Dodávateľ

GASTROTECHNIKA, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GASTROTECHNIKA, s.r.o.

IČO: 46660437

Adresa: Slovenská 93, Košice

Registračné číslo: 2020/6-PO-C6779

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Jún 2020

Záznam platný do: 15. Jún 2023

Posledná zmena: 5. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 159 900,00 EUR 1 1
2016 203 393,87 EUR 29 29
2017 211 648,59 EUR 30 30
2018 118 936,49 EUR 12 12
2019 90 378,01 EUR 15 15
2020 126 680,66 EUR 10 10
2021 21 902,49 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 159 900,00 EUR 1 1
2016 203 393,87 EUR 29 29
2017 211 648,59 EUR 30 30
2018 118 936,49 EUR 12 12
2019 90 378,01 EUR 15 15
2020 126 680,66 EUR 10 10
2021 21 902,49 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 26 476,49 26476.49 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 12 237,47 12237.47 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 30 830,83 30830.83 EUR
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 1 339,17 1339.17 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 3 479,16 3479.16 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 071,67 8071.67 EUR
Mesto Rožňava 2 2 795,00 2795.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 3 191,66 3191.66 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 5 888,34 5888.34 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 36 148,33 36148.33 EUR
Mesto Komárno 5 8 947,50 8947.50 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 9 580,83 9580.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 9 544,00 9544.00 EUR
Mesto Košice 1 49 488,75 49488.75 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 8 029,00 8029.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 16 378,50 16378.50 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 10 831,67 10831.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 3 207,50 3207.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 8 749,17 8749.17 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 859,00 859.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 3 730,00 3730.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 31 582,50 31582.50 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 21 549,00 21549.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 6 083,33 6083.33 EUR
Obchodná akadémia 1 0,00 0.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 14 165,00 14165.00 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 3 998,33 3998.33 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 1 10 015,83 10015.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 968,00 4968.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 2 749,17 2749.17 EUR
Športové gymnázium 3 14 363,99 14363.99 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 666,66 1666.66 EUR
Patrik Kucka 1 159 900,00 159900.00 EUR
BHSA s.r.o. 1 24 962,50 24962.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 2 865,83 2865.83 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 1 6 790,83 6790.83 EUR
Hotelová akadémia 1 6 944,25 6944.25 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 8 415,83 8415.83 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 2 872,50 2872.50 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 2 431,58 2431.58 EUR
Stredná odborná škola 1 2 380,00 2380.00 EUR
Základná škola 1 3 220,00 3220.00 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 2 975,00 2975.00 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 1 4 790,50 4790.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 0,00 0.00 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 2 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 1 3 083,32 3083.32 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 1 278,85 1278.85 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 1 969,17 1969.17 EUR
Základná škola Malá Ida 1 6 581,00 6581.00 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 4 249,17 4249.17 EUR
Základná škola 1 8 504,17 8504.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 10 374,17 10374.17 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1 7 389,10 7389.10 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 1 2 939,50 2939.50 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 5 457,50 5457.50 EUR
Základná škola Michalovce Moskovská 1 3 12 083,33 12083.33 EUR
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 1 5 982,50 5982.50 EUR
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským-Vámbéry Ármin Gimnázium,Námestie sv.Štefana 1190/4,Dunajská Streda-Dunaszerdahely 1 8 083,32 8083.32 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 4 874,17 4874.17 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 5 642,00 5642.00 EUR
Spojená škola 1 4 830,83 4830.83 EUR
Materská škola, Belehradská 6, Košice 1 3 533,33 3533.33 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 10 874,17 10874.17 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 5 415,83 5415.83 EUR
Ľubica Rumpliová - BZUČO 1 99 166,67 99166.67 EUR
Základná škola, M.Rázusa 1672/3, Zvolen 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 4 956,67 4956.67 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 1 3 674,17 3674.17 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 5 357,50 5357.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 065,83 6065.83 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 65 540,00 65540.00 EUR
Stredná športová škola 1 8 616,67 8616.67 EUR
Základná škola Galanta 1 20 324,17 20324.17 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 6 498,33 6498.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia a obstaranie vybavenia reštaurácie Na Fleku Patrik Kucka 314 944,00 314944.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tyčový mixér Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 880,00 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celoliatinová plynová panvica Základná škola 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol Základná škola Drábova 3, Košice 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálna práčka Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Robot univerzálny, RE22N alebo ekvivalent A 2. Krájač chleba, KSZA-15/215 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Feuma s možnosťou rozšírenia na multifunkčný stroj alebo ekvivalent Obchodná akadémia 7 670,00 7670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická pec trojtrúbová s roštom a gastronádobami ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"AUTOMATICKÁ PRÁČKA" - Elektrická priemyselná práčka LA-11 TP E alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 6 466,67 6466.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s príslušenstvom Spojená škola 4 632,00 4632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová profesionálna nerezová práčka Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 3 888,00 3888.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varné plynové kotle s nepriamym ohrevom Univerzitná nemocnica Bratislava 11 995,00 11995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panvica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 164,65 4164.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrického varného kotla pre školskú jedáleň Mesto Rožňava 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická pec TPE30ARS s príslušenstvom alebo ekvivalent a nové prívodové el. vedenie k rozvádzaču Nitriansky samosprávny kraj 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový KONVEKTOMAT elektrický ANGELO PO BX122E1 s príslušenstvom Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie Mesto Košice 87 126,00 87126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový sporák s teplovzdušnou plynovou rúrou Základná škola Michalovce Moskovská 1 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Základná škola Michalovce Moskovská 1 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola Michalovce Moskovská 1 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panvica s nerezovým horákom Mesto Komárno 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat a umývačka riadu Mesto Kysucké Nové Mesto 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia nového konvektomatu elektrického FX61E3 s príslušenstvom Hotelová akadémia 8 333,33 8333.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu priebežná, eletronická s príslušenstvom, Sporák elektrický s rúrou Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským-Vámbéry Ármin Gimnázium,Námestie sv.Štefana 1190/4,Dunajská Streda-Dunaszerdahely 10 400,00 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR GKPv 6570 alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 812,00 4812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička TN 1400 NORDline nerezová pre komerčné použitie, Práčka Miele PW 6080 LP profesionálna Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 083,60 6083.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola Malá Ida 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia kuchyne alebo ekvivalent BHSA s.r.o. 45 073,60 45073.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vybavenie kuchyne MsKS Mesto Bánovce nad Bebravou 25 300,00 25300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyslová práčka Centrum sociálnych služieb ORAVA 7 100,00 7100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia zastaralej technológie a rozširenie výroby nových produktov Ľubica Rumpliová - BZUČO 140 000,00 140000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž Konvektomat elektrický nástrekový na 20 GN 1/1 XEVC s príslušenstvom Základná škola, M.Rázusa 1672/3, Zvolen 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat na 6 GN 1/1 alebo 12 GN 1/2 Centrum sociálnych služieb LUČ 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická panvica Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup konvektomatu Centrum sociálnych služieb - Partizánske 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia - mrazničky, chladničky a profesionálne chladiace zariadenia pre gastónómiu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 539,00 15539.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Materská škola 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot pre školskú kuchyňu Materská škola Havanská 26, Košice 6 900,00 6900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 6 350,00 6350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných stolov, regálov a chladiacich a mraziacich zariadení Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 11 790,00 11790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot veľkokapacitný pre ŠJ Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák, elektrická pec Základná škola, Požiarnická 3, Košice 5 965,00 5965.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do školskej jedálne_64 Mesto Komárno 10 641,00 10641.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola Družicová 4, Košice 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Belehradská 6, Košice 4 240,00 4240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup univerzálneho veľkokuchynského robota RE-24 HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 7 330,50 7330.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplovzdušná rúra - konvektomat Stredná odborná škola obchodu a služieb 6 408,00 6408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Mesto Rožňava 12 720,00 12720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 055,00 1055.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka vákuového stroja na balenie mäsiarskych výrobkov Henkelman Boxer 42 alebo ekvivalent Stredná odborná škola 2 380,00 2380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna naparovacia žehlička s aktívnou žehliacou plochou Centrum sociálnych služieb - AVE 1 534,67 1534.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 504,80 6504.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot pre zariadenie hromadného stravovania Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 7 100,00 7100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom Spojená škola 8 700,00 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická panvica výklopná FAGOR SB-E910 alebo ekvivalent Mesto Žilina 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre ŠJ_145 Mesto Komárno 1 686,00 1686.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat RETIGO ORANGE VISION O1221b bojlerový s vozíkom alebo ekvivalent Mesto Dolný Kubín 14 680,00 14680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské pomôcky pre ŠJ_82 Mesto Komárno 1 851,00 1851.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Mestská časť Bratislava - Rača 52 540,00 52540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské pomôcky pre ŠJ_81 Mesto Komárno 3 841,00 3841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mangeľ do práčovne REGINA - Domov sociálnych služieb 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania , veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 34 020,00 34020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Blue vision B 611 l / NEW injekčný alebo ekvivalent Obec Mníšek nad Hnilcom 9 390,00 9390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička na laboratórne účely Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 665,00 1665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický kotol, umývačka riadu a konvektomat Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 23 567,00 23567.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická fritéza Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Panvica sklopná elektrická Stredná odborná škola drevárska 2 374,80 2374.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomaty s príslušenstvom Stredisko sociálnej starostlivosti 29 000,00 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola 13 510,00 13510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička biela ventilovaná Krajská prokuratúra 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraziaci box 700 l Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 920,00 1920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná bubnová sušička DOMUS DTP-36 PSM COMFORT alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 000,00 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Korytový žehlič - mangeľ Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 312,00 3312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický Športové gymnázium 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priebežná podpultová umývačka skla a riadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 640,00 5640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Retigo Orange Vision 1011b - elektrický s príslušenstvom, dodávka a montáž Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854,40 15854.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastro vybavenie učební Stredná odborná škola obchodu a služieb 65 540,00 65540.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie do školskej kuchyne Základná škola Galanta 40 003,00 40003.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kotol plynový Športové gymnázium 4 166,66 4166.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 046,46 2046.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skriňa mraziaca Športové gymnázium 2 860,00 2860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Indukčný elektrický sporák, elektrický varný kotol Stredná športová škola 13 494,00 13494.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia na prípravu jedál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 250,00 3250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 895,06 1895.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia stravovacích prevádzok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 200,00 8200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička pre gastronómiu - Liebherr FK 5440 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 718,00 718.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výdajné ohrevné vozíky elektrické pojazdné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 134,68 3134.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 660,00 7660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne Konvektomaty Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 56 000,00 56000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 206,00 11206.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička profesionálna pre gastronómiu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický parný konvektomat Školský internát Medická 2, Košice 13 200,00 13200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 733,72 9733.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Orange Vision RETIGO 1011b+ (bojlerový) s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 8 680,00 8680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 5 247,60 5247.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421556331563

+421905654842


gastroplus@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 115 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Kováč
Adresa:
Slnečnicová 48 Malá Ida 044 20
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×