Osoba

Matej Minárik


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Matej Minárik
Adresa:
Leoša Janáčka 10 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
28 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
18
Zmlúv:
19
V celkovej hodnote:
7,223,198 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Tradestone Slovakia s.r.o. 48151904 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 218 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň a kamenivo 207,000 EUR 19. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 850 EUR 18. August 2016
Mesto Žilina Revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Žilina - Závodie 186,619 EUR 6. September 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 36,118 EUR 3. Júl 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 187,000 EUR 3. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
Mesto Žilina Parkoviská Žilina – Vlčince, Solinky, Hájik, Bytčica 129,896 EUR 28. August 2018
Mesto Sereď Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného odpadu 29,167 EUR 1. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 345 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň 223,118 EUR 3. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 4,002 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,233 EUR 18. August 2016
Mestská časť Bratislava - Rusovce Likvidácia 4 čiernych skládok 0 EUR 20. Október 2016
Mesto Stará Ľubovňa Odstránenie a rekultivácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú. mesta. 36,664 EUR 21. Marec 2017
Mesto Piešťany Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany 408,085 EUR 26. September 2018
Mesto Stará Ľubovňa Odstránenie nepovolených skládok a rekultivácia miest v k.ú. mesta 51,263 EUR 10. August 2016
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Kúpa drveného kameniva 146 EUR 18. August 2016
Mesto Kysucké Nové Mesto Chodník na ulici Litovelská 144,938 EUR 13. August 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×