CPV kód

22112000-8

Učebnice

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 5 380 EUR
Základná škola Námestovo - Brehy 1 1 063 EUR
Mesto Komárno 1 225 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 4 091 EUR
Mesto Modra 1 37 181 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 82 21 726 990 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 2 5 486 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 5 020 EUR
Základná škola Košice 1 0 EUR
Stredná priemyselná škola 2 5 508 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 3 772 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 2 3 466 EUR
Základná škola Kežmarská 28 Košice 1 0 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 3 11 851 EUR
Základná škola 2 3 125 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 627 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 1 182 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 1 864 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 6 142 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 1 4 726 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 4 482 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 2 6 083 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2 3 755 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 6 180 EUR
Základná škola 2 13 782 EUR
Základná škola 1 1 935 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 1 818 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 2 6 290 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 4 223 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 2 031 EUR
Dopravná akadémia 5 3 445 EUR
Základná škola 2 7 645 EUR
Základná škola Juraja Fándlyho 2 4 324 EUR
Základná škola Šrobárova 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 790 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 2 635 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 6 164 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 2 608 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 4 7 472 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 1 573 EUR
Základná škola 1 1 409 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 2 190 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 2 017 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 0 EUR
Základná škola 1 1 637 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 1 439 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 1 1 900 EUR
Základná škola 2 4 907 EUR
Základná škola Staničná 13 2 13 158 EUR
Stredná odborná škola technická 8 3 452 EUR
Základná škola Fiľakovo 1 1 282 EUR
Základná škola s materskou školou Bolešov 1 921 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 8 127 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 4 771 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským J. Erdélyiho 1 1 907 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 0 EUR
Evanjelická spojená škola 2 1 617 EUR
Spojená škola 1 9 545 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 3 12 459 EUR
Základná škola 2 8 725 EUR
Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča 3 6 696 EUR
Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 2 2 526 EUR
Základná škola 1 1 172 EUR
Základná škola 1 1 589 EUR
Základná škola, Komenského 959, Senica 1 2 582 EUR
Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 1 1 682 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 5 951 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 1 0 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2 4 055 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 3 15 462 EUR
Obchodná akadémia 1 1 826 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 6 14 327 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Športové gymnázium 2 1 872 EUR
Základná škola - Alapiskola 5 18 876 EUR
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 1 2 171 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 2 976 EUR
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 2 0 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 3 4 881 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 1 585 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 2 591 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 7 14 208 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Komárom 1 1 390 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 2 000 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 2 125 EUR
Základná škola Andreja Radlinského 1 1 434 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 1 990 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 2 409 EUR
Základná škola, Bernolákova 16, Košice 3 16 751 EUR
Hotelová akadémia 2 1 650 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 495 EUR
Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 1 2 142 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 1 2 313 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 7 238 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 1 100 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 1 227 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 2 3 654 EUR
Základná škola 1 10 294 EUR
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 4 1 677 EUR
Obchodná akadémia Považská Bystrica 2 4 052 EUR
Základná škola Mateja Lechkého 1 8 175 EUR
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 1 1 717 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 2 12 326 EUR
Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 1 3 526 EUR
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová 1 6 549 EUR
Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok 1 23 182 EUR
Základná škola s materskou školou Rakúsy, okres Kežmarok 1 9 091 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 149 EUR
PaedDr. Čabiňáková Naďežda Portál Slovakia 1 385 EUR
TBB, a. s. 1 11 017 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 2 25 609 EUR
KONTAKT PLUS, s.r.o. 3 53 886 EUR
Patria I., spol. s r.o. 4 458 981 EUR
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 3 257 597 EUR
TRANOSCIUS, a.s. 4 98 682 EUR
NITECH, s.r.o. 4 25 259 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 12 8 387 177 EUR
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 10 2 104 551 EUR
AITEC, s. r. o. 8 4 470 720 EUR
RNDR. Jela Šimeková - Proxima Press 3 103 914 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 7 1 730 396 EUR
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. 1 16 800 EUR
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. 7 2 335 439 EUR
VKÚ, akciová spoločnosť 5 451 376 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 5 933 829 EUR
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 1 138 108 EUR
Vydavateľstvo DON BOSCO 1 37 158 EUR
IKAR, a.s. 1 86 491 EUR
Peter Skubák - AD REM 10 20 325 EUR
UniKnihy.sk, s.r.o. 112 369 111 EUR
Slovak Ventures s.r.o. 13 15 552 EUR
Eurobooks s.r.o. 2 4 367 EUR
Ing. Ján Strapec Oxico 21 30 556 EUR
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 1 1 142 EUR
Richard Šrobár LITTERA 19 37 147 EUR
PhDr. Anna Oslancová - ALBION BOOKS 10 16 975 EUR
R and D Publishing, spol. s r.o. 1 0 EUR
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 1 390 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 3 336 EUR
Willex s.r.o. 1 225 EUR
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 2 280 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
KONTAKT PLUS - reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 840 7840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vydavateľstvo Matice Slovenskej – reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 774 6774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TERRA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 265 140 265140.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Orbis Pictus Istropolitana - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 647 610 647610.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. – Reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 730 764 730764.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 40 301 40301.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
AITEC - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 334 995 334995.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS- reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 300 15300.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
VKÚ - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 34 550 34550.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. – Reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 365 794 365794.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Príroda - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 28 300 28300.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
TRANOSCIUS - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 39 714 39714.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
NITECH - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 715 7715.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Wolters Kluwer - reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 384 16384.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spolok sv. Vojtecha spol. s.r.o. – Reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 332 567 332567.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
TERRA - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 39 360 39360.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Orbis Pictus Istropolitana - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 947 2947.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. - reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 230 648 230648.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
TERRA - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 20 160 20160.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
AITEC, s.r.o. - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 158 26158.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
KONTAKT PLUS - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 560 14560.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vydavateľstvo Matice Slovenskej – reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 34 878 34878.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 65 200 65200.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 177 248 177248.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
VKÚ - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 53 546 53546.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
TBB, a.s. - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11 017 11017.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
PROXIMA PRES - reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 41 320 41320.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tranoscius, a.s. - redícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 28 878 28878.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
TERRA - redície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 157 205 157205.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Orbis Pictus Istropolitana - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 340 144 340144.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
SPN - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 861 977 861977.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
AITEC, s.r.o. - reedície učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 954 378 954378.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Wolters Kluwer, s.r.o. - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 225 9225.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 109 161 109161.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS -reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 47 294 47294.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
NITECH, s.r.o. - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 080 9080.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 212 035 212035.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
SPN - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 170 915 170915.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Spolok sv. Vojtecha - redícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 190 785 190785.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Didaktis, s.r.o. - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138 108 138108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Don Bosco - redícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 37 158 37158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spolok sv. Vojtecha - redícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 587 10587.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EXPOL PEDAGOGIKA - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 284 857 284857.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TERRA - redícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 391 180 391180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SPN - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 295 622 295622.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KONTAKT PLUS - reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 31 486 31486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKAR divízia PRÍRODA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86 491 86491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PATRIA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 69 218 69218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ORBIS - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 785 450 785450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TERRA - redícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 366 761 366761.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vydavateľstvo Matice slovenskej - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 215 945 215945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
AITEC - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 471 390 1471390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spolok sv. Vojtecha - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 72 414 72414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VKÚ - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 65 253 65253.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EXPOL- reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 282 383 282383.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPN - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 470 894 1470894.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NITECH - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 574 3574.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tranoscius - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 190 7190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou Gbely 2 156 2156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 5 695 5695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Staničná 13 3 619 3619.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 6. - 9. ročník Základná škola 2 128 2128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Juraja Fándlyho 2 783 2783.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
anglické učebnice Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 814 814.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Fiľakovo 1 738 1738.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 3 - 5 (4th Edition) Základná škola s materskou školou Bolešov 1 067 1067.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 4E (4th Edition) 3, Učebnica Project 4E (4th Edition) 4, Project 4E (4th Edition) 5 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 4 741 4741.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 4E (4th Edition) 3, Učebnica Project 4E (4th Edition) 4, Project 4E (4th Edition) 5 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 4 741 4741.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnica na AJ pre VI, VII, VIII, IX. ročník Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským J. Erdélyiho 2 530 2530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča 3 520 3520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnica na AJ pre VI, VII, VIII, IX. ročník Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2 090 2090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglický jazyk Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2 970 2970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 6. - 9. ročník Základná škola 1 947 1947.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka pre 6.- 9. ročník Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 1 496 1496.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka pre 6.- 9. ročník Základná škola 2 035 2035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka pre 6.- 9. ročník Základná škola Gejzu Dusíka Galanta 1 496 1496.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica anglického jazyka Motivate 2. a 3. časť Základná škola s materskou školou Babín 869 869.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica anglického jazyka pre 6.-9. ročník Základná škola, Komenského 959, Senica 2 850 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 2 409 2409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Abovská 36, Košice 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 2 816 2816.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Ľudovíta Fullu 1 232 1232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1 804 1804.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebnica na AJ pre VI, VII, VIII, IX. ročník Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 2 090 2090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie učebníc anglického jazyka pre základné školy Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 2 147 2147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 4E (4th Edition) 2 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 191 191.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1 606 1606.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Project 2 - 5 (3th Edition) alebo ekvivalent Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2 134 2134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Košice 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 2 717 2717.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Fábryho 44, Košice 1 540 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 3 179 3179.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1 870 1870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola - Alapiskola 1 661 1661.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Šrobárova 3 938 3938.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 6.-9.ročník ZŠ Základná škola 3 124 3124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 2 871 2871.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Námestovo - Brehy 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 870 1870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 6.-9.ročník ZŠ Základná škola 3 124 3124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Gymnázium V. B. Nedožerského 1 760 1760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola 1 804 1804.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 872 3872.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice Family and Friends 2nd Edition 3 Class Book and MultiROM Základná škola J. A. Komenského Revúca 660 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Športové gymnázium 2 299 2299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 792 792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 3 459 3459.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka na vyučovanie anglického jazyka v základnej škole Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Eötvösova ul. 39, Komárno Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola Komárom 1 562 1562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Kežmarská 28 Košice 2 772 2772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre základné školy Základná škola Matky Alexie 1 936 1936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre žiakov 6.-9. ročníka Základná škola 3 355 3355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice pre gymnázium Evanjelická spojená škola 435 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Evanjelická spojená škola 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre žiakov ZŠ Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 3 573 3573.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica Family and friends 1 (2nd Edition), Učebnica Family and friends 2 (2nd Edition), Project 4E (4th Edition) 2 Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 5 034 5033.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica prvouky pre 2 ročník ZŠ Základná škola Michalovce Krymská 5 167 167.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola Andreja Radlinského 1 672 1672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Družicová 4, Košice 2 574 2574.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 505 504.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice cudzích jazykov Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 275 1274.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka II.stupeň Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 937 2937.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola, Bernolákova 16, Košice 1 980 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
direkt 1 učebnica pre výučbu nemeckého jazyka Dopravná akadémia 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life - Pre - intermediate Workbook Dopravná akadémia 1 545 1545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life - Pre - intermediate Student's Book Dopravná akadémia 1 117 1117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solutions Intermediate 2nd edition - druhé vydanie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 325 2325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 2 265 2265.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie učebníc cudzích jazykov ANJ/NEJ Stredná zdravotnícka škola 3 945 3945.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Športové gymnázium 2 444 2444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola drevárska 2 464 2464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maturita Solutions (3rd edition) - Intermediate Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 325 2325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Obchodná akadémia 2 370 2370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka- Gateway to maturita B1, Gateway to maturita B1 plus. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 3 225 3225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maturita Solutions (3rd edition) Students Book Pre-Intermediate a Direkt neu 1 Spojená škola Banská Bystrica 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 720 3720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie učebníc cudzích jazykov ANJ Stredná zdravotnícka škola 3 480 3480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice nemeckého jazyka: Ideen 2 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 855 855.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
učebnice anglického jazyka Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 325 2325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie NJ Stredná odborná škola technická 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 620 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Hotelová akadémia 1 820 1820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 670 2670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 005 2005.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná zdravotnícka škola 2 277 2276.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 345 345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 054 2054.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 2 146 2146.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického a nemeckého jazyka jazyka Stredná priemyselná škola dopravná 2 340 2340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola 10 597 10597.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc anglického jazyka Gymnázium Andreja Kmeťa 2 265 2265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 5 430 5430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná priemyselná škola 2 355 2355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka pre 1. a 2. ročník SOŠ Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 490 3489.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 350 2350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice nemeckého jazyka Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 560 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Hotelová akadémia 156 156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice angličtiny New Success Intermediate pre prvákov a druhákov stredných škôl Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 2 968 2967.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 720 3720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka šk. rok 2017/2018 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 060 3060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Obchodná akadémia Považská Bystrica 3 168 3168.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc. Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 922 2922.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Gymnázium V. B. Nedožerského 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka a metodická príručka pre učiteľov dejepisu Stredná zdravotnícka škola 2 193 2192.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 705 705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life Intermediate Student´s Book - učebnica AJ pre SŠ Dopravná akadémia 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Real Life Pre-Intermediate Student´s Book - učebnica anglického jazyka pre stredné školy Dopravná akadémia 825 825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná zdravotnícka škola 144 144.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 763 763.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice ANJ a NJ pre 3. a 4. ročník SOŠ Spojená škola Banská Bystrica 4 050 4050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný zošit na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 130 2130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný zošit na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice a pracovné zošity na vyučovanie anglického jazyka na SŠ Stredná zdravotnícka škola 3 865 3864.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Stredná odborná škola technická 81 81.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 931 2930.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 656 4656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium Dubnica nad Váhom 2 463 2463.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 563 3562.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzích jazykov Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 856 2855.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnica na vyučovanie AJ Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2 775 2775.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 1 956 1956.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice Stredná priemyselná škola 4 360 4360.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzích jazykov Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 230 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc - AJ Gymnázium V. B. Nedožerského 6 044 6043.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 030 2029.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 2 595 2595.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 580 2580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc. Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 707 2706.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka pre 3. a 4. ročník SOŠ Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 2 899 2899.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 2 112 2112.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka pre 3. a 4. ročník SOŠ, šk. rok 2018/2019 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 304 4303.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebnice cudzieho jazyka Obchodná akadémia Považská Bystrica 2 250 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup učebníc cudzieho jazyka Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 2 637 2637.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
ORBIS - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 33 580 33580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPN - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 564 504 564504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny softvér pre MŠ_149 Mesto Komárno 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EXPOL - reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 113 216 113216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VKÚ - reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106 444 106444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Patria I. - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 154 642 154642.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NITECH - reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 890 4890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TRANOSCIUS - reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 22 900 22900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSV - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 203 051 203051.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie učebníc a kníh pre Základnú školu Mesto Modra 43 871 43870.7 EUR 2019 Tovary Áno 1
EXPOL - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 906 799 906799.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORBIS - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 500 048 500048.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SPN - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 223 949 223949.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
VKÚ - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 191 583 191583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SPN - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 101 389 3101389.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PATRIA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 32 070 32070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSV - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 327 476 327476.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
TERRA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 490 590 490590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
AITEC - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 385 860 385860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
AITEC - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 849 730 849730.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup učebníc Literatúra pre stredné školy 2,3 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
AITEC - reedícia učebníc I Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 437 624 437624.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
AITEC - reedícia učebníc V Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11 850 11850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EXPOL - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 62 299 62299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SPN - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 193 473 193473.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Orbis - reedícia učebníc III Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25 660 25660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka a metodické materiály k učebniciam Základná škola 3 530 3530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola Juraja Fándlyho 2 156 2156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnica Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2 365 2365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka pre 3. - 5. ročník ZŠ Základná škola Michalovce Krymská 5 1 758 1758.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 152 1151.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebnice - Ošetrovateľské techniky Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 935 934.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie učebníc a kníh pre Základnú školu Základná škola Jozefa Horáka 294 294.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice pre 1.ročník ZŠ: Šlabikár 1, Šlabikár 2, Čítanka Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča 1 140 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
učebnice a pracovné zošity pre I.stupeň ZŠ Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča 3 395 3395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie učebníc a kníh pre Základnú školu Základná škola Jozefa Horáka 196 196.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie učebníc a kníh pre Základnú školu Základná škola Jozefa Horáka 420 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie učebníc a kníh pre Základnú školu Základná škola Jozefa Horáka 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola - Alapiskola 5 760 5760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola 9 598 9597.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola Staničná 13 14 474 14473.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola Jozefa Urbana 9 329 9329.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice a pracovné zošity pre I. stupeň ZŠ a 5. ročník ZŠ Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová 7 204 7204.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola 15 160 15160.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola Mateja Lechkého 8 992 8991.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
učebnice pre 1. stupeň ZŠ a 5. roč. ZŠ Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 2 650 2650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola Ľudovíta Fullu 11 441 11441.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 13 085 13085.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola, Bernolákova 16, Košice 12 524 12523.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola, Bernolákova 16, Košice 3 942 3942.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 206 206.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 819 1818.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola 11 323 11323.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola Ľudovíta Fullu 2 480 2479.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola - Alapiskola 4 580 4580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice - matematika Základná škola Jozefa Urbana 4 263 4263.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice, pracovné zošity Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 250 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola 3 439 3438.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
jazykové učebnice pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnázium Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice, pracovné učebnice, pracovné zošity pre 5- 9 roč. ZŠ Základná škola Michalovce Krymská 5 3 448 3448.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice anglického jazyka Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 3 880 3880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnázium Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 3 389 3389.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola Družicová 4, Košice 6 693 6693.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice, pracovné zošity a listy pre žiakov ZŠ a ŠZŠ - 1.stupeň a 2.stupeň cudzie jazyky Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok 25 500 25500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice, pracovné zošity a listy pre žiakov ZŠ a ŠZŠ - 1.stupeň a 2.stupeň Základná škola s materskou školou Rakúsy, okres Kežmarok 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice Základná škola - Alapiskola 3 600 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice, pracovné zošity Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 100 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Project 2 (4th Edition), Project 3 (4th Edition), Project 4 (4th Edition), Project 5 (4th Edition), Základná škola - Alapiskola 5 175 5175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
učebnice pre SŠ Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 2 600 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice slovenský a anglický jazyk pre stredné školy Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 5 300 5300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebnice cudzích jazykov Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 805 6804.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup učebníc SJL a Literatúry Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 3 936 3936.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
učebnice pre 2. stupeň ZŠ a SŠ Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 3 670 3670.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
učebnice pre 1. stupeň ZŠ Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 2 050 2050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Literatúra a pracovné zošity pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 8 485 8485.0 EUR 30. Október 2020 5. November 2020 Neuvedené 2020-10-30 00:00:00 UTC 2020-11-05 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×