Dodávateľ

InterWay, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: InterWay, a. s.

IČO: 35728531

Adresa: Stará Vajnorská 21, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-D3373

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Apríl 2020

Záznam platný do: 30. Apríl 2023

Posledná zmena: 15. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 520 519,00 EUR 7 7
2015 22 955 326,00 EUR 7 8
2016 8 739 345,00 EUR 3 3
2017 38 433 593,00 EUR 24 24
2018 27 512 695,00 EUR 10 11
2019 51 001 586,00 EUR 16 16
2020 38 071 390,00 EUR 19 19
2021 8 296 339,00 EUR 10 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 843 051,00 EUR 6 6
2015 23 632 794,00 EUR 8 9
2016 2 286 345,00 EUR 2 2
2017 27 831 372,00 EUR 9 9
2018 38 019 087,00 EUR 16 17
2019 51 412 156,00 EUR 15 15
2020 40 027 460,00 EUR 22 22
2021 12 478 528,00 EUR 18 19

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 14 938 156,00 14938156.00 EUR
DataCentrum 1 146 283,00 146283.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 13 541 716,00 13541716.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 156 486,00 156486.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 194 199,00 194199.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 627 662,00 627662.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 7 249 414,00 7249414.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 9 7 883 545,00 7883545.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 7 151 040,00 7151040.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 55 967 325,00 55967325.00 EUR
Mesto Pezinok 1 359 868,00 359868.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 8 235 006,00 8235006.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 11 485 763,00 11485763.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 6 802 490,00 802490.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 20 38 970 283,00 38970283.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4 7 312 500,00 7312500.00 EUR
Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o. 1 115 000,00 115000.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 8 937 964,00 8937964.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 16 8 812 283,00 8812283.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 6 083 333,00 6083333.00 EUR
Štátny pedagogický ústav 1 43 572,00 43572.00 EUR
SFÉRA, a.s. 2 516 905,00 516905.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technická podpora Oracle DataCentrum 150 000,00 150000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby technickej podpory Oracle. Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 405,00 130405.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Realizácia komplexného návrhu autorského diela na spracovanie dát - Cezhraničný online systém Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o. 122 000,00 122000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra UVP UPJŠ vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 386 391,00 7386391.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory pre informačné systémy a aplikácie na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 76 980,00 76980.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb Mesta Pezinok Mesto Pezinok 359 868,00 359868.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby bezpečnostnej podpory kritických systémov - ORACLE Software Security assurance a doplnkových služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 720 640,00 2720640.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka osobných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 753 194,00 753194.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Personálny autorizačný systém ÚPSVAR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 477 714,00 2477714.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra UVP UPJŠ vrátane súvisiacich služieb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 155 325,00 6155325.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Modernizácia Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR Centrum vedecko-technických informácií SR 120 696,00 120696.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Doplnenie poskytovaných služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle Sociálna poisťovňa, ústredie 698 040,00 698040.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 757 292,00 5757292.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory pre informačné systémy a aplikácie na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 677 468,00 677468.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000,00 30000000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle Sociálna poisťovňa, ústredie 6 453 000,00 6453000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000,00 30000000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 235 409,00 235409.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 117 704,00 117704.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 323 982,00 1323982.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 694 972,00 9694972.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 141 592,00 3141592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000,00 30000000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 000 027,00 4000027.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 227 369,00 227369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 6 539 864,00 6539864.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 375 643,00 3375643.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 666 249,00 1666249.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 498 580,00 498580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566,00 160566.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 158 400,00 158400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 156 960,00 156960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Webový portál a intranet (redakčný systém) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 156 030,00 156030.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Aplikačné dátové úložisko Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 160 992,00 160992.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity aplikačného diskového úložiska Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 111 390,00 111390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 172 440,00 172440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 67 200,00 67200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 100,00 8100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566,00 160566.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (Oracle Software Security Assurance) a licencií Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 6 950 000,00 6950000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov – ORACLE Software Security Assurance a doplnkových služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 142 464,00 7142464.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566,00 160566.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 559 972,00 5559972.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 380 317,00 380317.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566,00 160566.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozšírenie kapacity aplikačného diskového úložiska Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 172 670,00 172670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 064 000,00 36064000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566,00 160566.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Štátny inštitút odborného vzdelávania 10 443 166,00 10443166.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 353 350,00 353350.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 417 040,00 417040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 591 045,00 591045.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre Oracle Java SE NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 194 202,00 194202.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 171 360,00 171360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 241,00 98241.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 280 886,00 280886.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 275 232,00 275232.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503,00 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozšírenie kapacity a výkonu dátového úložiska Geodetický a kartografický ústav Bratislava 161 136,00 161136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Personálny autorizačný systém Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 741 408,00 741408.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexný informačný systém vedeckých a bibliometrických dát a publikácií vrátane prístupu k nástrojom a aplikáciám pre podporu vedy a výskumu Centrum vedecko-technických informácií SR 6 858 240,00 6858240.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 457 768,00 457768.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexný interoperabilný systém ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 13 267 085,00 13267085.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 241,00 98241.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503,00 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 655 013,00 655013.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 241,00 98241.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276 006,00 276006.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503,00 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zavedenie služieb Platform as a Service – služby vládneho cloudu, aktivity časť 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 288 158,00 14288158.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Nákup nového HW a SW Štátny pedagogický ústav 43 572,00 43572.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Intranet a Learning Management system (LMS) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 422 791,00 422791.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 241,00 98241.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503,00 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 41 176,00 41176.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 399 965,00 2399965.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 280 886,00 280886.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503,00 151503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 210 035,00 1210035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503,00 151503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 302 439,00 302439.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 351 060,00 351060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503,00 151503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 157 080,00 157080.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 279 275,00 5279275.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 204 209,00 204209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 136 356,00 136356.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Softvérové vybavenie pre dátové úložisko SFÉRA, a.s. 554 355,00 554355.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 458 460,00 458460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 780 277,00 780277.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 920 382,00 920382.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 136 356,00 136356.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodávka a rozšírenie IKT infraštruktúry Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 649 998,00 649998.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 73 606,00 73606.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 136 356,00 136356.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 85 827,00 85827.0 EUR 2017 Tovary Nie 1www.interway.sksales@interway.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 178 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Kytka
Adresa:
Buková 5068/28 Bernolákovo 900 27
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Weber
Adresa:
Trnavská cesta 74D Bratislava 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Weber
Adresa:
Pod Vachmajstrom 4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľuboš Balát
Adresa:
Pri Štifte 4276/11 Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wlodzimierz Serwinski
Adresa:
Focha 24/9 Gdańsk 80-156
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zbigniew Pomianek
Adresa:
Gozdzikowa 4a Rzeszów 35-604
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Weber
Adresa:
Trnavská cesta 74D Bratislava 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tadeusz Dyrga
Adresa:
Gojawiczynskiej 3C/2 Gdańsk 80-286
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Przemyslaw Borzestowski
Adresa:
Olsztýnska 31/1 Gdynia 81-312
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adam Tadeusz Góral
Adresa:
Strzyzowska 36 Rzeszów 35-505
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Smulkowski
Adresa:
Arkadowa 15 Warszawa 02-776
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Przemyslaw Piotr Seczkowski
Adresa:
Žeromskiego 4 Sopot 81-826
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Weber
Adresa:
Pod Vachmajstrom 12790/4 Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pawel Piwowar
Adresa:
Kwidzynska 1b Warszawa 04-695
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Pawel Panek
Adresa:
Sanocka 50 Rzeszów 35-504
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrzej Wojciech Dopierala
Adresa:
Fortel 5A Warszawa 03-166
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rafal Marek Kozlowski
Adresa:
Koszykowa 79A m.25 Warszawa 02-008
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Adresa:
Twin City Tower, Mlynské nivy 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09
Meno:
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Adresa:
Prievozská 4/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 6.06.2019 do: 1.04.2021

StiahniZáznam platný od: 6.02.2019 do: 6.06.2019

StiahniZáznam platný od: 20.12.2018 do: 6.02.2019

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 20.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×