CPV kód

34927100-2

Soľ na posyp ciest

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 26 175 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 14 596 908 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 3 835 EUR
Žilinský samosprávny kraj 47 23 098 372 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 3 000 000 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 1 010 202 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 20 220 EUR
Mesto Nitra 1 0 EUR
Trnavský samosprávny kraj 7 4 532 434 EUR
Mesto Medzilaborce 3 10 224 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 3 369 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 69 23 270 205 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 952 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 6 477 580 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 5 463 EUR
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 3 30 141 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 20 583 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 37 769 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 39 2 601 479 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 14 5 763 250 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 416 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 9 675 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 599 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 16 500 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 4 9 931 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 124 878 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 578 806 EUR
Mesto Sereď 2 15 400 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 14 340 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 231 083 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 135 000 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100 940 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 7 245 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 85 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 19 824 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 081 EUR
Technické služby Brezno 2 15 000 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 6 63 646 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 8 704 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 23 600 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 4 386 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 6 139 090 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400 EUR
Technické služby mesta Humenné 5 50 360 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0 EUR
Obec Omšenie 1 54 EUR
Mestský podnik služieb s.r.o. 3 10 463 EUR
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 1 5 455 EUR
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 5 31 496 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 6 65 588 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Solivary Trade, s. r. o. 8 59 792 EUR
EUROMAR spol. s r.o. 50 24 025 624 EUR
KOSEC plus s. r. o. 2 231 083 EUR
MoneXy s.r.o. 9 560 873 EUR
TOBIX, s.r.o. 55 24 898 450 EUR
SILICON, a.s. 15 1 970 890 EUR
DAVICOR a.s. 1 808 064 EUR
Alfasol, s. r. o. 3 5 419 790 EUR
LAPERR spol. s r.o. 38 16 870 584 EUR
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. 14 174 375 EUR
Pasz s. r. o. 6 395 602 EUR
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 82 EUR
Ing. Iveta Janíková 21 12 492 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 3 1 308 EUR
SOLMO, s.r.o. 12 106 996 EUR
K+S Czech Republic a.s. 10 326 065 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 325 EUR
SBL Europe, s.r.o. 35 878 063 EUR
FEAST s.r.o. 13 106 662 EUR
EXPRES Real, s.r.o. 2 14 984 EUR
KADAS s.r.o. 2 27 156 EUR
AGRI - WELL, s.r.o. 8 109 778 EUR
KABA International s.r.o 5 1 592 645 EUR
SANION s. r. o. 1 432 EUR
NEUmag s.r.o. 2 49 511 EUR
OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. 6 100 871 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 1 116 EUR
SOĽNOBANSKÁ, akciová spoločnosť 1 383 EUR
"SULLER" Kereskedelmi és Szállitási Korlátolt Felelősségű Társaság 2 7 442 210 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vákuová vrecovaná soľ na soľanku a rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 59 832 59832.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vákuová vrecovaná soľ na soľanku a rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 59 832 59832.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 808 064 808064.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 469 142 469142.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 7 435 413 7435413.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 380 133 380133.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 246 090 246090.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 260 595 260595.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 200 886 200886.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Chemický posypový materiál NaCl Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 000 000 3000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 436 154 436154.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 244 957 244957.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 197 225 197225.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 450 542 450542.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 075 800 3075800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 857 400 857400.0 EUR 2018 Tovary Nie 8
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 107 976 107976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 543 300 543300.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 070 146 1070146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup priemyselnej posypovej soli Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 250 16250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 58 500 58500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 45 000 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 32 500 32500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posypovej soli na zimnú údržbu ciest Centrum výcviku Lešť 4 990 4990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Mesto Nitra 48 240 48240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 8 300 8300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ kamenná priemyselná Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 30 000 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posypovej soli na zimnú údržbu ciest a chodníkov Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 19 681 19681.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Mestský podnik služieb s.r.o. 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ posypová technická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 999 5999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup ekologického posypového materiálu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 400 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 458 458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 15200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 15200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 15200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 400 30400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 800 22800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 15200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 15200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 800 22800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 400 30400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 600 7600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 600 7600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 750 8750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 400 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 200 25200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 750 15750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 100 16100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 19 500 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 500 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyseľná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby Brezno 7 800 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 32 000 32000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 22 800 22800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 202 000 202000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 920 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 202 000 202000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 73 000 73000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup priemyselnej posypovej soli Technické služby mesta Galanta 27 360 27360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 22 110 22110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 760 18760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 37 520 37520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NR) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 40 870 40870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (KN_3) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 075 15075.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyseľná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 2017 Správa mestských komunikácií Poprad 192 000 192000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 21 200 21200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ posypová technická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ekologická posypová soľ v pevnej forme šupín/vločiek na báze chloridu horečnatého - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33 400 33400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Mesto Medzilaborce 3 283 3283.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Obec Omšenie 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecovaná soľ na soľanku a a chlorid horečnatý Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 118 000 118000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_2) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ ekologická posypová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Mesto Sereď 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_3) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 120 6120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technická posypová soľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Ústav na výkon trestu odňatia slobody 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 124 950 124950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 84 000 84000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 28 000 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posypová soľ 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 200 250200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyseľná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby Brezno 9 240 9240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 33 500 33500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ 2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 050 10050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 64 800 64800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 144 200 144200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 26 800 26800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ_2/2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 33 500 33500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 570 6570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (KN_2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 400 13400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2018 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2018 (2)) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 32 500 32500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posypovej soli Centrum výcviku Lešť 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 26 800 26800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 236 7236.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Trnavský samosprávny kraj 100 000 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 21 200 21200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ posypová technická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 708 7708.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 27 500 27500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posypová technická soľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 20 250 20250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou-voľne ložená Mestský podnik služieb s.r.o. 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Mesto Medzilaborce 6 250 6250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ ekologická posypová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576 576.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 3 000 123 3000123.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 378 000 1378000.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 8 800 8800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 14 200 14200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ekologická posypová soľ v pevnej forme šupín/vločiek na báze chloridu horečnatého - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 8 100 8100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SILPO -15, rozmrazovací prostriedok na zimnú údržbu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 473 155 473155.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2018 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 975 2975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka CC road® - 77%, chlorid vápenatý - vločky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 400 8400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 879 267 879267.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 334 300 334300.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 369 685 369685.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 700 428 1700428.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 8 700 8700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SILPO -15, rozmrazovací prostriedok na zimnú údržbu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2018 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 975 2975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 16 500 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2018 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 975 2975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 563 333 1563333.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 993 500 1993500.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Chemický posypový materiál 4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 993 500 993500.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Chemický posypový materiál 6 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 045 000 1045000.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 462 604 462604.0 EUR 2008 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 7 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 120 000 1120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Chemický posypový materiál na báze NaCl Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 733 345 2733345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 215 171 1215171.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 6 723 800 6723800.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Balená posypová soľ Mesto Sereď 8 640 8640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 472 5472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 35.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Mestský podnik služieb s.r.o. 4 900 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ ekologická posypová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 614 614.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 540 5540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 27 500 27500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená EKO - podnik verejnoprospešných služieb 7 500 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Mesto Medzilaborce 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 652 1652.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 13 248 13248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 300 11300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlorid horečnatý (MgCl2) na zimnú údržbu komunikácii v 25 kg vákuovaných vreciach Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 15 456 15456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 9 522 9522.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 23 000 23000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zimná údržba Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 150 000 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576 576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 158 158.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 510 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická posypová soľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2019 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 750 2750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 309 111 309111.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 122 454 122454.0 EUR 2008 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148 148.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 357 270 357270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 6 400 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 11 000 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 8 400 8400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 24 000 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ ekologická posypová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 615 615.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 142 142.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posypová soľ Regionálne cesty Bratislava a.s. 69 954 69954.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2020) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 84 000 84000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 376 766 1376766.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 994 6994.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zimná údržba Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 150 000 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ posypová priemyselná Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na báze NaCl Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 150 115 5150115.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená EKO - podnik verejnoprospešných služieb 7 500 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2020_2) Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 151 151.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 372 781 372781.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Posypová soľ Regionálne cesty Bratislava a.s. 69 954 69954.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_2021) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 400 16400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (KN_2021) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 250 10250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2021 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 750 2750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2020_2) Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 19 500 19500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NR_2021) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 400 16400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ_2021) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 57 400 57400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 320 756 320756.0 EUR 2008 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 555 137 555137.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 2 627 776 2627776.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 205 204.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 61 293 61293.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 175 812 175812.0 EUR 2008 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 633 461 633461.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup posypových materiálov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 000 000 5000000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 173 604 173604.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 325 534 1325534.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
CHEMICKÝ POSYPOVÝ MATERIÁL (2021) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 777 000 777000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 456 910 456910.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka chemického posypového materiálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 026 200 14026200.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 646 000 646000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup posypových materiálov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 000 000 5000000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 397 471 397471.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 51 840 51840.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Dodávka chemického posypového materiálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 189 326 1189326.0 EUR 2022 Tovary Nie 3
Nákup posypových materiálov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 000 000 5000000.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 663 758 663758.0 EUR 2019 Tovary Nie 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa (závodov) a ich stredísk. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 905 512 9905512.0 EUR 28. Júl 2014 8. September 2014 Nie 2014-07-28 00:00:00 UTC 2014-09-08 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×