Dodávateľ

GGFS s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GGFS s.r.o.

IČO: 47079690

Adresa: Sasinkova 5, Bratislava

Registračné číslo: 2021/7-PO-F7072

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Júl 2021

Záznam platný do: 22. Júl 2024

Posledná zmena: 23. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 95 582 975,00 EUR 35 35
2016 774 334,12 EUR 24 24
2017 2 462 157,97 EUR 27 27
2018 479 199,09 EUR 5 5
2019 26 071 656,01 EUR 19 19
2020 64 823 211,51 EUR 15 15
2021 16 620 842,77 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 51 518 333,00 EUR 6 6
2016 11 404 471,12 EUR 34 34
2017 13 741 977,97 EUR 21 21
2018 11 737 216,09 EUR 14 14
2019 29 134 250,01 EUR 13 13
2020 48 664 047,51 EUR 25 25
2021 38 757 960,77 EUR 16 16
2022 1 856 120,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Ivanka pri Dunaji 1 4 759,00 4759.00 EUR
Obec Šenkvice 1 42 000,00 42000.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 23 33 483 101,00 33483101.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 4 163,50 4163.50 EUR
Slovak Business Agency 1 202 492,80 202492.80 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 15 700,00 15700.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 10 640 204,00 10640204.00 EUR
Mesto Prievidza 1 982 000,00 982000.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 6 3 244 536,00 3244536.00 EUR
Dopravný úrad 1 124 128,77 124128.77 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 179 999,99 179999.99 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 1 416 396,00 1416396.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 133 024,00 133024.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 131 098,99 131098.99 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 13 300,00 13300.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 482 603,10 482603.10 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 128 550,24 128550.24 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 200 275,20 200275.20 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 266 940,00 266940.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 14 500,00 14500.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 84 709 594,00 84709594.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 18 1 640 562,00 1640562.00 EUR
Obec Štrba 1 16 760,00 16760.00 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 1 64 615,60 64615.60 EUR
Mesto Púchov 1 24 746,00 24746.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 480,00 3480.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 1 535 000,00 1535000.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 49 376 136,00 49376136.00 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 180 452,61 180452.61 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0,00 0.00 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 1 159 129,00 1159129.00 EUR
Obec Zámutov 1 26 999,99 26999.99 EUR
Obec Drienov 1 2 475,00 2475.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 195 789,64 195789.64 EUR
Poliklinika 1 25 960,00 25960.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 113 000,00 113000.00 EUR
Stredná odborná škola technická 1 9 196,79 9196.79 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 15 103 780,00 15103780.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 217 400,00 217400.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 382 045,18 382045.18 EUR
Správa majetku Sereď, s.r.o. 1 3 799,98 3799.98 EUR
Tekovské múzeum v Leviciach 1 40 500,00 40500.00 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 1 6 000,00 6000.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 8 101,50 8101.50 EUR
Za dôstojný život 1 20 126,00 20126.00 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 4 629,67 4629.67 EUR
Spojená škola internátna 1 3 711,27 3711.27 EUR
Knižnica Jána Kollára 1 10 069,00 10069.00 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 948,90 948.90 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 21 211,20 21211.20 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 1 0,00 0.00 EUR
Základná umelecká škola 1 13 780,99 13780.99 EUR
Stredná odborná škola sklárska 3 8 106,05 8106.05 EUR
Budimírske služby s.r.o. 1 0,01 0.01 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 24 397,10 24397.10 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 9 980,00 9980.00 EUR
Slovensko IT, a. s. 1 142 120,40 142120.40 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 531 362,00 531362.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 182 706,00 182706.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 414 906,00 414906.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 862 315,00 862315.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 351 930,00 351930.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 35 283 000,00 35283000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 318 520,00 2318520.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 5 034 000,00 5034000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 970,00 60970.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 526 695,00 8526695.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 418 481,00 418481.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 394 874,00 2394874.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 295 148,00 295148.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 359 548,00 359548.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 674 797,00 674797.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 439 218,00 4439218.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 572 086,00 2572086.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 357 263,00 357263.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 854 000,00 854000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 598 205,00 2598205.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 001,00 6001.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 430 448,00 430448.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 624 642,00 2624642.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 47 592,00 47592.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 468 093,00 468093.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 31 376,00 31376.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 495 097,00 2495097.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 435 579,00 435579.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 63 966,00 63966.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 628 200,00 2628200.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 475 323,00 475323.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 45 969,00 45969.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 671 619,00 2671619.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 547 342,00 547342.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 32 582,00 32582.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 646 606,00 2646606.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravné lístky Banskobystrický samosprávny kraj 164 160,00 164160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Tekovské múzeum v Leviciach 40 500,00 40500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 372,00 4372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Základná škola 2 520,00 2520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 17 600,00 17600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 6 330,00 6330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Zámutov 28 400,00 28400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 21 300,50 21300.5 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou alebo ekvivalentom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 13 700,00 13700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Invest, s.r.o. 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - stravné poukážky Vysoká škola výtvarných umení 145 300,00 145300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou alebo ekvivalentom Ekonomická univerzita v Bratislave 136 168,20 136168.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133 000,00 133000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 96 317,00 96317.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 25 480,00 25480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8 389,75 8389.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48 502,44 48502.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 2 570,00 2570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 66 552,00 66552.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2 882,25 2882.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 153 927,00 153927.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 34 000,00 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Mestská časť Bratislava - Dúbravka 205 200,00 205200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 157 320,00 157320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950,00 4950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2 710,76 2710.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480,00 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 6 800,00 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 202 800,00 202800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 643 384,00 2643384.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 50 368,00 50368.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2 609,41 2609.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 10 080,00 10080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 48 735,00 48735.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 609 695,00 2609695.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Gastrolístky - stravné poukážky Centrum účelových zariadení 220 680,00 220680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Budimírske služby s.r.o. 40,00 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 1 945 104,00 1945104.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 760 892,00 2760892.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 16 068 929,00 16068929.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 51 684,00 51684.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 743 644,00 2743644.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 36 516,00 36516.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 274 900,00 2274900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 143,00 20143.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 54 589,00 54589.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 579 427,00 579427.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 603 950,00 603950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet Mesto Prievidza 1 000 000,00 1000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Národné lesnícke centrum (NLC) 180 000,00 180000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sprostredkovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 535 000,00 1535000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 57 244,00 57244.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 547 504,00 547504.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 783 687,00 783687.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 51 927,00 51927.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. formou elektronických stravovacích kariet Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 640 204,00 10640204.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie zákonného stravovania zamestnancov Slovak Business Agency 214 027,75 214027.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 129 500,00 129500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet 2020 Poliklinika 27 500,00 27500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Spojená škola internátna 3 900,00 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 5,00 € Kancelária verejného ochrancu práv 10 100,00 10100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 659,55 4659.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Centrum vedecko-technických informácií SR 1 416 396,00 1416396.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 72 191,00 72191.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 155 913,00 155913.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 650 397,00 650397.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Slovensko IT, a. s. 146 818,60 146818.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty a fyzickým osobám definovaným v kolektívnej zmluve prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Západ 186 225,60 186225.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 432 000,00 30432000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 735 870,00 735870.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 131 040,00 131040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 34 408,00 34408.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 24 397,10 24397.1 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 189 464,00 189464.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 33 145,00 33145.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 68 269,00 68269.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 308 482,00 308482.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 196 509,00 196509.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 199 457,00 199457.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 715 601,00 715601.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 20 206 108,00 20206108.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Stredná odborná škola technická 9 804,80 9804.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 646 352,00 646352.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 204 437,00 204437.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 581 012,00 581012.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 220 365,00 220365.0 EUR 2019 Služby Nie 1
ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV A DOPLNKOVÉHO PITNÉHO REŽIMU VYBRANÉMU OKRUHU ZAMESTNANCOV FORMOU ELEKTRONICKÝCH STRAVOVACÍCH KARIET Slovenská pošta, a.s. 15 103 780,00 15103780.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 696 991,00 696991.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 159 129,00 1159129.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 230 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.
Adresa:
Tolstého 5 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Pavel Komorník M.B.A.
Adresa:
Špitálska 53 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Hanzel
Adresa:
Na Grunte 5 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.
Adresa:
Tolstého 5 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
28. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík PhD.
Adresa:
Tolstého 5 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Pavel Komorník
Adresa:
Havelkova 2825/8 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Bugala
Adresa:
Jasovská 13 Bratislava 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Kamila Turčanová, advokátka s. r. o.
Adresa:
Haškova 99 Banská Bystrica 97411
Meno:
A|K|K|L advokáti s.r.o.
Adresa:
Miletičova 5B Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 16.08.2017 do: 28.02.2019

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 16.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×