Osoba

Ing Vladimír Kollár


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing Vladimír Kollár
Adresa:
Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Vek:
43 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
12
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
8
Zmlúv:
14
V celkovej hodnote:
4,143,692 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Áno
A R B Trade s.r.o. 36589641 Nie
QUADRICA Private Equity, a. s. 36615676 Nie
ZETASOLAR s.r.o. 44933207 Nie
obnoviteľné zdroje, spol. s r.o. 44873425 Nie
Satmont s.r.o. 44918178 Nie
Stovateam s.r.o. 44918364 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Zmluva o používaní Rozvodne 400 kV Gabčíkovo 500,760 EUR 29. Január 2016
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Zmluva o používaní Rozvodne 400 kV Gabčíkovo 57,283 EUR 29. Január 2016
Slovenské elektrárne, a.s. Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu a geodetické merania na vodných stavbách – elektrárňach 999,920 EUR 24. Február 2015
Slovenské elektrárne, a.s. Práce a výkony technicko-bezpečnostného dohľadu 1,069,282 EUR 11. Jún 2018
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Dodávka vody 183,000 EUR 14. November 2014
Slovenské elektrárne, a.s. Práce a výkony technicko-bezpečnostného dohľadu 1,198,147 EUR 14. Júl 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými 12,000 EUR 14. November 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými 6,500 EUR 14. November 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava 8,000 EUR 17. Jún 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava 3,800 EUR 17. Jún 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava 3,200 EUR 17. Jún 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava 3,600 EUR 17. Jún 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava 3,200 EUR 17. Jún 2019
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Zabezpečenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou. 95,000 EUR 15. Júl 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×