Dodávateľ

SE Predaj, s. r. o.

Bratislava - Staré Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

IČO: 44553412

Adresa: Mlynské nivy 47, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3758

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Júl 2020

Záznam platný do: 15. Júl 2023

Posledná zmena: 30. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 467 140,00 EUR 8 8
2015 5 712 588,00 EUR 8 8
2016 2 569 302,15 EUR 9 9
2017 1 897 687,48 EUR 6 6
2018 0,00 Nezverejnená 1 1
2018 120 184 837,71 EUR 11 13
2019 8 109 161,46 EUR 11 15
2020 3 671 542,36 EUR 8 11
2021 9 828 326,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 167 563,00 EUR 5 5
2015 6 050 557,00 EUR 9 9
2016 4 530 596,15 EUR 10 10
2017 1 898 001,48 EUR 7 7
2018 0,00 Nezverejnená 1 1
2018 118 895 185,71 EUR 9 9
2019 8 386 026,46 EUR 12 14
2020 3 322 698,36 EUR 7 11
2021 2 634 490,00 EUR 5 8
2022 8 555 467,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 119 740 760,00 119740760.00 EUR
DataCentrum 3 1 836 557,15 1836557.15 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 1 078 402,00 1078402.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 25 16 408 836,00 16408836.00 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 23 740,00 23740.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 495 959,00 495959.00 EUR
Mesto Modra 1 149 503,00 149503.00 EUR
Mesto Pezinok 1 167 262,00 167262.00 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 1 520 727,00 520727.00 EUR
Mesto Trenčín 9 2 778 148,18 2778148.18 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 0,00 0.00 Neuvedná
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 40 147,36 40147.36 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 3 228 938,47 228938.47 EUR
Obec Trakovice 1 141 363,00 141363.00 EUR
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 1 157 364,00 157364.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 126 086,71 126086.71 EUR
BIONERGY, a. s. 2 12 455 467,00 12455467.00 EUR
Spojená škola internátna 1 5 844,10 5844.10 EUR
Základná škola - Grundschule Medzev 1 10 460,57 10460.57 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 48 599,54 48599.54 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 1 26 420,08 26420.08 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trakovice Obec Trakovice 158 272,00 158272.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 438 238,00 4438238.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 579 140,00 579140.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 6 536,00 6536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 959 748,00 1959748.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 1 860,00 1860.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 477 738,00 477738.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a plynu. Mesto Pezinok 508 862,00 508862.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 567 050,00 567050.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903 656,00 903656.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 292 545,00 292545.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - CVO115 Obstarávacie trhovisko Slovenska 520 727,00 520727.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 473 341,00 1473341.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 3 600,00 3600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 032 809,00 1032809.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903 656,00 903656.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 492 265,00 492265.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 546,00 546.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 850 907,00 850907.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 241 538,00 241538.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 903 656,00 903656.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Modra 149 503,00 149503.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia DataCentrum 833 719,00 833719.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 314,00 314.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 620 450,00 1620450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120 959,00 120959.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektriny Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMOŽO Združenie miest a obcí Žitného ostrova 157 364,00 157364.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 519 418,00 519418.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 398 619,00 398619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia. DataCentrum 2 775,00 2775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2018 Bytová správa, s.r.o. 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2018 Vysoká škola výtvarných umení 88 935,00 88935.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Trenčín 65 598,69 65598.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 374 965,00 374965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesto FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 300 858,00 300858.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 59 990,00 59990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola - Grundschule Medzev 13 340,00 13340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2019 Vysoká škola výtvarných umení 101 900,00 101900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 417 948,00 417948.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 261 999,00 261999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 596 678,00 596678.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrina DataCentrum 1 001 241,00 1001241.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 375 000,00 375000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny BIONERGY, a. s. 3 900 000,00 3900000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 539 064,00 539064.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 29 200,00 29200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 133 332,15 133332.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia 2020 Vysoká škola výtvarných umení 90 050,00 90050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Bratislava - Rusovce 51 150,07 51150.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 573 251,00 573251.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 438 395,00 438395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 - odberné miesto FS KRAO Mochovce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 292 052,00 292052.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 427 002,00 427002.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 508 076,00 508076.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 372 699,00 20372699.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 498 284,00 498284.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 485 692,00 485692.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 476 402,00 476402.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 404 309,00 404309.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 392 148,00 392148.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny BIONERGY, a. s. 8 555 467,00 8555467.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

kristina.martinkova@seas.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 286 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Kumpan
Adresa:
Radlinského 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
22. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Hlbocký
Adresa:
Malženice 401 Malženice 91929
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Holubec
Adresa:
Nový Tekov 67 Nový Tekov 93533
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Maxim
Adresa:
Pri vinohradoch 9798/269C Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tatiana Kamenská
Adresa:
Košická 49 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bohumil Kratochvíl
Adresa:
Ku Dubu 493 Kamenice 25168
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., PhD. Viliam Kupec
Adresa:
Vajanského 13 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicola Cotugno
Adresa:
Via Benci e Gatti 2B, Civitavecchia Roma 00053
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Zlatňanský
Adresa:
Kamenice 4731/17 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Strýček
Adresa:
Horná Vančurova 10949/17 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
REVICKÝ a partneri s. r. o.
Adresa:
Krčméryho 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 22.02.2021 do: 18.08.2021

StiahniZáznam platný od: 2.07.2018 do: 22.02.2021

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 2.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×