Dodávateľ

KORAKO plus, s. r. o.

Partizánske
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KORAKO plus, s. r. o.

IČO: 43959954

Adresa: Bielická 369, Partizánske

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5821

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Júl 2020

Záznam platný do: 21. Júl 2023

Posledná zmena: 21. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 41 510,00 EUR 6 6
2017 339 305,00 EUR 2 2
2019 96 942,00 EUR 1 1
2020 1 861 686,01 EUR 65 69
2021 4 532 976,42 EUR 53 68
2022 241 887,00 EUR 8 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 21 936,00 EUR 1 1
2017 352 718,00 EUR 5 5
2018 6 161,00 EUR 2 2
2019 96 942,00 EUR 1 1
2020 1 074 681,01 EUR 59 62
2021 3 149 351,42 EUR 53 59
2022 2 412 517,00 EUR 13 27

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 38 194,03 38194.03 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 20 833,33 20833.33 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 6 124,99 6124.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1 999,99 1999.99 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 5 449,00 5449.00 EUR
Mesto Prešov 1 16 458,33 16458.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 427 016,00 427016.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 736,77 1736.77 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 26 583,33 26583.33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 19 574,00 19574.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 38 799,00 38799.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 390,00 2390.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 14 1 962 554,00 1962554.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 21 936,00 21936.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 37 281,98 37281.98 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 91 573,00 91573.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 233 066,00 233066.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 154 526,00 154526.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 6 662,50 6662.50 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 29 415,83 29415.83 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 71 714,00 71714.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 47 236,00 47236.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 950,00 3950.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 160 660,00 160660.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 21 636,00 21636.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 8 358 948,33 358948.33 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 7 951,00 7951.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 705,00 3705.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 35 735,83 35735.83 EUR
Mesto Brezno 1 1 475,00 1475.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 79 579,00 79579.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 4 589,00 4589.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 44 871,67 44871.67 EUR
Stredná odborná škola 2 3 458,33 3458.33 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 9 132 423,00 132423.00 EUR
Mesto Pezinok 1 5 249,99 5249.99 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 169 582,50 169582.50 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 2 9 990,82 9990.82 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 89 499,00 89499.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 7 582,50 7582.50 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 636 666,00 636666.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 65 880,73 65880.73 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 48 888,00 48888.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 34 355,00 34355.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 22 499,17 22499.17 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 60 316,67 60316.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 807,50 807.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 12 392,50 12392.50 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 3 400,00 3400.00 EUR
Mesto Lučenec 3 7 264,17 7264.17 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 49 805,00 49805.00 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 2 12 615,84 12615.84 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 26 608,30 26608.30 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 2 165,83 2165.83 EUR
Slovenská pošta, a.s. 6 1 387 235,00 1387235.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 31 339,17 31339.17 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 525,00 525.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 455,83 1455.83 EUR
Zdravé regióny 2 123 186,00 123186.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 1 331,67 1331.67 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 3 399,00 3399.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 660,00 1660.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 3 174,17 3174.17 EUR
Materská škola 1 2 749,17 2749.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 1 157,50 1157.50 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 54 165,83 54165.83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 83 316,00 83316.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 12 472,50 12472.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 1 3 040,83 3040.83 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 1 2 389,00 2389.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 1 695,00 1695.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 4 459,00 4459.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 2 9 880,00 9880.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pracovných odevov a obuvi (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 172 000,00 172000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 245 121,00 245121.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka záclon, závesov s príslušenstvom vrátane aranžovania Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 49 805,00 49805.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 721,00 226721.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 781,00 250781.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Veľkokapacitné stany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 289 500,00 289500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 074,00 133074.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 213 058,00 213058.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 62 716,05 62716.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - dezinfekcia Sociálna poisťovňa, ústredie 71 880,00 71880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osuška froté 70x140 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 847,00 847.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - toaletný papier a utierky Sociálna poisťovňa, ústredie 24 360,00 24360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Keper Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 360,00 30360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Neuniverzálne poštové služby Národné centrum zdravotníckych informácií 224 066,88 224066.88 EUR 2020 Služby Nie 1
Obuv Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 742,71 2742.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 800,00 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 351,82 2351.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné a pacientske prádlo - nemocničná bielizeň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 674,40 13674.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, hygienické a dezinfekčné prostriedky Materská škola 3 900,00 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné doplnky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 736,79 1736.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo Stredná odborná škola 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Paplóny a vankúše Stredná odborná škola 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 775,00 4775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výstroj - Galantérny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 374,62 7374.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 10 216,20 10216.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný pracovný výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 973,00 3973.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 678,98 7678.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 6 078,00 6078.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 35 370,60 35370.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 964,00 1964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vložky do obuvi - gélové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 466,67 1466.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 s výdychovým ventilom Záchranná zdravotná služba Bratislava 47 400,00 47400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranná obuv a pracovné odevy Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 2 636,00 2636.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, ochranné a hygienické potreby Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 6 400,00 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16 080,00 16080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup jednorazových ochranných pracovných prostriedkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 34 056,88 34056.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 860,80 8860.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave 27 081,50 27081.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Uteráky, utierky, obrusy Univerzitná nemocnica Bratislava 3 631,25 3631.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 400,00 4400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Košeľovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 6 400,00 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 83 751,57 83751.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 056,00 9056.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Košele pacientské pooperačné, košeľe ženské gynekologické, pyžamá Univerzitná nemocnica Bratislava 19 100,00 19100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, prestieradlo s gumičkou, obrusy, uteráky, osušky, multon - podklady pod obrusy. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 941,00 7941.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné a dezinfekčné prostriedky Mesto Pezinok 6 300,00 6300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 662,00 16662.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 5 700,00 5700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 10 500,00 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 7 300,00 7300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekcia a hygiena Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 20 965,00 20965.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Mesto Brezno 5 200,00 5200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
jednorázový ochranný plášť Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 10 500,00 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 290,00 2290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie športových tričiek s potlačou Úrad vlády Slovenskej republiky 12 623,18 12623.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 290,00 1290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Utierkovina, Tkanina na výrobu vreckoviek Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 446,00 4446.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Univerzitná nemocnica Martin 35 715,00 35715.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 304 834,00 1304834.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky 2020 Mesto Prešov 21 200,00 21200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95 721,00 95721.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 104 717,16 104717.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a hygienické prostriedky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 386 905,00 386905.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Ochranný oblek Záchranná zdravotná služba Bratislava 219 600,00 219600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 10 847,00 10847.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 8 537,00 8537.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 739 530,00 739530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodanie rukavíc Národná transfúzna služba SR 30 557,42 30557.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášť operačný štandardný sterilný Fakultná nemocnica Trnava 35 800,00 35800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál Fakultná nemocnica Trnava 32 900,00 32900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 1 023 813,00 1023813.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre mobilné odberové miesta Žilinský samosprávny kraj 55 843,52 55843.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 22 800,00 22800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Socializačné pomôcky a hygienické balíčky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 472 126,00 472126.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pracovná obuv - biela Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 175,00 7175.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Posteľné plachty, obliečky na paplón, obliečky na vankúš Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 934,00 10934.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranný overal - OOPP Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 57 600,00 57600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500,00 4500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke jednorazové vyšetrovacie rukavice Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 36 288,00 36288.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 8 200,00 8200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ŠZM pre KOC - jednorazové sterilné ihly a striekačky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 28 933,00 28933.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 577,02 2577.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 6 600,00 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové operačné oblečenie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 800,00 9800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 815,00 6815.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Metrový textil Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 836,00 2836.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné jednorazové rukavice na biologickú a chemickú ochranu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 7 952,07 7952.07 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranný overal s kapucňou protibiologický Univerzitná nemocnica Martin 36 000,00 36000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 6 833,26 6833.26 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové oblečenie – set (košeľa/tunika + nohavice) Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 256,00 2256.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre veľkokapacitné očkovacie centrá. Nitriansky samosprávny kraj 41 820,00 41820.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 201 841,00 201841.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie špeciálnych ochranných pomôcok Zdravé regióny 324 709,00 324709.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Osobné ochranné pracovné pomôcky Výskumný ústav vodného hospodárstva 97 907,80 97907.8 EUR 2021 Tovary Áno 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 626,00 1626.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu a pracovné topánky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 286,40 1286.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
jednorázové vyšetrovacie rukavice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 475,00 12475.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Trnavský samosprávny kraj 64 590,00 64590.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové vyšetrovacie, nepudrované veľkosť č. M Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 750,00 3750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trenírkovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 400,00 24400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 97 376,50 97376.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 174 966,99 174966.99 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Rukavice vyšetrovacie Nemocnica s poliklinikou Myjava 11 523,60 11523.6 EUR 2021 Tovary Áno 1
Celotelový ochranný overal Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 108 400,00 108400.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vyšetrovacie rukavice, jednorazové Národná transfúzna služba SR 64 916,03 64916.03 EUR 2021 Tovary Nie 1
"OOPP, Nemocničná bielizeň a ochranné odevy, Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň" Nemocnica s poliklinikou Myjava 73 240,84 73240.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 52 966,00 52966.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"OOPP" Obuv Nemocnica s poliklinikou Myjava 32 518,51 32518.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 31 740,00 31740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 450 240,00 450240.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 25 833,00 25833.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 44 950,00 44950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica od 343 400,00 do 543 700,00 343400 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 25 650 254,00 25650254.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 43 891,00 43891.0 EUR 2022 Tovary Nie 3
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 3 978 446,00 3978446.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 3 978 446,00 3978446.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 72 641,00 72641.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871 533,00 871533.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
COVID 19 - Ochranné pomôcky a potreby Hlavné mesto SR Bratislava 700 000,00 700000.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 15 500,00 15500.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 70 583,00 70583.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 39 969,00 39969.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., počas pandémie COVID-19 Slovenská pošta, a.s. 12 250,00 12250.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 543,00 12543.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 666,00 36666.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Špeciálne ochranné prostriedky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 433 478,00 433478.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 22 855,00 22855.0 EUR 2022 Tovary Áno 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 171 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martina Kováčiková
Adresa:
Veľké Uherce Veľké Uherce 95841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martina Kováčiková
Adresa:
Veľké Uherce Veľké Uherce 95841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Kováčik
Adresa:
Veľké Uherce 343 Veľké Uherce 95841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
Adresa:
Piaristická 46 Trenčín 91140

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×