Osoba

Luděk Kostka


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Luděk Kostka
Adresa:
Zahradní 418 Velim 281 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
57 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
10
Aktívne na UVOstat.sk:
6
Obstarávaní:
64
Zmlúv:
87
V celkovej hodnote:
337,063,583 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. 36400653 Áno
VÁHOSTAV - SK, a.s. 31356648 Áno
BEST PLACE, a.s. 36694444 Nie
GEOSAN GROUP a.s. 28169522 Áno
VHS-Asfalty, s.r.o. 51454670 Áno
VHS-DaM, s.r.o. 51184729 Nie
VHS-Geotech, s.r.o. 51453746 Áno
VHS-IS, s.r.o. 52821056 Nie
Obaľovačka Martin, s.r.o. 52812359 Áno
CONTROL-VHS-SK, s.r.o. 36402613 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. 36400653 Áno
VÁHOSTAV - SK, a.s. 31356648 Áno
VHS-DaM, s.r.o. 51184729 Nie
VHS-Geotech, s.r.o. 51453746 Áno
VHS-IS, s.r.o. 52821056 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Makov - úprava toku Kysuca 1,186,944 EUR 11. December 2018
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 36,867 EUR 29. Marec 2019
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,564 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 317 EUR 12. Október 2018
Slovenská správa ciest Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom, prístupová komunikácia 2,919,850 EUR 17. Október 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Borša, Viničky - čerpacie stanice vnútorných vôd 688,038 EUR 1. Február 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 111,016 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 162,995 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 130,166 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 130,166 EUR 12. Október 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Odstránenie havarijného stavu mosta M 4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica 1,460,000 EUR 10. November 2020
Žilinský samosprávny kraj Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 43,902 EUR 6. Október 2020
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 109,260 EUR 17. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 68,838 EUR 17. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,077 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 14,700 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 765 EUR 12. Október 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“ 65,882,867 EUR 28. Marec 2022
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Rekonštrukcia cesty III/2096 Divinka- Lalinok 61,212 EUR 9. Máj 2022
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch: Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka, Oščadnica tok Oščadnica, rekonštrukcia, VD Kráľová stabilizácia ĽOH, Nová Bystrica úprava toku Bystrica 10,851,000 EUR 1. Jún 2015
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 161,610 EUR 18. Apríl 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 452,368 EUR 23. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 559,346 EUR 23. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 603,945 EUR 23. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 644,395 EUR 23. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa 7,492,545 EUR 4. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda 162,752 EUR 7. Január 2020
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Kysucké Nové Mesto, 3. časti (1. časť k.ú. Snežnica - 1 úsek; 2. časť k.ú. Rudina - 3 úseky; 3. časť k.ú. Kys.Lieskovec - 2 úseky) 94,696 EUR 14. August 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu cesty v okrese Bytča (1. časť: k.ú. Veľké Rovné - 1 úsek) 79,877 EUR 9. Október 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 109,144 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 109,144 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 2,763 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 380 EUR 13. Apríl 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obnova povrchu ciest III. triedy v regióne Turiec: „SO 1 Obnova povrchu cesty III/2140 Daňová, SO 2 Obnova povrchu cesty III/2175 Turčianske Teplice“ 57,860 EUR 30. August 2021
Slovenská správa ciest I/18 Martin - Priekopa, most 293 1,168,853 EUR 29. Marec 2022
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron 73,400 1,345,062 EUR 1. August 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 22,312 EUR 8. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 19,342 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 984 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 20,600 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 7,372 EUR 12. Október 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Rekonštrukcia (stabilizácia) úseku cesty geobunkami v 1/2 profile cesty medzi obcami Horný Kalník - Turčianske Jaseno 161,040 EUR 4. Október 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. D1 Jánovce - Jablonov I. úsek 2,490,952 EUR 6. Júl 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 214,975 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 119,175 EUR 3. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 169,050 EUR 3. August 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia 324,245 EUR 14. Jún 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 338,783 EUR 15. August 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica 2,587,974 EUR 28. Máj 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (k.ú. Turčiansky Peter - 6 úsekov) 87,500 EUR 4. Október 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Martin (1. časť: k.ú. Diaková - 1 úsek; 2. časť: k.ú. Turany - 1 úsek) 69,472 EUR 6. Október 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 45,604 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 3,678 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 15,586 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 34,783 EUR 12. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda 590,073 EUR 21. Marec 2022
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Sanácia kotveného oporného múru na severnom portáli tunela Horelica. 99,243 EUR 8. September 2014
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Oceľové konštrukcie zdvíhacích podláh a stavebné práce na stavebných konštrukciách 330,186 EUR 23. Máj 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3) 142,876,816 EUR 24. Júl 2019
Slovenská správa ciest I/59 MO 59 - 091 Nižná, odstránenie havarijného stavu mosta 1,784,668 EUR 28. Február 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy 22,286 EUR 8. Október 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu cesty III/2084 Rosina 139,767 EUR 14. Júl 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja „Zosilnenie povrchu cesty III/2012 Čadca - Čadečka“ 74,265 EUR 30. August 2021
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia 16,500,000 EUR 21. September 2021
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná 14,865,800 EUR 7. December 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 9,046 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 7,357 EUR 13. Apríl 2021
Obec Sučany Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany 109,809 EUR 22. Marec 2022
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky NKP BH - ochrana archeologických nálezov architektúr a zmeny triedy ťažiteľnosti 1,827,131 EUR 27. November 2014
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky NKP BH - rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH 26,100,000 EUR 29. Júl 2014
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji 69,016 EUR 9. Apríl 2019
Mesto Žilina Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 166,250 EUR 25. August 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 4,422 EUR 12. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,921 EUR 12. Október 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Zosilnenie povrchu ciest v okrese Turčianske Teplice (3 časti, 1. časť k.ú. Dubové - 2 úseky; 2. časť k.ú. Ivančiná - 2 úseky; 3. časť k.ú. Sklené - 3 úseky) 173,833 EUR 21. Júl 2017
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 12,743 EUR 13. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky 6,081 EUR 13. Apríl 2021
Obec Slovinky Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky 2,165,670 EUR 12. September 2014
Mesto Bardejov Mestský hnedý priemyselný park Bardejov - doplňujúce stavebné práce 163,720 EUR 19. Marec 2015
Mesto Veľký Šariš Veľký Šariš Baratoky 1,069,500 EUR 25. Jún 2021
Obec Moravské Lieskové Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové 10,390,753 EUR 6. Marec 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany betón vodostavebný a vodotesný 120,939 EUR 22. August 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 6,006 EUR 30. Apríl 2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2) 3,249,985 EUR 28. Máj 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 35,000 EUR 30. Apríl 2018
Obec Bojná Kanalizácia a ČOV Bojná - Veľké Dvorany 10,252,410 EUR 29. September 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa 198,175 EUR 10. December 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×