CPV kód

33182200-1

Srdcovostimulačné prístroje

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 18 049 035 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 123 133 084 924 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 33 478 048 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 133 240 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 20 25 495 627 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 22 36 556 457 EUR
TIMED, s.r.o. 36 54 746 208 EUR
Bio G s.r.o. 15 1 752 314 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 13 15 851 886 EUR
BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 13 13 172 590 EUR
MEDICO Slovakia s.r.o. 13 3 054 529 EUR
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. 2 147 891 EUR
Cardioservice, s. r. o. 7 22 603 908 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 4 1 343 850 EUR
InterMedical Plus, a.s. 8 9 886 747 EUR
Cardiomedical, s.r.o. 1 133 240 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Externý stimulátor pre potreby elektrofyziologického vyšetrovania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 000 30000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 894 763 2894763.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 665 394 2665394.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 858 196 58858196.0 EUR 2014 Tovary Nie 16
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 338 191 2338191.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 583 708 2583708.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 476 852 2476852.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 585 362 2585362.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Implantovateľné prístroje na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 781 292 19781292.0 EUR 2016 Tovary Nie 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 143 380 2143380.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 021 960 2021960.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 675 696 1675696.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 8
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 383 219 1383219.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 7
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 818 506 818506.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Subkutánny implantovateľný kardioverter - defibrilátor vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 76 233 76232.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
kardiostimulátor jednodutinový, dvojdutinový - MRI kompatibilný a nie MRI kompatibilný s príslušenstvom (elektródy) Fakultná nemocnica Trenčín 146 565 146564.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Defibrilátor podkožný vrátane podkožnej elektródy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 116 38116.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Generátor srdcových impulzov implantovateľný s príslušenstvom (nabíjačka, testovací kábel) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 215 000 215000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 707 774 22707774.0 EUR 2019 Tovary Nie 12
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 699 544 5699544.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantabilné elektroimpulzné prístroje, systémy pre srdcovú resynchronizáciu a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 834 039 17834039.0 EUR 2020 Tovary Nie 11
Implantovateľné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 595 326 13595326.0 EUR 2020 Tovary Nie 9
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 611 829 1611829.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Systém stimulačný bezelektródový pre transkatétrovú implantáciu vrátane zavádzacieho púzdra s hydrofilnou vrstvou Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 101 433 101432.76 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×