Osoba

JUDr. Igor Koval


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
JUDr. Igor Koval
Adresa:
Zámocká 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
38 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
19
Aktívne na UVOstat.sk:
6
Obstarávaní:
76
Zmlúv:
77
V celkovej hodnote:
20,796,168 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI - ŽILINA, s.r.o. 36400220 Nie
Medpharmacentrum, s.r.o. 36290106 Nie
LSPHARM, s.r.o 45713022 Áno
Arspharm, s.r.o. 36646865 Áno
Lekáreň - VAŠE ZDRAVIE s.r.o. 36644838 Áno
MT Pharm, s.r.o. 36275883 Áno
Medic Hnúšťa, s.r.o. 47544996 Nie
Lekáreň v nemocnici s.r.o. 36637882 Nie
Cardiopharm spol. s r.o. 44665474 Áno
PHARMOS, a.s. 35974559 Áno
Pharmyzop, s.r.o. 36641120 Nie
DASelect, s.r.o. 36050512 Nie
Lekáreň Arcus, s.r.o. 48237876 Nie
SANIMAT SK s. r. o. 50246941 Nie
Fenax Pharma s.r.o. 36636789 Nie
Lekáreň Ambrozia s.r.o. 43983758 Nie
Hviezdička s.r.o. 46683925 Nie
SANITRADE, s.r.o. 36781576 Nie
PB Creman, s.r.o. 36641685 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. 957 EUR 30. November 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a očkovacie látky 130,000 EUR 22. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a očkovacie látky 130,000 EUR 22. Júl 2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L03AX13 2,526,575 EUR 28. December 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a liečivé prípravky 17,763 EUR 6. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky 0 EUR 28. Október 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ), Imunosupresívne činidlá 21,018 EUR 28. November 2019
Národný ústav reumatických chorôb rukavice, ochranné pomôcky 13,050 EUR 19. Január 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Čítačka čipov pre identifikáciu zvierat označených čipom a identifikačné čipy 0 EUR 17. Október 2017
Záchranná zdravotná služba Bratislava Humánne roztoky 68,896 EUR 16. Júl 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny S01LA05 6,870,840 EUR 24. Máj 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta, Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza, Galsulfáza, Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza 624,000 EUR 30. Október 2019
Centrum pre liečbu drogových závislostí Lieky a liečivá 0 EUR 15. Január 2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Lieky ATC skupiny A - ‌Tráviaci trakt a metabolizmus 2,739 EUR 18. Apríl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Veterinárne prípravky a liečivá 0 EUR 27. September 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Veterinárny RTG a USG prístroj 16,833 EUR 5. Október 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Antimalariká 927 EUR 10. September 2018
Psychiatrická nemocnica Hronovce Lieky 115,897 EUR 24. Február 2016
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA34 1,049,129 EUR 20. Október 2017
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Lieky a liečivá 67,816 EUR 5. November 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a očkovacie látky 7,115 EUR 1. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a špecifické liečivé prípravky 2,200 EUR 8. Október 2020
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Čistiace a dezinfekčné prostriedky 0 EUR 17. Jún 2016
Centrum pre liečbu drogových závislostí Lieky a liečivá 6,455 EUR 24. November 2016
Psychiatrická nemocnica Hronovce Nákup liekov 108,182 EUR 12. Apríl 2018
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Lieky a liečivá 77,158 EUR 20. Máj 2015
Záchranná zdravotná služba Bratislava Parenterálne humánne roztoky 70,909 EUR 25. Jún 2020
Psychiatrická nemocnica Hronovce Nákup liekov 94,236 EUR 6. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Antimalariká 6,192 EUR 19. Jún 2017
Centrum pre liečbu drogových závislostí Lieky a liečivá 6,420 EUR 30. November 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Hygienické potreby 0 EUR 26. Máj 2016
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Lieky a liečivá 96,200 EUR 3. Jún 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Antimalariká 4,967 EUR 29. Jún 2018
Záchranná zdravotná služba Bratislava Lieky a infúzne roztoky 147,021 EUR 13. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky - Antiparazitiká, antimalariká 11,773 EUR 20. Október 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Veterinárne liečivá. 999 EUR 22. Október 2020
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L03AX13 1,712,757 EUR 19. December 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Kardiovaskulárny systém - troxerutín 300mg 1,073 EUR 19. Máj 2017
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Náhradná náplň do lekárničiek pre pracoviská s počtom do 15 pracovníkov 80 EUR 18. August 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Krmivo pre zvieratá 970 EUR 10. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a očkovacie látky 158,189 EUR 28. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a očkovacie látky 962 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a očkovacie látky 42,463 EUR 3. Júl 2017
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Lieky 73,749 EUR 4. Október 2018
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L03AX13 5,053,150 EUR 11. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a očkovacie látky 43,006 EUR 2. Júl 2018
Hlavné mesto SR Bratislava Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby 1,195 EUR 29. September 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Lieky pre kone 2,531 EUR 17. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Veterinárne liečivá - anestetiká a sedatíva 818 EUR 30. Marec 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Veterinárne liečivá 6,727 EUR 14. Jún 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Antiparazitné výrobky 22,545 EUR 19. August 2016
Záchranná zdravotná služba Bratislava Lieky bez obsahu omamných a psychotropných látok a infúzne roztoky 201,885 EUR 10. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Veterinárne liečivá 2,008 EUR 4. September 2018
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L03AX13 631,667 EUR 11. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Antiparazitné výrobky 22,908 EUR 15. November 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky 0 EUR 12. Júl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Veterinárne liečivá 8,999 EUR 12. August 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Antitymocytový imunoglobulín ( králičí ) 52,546 EUR 27. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Veterinárne liečivá 0 EUR 17. August 2020
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Lieky a liečivá 66,364 EUR 15. Jún 2017
Záchranná zdravotná služba Bratislava Lieky s obsahom omamných a psychotropných látok 3,219 EUR 24. Apríl 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Krmivo pre psov 904 EUR 21. Jún 2018
Psychiatrická liečebňa Sučany Lekárske výrobky (liečivá) 2014 110,716 EUR 12. December 2014
Psychiatrická nemocnica Hronovce Nákup liekov pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce 51,320 EUR 23. Február 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky 7,802 EUR 21. August 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 5,449 EUR 23. Jún 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Lieky a očkovacie látky 11,360 EUR 2. Október 2017
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Zdravotnícke pomôcky 2,663 EUR 4. Október 2018
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Jódová dezinfekcia 4,826 EUR 10. Október 2019
Centrum pre liečbu drogových závislostí Lieky a liečivá 5,510 EUR 14. Február 2020
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica REMICADE 100 mg (kód C02578) 1,301 EUR 28. Október 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica REMICADE 100 mg (kód C02578) 1,952 EUR 27. December 2016
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Lieky 4,474 EUR 17. September 2018
Národné rehabilitačné centrum Lieky a liečivá 62,091 EUR 21. December 2016
Národné rehabilitačné centrum Lieky a liečivá 56,363 EUR 12. Máj 2021
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Špeciálny zdravotný spotrebný materiál - vata, obväzový materiál, filtračný papier, diagnostický spotrebný materiál 0 EUR 6. Február 2019
Národné rehabilitačné centrum Lieky a liečivá na rok 2018 63,360 EUR 13. Február 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×