.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 632 2632.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Brod, RZ č. R/7-1/2014-2017/32/69 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 736 2736.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 754 9754.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 027 17027.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 289 4289.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 746 28746.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Projekt obnovy a výchovy lesa na OZ Košice na roky 2016 - 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 572 419 572419.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 484 60484.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 290 55290.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 902 74902.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 905 101905.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 771 11771.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 327 9327.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Hrable na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 132 49132.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 947 113947.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Smolník na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 370 95370.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 239 23239.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 552 58552.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 879 16879.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 202 9202.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 308 19308.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 718 13718.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 697 13697.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 909 9909.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 622 17622.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 088 5088.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 807 39807.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 069 13069.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 375 5375.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 195 35195.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 228 975 228975.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 980 1980.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 749 5749.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 338 3338.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 966 37966.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 112 67112.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 815 24815.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 543 33543.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 918 1918.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 085 4085.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 012 4012.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 422 11422.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 353 3353.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 376 33376.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 508 62508.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 841 80841.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 841 80841.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 101 32101.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 623 86623.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Košice, LC Stará Voda a LC Hráble LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 588 020 588020.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 839 24839.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 302 2302.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 117 16117.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 102 22102.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 160 11160.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 152 14152.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 041 6041.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 975 1975.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 431 10431.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 186 25186.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 330 16330.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 118 10118.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 109 25109.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600 600.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 610 24610.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 521 20521.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 861 3861.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 186 25186.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 903 15903.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 734 17734.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 746 56746.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 580 15580.0 DKK 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 889 79889.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 273 51273.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 809 38809.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 467 87467.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 301 52301.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 711 108711.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 142 710 142710.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 248 65248.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 360 176360.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 344 93344.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 474 86474.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 925 20925.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 020 149020.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 529 144529.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a LS Tribeč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 093 144093.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 222 845 222845.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 293 17293.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 446 5446.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 353 13353.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 537 8537.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 165 11165.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 864 14864.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 453 25453.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 140 6140.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 304 37304.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 331 053 331053.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 9
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 188 304 188304.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 252 292252.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 326 745 326745.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 273 195 273195.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Klenovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 325 181325.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 449 138449.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 628 107628.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 143 10143.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 093 9093.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 446 8446.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 030 4030.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 917 21917.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 302 22302.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 808 9808.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá, práce celospoločenského významu a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2017 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 904 200 904200.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 12
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 038 220038.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 384 539 384539.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 590 529 590529.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 587 283587.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 510 72510.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 512 123512.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 231 172 231172.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 096 132096.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 146 61146.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 693 117693.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 361 138361.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 610 148610.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 141 079 141079.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 100 121100.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 875 127875.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 386 47386.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 302 53302.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 060 56060.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 365 57365.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 152 26152.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 709 88709.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 128 153 128153.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 472 66472.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 595 20595.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 664 24664.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 140 57140.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Stárňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 585 21585.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 203 71203.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 914 149914.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 734 86734.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Tornaľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 744 105744.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 603 59603.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 838 183838.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 11
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 043 83043.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 847 112847.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 712 79712.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 450 7450.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 731 7731.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 267 414 267414.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 564 80564.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 922 63922.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Prievidza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 162 106162.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 093 113093.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227 550 227550.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 262 79262.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 664 85664.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 175 053 175053.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 083 140083.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 474 170 474170.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 846 67846.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 515 97515.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 072 55072.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 186 25186.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 561 69561.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 240 97240.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 194 107194.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 194 107194.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 995 170995.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nemšová na obdobie 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 830 75830.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Kšinná na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 077 64077.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 589 79589.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Drietoma na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 238 109238.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Dubodiel na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 344 112344.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 425 101425.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 715 10715.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 753 8753.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 827 2827.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 835 34835.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 213 37213.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 952 1952.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 116 9116.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 215 18215.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 257 4257.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 159 4159.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 442 2442.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 105 4105.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 594 3594.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 743 6743.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 888 41888.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 972 2972.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 808 134808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 785 40785.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 166 22166.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 410 43410.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 152 26152.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 683 23683.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 414 51414.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 610 31610.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 251 41251.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 773 30773.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 858 14858.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 072 32072.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 981 13981.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 402 20402.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 354 10354.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 173 26173.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 430 11430.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 123 66123.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 989 49989.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 630 34630.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 518 50518.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 428 64428.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 548 13548.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 191 46191.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 477 13477.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 377 13377.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 838 1838.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 895 4895.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 668 11668.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 570 11570.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 183 5183.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 656 1656.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 530 51530.0 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 891 36891.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 196 36196.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 497 21497.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 024 40024.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 681 32681.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 342 31342.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 294 43294.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 782 28782.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 695 19695.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 297 13297.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 685 19685.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 282 9282.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 674 17674.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 807 35807.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 198 48198.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 329 27329.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 650 50650.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 178 14178.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 343 32343.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 857 47857.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 690 10690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 418 37418.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 914 914.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 355 14355.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 390 10390.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 973 2973.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 811 4811.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 402 3402.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 519 12519.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 237 10237.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 858 15858.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 079 11079.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 613 9613.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 207 17207.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 916 7916.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 907 25907.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 124 30124.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 16000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 741 11741.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 078 8078.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 530 40530.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 162 28162.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 129 36129.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a LS Tribeč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 857 57857.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 784 75784.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 337 80337.0 EUR 2017 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 918 12918.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 582 16582.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 968 36968.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 528 12528.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 150 8150.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 653 4653.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 284 5284.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Klenovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 130 18130.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 889 15889.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 061 6061.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 493 67493.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 877 27877.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 067 13067.0 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 616 20616.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 319 4319.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 985 20985.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 113 10113.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 300 2300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 750 13750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 841 15841.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 598 2598.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 453 27453.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 995 5995.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 007 13007.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 163 19163.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 383 4383.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 755 16755.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 195 31195.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 247 14247.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 740 49740.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 477 19477.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 937 25937.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 631 583 631583.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 547 3547.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 865 24865.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 026 11026.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 278 1278.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 025 3025.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 257 10257.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 192 13192.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 666 946 666946.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 657 3657.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 214 12214.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 444 5444.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 876 19876.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 899 168899.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2018 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 754 999 1754999.0 EUR 2018 Služby Nie 12
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 209 420 209420.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Gabčíkovo a Palárikovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 522 790 522790.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Kamenín a Želiezovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 354 230 354230.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice Celoplošná príprava pôdy na OZ Levice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 146 080 146080.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 110 183110.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 790 131790.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 809 159809.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 196 521 196521.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Píla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 695 94695.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Majdán na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 060 67060.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Dechtice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 704 102704.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 683 111683.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 253 538 253538.0 EUR 2018 Služby Nie 31
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Trenčín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 427 000 427000.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 948 864 948864.0 EUR 2018 Služby Nie 12
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 080 47080.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 274 76274.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 798 24798.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 314 22314.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 145 7145.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 350 10350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 515 4515.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 977 15977.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 156 012 156012.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 411 454411.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 051 115051.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 973 106973.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Kamenín a Želiezovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 258 322 258322.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 164 844 164844.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 511 258 511258.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Gabčíkovo a Palárikovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 362 998 362998.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Majdán na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 038 47038.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Dechtice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 870 80870.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 613 76613.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 771 133771.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 499 115499.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Píla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 383 64383.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 590 152590.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 226 65226.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 752 34752.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 107 38107.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 053 10053.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 432 36432.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 752 45752.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 271 36271.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 198 2198.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 846 20846.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 239 15239.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 269 11269.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 263 134 263134.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 842 13842.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 147 18147.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 721 995 2721995.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 431 000 9431000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 100 000 3100000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 350 000 2350000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 750 000 2750000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 600 000 3600000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 298 027 298027.0 EUR 2018 Služby Áno 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 736 862 2736862.0 EUR 2018 Služby Nie 11
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 723 727 25723727.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 572 687 572687.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Trenčín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 577 000 2577000.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 353 882 29353882.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 918 627 57918627.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 810 178 17810178.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 851 798 851798.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 556 454556.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 601 964 601964.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Celoplošná príprava pôdy na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 114 131 1114131.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 591 074 591074.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Želiezovce a Kamenín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 476 154 1476154.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 870 358 870358.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Palárikovo a Gabčíkovo na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 043 311 2043311.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 880 494 880494.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 155 908 1155908.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 593 741 593741.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno, VC 60501, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 917 070 2917070.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60301, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 101 505 1101505.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 122 794 1122794.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60201, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 904 332 904332.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 442 3442.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 502 7502.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 319 26319.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 882 7882.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 108 15108.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 763 6763.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 835 6835.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 645 270 8645270.0 EUR 2018 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 645 270 8645270.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 934 46934.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 338 131338.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 599 155599.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Kamenín a Želiezovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242 579 242579.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice Celoplošná príprava pôdy na OZ Levice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 625 88625.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Gabčíkovo a Palárikovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 362 044 362044.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 743 107743.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 196 121 3196121.0 EUR 2019 Služby Nie 34
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Sobrance LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 625 000 7625000.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601006, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 508 560508.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601005, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 447 766 447766.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601003, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 809 276 809276.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601004, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 475 196 475196.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601002, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 709 789 709789.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza, VC 604002, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 920 264 920264.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza, VC 604001, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 763 885 763885.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601001, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 273 916 1273916.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 195 274195.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 496 1496.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 503 14503.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 656 170656.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 414 333 2414333.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance na roky 2019-2022 - Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 179 757 3179757.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 645 777 1645777.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 259 147 1259147.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 785 059 2785059.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 973 7973.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 607 11607.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 338 6338.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 310 7310.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 317 677 1317677.0 EUR 2019 Služby Nie 19
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 572 707 572707.0 EUR 2019 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 336 534 336534.0 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 689 38689.0 EUR 2018 Služby Áno 4
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2019 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 731 450 731450.0 EUR 2019 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 042 125042.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 908 15908.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 242 21242.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 153 38153.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 022 18022.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 063 334063.0 EUR 2019 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 492 112492.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 063 83063.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 071 62071.0 EUR 2018 Služby Áno 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Želiezovce a Kamenín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 348 108348.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Palárikovo a Gabčíkovo na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 140 195140.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 098 29098.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 640 47640.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 705 30705.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Celoplošná príprava pôdy na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 373 18373.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Trenčín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 314 464 314464.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 577 149577.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 535 53535.0 EUR 2018 Služby Áno 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 760 23760.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 461 38461.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 848 23848.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 120 16120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 810 126810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 763 82763.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 836 66836.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225 082 225082.0 EUR 2019 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 833 25833.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 908 16908.0 EUR 2019 Služby Nie 1