Osoba

Peter Brtányi


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Peter Brtányi
Adresa:
Pionierska 1 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
61 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
130
Zmlúv:
202
V celkovej hodnote:
11,556,058 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 143 EUR 15. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 1,651 EUR 8. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 3,214 EUR 4. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 744 EUR 3. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 266 EUR 3. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 13,698 EUR 5. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 20,827 EUR 5. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 22,466 EUR 18. August 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Vysprávkový kameň 12,474 EUR 4. Jún 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6. Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 7,200 EUR 26. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 8,414 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 16,911 EUR 18. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 5,715 EUR 18. Jún 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 6,309 EUR 19. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 9,067 EUR 17. August 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,106 EUR 16. September 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 6,832 EUR 17. September 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 12,053 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 13,422 EUR 18. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 7,150 EUR 18. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 487 EUR 18. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 3,756 EUR 18. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 20,033 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 13,092 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 8,654 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 19,651 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 11,397 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,076 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 6,287 EUR 26. August 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 3,350 EUR 17. August 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 3,900 EUR 21. Júl 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo, lomový kameň 9,780 EUR 23. Február 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 7,500 EUR 21. Marec 2016
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 796 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 14,518 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 7,128 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 18,461 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 15,847 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 10,492 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 10,013 EUR 26. August 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 3,307 EUR 11. Júl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 35,575 EUR 13. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 13,402 EUR 18. August 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 4,000 EUR 11. Apríl 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo 176,246 EUR 16. Január 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva pre 08 7,076 EUR 28. Február 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6. Špeciálne drvené kamenivo do TURBA 5000 6,900 EUR 14. August 2020
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 1,738 EUR 21. Marec 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 6,200 EUR 22. Marec 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 1,729 EUR 14. Február 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 5,425 EUR 15. Február 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 11. Kamenivo na posyp ciest 3,275 EUR 1. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 28,110 EUR 19. Júl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 10,372 EUR 6. September 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 3,911 EUR 8. Marec 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 72,555 EUR 4. Apríl 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň – Trnavská, Topoľčianska a Zvolenská oblasť 327,790 EUR 6. Október 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 17,779 EUR 27. Apríl 2018
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,496 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 1,782 EUR 26. August 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 5,000 EUR 18. Jún 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 4,500 EUR 21. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 9,124 EUR 2. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,567 EUR 2. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 9,930 EUR 1. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 7,663 EUR 22. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,800 EUR 16. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,800 EUR 16. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 5,990 EUR 17. Marec 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 96,257 EUR 10. August 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 56,704 EUR 10. August 2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 68,003 EUR 10. August 2021
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 8,161 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 45,412 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 9,627 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 6,344 EUR 26. August 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákup lomového kameniva pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 63,765 EUR 28. Január 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Nákup lomového kameniva pre organizačné zložky/závody SC ŽSK 37,953 EUR 28. Január 2015
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Prírodné hutné drvené kamenivo (NR - 2019) 6,990 EUR 10. Január 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 5,098 EUR 22. Február 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 3,240 EUR 11. Január 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 0-63 1,189 EUR 9. Máj 2019
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp 585,150 EUR 30. September 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 15. Kamenivo na zimný posyp ciest 3,899 EUR 15. Október 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 3,100 EUR 16. Február 2021
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 6,540 EUR 13. September 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 14. Kamenivo na zimný posyp ciest 4,000 EUR 26. Január 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 1,500 EUR 26. Júl 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Vysprávkový kameň 9,750 EUR 28. November 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 2,470 EUR 7. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 6,283 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 10,028 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,125 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,434 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,993 EUR 26. August 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou 13,800 EUR 30. Jún 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,863 EUR 18. August 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm - prané, určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 15,300 EUR 22. Február 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 1,900 EUR 13. Marec 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 4,700 EUR 20. August 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál II. 35,532 EUR 27. Február 2020
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,577 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,010 EUR 26. August 2019
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 6,000 EUR 8. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 8,623 EUR 22. Marec 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12. Kamenivo na posyp ciest 6,800 EUR 26. Február 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou TURBO a PATCHMATIC s dopravou 3,198 EUR 2. Jún 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 10,070 EUR 18. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,797 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 1,301 EUR 26. August 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 33,594 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 40,000 EUR 27. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 6,514 EUR 18. August 2016
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 196,000 EUR 17. Január 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 4,000 EUR 2. Apríl 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 47,248 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 59,620 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 136,486 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 76,632 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 80,155 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 112,736 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 54,457 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 96,600 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 125,800 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,450 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 4,176 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 1,655 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 8,993 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 8,159 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 4,804 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 14,198 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 557 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,557 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 15,657 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 496 EUR 26. August 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva pre 12 2,490 EUR 28. Február 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 3,800 EUR 28. Apríl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 20,125 EUR 18. August 2016
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,327 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,658 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 2,653 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 3,836 EUR 26. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu 5,975 EUR 26. August 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 28,844 EUR 7. September 2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Vysprávkový kameň 7,799 EUR 8. Február 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 3,085 EUR 11. Marec 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 6,639 EUR 13. September 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 9,600 EUR 14. Február 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 6,470 EUR 15. Február 2017
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18. Kamenivo na zimný posyp ciest 4,700 EUR 27. Apríl 2018
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 1,800 EUR 20. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 379 EUR 12. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 576 EUR 11. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 4,428 EUR 30. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 1,161 EUR 6. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 6,733 EUR 10. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 26,803 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 7,497 EUR 18. August 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Kamenivo na zimný posyp ciest 18,990 EUR 26. Október 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 3,899 EUR 9. August 2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál III. 83,986 EUR 27. Február 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 4,986 EUR 7. November 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 17,699 EUR 7. September 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 2,399 EUR 21. Apríl 2016
Obec Raková Dodávka drveného kameniva - oprava a rozšírenie siete chodníkov 3,283 EUR 11. Máj 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 4,050 EUR 1. Júl 2016
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy 3,139 EUR 14. Február 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 1,699 EUR 13. Apríl 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 3,900 EUR 9. August 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 13,831 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 35,638 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 31,595 EUR 18. August 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 19. Kamenivo na zimný posyp ciest 41,500 EUR 3. Október 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou 10,000 EUR 29. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 8,535 EUR 18. August 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9. Kamenivo na zimný posyp ciest 9,825 EUR 11. Október 2019
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 2/4 mm 274 EUR 16. Október 2017
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 2/4 mm 560 EUR 25. Október 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou Turbo 5000. 2,250 EUR 20. Marec 2017
Obec Raková Dodávka drveného kameniva - oprava a rozšírenie siete chodníkov 14,374 EUR 24. Marec 2017
Mesto Hriňová Dodanie štrku 7,800 EUR 31. Marec 2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Inertný posypový materiál 148,237 EUR 12. Marec 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Drvené kamenivo 1,680 EUR 14. August 2018
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, 8/11 mm alebo ekvivalent 24,925 EUR 19. Február 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál 154,575 EUR 31. Október 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál 466,700 EUR 31. Október 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál 154,700 EUR 31. Október 2019
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 0-4 a 4-8 (andezit) 6,499 EUR 11. December 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 4,434 EUR 15. Február 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál na posyp ciest-kamenná drvina I. 42,500 EUR 12. Október 2016
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Drvené kamenivo 2,392 EUR 13. Október 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál kamenná drvina 805,374 EUR 7. Jún 2017
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm alebo ekvivalent 5,199 EUR 5. Október 2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál na posyp ciest-kamenná drvina IV. 8,500 EUR 14. Október 2016
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 2-5 a 4-8 (andezit) alebo ekvivalent 7,900 EUR 24. November 2016
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm alebo ekvivalent 13,000 EUR 20. Január 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Materiál na aplikáciu postrekových technológií - drvené kamenivo 129,965 EUR 10. Máj 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,100 EUR 15. Február 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 2,625 EUR 15. Február 2019
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 4/8 mm, 8/11 mm alebo ekvivalent 47,000 EUR 27. Január 2020
Centrum výcviku Lešť Nákup a dodávaka posypového materiálu (drvené kamenivo - andezit, frakcia 4-8 mm) 3,675 EUR 6. Október 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×