CPV kód

34351100-3

Pneumatiky pre motorové vozidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 6 254 418 EUR
Slovenská správa ciest 3 71 073 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 535 599 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 4 933 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 14 142 806 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 38 870 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 69 033 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 7 11 965 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 1 340 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 3 015 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 524 973 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 1 589 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 33 8 768 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 8 932 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 200 213 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 1 897 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 46 962 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 70 572 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45 136 756 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 34 246 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 244 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 2 515 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 48 167 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 610 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 4 17 342 EUR
Centrum výcviku Lešť 3 7 548 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 800 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 4 240 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 3 703 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 5 022 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 194 745 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 103 308 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 9 676 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 3 400 000 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 9 866 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 6 25 165 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 1 258 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 42 73 778 EUR
Slovenské národné múzeum 10 2 185 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 6 999 EUR
Stredná odborná škola 1 138 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 14 15 379 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 15 6 427 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 9 980 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 1 392 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5 757 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 6 090 EUR
Záchranná služba 18 212 903 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 974 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 18 48 597 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 5 760 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1 252 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 1 958 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 8 3 612 EUR
Spojená škola 2 129 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 5 113 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 4 068 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 272 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 2 919 EUR
Správa účelových zariadení 1 12 170 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 14 1 048 459 EUR
Národný onkologický ústav 1 619 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 5 2 396 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 467 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 142 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 1 079 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 708 EUR
Centrum účelových zariadení 2 1 108 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 6 24 840 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 159 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 5 153 EUR
Výpočtové stredisko SAV 1 215 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 3 597 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 1 598 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 400 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 15 9 686 EUR
Hlavný banský úrad 2 473 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 5 468 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 5 1 140 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 4 265 089 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 3 68 927 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 1 342 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 391 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 329 EUR
Detský domov Michalovce 1 158 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 383 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3 205 021 EUR
EUROGUMA, s.r.o. 1 353 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
NICHOLTRACKT, s.r.o. 160 3 401 918 EUR
Moris Slovakia s.r.o. 2 56 266 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 37 330 865 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 2 2 309 EUR
PO CAR, s.r.o. 1 390 EUR
Ing. Marcel Bartoš - GUMA 1 3 884 EUR
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 10 941 EUR
MIKONA s.r.o. 135 7 469 197 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 3 1 029 EUR
A.R.S. spol. s r.o. 53 2 217 919 EUR
Auto- Piko, s.r.o. 2 165 EUR
Steeling, s.r.o. 3 1 203 EUR
SKARAB, s.r.o. 1 196 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 8 5 434 EUR
MZ PNEU s.r.o 6 2 316 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 3 3 441 EUR
Mess-Exx, s.r.o. 1 4 240 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 76 137 516 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 1 379 EUR
Rastislav Hančin - PNEUSERVIS 26 19 748 EUR
VIVID Slovakia, s.r.o. 1 3 703 EUR
jai group s.r.o. 1 1 066 EUR
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. 1 1 750 EUR
BAPS, s. r. o. 4 17 364 EUR
ATRIO PLUS, s.r.o. 1 93 EUR
Ania s.r.o. 1 410 EUR
HM pneu-sport, s.r.o. 1 2 878 EUR
ROTOS, s.r.o. 1 12 170 EUR
Carservice s.r.o. 1 166 EUR
AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o. 5 1 374 EUR
TOP PNEUSERVIS spol. s r.o. 1 17 383 EUR
Všeobecná obchodná, a.s. 2 2 248 EUR
M - PROTEKTOR, s.r.o. 7 1 654 EUR
PNEU DT s.r.o. 14 247 314 EUR
TECHNOGUM, s.r.o. 2 669 EUR
EUROGUMA, s.r.o. 25 28 363 EUR
A STEEL s.r.o. 2 844 EUR
LOVTEK, s.r.o. 4 13 553 EUR
T.Z.M., s.r.o. 2 1 385 EUR
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. 1 130 EUR
Laguna network, s.r.o. 5 17 505 EUR
IGGY-TRADE s.r.o. 1 4 383 EUR
ROTOBALANCE s.r.o. 1 131 EUR
TakarSlovakia s.r.o. 1 574 EUR
CARSTAR SERVICE s. r. o. 1 27 817 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pneumatík a služby pneuservisu. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 143 094 143094.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky Záchranná služba 62 500 62500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre prevádzku motorových vozidiel Mestských lesov Košice a.s. Mestské lesy Košice a.s. 35 000 35000.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Nákup letných a zimných pneumatík a poskytovanie služieb pneuservisu. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 39 500 39500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 91 428 91428.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 106 264 106264.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 72 512 72512.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 189 050 189050.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Pneumatiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263 472 263472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 88 093 88093.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky a duše Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 129 255 129255.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 88 663 88663.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 67 644 67644.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 97 272 97272.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 36 293 36293.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky a duše Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 218 108 218108.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík a súvisiace služby na základe čiastkových objednávok k platnej rámcovej dohode. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 88 440 88440.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 229 269 229269.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
PNEUMATIKY, DUŠE A OCHRANNÉ VLOŽKY PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 700 000 1700000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 72 939 72939.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 69 649 69649.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 55 627 55627.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 61 280 61280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 52 355 52355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Matador Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Slovenské národné múzeum 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Hlavný banský úrad 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné 215/70 R15 C Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 854 2854.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných a zimných pneumatík Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 400 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík na osobné motorové vozidlo ŠKODA SUPERB Prešovský samosprávny kraj 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, neprotektorovaných zimných a letných pneumatík pre osobné motorové vozidlá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 604 1603.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové pneumatiky a oceľový disk Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Nemocnica Poprad a. s. 4 250 4250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental 235/65 R16C VancoEco 115/113R Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental VancoWinter 2 115/113R C alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné 195/70 R15C, plechové disky kolies Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Slovenské národné múzeum 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 175 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mestské lesy Košice a.s. 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 599 1598.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 668 668.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Continental Conti Sport Contact alebo ekvivalent Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 826 826.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Pirelli Winter Sotto Zero 3 runflat 225/45 R17 94V XL Runflat a letné pneumatiky Pirelli P Zero runflat 225/40 R18 92W XL Runflat Technická univerzita v Košiciach 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 550 9550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné, zimné, terénne (celoročné) Matador - resp. ekvivalent Pôdohospodárska platobná agentúra 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 4 080 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 735 10735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre dodávkové motorové vozidlo Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 168 168.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Continental Conti Sport Contact alebo ekvivalent Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 826 826.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné auto Stredná odborná škola 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Pirelli Winter Sotto Zero 3 runflat 225/45 R17 94V XL Runflat a letné pneumatiky Pirelli P Zero runflat 225/40 R18 92W XL Runflat Technická univerzita v Košiciach 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky s diskami Centrum účelových zariadení 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 330 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 390 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík na osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN Passat Prešovský samosprávny kraj 540 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Prešovský samosprávny kraj 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na vozidlo Peugeot 307 Centrum účelových zariadení 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 808 807.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Detský domov Michalovce 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Slovenská agentúra životného prostredia 2 085 2085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 80 321 80320.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné vozidlo Škoda Fabia Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné autá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 756 755.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné vozidlo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 192 192.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Continental SportContact 5 235/40 R18 95W XL FR NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných a zimných pneumatík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 939 939.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky - off road Výskumný ústav vodného hospodárstva 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Výskumný ústav vodného hospodárstva 164 164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 260 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Prešovský samosprávny kraj 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové originálne neprotektorované letné pneumatiky 235/65/R16C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných a zimných pneumatík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 939 939.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Renault Traffic alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 466 465.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 92 92.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá a príves Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre služobné osobné motorové vozidlá Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlo AVIA Národný onkologický ústav 1 090 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, disky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 707 1707.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, autopotreby a autokozmetika Správa účelových zariadení 12 550 12550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zimné pneumatiky Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné a letné pneumatiky, disky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné motorové vozidlá Kancelária prezidenta SR 1 300 1299.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 69 282 69282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky R15 na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 209 208.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky R17 na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 592 592.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 517 1516.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 143 3142.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné , osobné vozidlá a pracovné stroje , autoduše , vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 100 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 677 677.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík Záchranná zdravotná služba Bratislava 43 343 43342.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné, oceľové disky Slovenské národné múzeum 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na motorové vozidlo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 206 206.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 13 598 13598.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nových zimných radiálnych pneumatík Spojená škola 149 149.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nových zimných radiálnych pneumatík Spojená škola 162 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Hlavný banský úrad 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na motorové vozidlo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 763 762.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné auto Slovenské národné múzeum 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zimné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové originálne neprotektorované pneumatiky 235/65/R16C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Slovenská agentúra životného prostredia 11 232 11232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky s hliníkovými diskami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zimné pneumatiky na osobné auto Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie letných a zimných preumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 6 130 6129.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 273 273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 639 16639.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné , osobné vozidlá a pracovné stroje , autoduše , vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 100 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné a nákladné vozidlá Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 639 16639.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 957 18957.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá a dodávkové automobily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 760 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Centrum výcviku Lešť 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, uskladnenie a odborná výmena pneumatík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 51 960 51960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 325 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 379 379.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Výskumný ústav vodného hospodárstva 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 212 211.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné vozidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 17 384 17384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky s príslušenstvom na nákladné vozidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 169 074 169074.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Pôdohospodárska platobná agentúra 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na SUV vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 303 1302.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 595 1594.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
celoročné pneumatiky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky 215/70 R15C Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 056 1056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental Conti Premium Contact 5 205/55 R16 91 V Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 278 278.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 640 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disky na pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 440 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Michelin XFN2 385/65/ R 22,5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a pneuservisné práce Slovenská správa ciest 17 400 17400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá a pracovné stroje , autoduše , vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika a jej prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 213 212.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 112 112.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disky na pneumatiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových letných pneumatík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky a uskladnenie pneumatík motorové vozidlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 030 4030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík na osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na SUV vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 71 218 71218.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 604 2604.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky pre doprovodné pancierové vozidlo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Slovenské národné múzeum 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 940 5940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné vozidlá Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 6 677 6676.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 597 596.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na SUV vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 405 405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil BMW 530xi Štatistický úrad Slovenskej republiky 713 712.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 23 103 23103.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 163 1163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 540 2540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné úžitkové Výskumný ústav vodného hospodárstva 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 233 233.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky Slovenské národné múzeum 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Pirelli Cinturato P1 205/55 R16 91 H Slovenské národné múzeum 213 213.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky Technická univerzita v Košiciach 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 23 103 23103.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné pre osobné motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 396 1396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 800 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobný automobil 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 464 464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné motorové vozidlo alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 33 883 33883.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné pre osobné motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 396 1396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá a malotraktory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 941 2941.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily určené pre letné a zimné obdobie . Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 400 19400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá a dodávkové automobily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 600 8600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné Pneumatiky SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky CELOROČNÉ 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 800 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na dodávkové vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 352 352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 735 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné, úžitkové a nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 528 9528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre dodávkové automobily určené pre zimné obdobie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 440 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a ich odborné prezutie. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 464 464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika 195 R14C Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 95 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné nové Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné a nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 650 9650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky na motorové vozidlo Lada Niva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na dodávkové vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 154 154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 633 633.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík 215/70 R15C Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 860 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 286 286.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné autá Matador alebo Barum. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 088 1088.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné vozidlá Štatistický úrad Slovenskej republiky 665 665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika MITAS Nb 37 6.5/0 R20 10PR, alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 933 933.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné a nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 650 9650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 6 840 6840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador 215/70R15 C 109/107 R MPS530 SIBIR SNOW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 170 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné vozidlá - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 417 416.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 28 325 28324.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 125 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 122 1122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP72 Izzarda A/T 2 - 205/80R16 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika 295/80 R22,5 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika 265/70 R17,5 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 275 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 205 5205.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Avia, Disky Ford LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 780 4780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Pirelli Winter Sottozero3 (MO) 205x60 R16 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 63 004 63004.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre dodávkové automobily určené pre zimné obdobie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 385 8385.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Matador MP92 Sibir Snow 225/65 R17 102 T alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Matador MPS520 Nordicca van 225/75 R16 121/120N alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 415 415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík na osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 715 715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre terénny automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Nokian WR D3 205/70 R15 100H alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na Ford Ranger zn. Nokian alebo Hankook. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 399 399.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné na malé úžitkové vozidlá, dodávky a ľahké nákladné vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, celoročné ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre terénny automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobný automobil Štátny inštitút odborného vzdelávania 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky na motorové vozidlo Lada Niva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Ford LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental Wintercontact zimné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 185 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky rôzneho druhu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 816 2816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Continental WinterContact TS830 P 205/60 R16 96H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na Tatra T158 Phoenix 6x6 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 815 2815.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 425 425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 427 427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na MAN 235/75 R 17,5 132/130 M záberové LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 404 16404.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 59 000 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Výskumný ústav vodného hospodárstva 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 640 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky 185/60 R14 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné Michelin Crossclimate+ 195/65 R15 91 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Bridgestone Blizzak LM80 205/70 R15 96T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 165 1165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre osobné motorové vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 174 1174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a služby pneuservisu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 43 337 43336.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
pneumatiky 365/80R20 KTT MPT PS 22, 152K M+S Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 200 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor o rozmere 320/85 R - 24 12,4 r - 24 zn. MITAS alebo SEHA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač UNC 60 o rozmere 10.0/75 - 15,3 8PR TR 04 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na lesný kolesový traktor ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 375 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 020 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MPS 400 v rozmere 195/75R16C Slovenské národné múzeum 231 231.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Pôdohospodárska platobná agentúra 5 400 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné, disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 534 2534.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre Lada Niva 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štátny inštitút odborného vzdelávania 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a pneuservisné práce Slovenská správa ciest 69 073 69073.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 920 2920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 5 400 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MATADOR FR3 245/70R19.5 136/134M LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky s príslušenstvom na nákladné vozidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 203 000 203000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 57 475 57475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 451 451.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 621 621.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné nové Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 17 629 17629.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 140 2140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre Citroen Berlingo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup, uskladnenie a odborná výmena pneumatík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 51 960 51960.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, motocykle, ľahké nákladné automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 939 9939.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné autá Matador alebo Barum. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na Ford Ranger zn. Nokian alebo Continental alebo Yokohama. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental ContiSportContact 5 SSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 440 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 753 753.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dunlop Sport BluResponse LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík na osobné vozidlá a mechanizmy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 060 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre dodávkové automobily určené pre letné obdobie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 160 3160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 455 455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324 324.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matador MP 44 elite 3195/65 R15 91V Slovenské národné múzeum 120 119.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 176 176.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 17 330 17330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 90 034 90034.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Yokohama alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 890 890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 980 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP85 Hectorra 4x4 225/65 R17 102H FR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 234 234.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental ContiSportContact 5 SSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental ContiSportContact 5 SSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 274.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 8 854 8854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné a letné pneumatiky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 866 2865.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky na motorové vozidlo Lada Niva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 148.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Trenčiansky samosprávny kraj 405 405.36 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zimné a letné pneumatiky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 866 2865.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 17 753 17753.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas 7,50-16 NB37 SATIM 10PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík a diskov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 19 440 19440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika Michelin Energy Saver+ 205/60 R15 91H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Nokian alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 238 1238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá, poľnohospodárske stroje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na vozidlo TATRA 815 UDS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 561 561.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 443 443.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre Lada Niva 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 86 000 86000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP 54 Sibir Snow 175/65 R14 86T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 594 2594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky, disky a bezpečnostné skrutky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 530 1530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SUV 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík na automobilovú techniku Centrum výcviku Lešť 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Pirelli Cinturato P7 215/60 R16 99 H XL "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas FL02 7,00/ -12 14PR dušové LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky SUV 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Fabia Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264 264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Minibus Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 401 401.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 859 859.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 700 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 598 9597.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 210 3210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie zimných pneumatík v počte 292 ks (štyri druhy) Záchranná zdravotná služba Bratislava 28 570 28570.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík pre osobné motorové vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 7 900 7900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné, úžitkové a nákladné automobily Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 700 14700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na SUV zimne 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie pneumatík, diskov, snímačov, krytov kolies a uskladnenie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 193 5193.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental WinterContact LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 199 199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky osobné, nákladné, špeciálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 700 14700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na Octaviu a Ford Transit značky Matador alebo Barum. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605 605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, motocykle, ľahké nákladné automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 069 10069.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 232 3231.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 42 900 42900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 11 390 11389.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, ľahké nákladné automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 319 3319.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimná pneumatika SUV 4x4 -nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 740 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimná pneumatika SUV 4x4 -nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 740 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 400 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Výskumný ústav vodného hospodárstva 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 35 000 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Suzuki Jimny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky a disky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika Matador MP92 Sibir Snow 195/65 R15 91H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 135 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika BFGoodrich All Terrain T/A KO2 235/75 R15 104/101 S LRC, RWL Univerzálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 48 000 48000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Pôdohospodárska platobná agentúra 7 193 7192.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky 315/80 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky 385/65 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné na motorové vozidlo N1G LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 580 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky univerzálne BFGoodrich ALL TERRAIN 255/70 R16 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 540 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 423 2423.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 150 000 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné a úžitkové vozidlá. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 29 330 29330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Záchranná služba 5 592 5591.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 800 3800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Michelin Alpin 6 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 51 278 51278.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 200 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 257 5257.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 440 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Peugeot 206 Štatistický úrad Slovenskej republiky 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 548 548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 290 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 280 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 266 266.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobný automobil letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 285 285.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 235/65R16 115/113R CONTINENTAL ContiVanContact 200 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 175/65R14 90T MICHELIN Agilis 51 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 225/65R17 102V CONTINENTAL ContiPremiumCont 5 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík pre osobné motorové vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain T/A KO2 225/75 R16 115/112 S Univerzálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 533 533.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na automobilovú techniku Centrum výcviku Lešť 3 217 3217.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 14 982 14982.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 204 204.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatky Continental CrossContact ATR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain 245/70 R16 113S T/A KO2 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 440 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky osobné, SUV. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 603 603.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 14 982 14982.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 450 1450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika Goodyear Wrangler AT Adventure 205/80 R16 110S LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika Matador MP47 Hectorra 3 205/60 R16 96 H XL LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika Nokian Line SUV 205/70 R15 96 H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 243 243.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 040 10040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky na motorové vozidlo Lada Niva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 175 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Bridgestone Dueler HT 687 225/65 R17 102 H letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá a dodávkové automobily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 111 15111.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 136 135.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Hankook K125 Ventus Prime 3 205/60 R16 92H - letné,Hankook Vantra LT RA18 215/60 R16 103/101 T -letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre motorové vozidlá EUROGUMA, s.r.o. 355 355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 600 4600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky Záchranná služba 3 063 3063.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain T/A KO2 255/70 R16 115/112 S Univerzálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 610 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre motorové vozidlá. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 680 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 452 451.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 610 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre motorové vozidlá Záchranná služba 926 926.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 8 280 8280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 940 5940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na Tatra T158 Phoenix 6x6 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 880 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie zimných pneumatík (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 424 10424.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík pre služobné motorové vozidlá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 855 2855.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na terénne vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 430 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 64 500 64500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Záchranná služba 14 935 14935.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné a disky, nové výrobky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Hyundai i30 Štatistický úrad Slovenskej republiky 388 388.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 710 710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador IZZARDA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242 242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich All Terrain T/A KO2 235/75 R15 104 S Univerzálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Matador MP72 Izzarda LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 410 1410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné a nákladné vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 682 3682.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 500 11500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 41 625 41624.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Auto-príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 223 222.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika Matador MP92 Sibir Snow 205/60 R16 92H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mitas 7,50-16 NB37 SATIM 10PR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika KAMA I-511, 175/80 R16,88Q, TT, M+S LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na SUV vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 475 475.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika Michelin Alpin 5, 205/50 R17 93H, XL, M+S, 3PMSF LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Záchranná služba 3 842 3842.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 57 000 57000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 41 547 41547.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na SUV vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 529 528.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky , disky kola Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 068 2068.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 624 1624.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Cooper Discoverer sport 205/70 R15, M+S LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cooper Discoverer AT3 Sport 205/70 R15 96T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Pôdohospodárska platobná agentúra 7 200 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné a úžitkové služobné motorové vozidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 30 000 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre OZ PN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 76 155 76155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a pneuservisné práce Slovenská správa ciest 30 121 30121.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné nové výrobky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 205 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 310 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Volkswagen Passat Štatistický úrad Slovenskej republiky 264 264.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Záchranná služba 5 265 5264.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 124 124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 820 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 750 6750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 128 732 128732.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 559 559.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor a JCB Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 927 927.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné vozidlo a traktor Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 691 690.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre služobné vozidlá Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 021 1021.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 684 684.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné vozidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 609 609.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 217 2217.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Záchranná služba 5 464 5463.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, SUV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Výpočtové stredisko SAV 320 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 941 4940.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 373 373.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie pneumatík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 117 000 117000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na vozidlá – zimné pneumatiky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 701 701.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, SUV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa pneumatík na motorové vozidlá Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 547 547.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 975 1975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na vozidlá – letné pneumatiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 696 696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá, strojné zariadenia a mechanizmy Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 57 000 57000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 325 000 4325000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky a disky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 450 5450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky Kormoran Snowpro Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 64 64.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Pôdohospodárska platobná agentúra 9 992 9992.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 732 732.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné nové výrobky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 360 360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík a pneuservisné služby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 55 000 55000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík pre osobné automobily, pneuservisné služby a sezónne uskladnenie pneumatík Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 64 270 64270.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 335 453 335453.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky + vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 005 3005.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 66 300 66300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Záchranná služba 6 692 6692.15 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 4 110 4110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 120 120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky + vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 476 2476.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky na stavebný stroj JCB Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 118 1118.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 150 840 150840.39 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/80 R22,5, 315/70 R22,5, 175/65 R14 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 977 4977.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 940 940.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky, zimné pneumatiky a plechové disky pre osobné motorové vozidlá Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 460 460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 948 2948.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 673 937 673937.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Pneumatiky Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 000 000 4000000.0 EUR 18. Február 2021 16. Marec 2021 Nie 2021-02-18 00:00:00 UTC 2021-03-16 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×