Dodávateľ

MICROCOMP - Computersystém s r. o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.

IČO: 31410952

Adresa: Kupecká 9, Nitra

Registračné číslo: 2020/3-PO-B6847

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Marec 2020

Záznam platný do: 4. Marec 2023

Posledná zmena: 2. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 44 630,00 EUR 1 2
2014 16 250 228,00 EUR 37 47
2015 15 396 923,00 EUR 18 24
2016 664 941,18 EUR 54 56
2017 2 087 157,78 EUR 31 31
2018 14 366 261,83 EUR 21 22
2019 32 577 709,50 EUR 37 37
2020 45 310 362,70 EUR 37 45
2021 13 673 606,40 EUR 20 28
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 984 387,00 EUR 7 16
2015 16 248 628,00 EUR 21 30
2016 3 297 828,78 EUR 64 66
2017 5 397 242,18 EUR 31 31
2018 14 857 862,83 EUR 25 25
2019 23 960 535,50 EUR 27 28
2020 50 806 412,10 EUR 44 52
2021 19 818 924,00 EUR 35 44

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 13 135 762,63 13135762.63 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 8 3 813 429,00 3813429.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 1 700,00 1700.00 EUR
Mesto Prešov 2 19 905,93 19905.93 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 38 806 629,33 38806629.33 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 161 732,00 161732.00 EUR
Mesto Trnava 1 6 637,50 6637.50 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 14 1 760 920,00 1760920.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 930,00 930.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 11 839 114,60 11839114.60 EUR
Mesto Rožňava 1 6 492,70 6492.70 EUR
Mesto Nitra 1 2 558 000,00 2558000.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 9 145 000,00 9145000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 21 668,00 21668.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 8 866,00 8866.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12 574 201,90 574201.90 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 27 2 521 392,80 2521392.80 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 140 708,67 140708.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 63 110,00 63110.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 5 24 250,00 24250.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 28 556,00 28556.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 35 533,33 35533.33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 101 277,61 101277.61 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 40 10 585 406,67 10585406.67 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 121 875,00 121875.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 910,00 910.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 1 693 586,00 1693586.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 398 850,00 398850.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 1 960 331,74 1960331.74 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 12 100,00 12100.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 3 080,00 3080.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 229 950,00 229950.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 46 22 004 151,00 22004151.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 10 095,00 10095.00 EUR
Mesto Galanta 1 43 200,00 43200.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 3 819,00 3819.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 16 416,67 16416.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 079,10 1079.10 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 195 440,00 195440.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 9 433,50 9433.50 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 216 500,00 216500.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 10 9 964 287,00 9964287.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 2 971,18 2971.18 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 8 649,60 8649.60 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 6 409 713,93 409713.93 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 3 332,00 3332.00 EUR
Národný onkologický ústav 7 8 178,70 8178.70 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 9 900,00 9900.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 6 990,30 6990.30 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Gymnázium 1 19 000,00 19000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 966,70 6966.70 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 10 400,00 10400.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 2 518 725,00 2518725.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 4 725 925,00 4725925.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 11 463,90 11463.90 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 1 608,40 1608.40 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 2 5 909,50 5909.50 EUR
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 1 5 663,20 5663.20 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 2 942,00 2942.00 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 5 750,00 5750.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 8 731,20 8731.20 EUR
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 18 889,50 18889.50 EUR
Okresný súd Žilina 3 11 901,60 11901.60 EUR
Stredná odborná škola technická 3 321 880,00 321880.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výpočtová technika - hardvér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 156,00 88156.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup osobných počítačov Mesto Galanta 39 999,00 39999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská inovačná a energetická agentúra 194 136,00 194136.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 54 000,00 54000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 76 643,00 76643.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodanie zariadenia, vybavenia pre projekt s názvom: "Moderné vzdelávanie najlepšia investícia" Gymnázium 50 875,00 50875.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obnova HW serverovne, konsolidácia, zálohovanie a podpora pre NCZI infraštruktúru a dodávka výpočtovej techniky Národné centrum zdravotníckych informácií 205 950,00 205950.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 814,00 36814.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 381 704,00 1381704.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 127 956,00 127956.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Dodávka IKT a technologickej infraštruktúry pre modernizáciu výskumu a vzdelávania UNIVERZITA J. SELYEHO 4 996 500,00 4996500.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 361 987,00 361987.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 700 660,00 1700660.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 337 966,00 337966.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 917,00 22917.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 802,00 14802.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 54 004,00 54004.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 950 000,00 1950000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Elektronizácia služieb mesta Nitra Mesto Nitra 2 992 860,00 2992860.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 44 947,00 44947.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182,00 1192182.0 EUR 2013 Tovary Nie 2
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182,00 1192182.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 285 006,00 285006.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 678 980,00 1678980.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva a s tým súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 630 000,00 630000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, software a súvisiacich služieb Nitriansky samosprávny kraj 374 820,00 374820.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia technickej infraštruktúry UKE SAV Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 518 725,00 2518725.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 216 988,00 216988.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 169 264,00 2169264.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20 099,00 20099.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 407 100,00 407100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 105 324,00 1105324.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 588 262,00 588262.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 807,00 200807.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 25 357,00 25357.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 055,00 29055.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 89 612,00 89612.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva UNIVERZITA J. SELYEHO 2 885 000,00 2885000.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 850,00 161850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionality IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 720 200,00 720200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, software a súvisiacich služieb Nitriansky samosprávny kraj 648 000,00 648000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 372 275,00 1372275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 88 355,00 88355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 134 999,00 134999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 193 700,00 193700.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 891 430,00 1891430.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva UNIVERZITA J. SELYEHO 2 885 000,00 2885000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 464 817,00 464817.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka technického zabezpečenia pre zriadenie prístupového bodu pre projekt Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) Sociálna poisťovňa, ústredie 398 850,00 398850.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
projekt-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 3 358,00 3358.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projek- Bethlen Gábor Zrt Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 4 561,00 4561.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-80 black alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SW licencie IBM WebSphere Application Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 30 912,00 30912.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa skenerov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 834,00 7834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - štátna pokladňa Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava, skener Mesto Rožňava 9 140,00 9140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné diskové pole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky SAS pre diskové pole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 300,00 8300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 21 000,00 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty VT 2016_1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 146,00 4146.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie serverov pre systém Lotus Notes NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 29 000,00 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa sieťových zariadení NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 966,60 12966.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický softvér pre digitálnu kresbu a maľbu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Generálna prokuratúra SR 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 040,44 9040.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 14 700,00 14700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 11 062,65 11062.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 385,41 24385.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Údržba a opravy výpočtovej techniky vrátane dodávok náhradných dielov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 117 000,00 117000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systém časovej synchrinizácie Generálna prokuratúra SR 19 992,00 19992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 300,56 11300.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných počítačov s nízkym vplyvom na životné prostredie počas životného cyklu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 27 597,15 27597.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka IKT prostriedkov Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 9 300,00 9300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad Yoga 2 13,3" s príslušenstvom: taška, myš, optická mechanika DVDRW Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 092,00 1092.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové prístupové body (wireless access point) Sieťový prepínač s podporou PoE (network switch) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 540,00 3540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety Stredná odborná škola, Prakovce 282 4 270,00 4270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač HP ProBook 450 G3 s príslušenstvom alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 300,00 26300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch 48 port Gigabit - sieťový prepínač, sieťové komponenty Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 120,00 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova a modernizácia technického vybavenia Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 7 453,00 7453.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Žilina 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 10 080,00 10080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M403dn alebo ekvivalent Okresný súd Žilina 2 950,00 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do výpočtovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúcej WiFi siete o prístupové body s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 000,80 7000.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovládacia myš k osobnému počítaču, USB klávesnica SK/US, podložka pod myš, taška na NTB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne,Notebook,Webkamery,kamerový server,klávesnice, myši Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 750,00 4750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Okresný súd Banská Bystrica 9 192,00 9192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 16 ks skenerov Generálna prokuratúra SR 27 120,00 27120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva II Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 35 520,42 35520.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač "All in one" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 34 650,00 34650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M402dne Okresný súd Žilina 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových dokumentových serverov Slovenská inovačná a energetická agentúra 26 144,00 26144.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SW licencie IBM WebSphere Application Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 648,00 123648.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Trnavský samosprávny kraj 11 368,63 11368.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup softvérových licencií. Hlavné mesto SR Bratislava 4 728,00 4728.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
emailový server, doménový server, Windows update server, a s tým súvisiace práce a nastavenia, doprava Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 36 235,00 36235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a iný spotrebný materiál do tlačiarní a MFZ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 6 354,17 6354.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 699,02 2699.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokovýkonný notebook „MSI GT72VR 6RE-400CZ Dominator Pre Tobi“ alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických a kvalitatívnych parametrov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné fotokopírovacie zariadenie čierno - biele formát A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 602,00 9602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačná pamäť pre servery NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 720,00 4720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpora IBM WebSphere Application Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 343,30 7343.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie mimozáručného servisu výpočtovej techniky Ministerstvo financií Slovenskej republiky 54 998,08 54998.08 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre podporu CAX - Vežových pracovných staníc Centrum výcviku Lešť 37 720,00 37720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„1. etapa externého auditu informačných systémov a pracovných procesov vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja – 2. časť (nákup HW a implementácia)“ Nitriansky samosprávny kraj 184 210,00 184210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov s príslušenstvom a monitormi Ministerstvo financií Slovenskej republiky 161 964,00 161964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie výpočtovej techniky a multifunkčného kapacitného zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 12 224,45 12224.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov a domácnosti Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 37 000,00 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvéry Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 594,32 3594.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety s príslušenstvom Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 7 413,00 7413.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 44 000,00 44000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diskové pole Fakultná nemocnica Trenčín 13 800,00 13800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dátové úložisko a pevný disk Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťový prepínač s podporou PoE (network switch)Bezdrôtový sieťový smerovač (wifi router) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 841,15 841.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 900,00 11900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie maintenancu pre serverovňu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 317,28 24317.28 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka zariadení (notebooky s príslušenstvom, monitory a AIO zariadenie) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 161 108,40 161108.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej technicky Slovenská inovačná a energetická agentúra 66 747,00 66747.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup nových mailových serverov Slovenská inovačná a energetická agentúra 19 160,00 19160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné osobné počítače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 522,72 159522.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor a NAS úložisko Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky All in One PC Slovenský pozemkový fond 170 000,00 170000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 83 089,74 83089.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, monitor, tlačiareň, notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 162,72 9162.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 78 000,00 78000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 88 496,83 88496.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 207 083,00 8207083.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Štatistický úrad Slovenskej republiky 68 039,35 68039.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie IS Doklady o vytvorenie bezpečnostného systému pre zaistenie opatrení fyzickej a objektovej bezpečnosti pre medzinárodné podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 383 900,00 383900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 124 539,00 3124539.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 109 850,00 109850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Telekomunikačná technika a materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 114 201,01 114201.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 161 732,00 161732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpora informačného systému Elektronické služby Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 671 550,00 9671550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 938 787,00 938787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 850,00 161850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodanie Informačnej technológie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 80 025,00 80025.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana pre pracovné stanice, notebooky a servery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 770,40 12770.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 649 166,00 1649166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servery s virtualizačnou platformou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 110 975,00 3110975.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup softvérov (štatistický, softvér na prevedenie dát) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 400,00 8400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup softvérov (OCR softvér, grafický softvér) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 562,80 562.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 330,42 1330.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 178 734,00 1178734.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 230 000,00 1230000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 109 850,00 109850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia 9 145 000,00 9145000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Modernizácia IT systému EVIDENCE Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 269 387,00 269387.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 860 176,00 3860176.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 045 292,00 1045292.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Osobné počítače a notebooky. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 270 110,00 270110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gazepoint Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 872,00 10872.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 240,00 3240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská inovačná a energetická agentúra 104 168,70 104168.7 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodanie Informačnej technológie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 43 622,25 43622.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - počítače OF 2.10.2019 Mesto Trnava 8 006,54 8006.54 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup licencií pre klientov mailovej elektronickej pošty HCL Lotus Notes SK Generálna prokuratúra SR 17 460,00 17460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvéry UNIVERZITA J. SELYEHO 29 520,00 29520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78 300,00 78300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 44 513,00 44513.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 52 000,00 52000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská inovačná a energetická agentúra 103 004,94 103004.94 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratória Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
monitor - ekvivalent na podporu normy DICOM part 14 s vysokými nárokmi na rozostup bodov, jasu, rozlíšenia FUJITSU P27-8 TS Pro 27" (PN: S26361-K1594-V160) Národný onkologický ústav 1 450,00 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
monitor - ekvivalent na podporu normy DICOM part 14 s vysokými nárokmi na rozostup bodov, jasu, rozlíšenia FUJITSU P27-8 TS UHD 27" (PN: S26361-K1610-V160) Národný onkologický ústav 4 950,00 4950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie Informačnej technológie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 78 833,24 78833.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 477,60 3477.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 51 480,00 51480.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Technické zariadenia 2 - Veľkokapacitná tlač Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 332 269,00 37332269.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 117 592,00 117592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka pamäťových médií a príslušenstva k osobným počítačom NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 13 166,66 13166.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nákup 1ks servera a 2ks záložných zdrojov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 13 787,00 13787.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záložný zdroj k serveru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene Stredná odborná škola technická 564 707,00 564707.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Softvéry UNIVERZITA J. SELYEHO 1 728,00 1728.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Fujitsu Esprimo P558/E94+ bez OS a DVD mechaniky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 230 696,00 230696.0 EUR 2020 Tovary Áno 7
Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 649 166,00 1649166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka záložných zdrojov Centrum výcviku Lešť 7 880,00 7880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo Ministerstvo financií Slovenskej republiky 249 108,00 249108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompaktné zobrazovacie riešenie do zasadacej miestnosti WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 projektor 3LCD s bezdrôtovou sietou LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) Epson EB-U42 Národný onkologický ústav 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamery s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 595,00 2595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby podpory prevádzky a rozvoja diela Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 987 000,00 1987000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 319 767,00 319767.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850,00 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Notebook Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 945,00 8945.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
batéria HP EVA4400 Battery Array Assembly refurbished (PN: 460581-001 alebo AG637-63601) Národný onkologický ústav 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP Flash Backed Write Cache (FBWC) Capacitor (Battery) With 36-in Cable For HP P-Series HP Controllers refurbished (PN: 660093-001 alebo 654873-003) Národný onkologický ústav 30,00 30.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zdroj HP Proliant 1000W Hot-Plug Redundant Power Supply For the Proliant ML350 ML370 and DL380 G5 Servers refurbished (PN: 399771-B21 alebo 403781-001 alebo 380622-001 alebo 379124-001) Národný onkologický ústav 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP 1TB FC 3.5-inch M6412 Enclosure Hard Drive 40 pin 4GB/s Hot-Plug Fibre Channel ATA (FATA) refurbished (PN: AG691A-RFB alebo AG691B-RFB alebo 671148-001 alebo 454414-001 alebo AG691-64201) Národný onkologický ústav 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie a komplexná podpora IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 800 652,00 3800652.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 15 412,00 15412.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zabezpečenie notebookov, monitorov a príslušenstva Ministerstvo financií Slovenskej republiky 161 085,74 161085.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 688 587,00 688587.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 649 166,00 1649166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 326 434,00 326434.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Doplnenie 5 mobilných pracovísk hardvérového a softvérového vybavenia pre zamestnancov obstarávateľa Generálna prokuratúra SR 12 658,80 12658.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 614 268,00 614268.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 548 750,00 3548750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 219 700,00 219700.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 735 666,00 3735666.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 5 040,00 5040.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 5 040,00 5040.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 355 695,00 355695.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup IKT vybavenia pre potreby UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 649 166,00 1649166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér UNIVERZITA J. SELYEHO 312,00 312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvéry UNIVERZITA J. SELYEHO 936,00 936.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 45 507,00 45507.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb Nitriansky samosprávny kraj 1 200 180,00 1200180.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Centrálne obstarávanie licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 696 325,00 4696325.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 887,00 1887.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Poskytnutie služieb podpory prevádzky a modifikácie funkcionality informačného systému pre poskytovanie elektronických služieb Úradu NSK Nitriansky samosprávny kraj 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora prevádzky a služby rozvoja informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 328 000,00 2328000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 753,00 22753.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 160 902,00 160902.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 698 660,00 698660.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Podpora a údržba HW pre Informačný systém Elektronický súdny spis Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 120 322,10 120322.1 EUR 2021 Služby Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 302 931,00 302931.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 39 200,00 39200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozšírenie a komplexná podpora IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 625,00 2625.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica Nitra 121 875,00 121875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 5 900,00 5900.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 95 190,00 95190.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Nákup a dodávka IKT zariadení a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 836,00 37836.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poskytnutie služieb podpory a úpravy NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozšírenie a komplexná podpora IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 275,00 16275.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora prevádzky a služby rozvoja informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 12 583,00 12583.0 EUR 2021 Služby Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 060 389,00 1060389.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Softvér OAD-FBS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 402 466,00 402466.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.microcomp.skmicro@microcomp.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 380 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vojtech Lukács
Adresa:
Hurbanova 3 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Záznam do:
20. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Gál
Adresa:
Žirany 95174
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hrušovský Legal, s.r.o.
Adresa:
Metodova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Meno:
Hrušovský Legal, s.r.o.
Adresa:
Odborárska 5 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 15.06.2017 do: 20.11.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×