Dodávateľ

PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.

Lučenec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 36045926

Adresa: Kolonáda 4685, Lučenec

Registračné číslo: 2020/7-PO-C7230

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Júl 2020

Záznam platný do: 31. Júl 2023

Posledná zmena: 4. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 70 158,00 EUR 1 1
2015 254 440,00 EUR 3 3
2016 561 090,83 EUR 7 7
2017 557 528,00 EUR 4 4
2018 159 967,33 EUR 2 2
2019 237 843,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 70 158,00 EUR 1 1
2015 254 440,00 EUR 3 3
2016 561 090,83 EUR 7 7
2017 557 528,00 EUR 4 4
2018 159 967,33 EUR 2 2
2019 237 843,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 159 880,00 159880.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 67 252,00 67252.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 166 323,00 166323.00 EUR
Mesto Trnava 2 246 845,00 246845.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 62 047,80 62047.80 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 267 923,00 267923.00 EUR
IUVENTA 1 237 843,00 237843.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 56 844,00 56844.00 EUR
Mesto Lučenec 1 31 273,00 31273.00 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 242 901,00 242901.00 EUR
Základná škola 1 70 158,00 70158.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 153 884,00 153884.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 6 083,33 6083.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 14 102,00 14102.00 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 14 890,00 14890.00 EUR
Mestský podnik služieb spol. s r.o. 2 42 778,03 42778.03 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena vonkajších výplní otvorov, Základná škola s materskou školou, Kubínyiho námestie č. 42/6 v Lučenci - budova na Ul. osloboditeľov č. 1 v Lučenci. Mesto Lučenec 40 000,00 40000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena jestvujúcich okien na telocvični II.ZŠ Koperníkova č. 24, Hlohovec. Mesto Hlohovec 67 000,00 67000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy výplní otvorov na učebniach – SOŠ obchodu a služieb Martin Žilinský samosprávny kraj 188 619,00 188619.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí - ZŠ , V.P. Tótha 32, Senica Základná škola 99 316,00 99316.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 267 923,00 267923.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia objektov - jedáleň - DUNAJ ZSS Kováčov Nitriansky samosprávny kraj 159 880,00 159880.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výmena okien, presklených stien a stavebné úpravy Mesto Trnava 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien, vchodových dverí a dlažby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 130 000,00 130000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien, dielne Košovská cesta Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 24 786,00 24786.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava hliníkových okien, hliníkových dvier a balkónových hliníkových dvier, výmenou za plastové. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 85 000,00 85000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a mreží Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 27 700,00 27700.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien na celej škole za plastové Gymnázium V. B. Nedožerského 353 000,00 353000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a hliníkových dverí Mestský podnik služieb spol. s r.o. 68 991,72 68991.72 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena výplní otvorov a stavebné úpravy Mesto Trnava 277 078,46 277078.46 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a hliníkových dverí Mestský podnik služieb spol. s r.o. 25 551,85 25551.85 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Krajská prokuratúra 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota Stredná odborná škola obchodu a služieb 153 884,00 153884.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní IUVENTA 237 843,00 237843.0 EUR 2019 Práce Nie 1http://panorama-slovakia.sk


+421908966898
+421474333825


panorama@panorama-slovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 197 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Gabriel Jellmann
Adresa:
Veterná 30 Rimavská Sobota 979 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gabriel Jellmann
Adresa:
Veterná 30 Rimavská Sobota 979 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Edita Jellmannová
Adresa:
Veterná 1659/30 Rimavská Sobota 97901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Rozhľadňa Zadná poľana 79 900,00 EUR Práce 22. August 2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky O.S.V.O. Prešov, s.r.o.;Promont, spol. s r.o.;PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.;MM TRADE SK s.r.o.;PR QUERKUS s.r.o.;D&D STUDIO spol. s r.o.;Andante, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×