Osoba

Jakub Kolesár


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Jakub Kolesár
Adresa:
Šustekova 51 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
42 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
12
Zmlúv:
12
V celkovej hodnote:
95,166,325 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
SAG Elektrovod, a.s. 36863513 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Západoslovenská distribučná, a.s. VVN Výmena 110kV káblových vedení PB-Slovnaft 5,275,555 EUR 4. Apríl 2016
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“ 37,908,434 EUR 20. Apríl 2017
Slovenské elektrárne, a.s. Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici 598,080 EUR 6. Apríl 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. VVN Kráľová nad Váhom, TR 110/22 kV 3,650,000 EUR 19. August 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia diela „Obnova sekundárnej techniky a Inovácia RIS - centrála v ESt Horná Ždaňa 400 kV“ 741,286 EUR 8. Marec 2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Presun 1. skupiny tlmiviek od T 401 z ESt Sučany do ESt Voľa k T 402 a nové kompenzačné tlmivky pripojené k T 401 Voľa - dodávka a montáž technológie 888,982 EUR 12. Apríl 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Súbor energetických stavieb pre ES Žabí Majer 6,750,000 EUR 26. Jún 2019
Západoslovenská distribučná, a.s. Odborné prehliadky a odborné skúšky 0 25. Marec 2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 17,599,670 EUR 27. November 2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“ 3,944,444 EUR 1. Apríl 2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Projektové činnosti pre stavbu „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika – Maďarsko“ 619,000 EUR 21. September 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV 10,000,000 EUR 2. Marec 2016
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 7,190,874 EUR 3. Október 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×