Dodávateľ

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

IČO: 35859857

Adresa: Jána Stanislava 3010/1, Bratislava

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9494

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. December 2018

Záznam platný do: 11. December 2021

Posledná zmena: 14. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 066,00 EUR 6 6
2018 29 730,00 EUR 3 3
2019 1 166,67 EUR 1 1
2020 291,67 EUR 1 1
2021 5 789,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 066,00 EUR 6 6
2018 29 730,00 EUR 3 3
2019 1 166,67 EUR 1 1
2020 291,67 EUR 1 1
2021 5 789,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 291,67 291.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 3 330,00 3330.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 6 180,00 6180.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 948,00 948.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 418,00 418.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 6 000,00 6000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 26 800,00 26800.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 24 000,00 24000.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 2 400,00 2400.00 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 5 789,00 5789.00 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 1 166,67 1166.67 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 720,00 720.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpčenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a civilnej ochrany (CO) Mestská časť Bratislava - Dúbravka 46 800,00 46800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpčenie zákonných služieb v oblasti bezpeečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO) Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
BOZP a OPP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a Ochrana pred požiarmi) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pracovná zdravotná služba Kancelária verejného ochrancu práv 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie odborných prác a poradenskej činnosti v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi, poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 688,00 3688.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 55 642,55 55642.55 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti BOZP, PO a PZS Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Revízia lezeckej a zlaňovacej súpravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 441,00 441.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie BOZP a PO + e-learningové školenia pre vedúcich a ostatných pracovníkov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 13 313,28 13313.28 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Fančovič
Adresa:
Jána Stanislava 1 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Lanikova Group, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.10.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×