Dodávateľ

CORA GASTRO, s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CORA GASTRO s.r.o.

IČO: 44857187

Adresa: Traktorová 1, Poprad

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3104

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Máj 2020

Záznam platný do: 20. Máj 2023

Posledná zmena: 21. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 24 100,00 EUR 1 1
2015 37 750,00 EUR 1 1
2016 169 366,98 EUR 61 61
2017 261 100,65 EUR 69 70
2018 155 493,05 EUR 61 61
2019 354 562,93 EUR 51 52
2020 98 263,79 EUR 22 22
2021 35 378,81 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 24 100,00 EUR 1 1
2015 43 342,00 EUR 2 2
2016 163 774,98 EUR 60 60
2017 261 100,65 EUR 70 71
2018 155 493,05 EUR 60 60
2019 354 562,93 EUR 51 52
2020 98 263,79 EUR 22 22
2021 35 378,81 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 34 067,63 34067.63 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 20 575,00 20575.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 666,67 666.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 9 666,67 9666.67 EUR
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 1 323,33 1323.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2 479,17 2479.17 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 5 990,83 5990.83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 26 651,25 26651.25 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 32 610,17 32610.17 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1 190,83 1190.83 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 111 229,77 111229.77 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 365,83 365.83 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 4 190,00 4190.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 4 500,00 4500.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 310,00 310.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3 4 580,00 4580.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 1 764,75 1764.75 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 9 243,33 9243.33 EUR
Mesto Prievidza 1 2 665,83 2665.83 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 3 677,50 3677.50 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 14 099,00 14099.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 4 419,88 4419.88 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 16 491,67 16491.67 EUR
Mesto Komárno 12 30 730,13 30730.13 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 104,16 104.16 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 86,00 86.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 333,33 333.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 35 387,50 35387.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 21 725,65 21725.65 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 5 749,53 5749.53 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 2 670,83 2670.83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 22 737,00 22737.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 12 063,83 12063.83 EUR
Slovenské národné múzeum 3 468,50 468.50 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 14,08 14.08 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 3 175,84 3175.84 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 978,33 978.33 EUR
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica 1 9 091,67 9091.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 8 749,15 8749.15 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 2 649,08 2649.08 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 10 665,83 10665.83 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 7 773,65 7773.65 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 11 542,07 11542.07 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 173,33 173.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 2 400,00 2400.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 39 379,00 39379.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 3 639,33 3639.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 483,33 483.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 599,16 4599.16 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 10 832,50 10832.50 EUR
Spišská katolícka charita 1 773,95 773.95 EUR
Obec Staškov 1 0,00 0.00 EUR
Zoologická záhrada 1 321,65 321.65 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 65 769,99 65769.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 3 582,50 3582.50 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 14 555,81 14555.81 EUR
Národný onkologický ústav 3 4 638,90 4638.90 EUR
Obec Štiavnik 1 5 833,33 5833.33 EUR
MAPOMA, s.r.o. 2 70 337,00 70337.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 4 567,50 4567.50 EUR
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 1 37 750,00 37750.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 330,00 6330.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 1 24 100,00 24100.00 EUR
Hotelová akadémia 1 353,33 353.33 EUR
Spojená škola 1 541,67 541.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 18 859,79 18859.79 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 5 249,17 5249.17 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 250,28 250.28 EUR
Centrum účelových zariadení 4 39 630,86 39630.86 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 4 074,17 4074.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 657,50 657.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 2 924,14 2924.14 EUR
Torty Adriana s.r.o. 4 179 447,00 179447.00 EUR
Stredná odborná škola 1 456,67 456.67 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 207,50 1207.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 12 2 988,16 2988.16 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 11 578,34 11578.34 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 170,83 170.83 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 1 957,50 1957.50 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 2 10 307,50 10307.50 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 866,67 866.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 139,16 1139.16 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 291,67 291.67 EUR
Domov dôchodcov Šaľa 1 4 115,83 4115.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 750,00 750.00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 2 007,69 2007.69 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 5 890,00 5890.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 248,30 248.30 EUR
Domov MÁRIE 1 1 970,83 1970.83 EUR
Obec Zemplínska Nová Ves 1 4 568,20 4568.20 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 4 899,00 4899.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 1 1 090,83 1090.83 EUR
DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 1 2 039,83 2039.83 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 10 500,00 10500.00 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 207,50 207.50 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 908,33 908.33 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 3 800,00 3800.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 8 510,83 8510.83 EUR
Ústav na výkon väzby 1 1 239,58 1239.58 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 795,00 795.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Konvektomat Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 33 922,00 33922.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup gastro-zariadení pre HA OB v Kežmarku Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 32 028,00 32028.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Diverzifikácia výrobnej činnosti v spoločnosti MAPOMA s.r.o. - technologické zariadenie MAPOMA, s.r.o. od 69 365,00 do 71 353,00 69365 EUR 2017 Tovary Áno 2
Porcelánové taniere, polievkové misky Univerzitná nemocnica Bratislava 9 400,00 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 697,16 13697.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž samostatne stojacich sporákov Mesto Žilina 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot samostatne stojací Centrum účelových zariadení 1 499,00 1499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Domov dôchodcov Šaľa 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej kuchyne Základná škola s materskou školou Župkov 1 710,00 1710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby, zariadenie a príslušenstvo Ekonomická univerzita v Bratislave 719,00 719.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 458,59 4458.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 390,00 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské potreby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 513,43 1513.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 564,39 1564.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar espresso pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Krajská prokuratúra v Prešove 34 000,00 34000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský spotrebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru Úrad vlády Slovenskej republiky 27 375,51 27375.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojdverová chladnička s mraziacim boxom hore Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
termoelektrický chladiaci box Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 498,00 498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová varnica 5L Národný onkologický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnné rúry NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 524,70 524.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 382,80 2382.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačky riadu NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 708,40 1708.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky s výparníkom, kombinované a chladnička do gastronomickej prevádzky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 079,50 8079.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie do hotelových, stravovacích a reštauračných zariadení objednávateľa na celom území SR Centrum účelových zariadení 20 800,00 20800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada jedálenských tanierov MELODIE alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka jedálenského porcelánu EXCELLENCY alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 570,00 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Hlavné mesto SR Bratislava 13 560,00 13560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezový odpadkový kôš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské potreby, kuchynské potreby Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 1 975,56 1975.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Tefal, Sencor Najvyšší súd Slovenskej republiky 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynských potrieb, prístrojov na mixovanie potravín a tanierov Domov MÁRIE 2 370,00 2370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský nábytok a vybavenie MŠ Obec Staškov 2 169,00 2169.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
uteráky a utierky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 612,18 612.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koše na smeti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 906,00 906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tanier porcelánový hlboký Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské náradie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie porcelánového riadu do tabletového systému STIERLEN CombiSet Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 324,70 1324.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome Obec Zemplínska Nová Ves 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obedár nerezový štvordielny s termoobalom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 264,00 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kuchynských potrieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne - inventár Spišská katolícka charita 1 040,61 1040.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
obrusy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchyňa a jedáleň - zariadenie DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 2 450,00 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 625,02 2625.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Várnice , termoporty a kuchynské vybavenie Psychiatrická nemocnica Hronovce 10 016,78 10016.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 445,80 445.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 440,30 2440.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie jedálne a dovoz jedál Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia nového elektrického konvektomatu s príslušenstvom Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Taniere a iné vybavenie do jedální Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 950,00 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup konvektomatu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 6 350,00 6350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 101,00 4101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Variče vody elektrické celonerezové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 282,00 282.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Trenčiansky samosprávny kraj 9 693,60 9693.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský riad Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 980,00 2980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský a jedálenský inventár Národný onkologický ústav 1 840,00 1840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre someliera Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uteráky a kuchynské utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 85,20 85.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
riad do kuchyne Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský inventár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby a obalový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mydlo Nemocnica Poprad a. s. 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola lesnícka 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru Úrad vlády Slovenskej republiky 23 736,53 23736.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a hygienických potrieb Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 18 666,32 18666.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 166,96 2166.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 360,00 6360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný inventár - vybavenie prevádzok kuchýň Mesto Prievidza 4 080,00 4080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nárezový stroj 350mm Národný onkologický ústav 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský riad Univerzitná nemocnica Bratislava 10 830,00 10830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálové vybavenie kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termosy na prepravu jedla Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 876,00 876.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 341,00 5341.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenské potreby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 35 133,79 35133.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taniere Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie vybavenia kuchýň v školských jedálňach pri materských školách Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 732,74 1732.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie - príbory Ústav na výkon trestu odňatia slobody 228,00 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taniere Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 646,56 646.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský spotrebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koše na smeti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastro zariadenia Stredná odborná škola - Szakközépiskola 4 560,00 4560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termos na prevoz potravín Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 310,00 4310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kávový servis na sekretariát Slovenské národné múzeum 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 202,04 3202.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby a obalový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 416,00 1416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poháre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 126,20 126.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inventár do kuchyniek, inventár do ŠJ, inventár do kuchýň Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 7 400,00 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pogumované obrusy na stoly Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový riad - pohár alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,00 9.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup porcelánu, termosiek a drobného kuchynského inventáru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 760,00 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský riad pre ŠJ_114 Mesto Komárno 8 712,02 8712.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie kuchynského vybavenia pre ŠJ_112 Mesto Komárno 6 663,81 6663.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taniere a kuchynské spotrebiče pre ŠJ_111 Mesto Komárno 5 016,30 5016.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 487,48 14487.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie, domáce potreby, potreby pre verejné stravovanie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 500,00 21500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varič vody elektrický celonerezový Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 456,00 456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Krups EA 8010 Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 299,00 299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský gastro inventár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 750,00 8750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 160,00 6160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre zariadenie školského stravovania Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 070,00 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna kuchynská váha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezový regál Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský riad pre Školskú jedáleň_114 Mesto Komárno 9 000,57 9000.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do jedálne, Regály Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 452,00 3452.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne ŠJ pri MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15 240,00 15240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 326,12 326.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 766,00 766.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 458,00 1458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nádoby na jedlo (várnice - termosy) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 366,34 2366.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby a obalový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 6 240,00 6240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania- príbory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kuchynské vybavenie do hotelových, stravovacích a reštauračných zariadení objednávateľa na celom území SR Centrum účelových zariadení 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 596,00 15596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynský spotrebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 455,00 455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynský materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 629,98 2629.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Taniere Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynský inventár do školskej jedálne Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 6 600,00 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5 600,00 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 33 175,00 33175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 910,00 910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby pre ŠJ_84 Mesto Komárno 6 145,00 6145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy na prepravu jedla Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 100,00 7100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 16 292,00 16292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre výdajňu ŠJ_55 Mesto Komárno 236,00 236.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre stolovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 868,00 868.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby, poháre, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príbory, šálky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné stoly pre vybavenie výdajnej kuchyne Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 910,66 2910.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiace tašky Zoologická záhrada 386,00 386.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kuchynské vybavenie do kuchyne ŠJ_54 Mesto Komárno 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termosy Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 33 175,00 33175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plastové koše na odpad Univerzitná nemocnica Bratislava 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Gastro nádoby, miešadlá použiteľné v systéme HCCP Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup bukových kopistí, antikorových obracačiek, ručných škrabiek na zemiaky, bukových tĺčikov na mäso, štvordielnych antikorových obedárov, jedálenských podnosov PH, menu boxov z PVC, antikorových 20 l termosov s výpustným kohútom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 390,70 1390.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 100,00 7100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 980,00 13980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 464,00 1464.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia na ohrev jedál Slovenské národné múzeum 202,00 202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Spojená škola 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu - priebežná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 580,00 3580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príbor a servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 922,00 922.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče 5 Ekonomická univerzita v Bratislave 2 433,79 2433.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre zariadenie školského stravovania Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločenské stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 720,00 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločenské stravovanie I Ústav na výkon trestu odňatia slobody 995,00 995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie II Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 030,00 1030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie III Ústav na výkon trestu odňatia slobody 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie - príbory Ústav na výkon trestu odňatia slobody 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 847,20 847.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre ŠJ_157 Mesto Komárno 1 093,00 1093.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby pre MŠ_148 Mesto Komárno 575,44 575.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchárske a servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchárske potreby a príslušenstvo gastro zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 336,13 6336.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie - príbory Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchárske a servírovacie potreby KOV Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenie a vybavenie Hotelová akadémia 488,00 488.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 508,97 3508.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Taniere Ústav na výkon trestu odňatia slobody 201,00 201.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Naparovacie žehličky Slovenské národné divadlo 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynský spotrebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 313,00 1313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 173,00 173.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové podnosy na výdaj stravy Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hotdogovač - rozpekač rožkov a elektrický gril Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 373,00 373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pračka s horným plnením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 479,00 479.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky a mrazničky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 954,00 954.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koše na smetie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení – kuchynské vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 11 945,52 11945.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 470,00 470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príbory Univerzitná nemocnica Bratislava 6 400,00 6400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 503,00 4503.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koše na smetie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 570,00 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 491,00 1491.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poháre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 444,00 444.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o. Torty Adriana s.r.o. 209 121,00 209121.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o. Torty Adriana s.r.o. 209 121,00 209121.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Jedálenské potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 155,50 29155.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské a jedálenské potreby Obec Štiavnik 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 155,50 29155.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 33 020,08 33020.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobný kuchynský inventár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 464,38 40464.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 730,00 730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stôl nerezový Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 697,17 2697.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb 6 750,00 6750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Taniere, hrnčeky, poháre a džbány Univerzitná nemocnica Bratislava 13 980,00 13980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 831,00 831.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastro vybavenie školskej kuchyne Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nárezový stroj FIMAR 375 mm, alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 380,00 1380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynský inventár do školskej jedálne Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 10 800,00 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 600,80 1600.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Porcelán pre verejné stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 410,00 34410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby pre potreby školskej jedálne Mesto Komárno 682,60 682.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby pre ŠJ Mesto Komárno 1 107,72 1107.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termoska antikorová 1,5l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 321,00 321.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Miska na polievku porcelánová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 301,00 301.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pultový zásobník na servítky a servítky do pultového zásobníka na servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 828,00 2828.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na jedlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krabica na pizzu z vlnitej lepenky . Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 035,00 8035.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Taniere (sada 1+1+1) Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 733,40 1733.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príbory - potreby pre spoločné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504,00 504.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hrnce Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 302,00 302.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Mesto Komárno 5 259,70 5259.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej kuchyne Školský internát Medická 2, Košice 3 970,82 3970.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 15 854,40 15854.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre gastronómiu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 065,00 1065.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na uchovávanie a prenos jedál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 360,00 15360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 530,00 1530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 5 620,00 5620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Porcelán a stolový inventár Univerzita Komenského v Bratislave 29 000,00 29000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 595,00 595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 047,90 2047.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Várnice-termos Ústav na výkon väzby 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poháre porcelánové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 659,00 1659.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o. Torty Adriana s.r.o. 209 121,00 209121.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Jednorazové obaly Univerzita Komenského v Bratislave 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedálenské potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 914,00 15914.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 014,00 5014.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrovybavenie do kuchyne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servítky do pultového zásobníka na servítky Tork Xpressnap N4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 851,68 851.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení - pokrievky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64,04 64.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 981,00 6981.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krabica na pizzu z vlnitej lepenky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 035,00 8035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové jedálenské podnosy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 248,00 248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920,00 1920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 700,63 1700.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Nemocnica svätého Michala, a. s. 21 706,98 21706.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 000,00 14000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Inventár stravovacích zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 11 738,40 11738.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Gastro vybavenie - riad a pomôcky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 004,80 3004.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drobný inventár pre kuchyňu a reštauráciu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 199,88 1199.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
Súprava príborov z nehrdzavejúcej ocele Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 120,00 120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Duralové poháre a šálky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 046,00 1046.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 112,00 112.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

poprad@cora-gastro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 490 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jana Šifrová
Adresa:
Dostojevského 4532/69 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Šifra
Adresa:
Dostojevského 4532/69 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Kuka
Adresa:
Jarmočná 4596/32 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tatiana Kuková
Adresa:
Jarmočná 4596/32 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tatiana Kuková
Adresa:
Jarmočná 4596/32 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Kuka
Adresa:
Jarmočná 4596/32 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Šifrová
Adresa:
Dostojevského 4532/69 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Šifra
Adresa:
Dostojevského 4532/69 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
M │M law firm s.r.o.
Adresa:
Jánošíkova 7 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
MM law firm s.r.o.
Adresa:
Jánošíkova 7 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
JUDr. Martin Morochovič
Adresa:
Jánošíkova 7 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 26.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×