Dodávateľ

IMPA Bratislava, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IMPA Bratislava, a.s.

IČO: 35731851

Adresa: Panónska cesta 23, Bratislava

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4625

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Október 2020

Záznam platný do: 2. Október 2023

Posledná zmena: 3. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 124 705,00 EUR 11 11
2014 1 596 038,00 EUR 4 4
2015 882 401,00 EUR 5 5
2016 1 385 704,93 EUR 20 20
2017 0,00 Nezverejnená 2 2
2017 1 095 060,99 EUR 8 8
2018 2 228 031,00 EUR 13 13
2019 3 191 870,00 EUR 20 20
2020 117 125,00 EUR 6 6
2021 246 073,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 320 954,00 EUR 4 4
2015 1 080 262,00 EUR 9 9
2016 1 427 920,93 EUR 24 24
2017 0,00 Nezverejnená 2 2
2017 1 135 898,99 EUR 10 10
2018 1 444 248,00 EUR 10 10
2019 3 799 636,00 EUR 19 19
2020 196 568,00 EUR 6 6
2021 461 521,67 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 16 658,33 16658.33 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 468 120,00 468120.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 211 840,00 211840.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 142 000,00 142000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 1 457 290,00 1457290.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 39 858,00 39858.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 12 4 489 602,00 4489602.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 7 080,00 7080.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 389 851,00 389851.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 6 620,00 6620.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 95 833,33 95833.33 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 12 182 205,00 182205.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 7 200,00 7200.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 80 431,00 80431.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 23 972,43 23972.43 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 29 935,66 29935.66 EUR
Správa účelových zariadení 1 24 000,00 24000.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 19 999,17 19999.17 EUR
Slovenská pošta, a.s. 27 2 985 739,00 2985739.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 0,00 0.00 Neuvedná
Hlavný banský úrad 1 91 666,67 91666.67 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 108,00 108.00 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 2 97 000,00 97000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 259 424,00 259424.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy, údržba a servis motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 566 666,00 566666.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 116 358,00 116358.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 112 570,00 112570.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákup nových osobných automobilov strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 434 200,00 434200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na servis a opravy motorových vozidiel Úrad vlády Slovenskej republiky 15 868,00 15868.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Oprava a údržba osobných motorových vozdiel Slovenská pošta, a.s. 611 462,00 611462.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 142 791,00 142791.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis a opravy motorových vozidiel Úrad vlády Slovenskej republiky 11 654,00 11654.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Motorové vozidlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 271 839,00 271839.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 193 764,00 193764.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis a opravy motorových vozidiel Úrad vlády Slovenskej republiky 2 824,00 2824.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozdiel Slovenská pošta, a.s. 198 559,00 198559.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis a opravy motorových vozidiel Úrad vlády Slovenskej republiky 4 013,00 4013.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Rámcová dohoda na servis a opravy motorových vozidiel Úrad vlády Slovenskej republiky 23 865,00 23865.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 290 952,00 290952.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis a opravy motorových vozidiel Úrad vlády Slovenskej republiky 17 080,00 17080.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozdiel Slovenská pošta, a.s. 135 447,00 135447.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 112 524,00 112524.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
SERVIS A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDIEL Úrad vlády Slovenskej republiky 6 009,00 6009.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
SERVIS A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDIEL Úrad vlády Slovenskej republiky 5 210,00 5210.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
SERVIS A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDIEL Úrad vlády Slovenskej republiky 26 244,00 26244.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
SERVIS A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDIEL Úrad vlády Slovenskej republiky 5 808,00 5808.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 147 774,00 147774.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
SERVIS A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDIEL Úrad vlády Slovenskej republiky 6 130,00 6130.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 755 555,00 755555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 84 563,00 84563.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 118 874,00 118874.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 86 744,00 86744.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 87 162,00 87162.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis služobných osobných motorových vozidiel/BA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 904,00 23904.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Diagnostika služobných motorových vozidiel zn. VW a Škoda Kancelária verejného ochrancu práv 180,00 180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena kolies so zimnými pneumatikami na automobiloch kategórie M1, N1 za kolesá s letnými pneumatikami. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Osobný automobil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidklá a súvisiace vybavenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Škoda Octavia (77 kW), Škoda Fabia Combi (59 kW), Škoda Fabia (59 kW), Škoda Octavia (75 kW) Sociálna poisťovňa, ústredie 1 152,00 1152.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Škoda Octavia (77 kW), Škoda Octavia (75 kW), Škoda Fabia (50 kW), Škoda Fabia (77 kW), Škoda Octavia (77 kW) Sociálna poisťovňa, ústredie 1 833,00 1833.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Škoda Fabia (59 kW), Škoda Octavia (77 kW), Škoda Fabia (55 kW), Škoda Fabia (55 kW), Škoda Octavia (77 kW), Škoda Fabia (55 kW) Sociálna poisťovňa, ústredie 1 724,00 1724.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Škoda Octavia (77 kW), Škoda Octavia (77 kW), Škoda Octavia (75 kW) Sociálna poisťovňa, ústredie 3 252,00 3252.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Motorové vozidlo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 23 972,43 23972.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami Hlavné mesto SR Bratislava 122 347,52 122347.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Opravy, údržba a servis služobných motorových vozidiel Správa účelových zariadení 30 800,00 30800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 385,98 10385.98 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup osobných motorových vozidiel Škoda SuperB a Škoda Octavia 2.0TDI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 250 221,18 250221.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sezónne prezutie vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov pre potreby útvarov a zriadení OS SR najmä pre továrenské značky typov AUDI, ŠKODA a VW, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 200,00 30200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie opráv, údržby a pozáručného servisu osobných motorových vozidiel Národný bezpečnostný úrad 15,60 15.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Osobný automobil s pohonom všetkých kolies Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 700,00 41700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný automobil 4 x 4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 74 700,00 74700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automobil SUV 4x4 v počte 1 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 38 500,00 38500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automobil SUV 4x4 v počte 1 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 300,00 34300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu nižšej strednej kategórie v počte 1 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobného automobilu nižšej strednej kategórie v počte 2 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný automobil s pohonom všetkých kolies Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 62 000,00 62000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 89 371,00 89371.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 867 397,00 867397.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 67 445,00 67445.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 263 316,00 263316.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Osobné automobily Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 96 518,40 96518.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobného motorového automobilu vyššej strednej triedy – počet 2 ks Úrad vlády Slovenskej republiky 72 000,00 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 216 900,00 216900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil strednej kategórie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 170 800,00 170800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 14 990,00 14990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 203 405,00 203405.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Osobný automobil - terénny Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 172 200,00 172200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný automobil Národný bezpečnostný úrad 35 911,20 35911.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 389 851,00 389851.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 46 000,00 46000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 12 329,00 12329.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 368 491,00 368491.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služobné motorové vozidlá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 468 120,00 468120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 047 011,00 1047011.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Osobný automobil s pohonom všetkých kolies Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo vyššej strednej triedy - segment "D" (podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) – osobný automobil na prepravu osôb a batožiny. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 47 830,00 47830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Technická inšpekcia, a.s. 56 000,00 56000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 6 353,00 6353.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 25 752,00 25752.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 14 892,00 14892.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 74 583,00 74583.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 18 062,00 18062.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 73 220,00 73220.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 23 988,00 23988.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 4 974,00 4974.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup osobných automobilov (zn. ŠKODA alebo ekvivalent) Hlavný banský úrad 111 400,00 111400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 1 066,00 1066.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 69 914,00 69914.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 7 549,00 7549.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 53 186,00 53186.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 281 257,00 281257.0 EUR 2021 Služby Nie 1

surovik@impa.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 151 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Zajac
Adresa:
Kuzmányho 12 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Sven Szokolay
Adresa:
Chrasťová 23/B Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
14. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Sven Szokolay
Adresa:
Chrasťová 23/B Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Zajac
Adresa:
Kuzmányho 12 Bratislava 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s. r. o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 14.07.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Nákup osobných motorových vozidiel so servisom. 200 000,00 EUR Tovary Dátum neuvedený NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.;IMPA Bratislava, a.s.;Todos Bratislava s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×