Dodávateľ

CLEAN TONERY, s.r.o.

Pezinok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.

IČO: 35891866

Adresa: Za Hradbami 27, Pezinok

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3441

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Január 2020

Záznam platný do: 23. Január 2023

Posledná zmena: 28. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 23 350,00 EUR 2 2
2013 435 088,00 EUR 8 8
2014 1 143 567,00 EUR 18 18
2015 1 479 601,00 EUR 38 38
2016 2 929 966,76 EUR 387 387
2017 2 054 438,86 EUR 375 375
2018 1 769 425,24 EUR 324 324
2019 1 955 845,95 EUR 267 267
2020 1 785 373,84 EUR 236 238
2021 1 438 496,96 EUR 149 172
2022 245 725,00 EUR 4 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 683 281,00 EUR 17 17
2015 2 185 846,67 EUR 32 32
2016 3 160 948,09 EUR 395 395
2017 2 076 879,69 EUR 380 380
2018 1 791 942,74 EUR 328 328
2019 1 892 384,62 EUR 267 267
2020 1 772 227,84 EUR 235 235
2021 1 319 891,96 EUR 142 149
2022 377 476,00 EUR 11 32

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 336 493,64 336493.64 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 10 308,33 10308.33 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 46 165,00 46165.00 EUR
Mesto Revúca 2 8 572,50 8572.50 EUR
Slovenská správa ciest 1 427 500,00 427500.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 248 033,34 248033.34 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 14 262,99 14262.99 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 64 924,00 64924.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 64 999,00 64999.00 EUR
Mesto Prešov 10 41 335,84 41335.84 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 6 855,00 6855.00 EUR
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 25 174 539,90 174539.90 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 3 925,00 925.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 47 916,67 47916.67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 2 958,33 2958.33 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 52 208,33 52208.33 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 57 719,00 57719.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 227 766,67 227766.67 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 367 795,00 367795.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 1 850,00 1850.00 EUR
Mesto Trnava 4 8 645,82 8645.82 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 94 416,67 94416.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 365 506 679,34 506679.34 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 2 620,00 2620.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 342 216,73 342216.73 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 16 120,00 16120.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 301 541,00 301541.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 47 55 262,66 55262.66 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 3 167,50 3167.50 EUR
Trnavský samosprávny kraj 6 89 724,16 89724.16 EUR
Slovak Business Agency 1 54 416,67 54416.67 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 105 387,50 105387.50 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 149 499,00 149499.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 828 051,00 828051.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 849,00 849.00 EUR
Mesto Prievidza 2 3 776,25 3776.25 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 50 515,00 50515.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 2 883,34 2883.34 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 6 979,00 6979.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 10 499,00 10499.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 27 130 498,90 130498.90 EUR
Mesto Stupava 1 6 832,50 6832.50 EUR
HOREZZA, a.s. 3 3 304,00 3304.00 EUR
Mesto Piešťany 4 13 316,66 13316.66 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 9 141,67 9141.67 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 32 84 828,47 84828.47 EUR
Dopravný úrad 2 24 707,50 24707.50 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 3 9 516,67 9516.67 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 19 186,99 19186.99 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 5 484,00 5484.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 95 982,32 95982.32 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 379 999,84 379999.84 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 3 2 146,50 2146.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 150 447,50 150447.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 2 758,33 2758.33 EUR
Domov pri kríži 1 1 691,67 1691.67 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 2 0,00 0.00 EUR
Okresný súd Nitra 3 4 954,20 4954.20 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 400,00 1400.00 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 255 416,00 255416.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 18 68 857,47 68857.47 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 8 395,00 8395.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 6 6 890,50 6890.50 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 17 105 188,08 105188.08 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 695 032,00 695032.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 11 6 822,87 6822.87 EUR
Slovenská národná knižnica 3 203 858,00 203858.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 8 680,00 8680.00 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 5 764,00 5764.00 EUR
Mesto Košice 3 23 108,33 23108.33 EUR
Mesto Brezno 1 11 883,33 11883.33 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 2 1 579,17 1579.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 37 2 169 137,00 2169137.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 173 001,00 173001.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 11 15 927,38 15927.38 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 393 303,98 393303.98 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 9 983,33 9983.33 EUR
Mesto Senica 12 20 341,67 20341.67 EUR
Mesto Nové Zámky 3 2 191,67 2191.67 EUR
Mesto Šaľa 1 3 100,04 3100.04 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 28 674,39 28674.39 EUR
Slovenské národné múzeum 9 5 030,00 5030.00 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 3 802,50 3802.50 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 21 865,00 21865.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 11 570,00 11570.00 EUR
Mesto Senec 12 4 131,58 4131.58 EUR
Mestské lesy v Bratislave 3 4 280,00 4280.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 43 250,00 43250.00 EUR
Divadelný ústav 1 808,33 808.33 EUR
Mesto Trebišov 2 1 512,50 1512.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 41 244 693,80 244693.80 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 224,17 224.17 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 170 151,83 170151.83 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 100 000,00 100000.00 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 4 6 125,01 6125.01 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 5 439,00 5439.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 202 000,00 202000.00 EUR
Mesto Tornaľa 1 0,00 0.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 3 3 575,00 3575.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 3 666,67 3666.67 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 7 109 612,50 109612.50 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 2 966,67 2966.67 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 236 584,57 236584.57 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 14 389,90 14389.90 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 7 525,17 7525.17 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 9 36 945,00 36945.00 EUR
Záchranná služba 1 17 250,00 17250.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 2 907,50 2907.50 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 6 205 660,99 205660.99 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 32 250,00 32250.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 21 794,57 21794.57 EUR
Mesto Trenčín 1 21 500,50 21500.50 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 4 36 583,33 36583.33 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 750,00 750.00 EUR
Slovenské národné divadlo 5 220 691,50 220691.50 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 6 3 980,00 3980.00 EUR
Krajský súd v Bratislave 4 154 073,33 154073.33 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 5 112 332,09 112332.09 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 42 590,00 42590.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 4 1 894,09 1894.09 EUR
Krajská prokuratúra 17 153 874,64 153874.64 EUR
Okresný súd Komárno 1 433,33 433.33 EUR
Krajský súd 2 6 778,33 6778.33 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 230,00 230.00 EUR
Mesto Turčianske Teplice 2 4 458,32 4458.32 EUR
Mesto Stará Turá 4 2 125,00 2125.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 12 345,84 12345.84 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 4 75 011,67 75011.67 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 2 389,17 2389.17 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 13 800,00 13800.00 EUR
Štátna pokladnica 1 11 583,33 11583.33 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 966,65 966.65 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2 82 380,00 82380.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 13 390,00 13390.00 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 10 300,00 10300.00 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 725,00 725.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 9 180 666,67 180666.67 EUR
Okresný súd Topoľčany 3 2 125,00 2125.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 236 658,33 236658.33 EUR
Národný bezpečnostný úrad 7 105 091,58 105091.58 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 1 3 062,50 3062.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 69 250,00 69250.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 15 362,49 15362.49 EUR
Krajská prokuratúra 14 27 888,13 27888.13 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 440 279,67 440279.67 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 9 27 827,16 27827.16 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 2 075,00 2075.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 3 1 062,50 1062.50 EUR
Okresný súd Galanta 2 6 183,33 6183.33 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 5 67 008,34 67008.34 EUR
Krajský súd v Nitre 5 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 8 2 867,00 2867.00 EUR
Krajská prokuratúra 16 38 192,49 38192.49 EUR
Národný onkologický ústav 124 559 385,62 559385.62 EUR
Mesto Lučenec 5 2 771,66 2771.66 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 1 025,00 1025.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 2 000,00 2000.00 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 1 716,67 1716.67 EUR
Ústav zoológie SAV 1 983,33 983.33 EUR
Správa školských zariadení 1 5 458,33 5458.33 EUR
Krajská prokuratúra 4 6 690,83 6690.83 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 3 3 029,17 3029.17 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 415,83 415.83 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 1 366,67 1366.67 EUR
Archeologický ústav SAV 1 5 074,17 5074.17 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 916,67 916.67 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 9 250,00 9250.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 24 799,15 24799.15 EUR
Štátna opera 7 26 454,00 26454.00 EUR
Obec Pribeta 1 181,25 181.25 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 11 15 081,65 15081.65 EUR
Obec Chorvátsky Grob 7 3 611,99 3611.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3 687,51 3687.51 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 416,67 2416.67 EUR
Ústav informatiky SAV 2 2 661,83 2661.83 EUR
Krajská prokuratúra 4 26 924,16 26924.16 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 2 67 375,00 67375.00 EUR
Okresný súd Bratislava III 6 24 317,50 24317.50 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 3 2 145,84 2145.84 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 6 2 114,18 2114.18 EUR
Centrum účelových zariadení 2 179 000,00 179000.00 EUR
Okresný súd Bratislava I 2 65 415,00 65415.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 3 108,33 3108.33 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 4 1 351,66 1351.66 EUR
Vojenský historický ústav 2 0,00 0.00 EUR
CEIT a.s. 2 470,00 470.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 7 2 763,30 2763.30 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 1 650,00 1650.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 5 975,83 5975.83 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 8 250,00 8250.00 EUR
Obec Budmerice 2 1 541,67 1541.67 EUR
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 1 1 354,00 1354.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 2 069,96 2069.96 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 6 13 670,81 13670.81 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 92 49 088,13 49088.13 EUR
Športové centrum polície 7 10 898,30 10898.30 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 8 7 112,51 7112.51 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 390,83 390.83 EUR
Základná škola 1 1 058,33 1058.33 EUR
Hlavný banský úrad 4 2 370,00 2370.00 EUR
EM Laser s.r.o. 2 4 008,00 4008.00 EUR
Základná škola Šrobárova 1 1 125,00 1125.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2 516,67 2516.67 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 3 6 420,84 6420.84 EUR
Ústav merania SAV 3 677,50 677.50 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 41 890,00 41890.00 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 1 600,00 1600.00 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 7 915,36 915.36 EUR
Obec Plešivec 1 1 200,00 1200.00 EUR
Domov sociálnych služieb 1 819,17 819.17 EUR
Štátna školská inšpekcia 2 32 066,67 32066.67 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 83,25 83.25 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4 1 640,83 1640.83 EUR
Obec Trnava pri Laborci 1 341,67 341.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 13 2 863,66 2863.66 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 533,33 533.33 EUR
Okresný súd Humenné 1 0,00 0.00 EUR
Okresný súd Bratislava V 20 20 310,64 20310.64 EUR
Okresný súd Vranov nad Topľou 3 2 400,00 2400.00 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 3 537,50 3537.50 EUR
Základná škola s materskou školou 2 562,50 562.50 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 4 3 520,83 3520.83 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 2 183,34 2183.34 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 1 3 450,00 3450.00 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 2 333,33 2333.33 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 1 041,67 1041.67 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 3 1 810,73 1810.73 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 6 22 068,30 22068.30 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 2 183,33 2183.33 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 12 60 952,99 60952.99 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 1 300,00 1300.00 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 1 112,50 1112.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 12 750,00 12750.00 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 2 910,00 2910.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 237,50 237.50 EUR
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 1 258,33 258.33 EUR
Okresný súd Prievidza 1 11 833,33 11833.33 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 4 741,66 4741.66 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2 4 129,16 4129.16 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 2 5 325,00 5325.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 6 215,83 6215.83 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 2 807,42 2807.42 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 6 995,83 6995.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 2 041,67 2041.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 4 8 545,83 8545.83 EUR
Ekonomický ústav SAV 2 2 180,00 2180.00 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 4 4 787,51 4787.51 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 1 395,83 1395.83 EUR
Úrad vládneho auditu 2 12 648,33 12648.33 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 0,00 0.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 10 836,67 10836.67 EUR
Kultúrne zariadenia Petržalky 2 5 958,33 5958.33 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 3 1 852,50 1852.50 EUR
Stredná odborná škola 2 2 275,00 2275.00 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 303,75 303.75 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 2 1 625,00 1625.00 EUR
Okresný súd Trnava 2 300,00 300.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 3 1 623,34 1623.34 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 666,25 1666.25 EUR
Špecializovaný trestný súd 3 10 010,00 10010.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 5 274,17 5274.17 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 1 525,00 1525.00 EUR
Spojená škola 1 337,50 337.50 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 971,67 971.67 EUR
Tribiano s. r. o. 1 779,00 779.00 EUR
Krajská prokuratúra 10 5 822,90 5822.90 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 541,67 2541.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie spotrebného materiálu pre print zariadenia Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 165 000,00 165000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní do tlačiarenských zariadení. Slovenské národné divadlo 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a faxov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 116 000,00 116000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 47 000,00 47000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 177 263,00 177263.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
TONERY A KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská národná knižnica 7 984,00 7984.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup tlačových kaziet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní k osobným počítačom a náplní do ihličkových tlačiarní. Mestská časť Bratislava - Petržalka 32 058,00 32058.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE ZARIADENIA Slovenská národná knižnica 135 386,00 135386.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náplne do tlačiarní, kopírovacích zariadení a faxov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 129 000,00 129000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 827,00 20827.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 972,00 26972.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, farbiace pásky, kazety a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní, faxov a kopírovacích zariadení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 754,00 22754.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení. Hlavné mesto SR Bratislava 112 261,00 112261.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 39 303,00 39303.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerových náplní do čiernobielych a farebných laserových tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení Slovenská správa ciest 427 500,00 427500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 342,00 3342.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 51 305,00 51305.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 51 874,00 51874.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 78 419,00 78419.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 88 193,00 88193.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov a cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 12 064,00 12064.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 767,00 15767.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 643,00 9643.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 87 126,00 87126.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 70 445,00 70445.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 1 400 000,00 1400000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 588,00 9588.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výber dodávateľa tonerov a cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 9 523,00 9523.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 36 423,00 36423.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 486,00 4486.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 990,00 13990.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov a cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 6 845,00 6845.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 74 019,00 74019.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 15 427,00 15427.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 31 712,00 31712.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
TONERY Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 830,00 16830.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 18 864,00 18864.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 702,00 10702.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 743,00 16743.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výber dodávateľa tonerov cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 15 849,00 15849.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 970,00 8970.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 740,00 27740.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 178 700,00 178700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výber dodávateľa tonerov cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 6 349,00 6349.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 930,00 1930.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 599,00 12599.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 784,00 449784.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov a cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 6 840,00 6840.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 985,00 20985.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 087,00 6087.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 163 757,00 163757.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 7 905,00 7905.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 60 322,00 60322.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 808,00 3808.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 065,00 24065.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 135,00 31135.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 757,00 10757.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 860,00 12860.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 865,00 2865.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka originálnych tonerov a cartridgov Metodicko-pedagogické centrum 265 360,00 265360.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 927,00 5927.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 996,00 3996.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 202,00 17202.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 719,00 4719.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 533,00 5533.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 532,00 3532.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 591,00 1591.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne Samsung CLX-6260ND od výrobcu tlačiarne - firmy Samsung Základná škola s materskou školou Župkov 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 192,08 1192.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 56 500,00 56500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Samsung, Brother) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CE410X, CE411A, CE412A, CE413A Mesto Liptovský Mikuláš 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon CRG-718 BLACK, CRG-718 CYAN, CRG-718 MAGENTA, CRG-718 YELOW Mesto Liptovský Mikuláš 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro400 color M451dn Krajská prokuratúra Trnava 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro 400 M401d Okresný súd Bratislava II 2 120,00 2120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 035,58 3035.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Obec Plešivec 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu do zariadení daných značiek HP alebo ekvivalent Divadelný ústav 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 097,60 3097.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner do laserových tlačiarní Vysoká škola výtvarných umení 1 520,00 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CB540A originál,CB541A originál ,CB542A originál,CB543A originál -2,2k stran Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 2 696,00 2696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní od výrobcu zariadení značiek (HP, OKI, LEXMARK, CANON) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní, Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 860,00 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a ostatný spotrebný materiál Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 61 198,74 61198.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a cartridge Mesto Revúca 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery ,atramentové kazety- originál II/16 Národný onkologický ústav 4 220,00 4220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 9 250,00 9250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, Štátna opera 2 932,00 2932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery alebo ekvivalent Centrum vedecko-technických informácií SR 8 840,00 8840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON,OKI, ... ) Centrum účelových zariadení 40 700,00 40700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zobrazovací valec pre HP I/16 Národný onkologický ústav 2 650,00 2650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP 225dn Mesto Dolný Kubín 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 34 802,40 34802.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 4 684,00 4684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Samsung, Brother) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,Canon. Národný onkologický ústav 3 050,00 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 9 250,00 9250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF212w Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery originálne, repasované do tlačiarni a kopírovacích strojov Mesto Trenčín 28 636,64 28636.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 3 580,00 3580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obrazový valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál III/16 Národný onkologický ústav 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 618,00 618.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 875,00 875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a iného materiálu do tlačiarní a kopírovacích strojov Štátna školská inšpekcia 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové zariadenia (HP LaserJet Pro M402dn alebo ekvivalent) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní Mesto Košice 25 248,00 25248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 500,00 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie tonerov do laserových a atramentových tlačiarní Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 20 590,00 20590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originalne tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové kazety, atramentové kazety a optické valce Národná transfúzna služba SR 2 550,00 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF210A, CF211A, CF212A, CF213A Základná škola J. A. Komenského Revúca 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál Okresný súd Galanta 4 492,00 4492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 2 481,70 2481.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ2035 - CE505A Okresný súd Bratislava V 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 927,00 927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Pôdohospodárska platobná agentúra 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál Lexmark tonery I. Národný onkologický ústav 5 700,00 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 059,00 1059.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON, KONICA MINOLTA) Mesto Trnava 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 250,00 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 37 907,00 37907.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do kopírovacieho stroja Canon a Toshiba a multifunkčného zariadenia OKI a Konica Minolta. Okresný súd Nitra 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Vysoká škola výtvarných umení 27 500,00 27500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 4 550,00 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 851,00 851.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne HP Obec Jaslovské Bohunice 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 167,50 167.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál toner CF 214 A do tlačiarne HP LJ 700M712 Okresný súd Vranov nad Topľou 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 67 500,00 67500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optický valec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 99,05 99.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 665,80 2665.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová náplň Krajská prokuratúra 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Exportno-importná banka Slovenskej republiky 4 591,00 4591.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 135,00 3135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny optický valec do multifunkčného zariadenia OKI MB451. Okresný súd Nitra 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál (Konica Minolta, HP,Kyocera) Národný onkologický ústav 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Mesto Prievidza 4 020,00 4020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál III/16 Národný onkologický ústav 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 774,00 6774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 834,00 834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 101,00 2101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Obec Budmerice 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Lexmark Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 776,00 776.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do laserových tlačiarní Mesto Hanušovce nad Topľou 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 860,00 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Generálna prokuratúra SR 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 400 - CF280X Okresný súd Bratislava V 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 007,51 1007.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 2 742,00 2742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ekonomický ústav SAV 1 280,00 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové kazety do tlačiarne Národný onkologický ústav 1 070,00 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 474,00 474.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 635,00 635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 263,70 1263.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové kazety Mesto Tornaľa 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadenia danej značky Lexmark Mesto Kysucké Nové Mesto 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14 787,70 14787.7 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originál, nové tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne HP, Canon Obec Jaslovské Bohunice 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 340,00 80340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál časti, príslušenstvo a tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP V/16 Národný onkologický ústav 8 430,00 8430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP2612,HP285 Národný onkologický ústav 5 700,00 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 753,20 8753.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 91 655,00 91655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG 725 originál pre tlačiareň Canon i-Sensys MF3010 Základná škola s materskou školou 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 244,00 244.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych, neoriginálnych tonerov a spotrebného materiálu k tlačiarňam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 16 800,00 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VII /16 Národný onkologický ústav 5 480,00 5480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 735,00 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a optický valec Fakultná nemocnica Nitra 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP ,lexmark Národný onkologický ústav 1 880,00 1880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 5 900,00 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 390,27 3390.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Okresný súd Humenné 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2 910,00 2910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Azúrová originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet (CE401A) Štátny veterinárny a potravinový ústav 551,00 551.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žltá originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet (CE402A) Štátny veterinárny a potravinový ústav 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Purpurová originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet (CE403A) Štátny veterinárny a potravinový ústav 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta HP 507X LaserJet (CE400X) Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360,00 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a fotovalce Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 420,00 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa mestskej zelene v Košiciach 19 999,00 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 4 020,00 4020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo do tlačiarne Konica Minolta C220 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 11 102,00 11102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní , originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 352,00 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Samsung) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 490,00 2490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon, Panasonic, Xerox) Krajská prokuratúra 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 979,00 979.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 17 386,00 17386.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VII/2 Národný onkologický ústav 1 990,00 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 980,00 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mesto Šaľa 4 417,00 4417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 2 Centrum sociálnych služieb - Juh 1 147,99 1147.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 980,00 7980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 835,00 835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a optický valec Fakultná nemocnica Nitra 1 765,00 1765.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov tlačiarní značiek HP, SAMSUNG Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 900,00 22900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Archeologický ústav SAV 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 519,85 2519.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850,00 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a cartridge do frankovacieho stroja Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 860,00 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VII /16 Národný onkologický ústav 2 730,00 2730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál/ 131/16 Národný onkologický ústav 5 440,00 5440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 420,00 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 492,00 1492.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup originálnych tonerov Nitriansky samosprávny kraj 13 800,00 13800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kancelársky papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 451,00 451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7 900,00 7900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery (R2d). Katolícka univerzita v Ružomberku 4 669,00 4669.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 252,72 1252.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner CE403A EM Laser s.r.o. 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Generálna prokuratúra SR 13 500,00 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 12 800,00 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 60 472,00 60472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450,00 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarní. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP a Minolta PP 1300W. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 830,00 2830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 777,60 777.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení značky Canon,Epson Národný onkologický ústav 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál ,epson páska /XI Národný onkologický ústav 4 910,00 4910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HPCE285A Okresný súd Bratislava V 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 640,00 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 463,20 463.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre OKI MB 471w Základná škola v Trenčianskom Jastrabí EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál X/16 Národný onkologický ústav 5 900,00 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ400 - CF280XD Okresný súd Bratislava V 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek , náhradné diely Mesto Žilina 5 448,00 5448.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ekonomický ústav SAV 1 579,00 1579.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 722,80 17722.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 755,08 8755.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 224,00 1224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 8 216,00 8216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náhradné diely Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 271,38 1271.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 465,00 5465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tónery do tlačiarni a kopírok Spojená škola Juraja Henischa 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 925,43 925.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 451,20 5451.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 815,00 815.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 383,00 1383.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Obec Chorvátsky Grob 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 2 450,00 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 89,70 89.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 485,00 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 458,82 458.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 1 830,00 1830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 331,89 3331.89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 639,00 639.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Krajský súd v Bratislave 21 774,00 21774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 1 830,00 1830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 352,20 352.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 481,00 8481.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP,Canon,Epson /X-16 Národný onkologický ústav 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 9 762,27 9762.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 14 050,00 14050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové hlavy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne (HP, Canon) Obec Jaslovské Bohunice 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne HP tonerové kazety, atramentové kazety Národný onkologický ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP Národný onkologický ústav 2 950,00 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP CF410A - originálne náplne HOREZZA, a.s. 123,33 123.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 995,26 2995.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
farebné atramentové multifunkčné zariadenie, multifunkčné zariadenia, multifunkčné zariadenia s faxom Krajská prokuratúra 34 250,00 34250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, OKI, Panasonic) Krajská prokuratúra 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 346,00 346.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcvu tlačiarne HP LJ700 - 214X Okresný súd Bratislava V 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 630,00 1630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie/ a originál tonery Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 871,05 3871.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 12 316,00 12316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 799,00 799.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 020,00 2020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 050,00 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Banská Bystrica 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Obec Budmerice 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CF410X BK, CF411X CYAN, CF 412X YELLOW, CF413X MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 655,00 655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 580,20 580.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 607,00 607.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 755,00 755.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850,00 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 22 740,26 22740.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 16 800,00 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF210A, CF211A, CF212A, CF213A alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné tonery do tlačiarní a príslušenstvo (tlačový valec, optický prenosový pás, nádobka odpadového tonera) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Časť 1: HP tonery-originál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 86 595,19 86595.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Časť 2: Canon tonery-originál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 970,16 12970.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Časť 4: Ostatné tonery-originál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73 169,99 73169.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 598,07 598.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner originálny pre tlačiareň HP LJ Pro 400 M402dn - CF226X Okresný súd Bratislava V 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850,00 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ400 - CF280XD Okresný súd Bratislava V 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcvu tlačiarne HP LJ700 - 214X Okresný súd Bratislava V 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značiek HP, OKI, LEXMARK, CANON, SAMSUNG Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do rôznych druhov tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Brezno 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 81 869,30 81869.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 3 Mesto Trebišov 1 960,00 1960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a iného materiálu do tlačiarní a kopírovacích strojov Štátna školská inšpekcia 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní a kopírok Mestská časť Bratislava - Petržalka 90 000,00 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 799,00 799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne Samsung CLX-6260ND od výrobcu tlačiarne - firmy Samsung Základná škola s materskou školou Župkov 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1606 - CE285AD EM Laser s.r.o. 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-230 do Brother MFC 9320 CW Ústav polymérov SAV 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 7 020,00 7020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 1 420,00 1420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne a náplne Mesto Senica 2 345,00 2345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 11 998,00 11998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a cartridge Mesto Revúca 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 598,00 2598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych tonerov a cartridge Trnavský samosprávny kraj 10 021,00 10021.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náhradné diely Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 092,78 2092.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery a repasované tonery Mesto Senica 3 426,00 3426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 938,00 938.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 10 965,00 10965.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon LBP 6670DN,Toshiba e-STUDIO 356 ) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre kopírovacie stroje a tlačiarne Základná škola 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných a orginálnych tonerov do tlačiarní Správa školských zariadení 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 305,00 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 669,00 5669.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 230X Národný onkologický ústav 5 070,00 5070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 1 962,00 1962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 3 405,00 3405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 607,00 3607.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 /17 Národný onkologický ústav 1 830,00 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 1 785,00 1785.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál, Tonerové náplne HP LaserJet- originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 672,00 672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 2 360,00 2360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 1 980,00 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 870,50 870.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery - originál Okresný súd Galanta 3 987,00 3987.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, certrige pre potreby mesta Turčianske Teplice Mesto Turčianske Teplice 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 5 620,00 5620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiareň Inšpektorát práce Banská Bystrica 635,00 635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 722,00 722.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 918,00 7918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 591,29 591.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 150,00 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava a údržba kancelárskej techniky-kopírovacie stroje, tlačiarne Generálna prokuratúra SR 4,80 4.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery - 2. tranza Slovenská konsolidačná, a.s. 9 800,00 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení značky HP Rada pre vysielanie a retransmisiu 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 283A Národný onkologický ústav 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 1 570,00 1570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 526,40 526.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 26 348,27 26348.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 325,00 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Stupava 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 887,00 144887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 380X 381-383 originál Národný onkologický ústav 7 260,00 7260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 880,00 1880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON, KONICA MINOLTA, SAMSUNG) Mesto Trnava 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 560,00 2560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Domov pri kríži 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 465,00 2465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 1 158,00 1158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 53A, 128A, 6000A Národný onkologický ústav 6 599,00 6599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Obec Chorvátsky Grob 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery HP CF410x, CF410A Obec Chorvátsky Grob 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery CF210X, CF211A, CF212A, CF2123A Obec Chorvátsky Grob 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305 Národný onkologický ústav 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 360,00 1360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 208,00 2208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 63 317,68 63317.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP do laserovej tlačiarne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1606 - CE278A Okresný súd Bratislava V 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 3 219,01 3219.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavský samosprávny kraj 3 236,68 3236.68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 14 185,00 14185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní od výrobcu zariadení značiek HP, Canon, Konica Minolta Okresný súd Prievidza 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery a repasované tonery Mesto Senica 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 20 770,00 20770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarní. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 615,00 1615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarne multifunkčné Fakultná nemocnica Trenčín 1 860,00 1860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Domov sociálnych služieb 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP MFP M277dw Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 439,00 439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 931,95 29931.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, náplne a odpadové nádobky do fotokopírovacích strojov 1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 500,00 25500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 684,54 1684.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní - originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 005,80 1005.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 81 670,74 81670.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov 2 Vysoká škola výtvarných umení 28 152,00 28152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 312,99 312.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové a atramentové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 797,36 797.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 191,00 191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 236,68 4236.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (PR BA 1/2017) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery CF210X, CF211A, CF212A, CF2123A Obec Chorvátsky Grob 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 14 100,00 14100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 047,00 4047.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15 529,00 15529.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 462,00 1462.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 682,02 7682.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon LBP 6670DN, HP Officejet Pro X476dw MFP, Konica Minolta bizhub C454e, HP LaserJet Enterprise 700 M712dn, Konica Minolta Bizhub 226) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 017,00 1017.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery a repasované tonery Mesto Senica 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208,00 208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a ostatný spotrebný materiál 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 151 128,00 151128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 134,00 134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 283A Národný onkologický ústav 3 220,00 3220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 860,00 4860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 3 220,00 3220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 230X Národný onkologický ústav 4 836,00 4836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP LaserJet Q 7551,HP 05X Národný onkologický ústav 3 686,00 3686.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarni, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 9 931,41 9931.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní, multifunkčných zariadení a originálne optické jednotky (optické valce). IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 79 958,00 79958.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 380,00 4380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery- originál CEIT a.s. 372,63 372.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a tlačové hlavy - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 690,00 1690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 337,00 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940,00 3940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 599,67 3599.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 11 080,00 11080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 075,00 1075.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, Konica Minolta, OKI, Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480,00 2480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do HP color LaserJet Pro M452dn Štátna opera 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 506,00 506.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner HP Color Laser Jet CP1215 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarne-originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 482,00 482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 725,00 725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 933,70 933.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 4 350,00 4350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP CF210X/HP131A Národný onkologický ústav 4 062,00 4062.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 380X originál Národný onkologický ústav 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery- Canon , Lexmark Národný onkologický ústav 3 270,00 3270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP Q7553A ,HP CE320A, /128A Národný onkologický ústav 3 105,00 3105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF381A-383A - originál Národný onkologický ústav 3 420,00 3420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Lexmark / ORO F Národný onkologický ústav 3 602,00 3602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové tonery, cartridge Canon Národný onkologický ústav 3 860,00 3860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP CF410 Národný onkologický ústav 4 890,00 4890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 6000A Národný onkologický ústav 3 264,00 3264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 208 930,00 208930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3 562,00 3562.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťová farebná laserová multifunkčná tlačiareň, HP Color LaserJet Pro M477fdn alebo ekvivalent. HOREZZA, a.s. 1 732,00 1732.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 138,00 1138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 17 254,15 17254.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery HP CF410x, CF410A Obec Chorvátsky Grob 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery CF210X, CF211A, CF212A, CF2123A Obec Chorvátsky Grob 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne CANON MF 229dw i - sensys, do tlačiarne OKI MC362 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 76 000,00 76000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup tonerov Encyklopedický ústav SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál k tlačiarňam Centrum vedecko-technických informácií SR 2 120,00 2120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a kancelársky papier Mestské lesy v Bratislave 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne a valce Mesto Nové Zámky 755,00 755.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 850,00 3850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 232,00 232.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní OKI, Toshiba a Brother. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Stredná zdravotnícka škola 1 410,00 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 616,00 21616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner čiernej farby CF 226X do tlačiarne HP LJ 402d,HP LJ 402dn Okresný súd Vranov nad Topľou 1 872,00 1872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerepasované, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 295,00 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 12 847,50 12847.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťová farebná laserová multifunkčná tlačiareň, HP Color LaserJet Pro M477fdn. HOREZZA, a.s. 2 078,40 2078.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 636,00 636.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 549,10 2549.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 679,00 679.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových, originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CF410X BK, CF411X CYAN, CF 412X YELLOW, CF413X MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 655,00 655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, tuhé atramenty, údržbová sada Úrad vládneho auditu 8 506,27 8506.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 780,00 3780.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 9 244,42 9244.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP, Samsung a Konica-Minolta Ústav informatiky SAV 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 117,00 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 9 300,00 9300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 967,10 4967.1 EUR 2017 Tovary Áno 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 192,00 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 19 050,00 19050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 640,00 5640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 16 994,64 16994.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Spojená škola 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3 690,00 3690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál Hlavný banský úrad 1 343,00 1343.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92,00 92.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 109,93 3109.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 672,23 14672.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 228,00 3228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní / faxových prístrojov (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 231,25 1231.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a faxov - (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 065,90 1065.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do HP tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 008,00 1008.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 842,00 842.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 020,00 7020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 098,91 1098.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 680,00 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne LEXMARK Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 592,00 592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Základná škola Šrobárova 1 530,00 1530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 526,00 31526.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, OKI) Krajská prokuratúra 1 980,00 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 101,00 101.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 537,00 537.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a kopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 58 674,25 58674.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 825,53 825.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 607,20 607.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne - originál Centrum vedecko-technických informácií SR 4 580,00 4580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 700,00 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 265,00 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ400 - CF280X Okresný súd Bratislava V 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CE285A, Black, originál pre tlačiareň Hewlett Packard LaserJet P1102 Okresný súd Bratislava V 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačový valec LEXMARK 50F0Z00 Okresný súd Bratislava V 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1606 - CE278A Okresný súd Bratislava V 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 017,00 2017.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 560,00 4560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál od výrobcu zariadení Ústav informatiky SAV 244,48 244.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 131,64 131.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové tlačiarne, tonery a skenery Mesto Senica 1 315,00 1315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Biomedicínske centrum SAV 45 300,00 45300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 236,00 236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon, OKI) Mesto Kysucké Nové Mesto 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 135,00 1135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne - originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do fotokopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 600,00 5600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 835,00 835.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 4 700,00 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 652,32 652.32 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner - originál 280A Národný onkologický ústav 1 962,00 1962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 347,69 347.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinský samosprávny kraj 84 019,56 84019.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 928,36 2928.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HPCB 435 Národný onkologický ústav 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Národný onkologický ústav 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 2 750,00 2750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety HP,OKI Národný onkologický ústav 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner a atramentová náplň do farebných tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 003,75 2003.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup toneru do tlačiarne Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 54,00 54.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 16 770,83 16770.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 1 875,00 1875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení II Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 26 423,00 26423.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových a atramentových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 090,00 5090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne LEXMARK Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 592,00 592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenia s faxom, multifunkčné zariadenia bez faxu Krajská prokuratúra 48 561,00 48561.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 337,00 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 950,00 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 6 608,00 6608.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Krajský súd v Bratislave 51 439,17 51439.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 233,80 233.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne od výrobcov tlačiarní Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 660,00 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon) Krajská prokuratúra 1 180,00 1180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 750,00 3750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Fakultná nemocnica Trenčín 4 825,00 4825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Juh 1 104,68 1104.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne 2018 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 18 999,50 18999.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23 343,30 23343.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych atramentových a tonerových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 9 079,06 9079.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940,00 3940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Časť 1: HP tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66 057,66 66057.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 17 100,00 17100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní a kopírok Mestská časť Bratislava - Petržalka 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny cartridge EPSON Genuine a toner Konica Minolta do tlačiarní: EPSON WorkForce Pro WP-4525, EPSON WorkForce Pro WF-5620, EPSON B-510DN, EPSON L1455, Konica Minolta DiALTA Di1611 Základná škola s materskou školou Župkov 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonerové náplne Okresný súd Trnava 9 300,74 9300.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Epson T7894 originálny,T7893 originálny,T7892 originálny, T7891 originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2 730,00 2730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 2 110,00 2110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne kazety a originál valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 16 000,00 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 122,00 2122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770,00 4770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Partizánske 2 473,78 2473.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (OKI, Lexmark, Canon, HP LJ) Mesto Kysucké Nové Mesto 4 520,00 4520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 4 950,00 4950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 103 600,00 103600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 8 454,00 8454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 6 650,00 6650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 051,00 2051.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - 126A Národný onkologický ústav 2 212,00 2212.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cartridge - HP57, HP15, HP78, HP45 Národný onkologický ústav 3 710,00 3710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - CF230X - 30X Národný onkologický ústav 7 020,00 7020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení značky TOSHIBA Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Stredná zdravotnícka škola 2 270,00 2270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 591,02 591.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 619,00 1619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 234,00 7234.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 700,00 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 100,00 6100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Kyocera TK-590 Národný onkologický ústav 4 560,00 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730,00 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5 967,00 5967.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 821,45 821.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne multifunkčné Fakultná nemocnica Trenčín 2 775,00 2775.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 471,00 471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7 600,00 7600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál - MLT-D116L/ELS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 424,80 424.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 4 050,00 4050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 9 374,08 9374.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 204,00 204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Okresný súd Bratislava I 50 881,44 50881.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON,OKI, ... ) Centrum účelových zariadení 143 700,00 143700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 627,36 627.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 340,00 11340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 220,00 8220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 120,00 3120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne, originál tonery a repasované tonery Mesto Senica 3 570,00 3570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov HP Okresný súd Banská Bystrica 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HPCB 435 Národný onkologický ústav 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M 176n, Laser Jet M1212nf MFP Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 7 800,00 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál CF280X - 80X Národný onkologický ústav 4 964,00 4964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 4 975,00 4975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 32 640,00 32640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 67 500,00 67500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 920,00 4920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 8 010,00 8010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnkové náplne do tlačiarní Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 1 625,00 1625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940,00 3940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 159 360,00 159360.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Toner HP CB435A Národný onkologický ústav 4 320,00 4320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 174,00 174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 465,00 3465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov 3 Vysoká škola výtvarných umení 25 750,00 25750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 425,00 425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 63 282,96 63282.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 494,54 4494.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál toner pre multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro MFP M227 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 177,92 177.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 4 330,00 4330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770,00 4770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych atramentových, tonerových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 11 212,10 11212.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 996,00 1996.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15 529,00 15529.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - tlačiarne, kopírky Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 478,03 1478.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 376,05 376.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Samsung Xpress M2825 ND Krajská prokuratúra Trnava 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon, HP LJ) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 468,11 1468.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 287,12 287.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP Zobrazovací valec 32A CF232A black Národný onkologický ústav 693,00 693.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne CEIT a.s. 192,64 192.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Jesienka 4 213,00 4213.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 7/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Nové Mesto nad Váhom 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 8/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 174,00 174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál CB436A - 36A Národný onkologický ústav 4 728,00 4728.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 115,00 1115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark - originál Národný onkologický ústav 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 349,95 349.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne od výrobcov zariadení požadovaných značiek Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 800,00 10800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP Q7551X -originál Národný onkologický ústav 4 400,00 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 7 650,00 7650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 979,71 1979.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál k tlačiarňam Centrum vedecko-technických informácií SR 4 439,88 4439.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 27 650,00 27650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 4 340,00 4340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 4 434,00 4434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP tonery do HP tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 395,00 395.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 9/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 217,80 1217.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarni Canon a HP Mestské lesy v Bratislave 1 880,00 1880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 230,00 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC komponenty, náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 294,00 294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 770,00 770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 7 824,00 7824.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145,10 145.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 157 249,38 157249.38 EUR 2018 Tovary Áno 1
Toner do tlačiarne HP LJ Enterprise M506dn Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro 400 color M452dn Krajská prokuratúra Trnava 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro 400 color M452dn Krajská prokuratúra Trnava 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP Zobrazovací valec 32A CF232A black Národný onkologický ústav 693,00 693.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Centrum sociálnych služieb - DEMY 2 819,76 2819.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 4 050,00 4050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 7 600,00 7600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 950,00 4950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 718,00 718.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7 600,00 7600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov HP, odpadové nádobky tonera Okresný súd Banská Bystrica 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 285,16 285.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Generálna prokuratúra SR 6 867,60 6867.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 950,48 1950.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark / ORO Národný onkologický ústav 7 976,00 7976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarni, atramentové náplne Kultúrne zariadenia Petržalky 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner čiernej farby CF 226 XC do tlačiarne HP LJ Pro M 402d, dn, HP LJ Pro MFP 426fdn Okresný súd Vranov nad Topľou 1 210,00 1210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Samsung Xpress M2825 ND Krajská prokuratúra Trnava 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark - originál Národný onkologický ústav 4 260,00 4260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a náplní do tlačiarní Múzeum Slovenského národného povstania 4 405,00 4405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovované a originálne tonery a náplne do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 58 230,50 58230.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do kopírovacích strojov Mesto Košice 3 366,00 3366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Okresný súd Bratislava I 29 003,00 29003.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - opt. valec Národný onkologický ústav 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 600,90 600.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Atramentové náplne a tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb EDEN 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 6/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovacie valce do tlačiarní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 16 200,00 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP - Canon Národný onkologický ústav 2 054,00 2054.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 18 398,84 18398.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 240,00 14240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 55 220,00 55220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 48,98 48.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerových kaziet Úrad vlády Slovenskej republiky 2 319,00 2319.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál HP 410 Národný onkologický ústav 7 725,00 7725.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 800,00 10800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 3 950,00 3950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 449,92 449.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP Color LaserJet Pro M377dw , HP LaserJet Pro M227 sdn Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka originálnych kaziet do zariadenia Brother DCP-J725DW Ústav polymérov SAV 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 8 855,00 8855.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 541,00 541.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 700,00 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 600,00 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a kopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 35 687,22 35687.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 10/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 590,00 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 514,10 514.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 675,00 675.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 4 330,00 4330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 750,00 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 229,90 229.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP Laser Jet P2055dn , HP LaserJet 2300, Epson EPL-N2550, LaserJet Pro M426fdn, HP Officejet Pro X476dw, HP LaserJet 1300) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 10 350,00 10350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 144,00 144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 405,00 405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 283,80 1283.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní HP LaserJet Pro 203dn Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12 500,00 12500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery - CF230X - 30X Národný onkologický ústav 4 680,00 4680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Základná škola Zlaté Klasy 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 024,80 4024.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 13/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 512,00 3512.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 14/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 635,46 635.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 639,33 4639.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a cartridge HP - tlačové hlavy do plotra HP T770 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 195,24 195.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne CANON MF 8580i - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 284,00 2284.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 15 831,11 15831.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky a renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 950,88 950.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery - toner pre tlačiareň HP LJ Pro MFP m227sdn Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 65,80 65.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 17 040,00 17040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Krajský súd v Bratislave 64 439,00 64439.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní a kopírovacích strojov, príslušenstvo a odvoz prázdnych tonerových obalov Štátna pokladnica 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 797,65 797.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 783,00 19783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery: HP 30A čierny a HP CE285A čierny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 400,00 9400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark - 622 Národný onkologický ústav 8 100,00 8100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mestská časť Bratislava - Petržalka 42 000,00 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optická jednotka do tlačiarní LEXMAR Národný onkologický ústav 2 005,00 2005.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770,00 4770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 132,00 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 960,22 960.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP-EPSON Národný onkologický ústav 2 485,00 2485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 1 130,00 1130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne od výrobcov zariadení požadovaných značiek Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 770,00 770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 16/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 445,00 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Nákup originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov Hlavné mesto SR Bratislava 21 868,08 21868.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro - M402, MFP M426 a tlačiareň Canon PIXMA IP 2850 Štátna opera 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 958,00 958.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 3 556,81 3556.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 417,00 417.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do kopírok a tlačiarní Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 1 059,89 1059.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498,00 498.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M506 Štátny veterinárny a potravinový ústav 927,00 927.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 337,40 337.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 636,00 636.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 062,00 3062.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 302,00 302.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 265,00 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 470,00 1470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 177,00 177.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 525,00 525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originálne tlačové kazety od výrobcov tlačiarní Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 19 200,00 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2 Mesto Prešov 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 17/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 585,00 585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Olivetti d-ColorMF2501 a do tlačiarne Hewlett-Packard color LaserJet Pro M452dn Štátna opera 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 7 410,00 7410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 15/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 18 320,00 18320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 431,14 431.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 740,00 1740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 650,00 2650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 44 263,25 44263.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní Štatistický úrad Slovenskej republiky 48 593,26 48593.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 59 376,00 59376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon LBP 6670DN, HP Officejet Pro X476dw MFP, Konica Minolta bizhub C454e, HP LaserJet Enterprise 700 M712dn, Konica Minolta Bizhub 226) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych atramentových, tonerových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 7 155,79 7155.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 420,00 9420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 252,00 2252.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 440,00 4440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 2/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770,00 4770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 21 360,00 21360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Časť 1: HP tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 80 898,80 80898.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark - OKI Národný onkologický ústav 4 920,00 4920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery, certrige pre potreby mesta Turčianske Teplice Mesto Turčianske Teplice 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Samsung Xpress M2825 ND Krajská prokuratúra Trnava 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 16 500,00 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov HP Okresný súd Banská Bystrica 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 554,00 554.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 1/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark - OKI Národný onkologický ústav 4 915,00 4915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery, dva typy - kompatibilných tonerov, originálne cartridge a originálne optické jednotky do tlačiarní, multifunkčných zariadení. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 080,00 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek TOSHIBA, KYOCERA, TRIUMMH ADLER, SHARP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 329,00 8329.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 62,60 62.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 6 206,02 6206.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne 2019 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 18 988,64 18988.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 684,40 1684.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 275,00 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 9 807,33 9807.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 670,00 1670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 6 281,69 6281.69 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery do fotokopírovacích strojov (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 264,00 264.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 160 967,20 160967.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery HP Slovenské národné múzeum 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 392,00 3392.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 67 965,60 67965.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originál tonery, alternatívne tonery, tlačiarne a monitory Mesto Senica 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Lexmark CX417de Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 138,06 1138.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 545,00 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 160 000,00 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 101,00 101.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup toner originál Generálna prokuratúra SR 763,00 763.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov a atramentových náplní 1 Mesto Prešov 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP / Lexmark Národný onkologický ústav 10 852,00 10852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 5/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Mestská časť Bratislava - Petržalka 11 400,00 11400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery, fuser Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 030,00 3030.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 158,00 1158.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Úrad vládneho auditu 8 072,44 8072.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, Samsung Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 476,00 476.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery 2019 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 380,00 3380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark / ORO Národný onkologický ústav 7 976,00 7976.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 015,00 2015.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 177,50 3177.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 4 150,00 4150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark/HP Národný onkologický ústav 12 370,00 12370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - originál toner Národný onkologický ústav 9 320,00 9320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 7/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 6/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery - toner pre tlačiareň Samsung Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 247,44 247.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 9/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 710,00 710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro M402 / M426 Mesto Lučenec 630,00 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 543,00 543.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery originálne a kompatibilné pre tlačiarne a kopírky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 4 980,00 4980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 690,00 4690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 582,00 582.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 577,20 3577.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarni HP Mestské lesy v Bratislave 997,00 997.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 30 833,48 30833.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiareň Mesto Senica 2 650,00 2650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP pre tlačiareň MFP M476 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 512,09 512.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 7 650,00 7650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 341,16 341.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny cartridge EPSON Genuine a toner Konica Minolta do tlačiarní: EPSON WorkForce Pro WP-4525, EPSON WorkForce Pro WF-5620, EPSON L6160, EPSON L1455, Konica Minolta DiALTA Di1611 Základná škola s materskou školou Župkov 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 10/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 907,84 4907.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 402,93 402.93 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originál tonery Mesto Senec 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 485,90 5485.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov 4 Vysoká škola výtvarných umení 27 600,00 27600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 11/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 280,18 4280.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 19 983,32 19983.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nového, originálneho toneru Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 034,00 3034.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23 598,50 23598.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 086,24 7086.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originálne(máj 2019) Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 656,00 2656.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a atramentových náplní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 532,29 532.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a kopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 649,43 12649.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery a príslušenstvo do fotokopírovacích strojov a tlačiarní Slovenské národné múzeum 1 050,00 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky a renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 418,24 418.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a optické valce Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 750,00 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305,00 305.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 16 831,00 16831.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 842,80 842.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 7 884,00 7884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 106,17 106.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 5 265,36 5265.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 615,00 615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 57 787,25 57787.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 15 589,00 15589.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 13/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 825,00 825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 995,00 995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do digitálnych tlačových zariadení Centrum polygrafických služieb 45 495,00 45495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 144,00 144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 260,00 2260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 85,20 85.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Samsung Xpress M2825 ND Krajská prokuratúra Trnava 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam. CD, DVD média, štítky na čiarové kódy papierové aj transparentné pre potreby SNK Slovenská národná knižnica 83 678,00 83678.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 17/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 24 966,00 24966.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 800,00 3800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery HP Slovenské národné múzeum 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 650,00 2650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 16/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 099,00 5099.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových a atramentových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP tonery do HP tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 725,00 725.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 466,00 10466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 11 655,00 11655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet 400 MFP M425,Lexmark, Konica Minolta bizhub,Canon Štátna opera 35 740,00 35740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 14/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiarne Mesto Senica 3 610,00 3610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 069,00 1069.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 511,82 1511.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 615,62 615.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro M402 / M426 Mesto Lučenec 820,00 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 453,05 4453.05 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 128,00 128.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 466,00 10466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,40 850.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850,00 1850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 7 300,00 7300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 21 684,00 21684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery(september 2019) Mestská časť Bratislava - Petržalka 8 040,00 8040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych atramentových a tonerových kaziet Úrad vlády Slovenskej republiky 94 441,00 94441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 726,00 726.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 136 714,40 136714.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro M404dn Krajská prokuratúra Trnava 570,00 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 350,00 11350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 545,00 2545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 960,00 225960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 19/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 480,00 1480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 150,00 4150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a valce pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 907,78 907.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 355,00 355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 453,05 4453.05 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 350,00 11350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 323,00 1323.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 438,00 3438.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 424,00 2424.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovacie valce do tlačiarní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 16 200,00 16200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 510,00 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 48 850,00 48850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 644,00 644.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebné tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 770,00 1770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarni Kultúrne zariadenia Petržalky 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 11 747,00 11747.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 43,94 43.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 839,52 839.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 687,01 687.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery a príslušenstvo do fotokopírovacích strojov a tlačiarní Slovenské národné múzeum 895,00 895.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Mestská časť Bratislava - Petržalka 6 120,00 6120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 516,00 22516.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 381,00 2381.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 171 507,60 171507.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery originálne a kompatibilné pre tlačiarne a kopírky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 962,00 962.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 10 836,00 10836.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarne a náhradné sieťové súčasti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 4 740,00 4740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 865,00 3865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 777,95 1777.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 604,00 604.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 684,08 684.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Jesienka 8 439,50 8439.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a atramentových náplní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 250,00 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 9 700,00 9700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 566,88 566.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 8 964,00 8964.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Mestská časť Bratislava - Petržalka 6 360,00 6360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 634,00 634.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 321,30 321.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP LaserJet Pro M404dn Štátna opera 1 380,00 1380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Enterprise M506dn Krajská prokuratúra Trnava 690,00 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 499,15 499.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 429,63 429.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 534,36 534.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390,00 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 336,00 336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 860,00 2860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64,64 64.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 827,00 1827.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 25/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 252,00 1252.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 4 Mesto Prešov 4 600,00 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 87 416,00 87416.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 8 072,00 8072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 395,34 395.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 700,00 10700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 420,00 1420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 41 338,00 41338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 795,00 795.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Krajský súd v Bratislave 55 200,00 55200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF283A Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CB436A Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Enterprise M506dn Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 023,57 1023.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 12 154,00 12154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 647,80 6647.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery originálne a kompatibilné pre tlačiarne a kopírky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 3 324,00 3324.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner - Zberná nádoba HP Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 27,75 27.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery Mesto Senica 1 790,00 1790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 3/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 930,00 930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Obec Trnava pri Laborci 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 384,15 384.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a valec Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 886,48 886.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 250,00 3250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a kopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 30 650,35 30650.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a optické valce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 233,40 2233.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 3 535,00 3535.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové kazety Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 031,87 1031.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 14 755,00 14755.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 049,00 6049.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 5/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 124,46 1124.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36 393,07 36393.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 182 099,71 182099.71 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 950,00 4950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 480,00 2480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145,00 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 632,71 632.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 414,80 414.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP PageWide Pro 477, Cartridge HP 973X, Cartridge EPSON WP 4525, Cartridge EPSON WP 5620, Cartridge EPSON L1455 Základná škola s materskou školou Župkov 2 250,00 2250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 390,00 4390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Centrum sociálnych služieb - DEMY 4 461,91 4461.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarne, originál tonery, alternatívne tonery a atramentové náplne Mesto Senica 3 590,00 3590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek KYOCERA, TRIUMPH ADLER, SHARP, RICOH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 526,00 11526.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne od výrobcov zariadení značky Hewlett Packard a pásky do tlačiarne COMPUPRINT Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 496,06 32496.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 1 Mesto Prešov 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 748,00 748.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 545,00 545.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek KYOCERA, TRIUMPH ADLER, SHARP, RICOH - II. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 553,00 13553.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 51B2Hoo do tlačiarne Lexmark MS 517dn Krajská prokuratúra Trnava 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro M404dn Krajská prokuratúra Trnava 1 140,00 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 351,35 1351.35 EUR 2020 Služby Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 176,00 1176.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Piešťany 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40,00 40.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 925,00 925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 25 967,10 25967.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Záchranná zdravotná služba Bratislava 13 470,09 13470.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a faxov Hlavné mesto SR Bratislava 32 471,33 32471.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760,00 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery, spotrebný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 12 979,20 12979.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery do tlačiarne Výskumný ústav vodného hospodárstva 371,33 371.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 470,00 5470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro 400 color M452dn Krajská prokuratúra Trnava 390,00 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 140,00 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Juh 4 639,20 4639.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a atramentových náplní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 200 000,00 200000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 798,00 1798.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení Mesto Trnava 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 3 050,00 3050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73,80 73.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 7/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 529,05 529.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery II. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 27 500,00 27500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 119,80 1119.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 030,00 2030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 400,00 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2U00 do tlačiarne Lexmark MS 510dn Krajská prokuratúra Trnava 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 070,00 3070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 186,99 2186.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 314,05 21314.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne, obrátkový tovar Krajská prokuratúra 3 850,00 3850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, pásky do tlačiarní a kopírok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 583,45 1583.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 310,49 1310.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 412,15 412.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie originálnych tonerov a cartridgeov Národný bezpečnostný úrad 36 204,12 36204.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 10/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 117,00 117.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 055,90 1055.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 227,00 227.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia vrátane spotrebného materiálu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 90 080,00 90080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 791,00 6791.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenská konsolidačná, a.s. 6 800,00 6800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originál tonery do multifunkčného zariadenia Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 591,00 591.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 396,14 2396.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 109 691,00 109691.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 047,78 2047.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro M404dn Krajská prokuratúra Trnava 950,00 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do multifunkčného zariadenia Canon i-sensys MF264dw Krajská prokuratúra Trnava 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 61 477,20 61477.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 122,41 2122.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery,cartrige,pásky do tlačiarní, faxov a kopírok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 120,00 2120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 9/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 21 624,00 21624.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery Mesto Senica 2 190,00 2190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonery do laserových tlačiarní a atramentové náplne do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 23 263,00 23263.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro M402 / M426 Mesto Lučenec 378,00 378.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre multifunkčné zariadenie HP LJ 476 Mesto Lučenec 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačové zariadenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 131 945,46 131945.46 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka nových, originálnych tonerov, náplní a súvisiaceho materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 177 342,50 177342.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 209 686,82 209686.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 700,00 10700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 020,00 4020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originál tonery do multifunkčného zariadenia Slovenské národné múzeum 410,00 410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2 Mesto Prešov 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP Color LaserJet Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 930,00 930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 285,36 285.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Enterprise M507dn Krajská prokuratúra Trnava 680,00 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 11 067,00 11067.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové originálne náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 837,10 1837.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Lexmark Špecializovaný trestný súd 975,00 975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
TONERY - ORIGINÁL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750,00 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne, valec do tlačiarne Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 413,29 1413.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 070,00 1070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 967,48 14967.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originálne Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 730,00 3730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 146,00 146.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 402,99 4402.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Samsung Xpress M2825 ND Krajská prokuratúra Trnava 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 848,89 848.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 17 970,00 17970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500,17 500.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - origináL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálne tonery a príslušenstvo do fotokopírovacích strojov a tlačiarní Slovenské národné múzeum 1 760,00 1760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 643,33 643.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebné tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 195,00 1195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 23 803,08 23803.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 328,73 1328.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
TONERY Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet Pro MFP M283fdw Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 872,00 872.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 614,00 1614.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Tribiano s. r. o. 790,00 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 696,00 696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner čierny HP CF217A (17A) originálny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 900,00 2900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP Laser Jet P2055dn , Epson EPL-N2550, LaseJet Pro M426, HP LJ 700, Canon LBP 6670, Canon MF 212, Toshiba e studio 356) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 5 600,00 5600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a cartridgov Slovak Business Agency 71 251,81 71251.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 834,00 2834.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 950,02 3950.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 990,00 1990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 366,40 1366.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Konica Minolta Bizhub 163 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových a atramentových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner čierny HP 59X (CF259X) originálny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 925,25 3925.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 2 002,70 2002.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 900,00 14900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 860,00 860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 433,10 433.1 EUR 2020 Tovary