Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO: 35815256

Adresa: Mlynské nivy 44/a , Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-D1720

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. November 2019

Záznam platný do: 6. November 2022

Posledná zmena: 8. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 734 733,00 EUR 11 11
2013 730 965,00 EUR 6 6
2014 297 451 467,00 EUR 56 62
2015 20 474 741,00 EUR 53 61
2016 49 729 983,59 EUR 219 237
2017 32 166 100,54 EUR 213 215
2018 184 680 659,72 EUR 201 203
2019 60 132 481,99 EUR 134 142
2020 17 192 317,85 EUR 102 103
2021 36 340 935,67 EUR 36 36
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 279 908 648,00 EUR 38 42
2015 28 956 418,43 EUR 65 68
2016 41 764 705,71 EUR 222 239
2017 43 996 494,99 EUR 213 222
2018 174 144 416,72 EUR 209 210
2019 67 325 693,99 EUR 133 136
2020 17 712 602,85 EUR 100 108
2021 20 008 870,67 EUR 43 43
2022 25 816 534,00 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 3 241 666,00 3241666.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 41 316,00 41316.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 172 872,76 172872.76 EUR
Mesto Malacky 2 29 178,64 29178.64 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 1 024 607,00 1024607.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 767 273,00 767273.00 EUR
Mesto Poprad 3 733 235,67 733235.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 448 931 485,00 448931485.00 EUR
Centrum sociálnych služieb Clementia 4 70 250,63 70250.63 EUR
Mesto Žilina 2 72 577,28 72577.28 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 210 727,82 210727.82 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 2 99 400,00 99400.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 154 436,00 1154436.00 EUR
Mesto Levoča 1 10 992,49 10992.49 EUR
Obec Šenkvice 3 86 560,89 86560.89 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 35 164 523,18 35164523.18 EUR
Mesto Banská Štiavnica 2 135 986,00 135986.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 2 497 480,31 2497480.31 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 293 380,00 293380.00 EUR
Mesto Trnava 1 42 324,75 42324.75 EUR
DataCentrum 1 13 065,14 13065.14 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 535 061,11 535061.11 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 6 112 958,00 6112958.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 6 264 707,46 264707.46 EUR
Správa športových zariadení Levice 5 393 785,03 393785.03 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 78 587,58 78587.58 EUR
Prešovský samosprávny kraj 5 20,00 20.00 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 59 770,30 59770.30 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 2 875 056,00 2875056.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 106 525,00 106525.00 EUR
Mesto Vráble 3 580 777,00 580777.00 EUR
Mesto Nová Baňa 3 1 587 119,67 1587119.67 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 66 986,58 66986.58 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 377 713,89 377713.89 EUR
Obec Podhorie 1 8 583,33 8583.33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 630 729,00 630729.00 EUR
Obec Drahovce 1 51 655,76 51655.76 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 2 69 947,89 69947.89 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 1 138 270,00 1138270.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 4 148 622,00 4148622.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 108 393,00 108393.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 407 914,00 407914.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 978 131,00 978131.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 5 459 751,08 459751.08 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 4 128 438,00 4128438.00 EUR
Mesto Prievidza 1 160 628,00 160628.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 5 019 144,00 5019144.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 26 3 217 516,00 3217516.00 EUR
Mesto Rajec 2 241 123,25 241123.25 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 5 534 877,00 5534877.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 17 29 773 394,00 29773394.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 2 153 299,87 153299.87 EUR
Technická univerzita v Košiciach 9 167,00 167.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 194 903,33 194903.33 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 1 66 368,00 66368.00 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 104 300,78 104300.78 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 165 764,00 165764.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 9 1 100 747,13 1100747.13 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 3 589 036,00 3589036.00 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 16 929,06 16929.06 EUR
Mesto Lipany 3 196 666,82 196666.82 EUR
Mesto Komárno 2 896 858,00 896858.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 348 840,00 2348840.00 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 3 30 578,03 30578.03 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 1 217 784,00 1217784.00 EUR
Divadlo Jonáša Záborského 2 397 892,06 397892.06 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 397 820,00 397820.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 2 593 476,00 2593476.00 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 6 375 513,78 375513.78 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 4 385 165,76 385165.76 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 238 378,00 238378.00 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 14 795,02 14795.02 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 6 946,00 6946.00 EUR
Mesto Trstená 1 65 338,00 65338.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 309 709,43 309709.43 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 671 851,00 671851.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 7 1 829 047,00 1829047.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 16 11 604 661,00 11604661.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 3 996 123,00 3996123.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 38 154,85 38154.85 EUR
Mesto Krompachy 3 57 240,06 57240.06 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 667 383,48 667383.48 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 89 582,56 89582.56 EUR
Mesto Brezno 1 163 609,00 163609.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 730 965,00 730965.00 EUR
Mesto Šurany 1 66 269,00 66269.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 336 233,00 336233.00 EUR
Obec Dolné Saliby 2 0,00 0.00 EUR
Obec Malachov 1 9 900,00 9900.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 3 5 872 395,00 5872395.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 2 206 577,00 2206577.00 EUR
Obec Kopčany 1 48 195,00 48195.00 EUR
Mesto Fiľakovo 1 285 270,00 285270.00 EUR
Mesto Sabinov 1 70 248,43 70248.43 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 988 400,00 988400.00 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 65 833,33 65833.33 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 2 600 957,00 2600957.00 EUR
Mesto Nové Zámky 4 228 055,34 228055.34 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 78 998,00 78998.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 562 322,25 562322.25 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 62 319,72 62319.72 EUR
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 3 161 285,27 161285.27 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 4 971 941,00 4971941.00 EUR
Mesto Trebišov 3 193 814,13 193814.13 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 361 654,71 361654.71 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 77 913,85 77913.85 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 5 645 691,00 5645691.00 EUR
Stredná umelecká škola 4 45 856,03 45856.03 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 5 463 557,00 5463557.00 EUR
Mesto Pezinok 1 341 599,00 341599.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 10 731,08 10731.08 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 20 666,67 20666.67 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 226 587,00 226587.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 1 288 887,00 1288887.00 EUR
Obec Lodno 1 534 302,00 534302.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 3 159 960,93 159960.93 EUR
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica 1 89 655,00 89655.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 132 216,00 132216.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 67 323,00 67323.00 EUR
Mesto Tornaľa 1 58 069,00 58069.00 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 103 386,55 103386.55 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 159 597,17 159597.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 137 769,00 137769.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 437 583,00 437583.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 12 910 802,00 910802.00 EUR
Obec Snežnica 2 20 028,20 20028.20 EUR
Mesto Galanta 2 5 534 038,00 5534038.00 EUR
Mesto Kežmarok 2 409 635,00 409635.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 6 659 675,03 659675.03 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 327 673,70 327673.70 EUR
Mesto Detva 3 169 885,82 169885.82 EUR
Mesto Hlohovec 2 33 601,28 33601.28 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 2 1 670 111,00 1670111.00 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 5 1 534 665,00 1534665.00 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 1 23 662,12 23662.12 EUR
Obec Teplička nad Váhom 2 115 084,99 115084.99 EUR
Odborné učilište internátne 2 30 366,00 30366.00 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 62 364,43 62364.43 EUR
Mesto Zvolen 3 395 150,00 395150.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 57 874,00 57874.00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 138 303,64 138303.64 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 3 22 341,08 22341.08 EUR
Domov sociálnych služieb v Sabinove 3 75 339,93 75339.93 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 134 064,95 134064.95 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 29 418,78 29418.78 EUR
Mesto Púchov 3 574 763,00 574763.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 6 564 007,63 564007.63 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 43 081,47 43081.47 EUR
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 1 173 000,00 173000.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 3 66 913,48 66913.48 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 980 655,00 980655.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 6 679 082,96 679082.96 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 13 988,33 13988.33 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 5 114 191,89 114191.89 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 138 247,00 138247.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 17 948,00 17948.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 51 175,83 51175.83 EUR
Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 3 292 768,00 292768.00 EUR
Mesto Stará Turá 3 22 748,00 22748.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 554 426,29 554426.29 EUR
Štátne divadlo Košice 1 14 185,86 14185.86 EUR
Zoologická záhrada Košice 5 601 771,32 601771.32 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 73 807,49 73807.49 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 173 799,00 173799.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 62 577,81 62577.81 EUR
Obec Staškov 2 57 609,68 57609.68 EUR
Mesto Kremnica 2 120 947,24 120947.24 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 29 093,98 29093.98 EUR
Mesto Rajecké Teplice 4 146 714,60 146714.60 EUR
Mesto Stropkov 1 32 759,17 32759.17 EUR
Obec Raková 1 40 000,64 40000.64 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 69 954,95 69954.95 EUR
Obec Plavecký Štvrtok 1 12 750,00 12750.00 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 2 145 164,82 145164.82 EUR
Obec Kozárovce 1 16 998,02 16998.02 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 102 479,16 102479.16 EUR
Základná škola, Angyalova 401/26, Kremnica 1 49 061,00 49061.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 29 801,88 29801.88 EUR
Obec Smižany 6 1 178 490,57 1178490.57 EUR
Obec Sebedražie 1 154 428,00 154428.00 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 62 110,55 62110.55 EUR
Obec Veľké Rovné 1 29 975,20 29975.20 EUR
Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 1 110 000,00 110000.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 4 57 409,90 57409.90 EUR
Obec Blatné 1 0,00 0.00 EUR
Obec Orechová Potôň 2 631 994,00 631994.00 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 8 760 386,00 760386.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 84 840,00 84840.00 EUR
Obec Trnavá Hora 2 25 451,57 25451.57 EUR
Národný onkologický ústav 1 658 860,00 658860.00 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 54 644,03 54644.03 EUR
Mesto Lučenec 3 436 119,95 436119.95 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 18 850,00 18850.00 EUR
Obec Kvakovce 1 9 166,66 9166.66 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 3 202 242,96 202242.96 EUR
Obec Dolné Plachtince 1 327 853,00 327853.00 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 36 385,85 36385.85 EUR
Obec Gajary 1 36 200,00 36200.00 EUR
Obec Veľká Lomnica 1 58 901,32 58901.32 EUR
Obec Veľké Dvorníky 2 19 037,68 19037.68 EUR
Obec Horné Obdokovce 1 19 429,12 19429.12 EUR
Obec Lietavská Lúčka 2 103 485,83 103485.83 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 47 924,24 47924.24 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 1 31 906,23 31906.23 EUR
Obec Sady nad Torysou 3 83 162,92 83162.92 EUR
Obec Dolný Hričov 1 13 331,15 13331.15 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 177 683,00 177683.00 EUR
Obec Raslavice 2 78 181,30 78181.30 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 3 85 336,49 85336.49 EUR
Obec Bešeňov 1 36 807,50 36807.50 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2 93 741,44 93741.44 EUR
Centrum sociálnych služieb AMETYST 4 166 017,56 166017.56 EUR
Obec Pruské 1 59 989,17 59989.17 EUR
Obec Šterusy 1 10 736,21 10736.21 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 1 140 604,23 140604.23 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 1 15 250,24 15250.24 EUR
Mestská časť Bratislava - Devín 1 12 513,60 12513.60 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 386 169,47 386169.47 EUR
Obec Trebatice 1 20 000,00 20000.00 EUR
Obchodná akadémia 1 34 140,83 34140.83 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 3 258 476,77 258476.77 EUR
Obec Stráňavy 1 40 203,32 40203.32 EUR
Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 1 11 507,49 11507.49 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 3 161,92 3161.92 EUR
Mesto Hriňová 1 85 928,96 85928.96 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 3 86 315,74 86315.74 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 70 492,94 70492.94 EUR
Štátna opera 1 61 000,00 61000.00 EUR
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 1 1 976,84 1976.84 EUR
Obec Radobica 1 1 939 674,00 1939674.00 EUR
Obec Horné Hámre 1 7 640,00 7640.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 81 580,00 81580.00 EUR
Hotelová akadémia 2 31 221,71 31221.71 EUR
Obec Jasenie 2 35 737,50 35737.50 EUR
Obec Kováčová 1 34 351,25 34351.25 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 1 304 064,00 304064.00 EUR
Technické služby mesta Svit 2 151 723,00 151723.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 47 879,87 47879.87 EUR
Obec Vinodol 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 2 14 804,37 14804.37 EUR
Obec Rakovice 1 7 066,84 7066.84 EUR
Obec Nižná Myšľa 2 16 307,99 16307.99 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 4 318 616,00 4318616.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 3 11 431 058,00 11431058.00 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 3 1 366 582,00 1366582.00 EUR
Technické služby Brezno 4 210 781,42 210781.42 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 341 755,12 341755.12 EUR
Združenie miest a obcí myjavského regiónu 1 397 964,00 397964.00 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3 1 289 767,00 1289767.00 EUR
Obec Lieskovec 2 20 106,41 20106.41 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 321 912,00 321912.00 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 4 2 358 476,00 2358476.00 EUR
MH Invest II, s.r.o. 6 478 080,64 478080.64 EUR
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 217 338,00 217338.00 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 7 3 316 574,00 3316574.00 EUR
Poliklinika Tehelná, a.s. 4 587 025,93 587025.93 EUR
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 1 238 067,00 238067.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 3 302 689,00 302689.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 4 467 186,81 467186.81 EUR
Obec Lubina 2 11 834,53 11834.53 EUR
Obec Nesluša 1 10 051,72 10051.72 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 87 293,11 87293.11 EUR
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 2 89 884,39 89884.39 EUR
Obec Dobrá Voda 3 32 900,90 32900.90 EUR
NOVOVITAL 5 264 282,91 264282.91 EUR
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 1 33 542,71 33542.71 EUR
Obec Ostrov 2 24 915,00 24915.00 EUR
Obchodná akadémia 4 69 665,00 69665.00 EUR
Stredná odborná škola 1 117 678,49 117678.49 EUR
VITALITA n.o. 3 345 337,98 345337.98 EUR
Mestská krytá plaváreň 3 204 261,55 204261.55 EUR
Obec Budkovce 1 15 231,00 15231.00 EUR
Obec Slanec 1 14 039,81 14039.81 EUR
Obec Veselé 1 25 195,16 25195.16 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 2 26 107,03 26107.03 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 147 558,54 147558.54 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 1 10 787,96 10787.96 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 2 23 340,73 23340.73 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 147 569,00 147569.00 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 5 213 144,17 213144.17 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 5 207 634,20 207634.20 EUR
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 1 18 680,95 18680.95 EUR
Mesto Gelnica 1 49 810,00 49810.00 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 19 103,76 19103.76 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 6 377 374,74 377374.74 EUR
Technické služby mesta Trenčianske Teplice 3 115 646,93 115646.93 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 4 031,67 4031.67 EUR
Spojená škola 2 80 375,59 80375.59 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 69 333,33 69333.33 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 3 41 690,03 41690.03 EUR
Základná škola Veľký Šariš 2 64 179,52 64179.52 EUR
Hlavný banský úrad 3 60 002,45 60002.45 EUR
Spojená škola 2 64 555,52 64555.52 EUR
Teresa Benedicta 2 23 537,49 23537.49 EUR
Obec Jasenové 1 17 117,00 17117.00 EUR
Súcit n.o. Veľké Kapušany 1 11 345,25 11345.25 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 37 599,74 37599.74 EUR
Základná škola 1 52 356,29 52356.29 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 269 232,83 269232.83 EUR
Základná škola Plavecký Štvrtok 1 5 125,00 5125.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 58 276,92 58276.92 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 46 953,99 46953.99 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 14 547,15 14547.15 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 61 872,37 61872.37 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 167 494,47 167494.47 EUR
Základná škola 2 25 749,87 25749.87 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 26 548,95 26548.95 EUR
Oravská poliklinika Námestovo 1 81 431,42 81431.42 EUR
Social. Trans, n.o. 4 51 224,14 51224.14 EUR
Technické služby mesta Trebišov 3 97 197,92 97197.92 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 5 17 288,73 17288.73 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 1 5 196,67 5196.67 EUR
Zariadenie pre seniorov 3 188 263,34 188263.34 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 53 290,53 53290.53 EUR
Galéria mesta Bratislavy 2 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 4 131 791,41 131791.41 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 67 557,15 67557.15 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 3 40 251,44 40251.44 EUR
Gymnázium Leonarda Stöckela 1 46 222,08 46222.08 EUR
Stredná odborná škola technická 2 64 048,17 64048.17 EUR
Základná škola Východná 1 18 601,92 18601.92 EUR
Spojená škola internátna 3 29 105,54 29105.54 EUR
Základná škola s materskou školou 8 126 894,53 126894.53 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 106 597,65 106597.65 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 36 441,68 36441.68 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 33 500,00 33500.00 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 63 380,00 63380.00 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1 23 500,00 23500.00 EUR
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 4 47 917,66 47917.66 EUR
Základná škola 3 98 693,66 98693.66 EUR
Základná škola s materskou školou 2 39 268,01 39268.01 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 15 438,72 15438.72 EUR
Stredná pedagogická škola 2 145 457,68 145457.68 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 2 63 908,21 63908.21 EUR
AD HOC Malacky 2 92 613,43 92613.43 EUR
Stredná odborná škola strojnícka 1 66 520,00 66520.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 115 280,84 115280.84 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 4 248,50 4248.50 EUR
Centrum sociálnych služieb STRANÍK 2 107 405,90 107405.90 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 32 631,13 32631.13 EUR
Školský internát 1 19 378,90 19378.90 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 27 087,60 27087.60 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 17 600,00 17600.00 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 2 147 695,00 147695.00 EUR
Základná škola Šenkvice 2 39 255,08 39255.08 EUR
Materská škola v Šenkviciach 2 29 783,55 29783.55 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 1 11 549,52 11549.52 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 4 79 435,48 79435.48 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 1 45 507,68 45507.68 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 66 242,65 66242.65 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 25 595,44 25595.44 EUR
Základná škola Lietavská Lúčka 2 55 160,83 55160.83 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 1 11 320,00 11320.00 EUR
Základná škola s materskou školou Rosina 1 29 638,33 29638.33 EUR
Nezábudka, n.o. 1 20 269,33 20269.33 EUR
Gymnázium 2 37 367,59 37367.59 EUR
DUMAT - mestská príspevková organizácia 3 165 218,02 165218.02 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 15 658,33 15658.33 EUR
Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 2 41 607,97 41607.97 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 14 494,28 14494.28 EUR
Obec Poproč 1 33 018,33 33018.33 EUR
Základná škola Dolná Tižina 1 15 296,02 15296.02 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 70 925,93 70925.93 EUR
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 1 17 641,66 17641.66 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 4 133 924,68 133924.68 EUR
Základná umelecká škola Stará Turá 1 6 749,17 6749.17 EUR
Spojená škola 1 46 528,33 46528.33 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 17 411,53 17411.53 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 1 10 200,00 10200.00 EUR
Základná umelecká škola M.Moyzesa 1 20 441,55 20441.55 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 7 044,24 7044.24 EUR
Ponitrianske múzeum v Nitre 2 32 299,17 32299.17 EUR
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno 1 41 100,42 41100.42 EUR
Stredná odborná škola potravinárska 3 66 758,34 66758.34 EUR
Základná umelecká škola 1 12 149,98 12149.98 EUR
Základná škola 1 38 126,50 38126.50 EUR
Základná škola s materskou školou 2 54 243,66 54243.66 EUR
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 4 109 355,94 109355.94 EUR
Základná škola s materskou školou 3 71 009,03 71009.03 EUR
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 1 96 665,83 96665.83 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 2 34 539,22 34539.22 EUR
Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave 1 37 677,30 37677.30 EUR
Spojená škola 1 11 579,17 11579.17 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 3 176 638,48 176638.48 EUR
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 4 79 531,97 79531.97 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 1 6 113,20 6113.20 EUR
Spojená škola internátna 4 125 586,37 125586.37 EUR
Stredná odborná škola Majstra Pavla 2 54 257,52 54257.52 EUR
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 1 17 053,75 17053.75 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 2 121 888,92 121888.92 EUR
Liečebno-výchovné sanatórium 2 63 451,04 63451.04 EUR
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 2 38 117,53 38117.53 EUR
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 1 25 826,62 25826.62 EUR
Diagnostické centrum 1 13 748,33 13748.33 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 2 42 233,34 42233.34 EUR
Obchodná akadémia 2 21 295,83 21295.83 EUR
Základná škola 1 25 812,08 25812.08 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 1 14 632,54 14632.54 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 2 14 425,00 14425.00 EUR
Stredná odborná škola 1 40 225,85 40225.85 EUR
Základná škola s materskou školou Brusno 2 26 229,39 26229.39 EUR
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 1 15 199,16 15199.16 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 12 082,95 12082.95 EUR
Domov pre seniorov Golden Age 1 14 739,98 14739.98 EUR
Domov dôchodcov Dolné Saliby 1 0,00 0.00 EUR
Gymnázium Terézie Vansovej 3 59 018,48 59018.48 EUR
Základná škola Cejkov 1 27 041,10 27041.10 EUR
Reedukačné centrum 1 22 841,00 22841.00 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 1 43 382,00 43382.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 10 212,88 10212.88 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 28 339,99 28339.99 EUR
Obchodná akadémia 2 48 580,90 48580.90 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 2 43 580,00 43580.00 EUR
Bábkové divadlo Žilina 2 38 430,91 38430.91 EUR
Hotelová akadémia 1 16 391,01 16391.01 EUR
Stredná odborná škola Majstra Pavla 2 59 456,26 59456.26 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná 1 18 349,00 18349.00 EUR
Gymnázium 1 18 228,33 18228.33 EUR
Stredná odborná škola drevárska a stavebná 1 8 727,94 8727.94 EUR
Považské múzeum v Žiline 1 31 976,24 31976.24 EUR
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 1 6 441,50 6441.50 EUR
Spojená škola 1 60 400,87 60400.87 EUR
Gymnázium 1 15 895,83 15895.83 EUR
Konzervatórium 1 26 498,39 26498.39 EUR
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 1 12 382,95 12382.95 EUR
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec 1 87 580,24 87580.24 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 379 700,00 379700.00 EUR
Technické služby mesta Trebišova 2 94 278,52 94278.52 EUR
TECHNOTUR s.r.o. 1 518 977,00 518977.00 EUR
Spojená škola internátna 1 50 294,62 50294.62 EUR
Základná škola Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou 1 96 704,17 96704.17 EUR
Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 1 26 271,08 26271.08 EUR
Základná škola 1 39 938,04 39938.04 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 9 006,79 9006.79 EUR
Gymnázium 1 5 889,76 5889.76 EUR
Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany 1 5 964,99 5964.99 EUR
Základná škola, Slatinská 3, Beluša 1 78 271,92 78271.92 EUR
Materská škola 1 22 303,56 22303.56 EUR
Základná škola s materskou školou 1 13 327,17 13327.17 EUR
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice 1 17 249,70 17249.70 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 115 000,00 115000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty vo vlastníctve SSDZ, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 174 521,00 174521.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu do dvoch odberných miest GJMH v Čadci v požadovanom termíne dodania do dvoch rokov od účinnosti uzavretej zmluvy vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 84 530,00 84530.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Správa športových zariadení Levice 130 000,00 130000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica 109 540,00 109540.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa zemného plynu na rok 2015. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 116 539,00 116539.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Odborné učilište internátne 23 833,00 23833.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK na rok 2016 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 36 300,00 36300.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 155 000,00 155000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 93 674,00 93674.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 30 000,00 30000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Odborné učilište internátne 28 270,00 28270.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kopčany 51 875,00 51875.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK na rok 2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 45 000,00 45000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 124 000,00 124000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 157 000,00 157000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 174 000,00 174000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 119 000,00 119000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu vrátane záruky za odchýlku rok 2014 Psychiatrická liečebňa Sučany 105 000,00 105000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Národné lesnícke centrum (NLC) od 115 200,00 do 126 000,00 115200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Sabinove 26 600,00 26600.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o., vrátane prevzatia záruky za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Angyalova 401/26, Kremnica 52 063,00 52063.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO214 Obec Sebedražie 155 000,00 155000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre rok 2016 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 122 000,00 122000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny Mesto Dunajská Streda 119 904,00 119904.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre rok 2016 Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 116 000,00 116000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektriny a zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 190 000,00 190000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 185 415,00 185415.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 69 853,00 69853.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu (r. 2014) Stredisko sociálnej starostlivosti 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo v Košiciach 135 800,00 135800.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Štátnu operu na rok 2015 Štátna opera 65 000,00 65000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre letisko Poprad Letisko Poprad - Tatry, a.s. 160 000,00 160000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Vranov nad Topľou 184 960,00 184960.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 63 258,00 63258.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 91 000,00 91000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nitriansky samosprávny kraj 45 000,00 45000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu 715 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185 000,00 185000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie 01.05.2016-30.04.2017. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 98 000,00 98000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu PLZ - 115 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 65 000,00 65000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - TS Svit Technické služby mesta Svit 126 640,00 126640.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Národné lesnícke centrum (NLC) 76 822,00 76822.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obec Šenkvice a prevzatie záruky za odchýlku Obec Šenkvice 134 815,00 134815.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. od 60 000,00 do 100 000,00 60000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objetky UMB v Banskej Bystrici na rok 2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 553 600,00 553600.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 459 728,00 459728.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave, KU v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 275 123,00 275123.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – CVO 415 Obstarávacie trhovisko Slovenska 690 000,00 690000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO115 Obstarávacie trhovisko Slovenska 660 000,00 660000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 143 351,00 143351.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 148 576,00 148576.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 972500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO414 Mesto Nová Baňa 1 705 000,00 1705000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 144 962,00 144962.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 389 692,00 389692.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa Univerzitná nemocnica Martin 206 897,00 206897.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 154 008,00 154008.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 220,00 48220.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 41 154,00 41154.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 344 125,00 344125.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Združenie miest a obcí myjavského regiónu 397 964,00 397964.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Slovenská pošta, a.s. 4 771 686,00 4771686.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 972500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu. Regionálne združenie obcí Košice - okolie 339 586,00 339586.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu. Mincovňa Kremnica, štátny podnik 481 500,00 481500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 160 449,00 160449.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 580,00 59580.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 145 129,00 145129.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 135 500,00 135500.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 000,00 300000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
ZEMNÝ PLYN Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 524 468,00 2524468.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 172 833,00 172833.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 280 674,00 280674.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 980 029,00 2980029.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51 134,00 51134.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice (2016 - 17) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 768 582,00 2768582.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu - CVO 116 Obstarávacie trhovisko Slovenska 390 000,00 390000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 17 464,00 17464.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 220 323,00 220323.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 459 822,00 459822.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 614 586,00 614586.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO514 Obec Orechová Potôň 670 000,00 670000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 837 245,00 837245.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 279 000,00 279000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 233 510,00 233510.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu. Mesto Pezinok 508 862,00 508862.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 238 067,00 238067.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 60 750,00 60750.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu na roky 2015 - 2018 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 340 351,00 2340351.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 33 542,00 33542.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Prievidza 370 933,00 370933.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre rok 2016 Obec Smižany 199 554,00 199554.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 374 635,00 374635.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 628 990,00 628990.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 19,00 19.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 820,00 397820.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie plynu - kategória V,S odber (veľkoodber, stredný odber). Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 206 577,00 2206577.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 51 849,00 51849.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 734 451,00 734451.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 35 713,00 35713.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 607,00 27607.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 66 402,00 66402.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 31 677,00 31677.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 64 667,00 64667.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 928,00 49928.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 321 912,00 321912.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Fakultná nemocnica Nitra 30,00 30.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Univerzitná nemocnica Martin 664 878,00 664878.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 186 561,00 186561.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 95 714,00 95714.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 980 655,00 980655.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 152 606,00 152606.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 85 293,00 85293.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky zemného plynu pre odberné miesta samosprávy mesta Komárno Mesto Komárno 507 672,00 507672.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 47 853,00 47853.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 86 933,00 86933.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 218 137,00 7218137.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Združená dodávka zemného plynu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 241 666,00 3241666.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860,00 667860.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 407 914,00 407914.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu v rokoch 2016 a 2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 3 111 998,00 3111998.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 68 131,00 68131.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu. Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 470 368,00 470368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 176 069,00 176069.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane zabezpečenia jeho prepravy a distribúcie. ... “ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 307 018,00 1307018.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 110,00 97110.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu. Združenie miest a obcí Spiša 304 064,00 304064.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 191 773,00 7191773.0 EUR 2015 Služby Nie 8
Výber dodávateľa zemného plynu na roky 2016 a 2017 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 75 859,00 75859.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Národný onkologický ústav Národný onkologický ústav 928 977,00 928977.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 344,00 24344.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 43 633,00 43633.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 22 548,00 22548.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 46 983,00 46983.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 994,00 148994.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Galanta Mesto Galanta 4 332 250,00 4332250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Sociálna poisťovňa, ústredie 988 400,00 988400.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 55 913,00 55913.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 29 981,00 29981.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 27 584,00 27584.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre ZOO Košice Zoologická záhrada Košice 225 800,00 225800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 598 688,00 1598688.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 489,00 49489.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 476 080,00 476080.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Národné lesnícke centrum (NLC) 127 461,00 127461.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre mesto Galanta Mesto Galanta 1 201 788,00 1201788.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu PSO 616 Obec Lodno 534 302,00 534302.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu pre mesto Trstená Mesto Trstená 65 338,00 65338.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Fakultná nemocnica Nitra 843 015,00 843015.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 492 520,00 492520.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 394 305,00 394305.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu - VO 816 Mesto Banská Štiavnica 70 367,00 70367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu na rok 2017 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 106 000,00 106000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre objekty SPU v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 924 996,00 924996.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriky v rokoch 2017 a 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 3 000 960,00 3000960.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a plynu Mesto Poprad 253 041,00 253041.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup elektrickej energie a zemného plynu Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 275 000,00 275000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000 780,00 1000780.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 8 085 087,00 8085087.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 066 426,00 4066426.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 810 416,00 810416.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 130 243,00 130243.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 63 863,00 63863.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 83 921,00 83921.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 168 075,00 168075.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 417 000,00 417000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 751 221,00 751221.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 034 008,00 7034008.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 195 808,00 195808.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 19,00 19.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 479 520,00 479520.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 1216 Technické služby mesta Svit 49 660,00 49660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 163 701,00 163701.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2018 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 141 689,00 141689.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 340 207,00 340207.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 169 579,00 1169579.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 366 745,00 366745.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 274 602,00 274602.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 72 887,00 72887.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 302 625,00 302625.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 489 330,00 1489330.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Mesto Vráble 145 944,00 145944.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu pre obec Budkovce Obec Budkovce 15 231,00 15231.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 000 000,00 7000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 945 000,00 945000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 272 845,00 272845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 170 012,00 170012.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 725 350,00 725350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 153,00 81153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 178 227,00 178227.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 256,00 116256.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Regionálne združenie obcí Košice - okolie 503 365,00 503365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 52 810,00 52810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 606 353,00 606353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 949,00 7949.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – PSO 617 Mesto Šurany 66 269,00 66269.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - PSO 317 Mesto Fiľakovo 285 270,00 285270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 911,00 23911.0 EUR 2017 Služby Nie 2
„Nákup zemného plynu pre mesto Komárno“ Mesto Komárno 496 813,00 496813.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici na rok 2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 000,00 550000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU PRE NSP REVÚCA Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 021,00 38021.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre mesto Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 183 981,00 183981.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 011 598,00 3011598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Zvolen 110 378,00 110378.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre roky 2018 - 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 512 521,00 512521.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Službyt Nitra, s.r.o. 147 569,00 147569.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 411 666,00 411666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 22,00 22.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 1 014 011,00 1014011.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na obdobie 2019 – 2022 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 322 478,00 322478.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 524,00 85524.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 114 260,00 114260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 99 871,00 99871.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 338 262,00 338262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 263 271,00 263271.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Mesto Bánovce nad Bebravou 197 547,00 197547.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 097 754,00 1097754.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 833 620,00 833620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 106 213,00 106213.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre objekty Slovenskej pošty, a.s. na roky 2018 až 2020 Slovenská pošta, a.s. 3 849 300,00 3849300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2018 do 30.04.2019 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 159 999,00 159999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 357 457,00 357457.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211 680,00 211680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 99 626,00 99626.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87 536,00 87536.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 332 699,00 1332699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 205 485,00 205485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMOS Nitra Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 460 473,00 460473.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – PSO 118 Mesto Stará Ľubovňa 108 393,00 108393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská akadémia vied (SAV) 2 206 048,00 2206048.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 810,00 11810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 651,00 123651.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 681 166,00 681166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 73 018,00 73018.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby mesta Trenčianske Teplice 35 651,69 35651.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Technické služby mesta Trenčianske Teplice 63 535,60 63535.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Spojená škola 32 000,00 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 135 000,00 135000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Súcit n.o. Veľké Kapušany 23 880,00 23880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Raková EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Staškov 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nižná Myšľa 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Plavecký Štvrtok 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Plavecký Štvrtok 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hlohovec 27 376,00 27376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Štátne divadlo Košice 19 945,00 19945.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Zámky 34 250,00 34250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 18 028,00 18028.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 44 834,00 44834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 110 000,00 110000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov 106 000,00 106000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 195 597,77 195597.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 29 542,49 29542.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnavá Hora 52 700,00 52700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Dolné Saliby 32 000,00 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnavá Hora 27 771,50 27771.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mestská časť Bratislava - Vajnory 41 000,00 41000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Krompachy 24 521,07 24521.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nedožery - Brezany 115 000,00 115000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie HOREZZA, a.s. 202 750,00 202750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lietavská Lúčka 63 591,76 63591.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - č. odberného miesta: 4531381 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 62 100,00 62100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenové EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500,00 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnovec nad Váhom 36 400,00 36400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Lietavská Lúčka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Dolný Hričov EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Šenkvice 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola v Šenkviciach 17 500,00 17500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nezábudka, n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 28 594,00 28594.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Šenkvice EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 57 100,00 57100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenie EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov - Smaragd 31 026,00 31026.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 180 000,00 180000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 128 640,00 128640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 180 852,00 180852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Stráňavy EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 500,00 21500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 29 800,52 29800.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 50 400,00 50400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 134 000,00 134000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 38 370,00 38370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Technické služby mesta Trebišov 32 100,00 32100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane všetkých s tým súvisiacich distibučných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 28 800,00 28800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Gelnica 102 868,00 102868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 11 616,00 11616.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 60 600,00 60600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 22 938,00 22938.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Lietavská Lúčka EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola 65 000,00 65000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb v Sabinove 29 280,00 29280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 55 500,00 55500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2017 - 2018 Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 11 330,00 11330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 15 320,00 15320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Gbely 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 35 500,00 35500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SLUŽBA mestský podnik Stropkov 19 481,16 19481.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. DataCentrum 19 078,24 19078.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ponitrianske múzeum v Nitre 12 720,00 12720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Sučany 81 158,78 81158.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Hronovce 122 045,58 122045.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 28 356,00 28356.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 190 000,00 190000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 27 000,00 27000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Leonarda Stöckela 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Mníšek nad Hnilcom 19 450,00 19450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Obec Kvakovce 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok - nový odberateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno 54 161,25 54161.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Gbely 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Mníšek nad Hnilcom 16 100,00 16100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 29 600,00 29600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 32 732,54 32732.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 22 500,00 22500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 90 450,00 90450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov 84 610,56 84610.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Liptovský Mikuláš 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre 2 odberné miesta S, MO Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 63 500,00 63500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Trnava 65 000,00 65000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Clementia 25 700,00 25700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 27 600,00 27600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 7 100,00 7100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola, Pionierska 33, Čaňa EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu. Nemocnica Snina, s.r.o. 42 000,00 42000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 115 000,00 115000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 119 196,00 119196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Galéria mesta Bratislavy 20 500,00 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 37 000,00 37000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národné rehabilitačné centrum 141 788,16 141788.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia Jána Andraščíka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2017 a 2018 VITALITA n.o. 147 110,00 147110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave 45 258,88 45258.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 85 000,00 85000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hlavný banský úrad 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Veľká Lomnica 78 124,86 78124.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obchodná akadémia 29 400,00 29400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 37 060,00 37060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Veľké Dvorníky 9 300,00 9300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Kremnica 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Národné centrum zdravotníckych informácií 16 080,00 16080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 40 100,00 40100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 29 000,00 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 88 980,00 88980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nová Baňa 60 780,00 60780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lubina 6 490,99 6490.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trebatice 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLUŽBA mestský podnik Stropkov 135 000,00 135000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Ostrov 13 800,00 13800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 95 000,00 95000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 47 800,00 47800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 34 300,00 34300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Podhorie 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 52 179,74 52179.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 135 335,00 135335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 74 400,00 74400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu MH Invest II, s.r.o. 70 000,00 70000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna 98 000,00 98000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 11 615,00 11615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 135 335,00 135335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2017/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 46 248,00 46248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 11 988,00 11988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov - Smaragd 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 36 000,00 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 75 000,00 75000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 58 000,00 58000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku MH Invest II, s.r.o. 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Malachov 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Vinodol 8 586,00 8586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Raslavice 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hlohovec 23 500,00 23500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Veľké Dvorníky 20 500,00 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 58 950,02 58950.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nižná Myšľa 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 23 923,18 23923.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Malacky 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 44 000,00 44000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Služby Mesta Piešťany 46 450,00 46450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 31 000,00 31000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liečebno-výchovné sanatórium 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestská časť Bratislava - Rusovce 126 400,40 126400.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017 - 3 mesiace Univerzitná nemocnica Martin 114 835,96 114835.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plyn - dodávka Základná škola 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Pedagogická a sociálna akadémia 11 870,00 11870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 34 500,00 34500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plyn - dodávka Mestská časť Bratislava - Vajnory 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia 19 440,00 19440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 81 834,00 81834.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Veľké Rovné 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 124 276,00 124276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 49 000,00 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Stredná odborná škola 59 000,00 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Brusno 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Social. Trans, n.o. 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Sady nad Torysou 34 427,64 34427.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stropkov 48 000,00 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Dolné Saliby 32 850,00 32850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Domov dôchodcov Dolné Saliby 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Gymnázium Terézie Vansovej 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 105 694,00 105694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 110 000,00 110000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 144 253,00 144253.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 45 929,00 45929.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Snežnica 18 301,06 18301.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov Golden Age 18 976,00 18976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 57 600,00 57600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 57 600,00 57600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2018 - 2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 48 333,33 48333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2018 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 160 000,00 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2018 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 57 000,00 57000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Poproč 48 800,00 48800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Bešeňov 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Šenkvice 37 212,00 37212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dolná Tižina 34 621,20 34621.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 49 640,00 49640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 19 500,00 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 45 000,00 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 35 996,45 35996.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Šenkvice 32 816,00 32816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola v Šenkviciach 26 186,00 26186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 116 850,00 116850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národné rehabilitačné centrum 144 771,60 144771.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Základná škola Cejkov 48 000,00 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu z distribučnej siete, vrátane prevzatia záruky za odchýlku Galéria mesta Bratislavy 45 960,00 45960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 105 000,00 105000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 155 000,00 155000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 19 200,00 19200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu. Nemocnica Snina, s.r.o. 39 000,00 39000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 34 000,00 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Technické služby mesta Trebišov 39 887,00 39887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 27 410,00 27410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 22 500,00 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Teplička nad Váhom 72 700,56 72700.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 45 000,00 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 52 762,91 52762.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 62 000,00 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 29 000,00 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 26 000,00 26000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Nitrianske Pravno 81 806,00 81806.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 74 668,00 74668.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 355,00 2355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 37 521,59 37521.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 139 319,33 139319.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Gbely 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb v Sabinove 32 000,00 32000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu vrátane súvisiacich služieb Stredná odborná škola drevárska 35 123,00 35123.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 69 700,00 69700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 140 000,00 140000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 41 500,00 41500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného pynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 107 400,00 107400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Fantázia 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 70 272,72 70272.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 201 276,00 201276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb TAU 24 086,81 24086.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucké múzeum v Čadci 15 423,34 15423.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucká knižnica v Čadci 8 172,00 8172.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000,00 45000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Pruské 75 000,00 75000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2018 do 31.12.2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Žilinský samosprávny kraj 57 078,00 57078.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka zemného plynu Ponitrianske múzeum v Nitre 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 46 500,00 46500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Poprad 72 204,00 72204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Stredná odborná škola 147 885,50 147885.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb Obec Ivanka pri Dunaji 157 266,64 157266.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 147 592,00 147592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 26 000,00 26000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Slovenská konsolidačná, a.s. 70 000,00 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre roky 2018 - 2019 Stredná pedagogická škola 102 000,00 102000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestská krytá plaváreň 115 000,00 115000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 18 500,00 18500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 43 545,00 43545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 34 000,00 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2018 do 31.12.2019 Mesto Detva 118 663,00 118663.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lubina 8 105,13 8105.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 80 000,00 80000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Terézie Vansovej 37 200,00 37200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Obchodná akadémia 23 000,00 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola technická 43 200,00 43200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 Spojená škola 20 580,00 20580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, združená dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 230 000,00 230000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na rok 2018 Mesto Lipany 57 746,00 57746.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 48 624,00 48624.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Slovenská Kajňa 8 150,00 8150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 84 800,00 84800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2018 Mesto Trebišov 66 000,00 66000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Zámky 23 728,82 23728.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 38 295,00 38295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 9 300,00 9300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb 44 650,00 44650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu MH Invest II, s.r.o. 114 512,00 114512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 67 200,00 67200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 86 129,34 86129.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 22 042,37 22042.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Vysoká nad Kysucou 51 727,87 51727.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 59 000,00 59000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Spojená škola 73 500,00 73500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola J. A. Komenského Revúca 13 750,00 13750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 70 000,00 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 35 725,00 35725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 143 231,00 143231.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 55 443,00 55443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 63 000,00 63000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ANIMA - Domov sociálnych služieb 25 720,00 25720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 39 660,00 39660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Technické služby mesta Trenčianske Teplice 59 565,38 59565.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 000,00 72000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu v 2018-2019 pre 2 odberné miesta Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 76 500,00 76500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Východná 26 000,00 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 112 638,40 112638.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na roky 2018 - 2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44 105,00 44105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo Žilina 20 708,00 20708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 17 004,95 17004.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Dobrá Voda 6 657,47 6657.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb EDEN 18 560,00 18560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dobrá Voda 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Clementia 29 405,00 29405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 42 310,45 42310.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 34 749,00 34749.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Domov sociálnych služieb v Jabloni 16 500,00 16500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 150 000,00 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 117 000,00 117000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národné rehabilitačné centrum 168 929,79 168929.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 57 043,44 57043.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 25 645,00 25645.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Teresa Benedicta 17 000,00 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 181 190,00 181190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 125 000,00 125000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu UNIVERZITA J. SELYEHO 33 403,00 33403.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 66 000,00 66000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 18 015,00 18015.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 263 000,00 263000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 26 900,00 26900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Obec Blatné 150 000,00 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 125 401,00 125401.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného pynu Stredná zdravotnícka škola 31 000,00 31000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Sady nad Torysou 42 542,26 42542.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kozárovce 20 400,00 20400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 61 200,00 61200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Krompachy 33 180,00 33180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 76 000,00 76000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnovec nad Váhom 40 628,57 40628.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia 54 000,00 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné rehabilitačné centrum 121 515,45 121515.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – PSO 218 Mesto Tornaľa 58 069,00 58069.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 45 433,00 45433.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Dodávka zemného plynu“ Mesto Dunajská Streda 147 193,00 147193.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZEMNÝ PLYN Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 411 721,00 1411721.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Vráble Mesto Vráble 93 820,00 93820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – PSO 718 Mesto Banská Štiavnica 65 619,00 65619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 127 000,00 127000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajec 199 040,99 199040.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2019 do 31.12.2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140 000,00 140000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2019 Technické služby mesta Trebišov 44 000,00 44000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 75 000,00 75000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 28 000,00 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Social. Trans, n.o. 22 000,00 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 29 300,00 29300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Stará Turá 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Kremnica 80 000,00 80000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2019) Bytová správa, s.r.o. 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 188 000,00 188000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 31 500,00 31500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 534,00 116534.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia 24 700,00 24700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 55 266,80 55266.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 108,00 7108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 160 000,00 160000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 45 861,00 45861.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (r.2019,2020) Hlavný banský úrad 32 300,00 32300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 730 623,00 730623.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 105 000,00 105000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 70 000,00 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 181 069,36 181069.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 45 000,00 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb LUČ 14 500,00 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Akadémia umení v Banskej Bystrici 45 000,00 45000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 12 343,00 12343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2019 Mesto Trebišov 83 500,00 83500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 52 000,00 52000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 43 000,00 43000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 44 396,00 44396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola strojnícka 80 000,00 80000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 60 000,00 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Kováčová 42 232,00 42232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná priemyselná škola stavebná 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb 12 256,00 12256.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 53 200,00 53200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 21 465,00 21465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 14 999,00 14999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lieskovec 13 575,00 13575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2019 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 72 200,00 72200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Fantázia 24 350,00 24350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucká knižnica v Čadci 10 196,00 10196.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola Veľký Šariš 44 000,00 44000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola technická 45 883,50 45883.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Považské múzeum v Žiline 38 850,00 38850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Raslavice 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Stará Turá 10 900,00 10900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 79 500,00 79500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Divadlo Jonáša Záborského 250 000,00 250000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Oravská poliklinika Námestovo 88 000,00 88000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Social. Trans, n.o. 11 400,00 11400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2019 Kysucké múzeum v Čadci 19 535,00 19535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Školský internát 27 844,00 27844.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 21 866,00 21866.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola drevárska a stavebná 10 700,00 10700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na rok 2019 Mesto Lipany 81 214,00 81214.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 17 850,00 17850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb 55 500,00 55500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 23 700,00 23700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Divadlo Jonáša Záborského 242 000,00 242000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 44 000,00 44000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Ostrov 16 100,00 16100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb TAU 39 150,00 39150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 27 785,45 27785.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 199 600,00 199600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 40 345,00 40345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola J. A. Komenského Revúca 14 500,00 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov - Smaragd 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 50 574,00 50574.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ 10 297,00 10297.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 86 630,00 86630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 300 000,00 300000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 29 000,00 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 15 750,00 15750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 48 100,00 48100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 89 000,00 89000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 19 500,00 19500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 45 200,00 45200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb ORAVA 12 822,00 12822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 106 350,00 106350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenie 30 300,00 30300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 53 000,00 53000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hriňová 105 000,00 105000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2019 a 2020 VITALITA n.o. 200 856,00 200856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 29 000,00 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre 2 odberné miesta S, MO Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 83 400,00 83400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Poprad 22 000,00 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Zariadenie pre seniorov 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov 14 625,37 14625.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO 518 Obstarávacie trhovisko Slovenska 177 881,00 177881.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu LIKAVA - centrum sociálnych služieb 66 823,82 66823.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 56 000,00 56000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 36 500,00 36500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Zoologická záhrada Košice 45 500,00 45500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Zoologická záhrada Košice 249 000,00 249000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 636 950,00 636950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 47 302,00 47302.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo Žilina 37 130,00 37130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 16 770,00 16770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 55 000,00 55000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Horný Turiec 105 600,00 105600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 27,00 27.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Konzervatórium 38 750,00 38750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2019 Mesto Lučenec 160 000,00 160000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Mesto Vráble Mesto Vráble 341 013,00 341013.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 21 300,00 21300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Detva 33 387,77 33387.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 45 598,00 45598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 61 000,00 61000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu. Nemocnica Snina, s.r.o. 49 950,00 49950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lietavská Lúčka 70 036,84 70036.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 14 700,00 14700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 96 555,50 96555.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 64 000,00 64000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo v Košiciach 43 414,17 43414.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 36 500,00 36500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu na rok 2019 MH Invest II, s.r.o. 134 836,00 134836.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Horné Hámre 9 265,62 9265.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 87 600,00 87600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie ANIMA - Domov sociálnych služieb 26 600,00 26600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 38 000,00 38000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Kežmarok 257 108,00 257108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a distribúcia zemného plynu Mestská krytá plaváreň 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 422 867,00 422867.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 3 800 784,92 3800784.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 462 742,00 462742.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 3 415 833,00 3415833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 435,00 86435.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 136 571,00 136571.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Dodávka zemného plynu Obec Slanec 16 849,57 16849.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Gajary 43 442,00 43442.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národné lesnícke centrum (NLC) 79 291,00 79291.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov - Smaragd 58 500,00 58500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 244 239,60 244239.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Staškov 51 252,05 51252.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 72 000,00 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 199 038,91 199038.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola M.Moyzesa 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 16 000,00 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2020 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 66 500,00 66500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 645 750,00 645750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 417 617,00 417617.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 379 700,00 379700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 365 058,00 1365058.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 235 899,00 1235899.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 175 220,00 1175220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 107 411,00 107411.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Malacky 21 500,00 21500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Pedagogická a sociálna akadémia 11 250,00 11250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 208 000,00 208000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 200 000,00 200000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 177,00 183177.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 72 186,54 72186.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liečebno-výchovné sanatórium 38 200,00 38200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia 19 600,00 19600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 Národné rehabilitačné centrum 144 627,48 144627.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 1 177 933,00 1177933.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Gymnázium Terézie Vansovej 17 400,00 17400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 89 600,00 89600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 417,76 56417.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Brusno 20 400,00 20400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 114 000,00 114000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 603 042,00 1603042.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 188,00 159188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 009,00 20009.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 140 237,00 140237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 71 876,00 71876.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 596 724,00 596724.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Nitra 388 940,00 388940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 909,00 49909.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 317,00 85317.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 95 477,00 95477.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 149,00 49149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZEMNÝ PLYN Žilinský samosprávny kraj 33 307 334,00 33307334.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na roky 2020-2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 330 744,00 330744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 465 578,00 465578.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 353 767,00 353767.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Fakultná nemocnica Nitra 350 000,00 350000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 240 036,00 240036.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 165 666,00 165666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Mesto Zvolen 116 320,00 116320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 008 268,00 1008268.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 434 922,00 434922.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu 2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 010 000,00 1010000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s. Nemocnica Poprad a. s. 752 247,00 752247.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SPU v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 546 193,00 1546193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 20,00 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 20,00 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 1,00 1.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 202 046,00 202046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Nitra 388 940,00 388940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 65 000,00 65000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Snežnica 12 997,36 12997.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 98 500,00 98500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 160 000,00 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Nitra 388 940,00 388940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2020 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 170 000,00 170000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 154 800,00 154800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Teresa Benedicta 15 200,00 15200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 133 332,15 133332.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 150 000,00 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 42 000,00 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 149 160,05 149160.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 79 897,07 79897.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Hronovce 130 812,96 130812.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2020 do 31.12.2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 145 000,00 145000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 140 000,00 140000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 55 000,00 55000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie pre rok 2020 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 79 500,00 79500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 87 319,00 87319.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 241 000,00 241000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 110 000,00 110000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 65 000,00 65000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 52 443,32 52443.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2020 Technické služby mesta Trebišova 36 473,43 36473.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na roky 2020-2021 Mesto Trebišov 105 518,00 105518.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Obec Nesluša 17 720,00 17720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 16 200,00 16200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb v Rohove 51 300,00 51300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 83 000,00 83000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na rok 2020 s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Mesto Púchov 244 240,00 244240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 192 000,00 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Rajecké Teplice 48 835,60 48835.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 88 000,00 88000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Mesto Lučenec 190 000,00 190000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 46 354,00 46354.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 90 000,00 90000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Zámky 24 500,00 24500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 31 000,00 31000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou 19 000,00 19000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 79 200,00 79200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu 2020 Nemocnica Snina, s.r.o. 48 500,00 48500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 59 554,58 59554.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na 2 roky (2020-2021) Mesto Lipany 125 662,76 125662.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na roky 2020 a 2021 Mesto Detva 58 540,68 58540.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu na rok 2020 MH Invest II, s.r.o. 114 360,00 114360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre roky 2020 -2021 Stredná pedagogická škola 100 500,00 100500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 38 000,00 38000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Vranov nad Topľou 84 672,49 84672.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Vranov nad Topľou 17 200,80 17200.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 52 822,66 52822.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou 145 133,46 145133.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 76 353,16 76353.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola 18 362,26 18362.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 40 602,87 40602.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum sociálnych služieb Clementia 19 000,00 19000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Centrum sociálnych služieb Clementia 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 49 500,00 49500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 58 500,00 58500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 35 000,00 35000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 12 770,00 12770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 11 981,00 11981.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 33 282,00 33282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 15 276,00 15276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Sabinov 110 000,00 110000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie obcí Košice - okolie Regionálne združenie obcí Košice - okolie 523 631,00 523631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 60 189,21 60189.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu r. 2020 - 2021 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 80 210,00 80210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica 104 324,64 104324.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Diagnostické centrum 24 376,51 24376.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 219 692,00 219692.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 27 115,00 27115.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 196 731,00 196731.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 148 282,00 148282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Trenčianska Teplá 46 603,00 46603.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola 55 325,00 55325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 47 000,00 47000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2020 do 30.04.2021 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 215 919,00 215919.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 160 170,00 160170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 358 926,00 358926.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 72 000,00 72000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola J. A. Komenského Revúca 25 133,08 25133.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajec 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Krompachy 30 606,30 30606.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Mesto Nové Zámky 240 000,00 240000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajecké Teplice 77 446,00 77446.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Kežmarok 152 527,00 152527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Zoologická záhrada Košice 242 500,00 242500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Zoologická záhrada Košice 39 000,00 39000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 64 000,00 64000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 15 109,00 15109.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 144,00 30144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 160 000,00 160000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 186,00 76186.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 51 004,00 51004.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 171 028,00 171028.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 129 000,00 129000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Národné rehabilitačné centrum 143 231,12 143231.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná zdravotnícka škola 16 000,00 16000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 8 000,00 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie energií EKO - podnik verejnoprospešných služieb 826 844,00 826844.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu do OM Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Mesto Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín 57 874,00 57874.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Hronovce 106 691,45 106691.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Teplička nad Váhom 72 828,88 72828.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 21,00 21.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 18,00 18.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Spojená škola internátna 78 000,00 78000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zemný plyn Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 70 000,00 70000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 019,00 9019.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na roky 2021 - 2022 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 85 840,00 85840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 60 766,00 60766.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 64 500,00 64500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Brezno 163 609,00 163609.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola Veľký Šariš 44 000,00 44000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu od 01.11.2020 do 31.10.2021 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 39 065,25 39065.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 75 000,00 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na 24 mesiacov trvania zmluvy (r. 2021, 2022) Hlavný banský úrad 29 300,00 29300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre rok 2021 Fakultná nemocnica Nitra 699 168,00 699168.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na roky 2021-2022 Technické služby mesta Trebišova 89 770,74 89770.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2021 a 2022 VITALITA n.o. 197 350,00 197350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny MŠK Púchov s.r.o. 145 000,00 145000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu na rok 2021 MH Invest II, s.r.o. 99 965,77 99965.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 146 015,24 146015.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 19 800,00 19800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany 9 360,00 9360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka Mestská časť Bratislava - Dúbravka 137 770,00 137770.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 27 000,00 27000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 80 000,00 80000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo v Košiciach 13 764,00 13764.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 53 000,00 53000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 42 000,00 42000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu UNIVERZITA J. SELYEHO 66 705,00 66705.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 36 705,00 36705.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu pre organizácie v Meste Stará Turá na roky 2021- 2022 TECHNOTUR s.r.o. 1 747 730,00 1747730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Slatinská 3, Beluša 94 384,48 94384.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lieskovec 14 140,04 14140.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu 2021 Nemocnica Snina, s.r.o. 50 000,00 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Mesto nad Váhom 238 378,00 238378.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Obec Dolné Plachtince 327 853,00 327853.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 217 338,00 217338.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 54 802,56 54802.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Social. Trans, n.o. 20 404,42 20404.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup plynu na vykurovanie DPB, a.s. 2021 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 161 000,00 161000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bratislavský samosprávny kraj 1 957 465,00 1957465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodavka zemneho plynu Hlavné mesto SR Bratislava 700 430,00 700430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 11 000,00 11000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 377 454,00 377454.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU PRE OBJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ROKY 2021 - 2023 Slovenská pošta, a.s. 2 810 072,00 2810072.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Ivanka pri Dunaji 99 400,00 99400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 43 049,00 43049.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 177 018,00 177018.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bratislavský samosprávny kraj 1 957 465,00 1957465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Materská škola 30 860,00 30860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 950 091,00 950091.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 372 699,00 20372699.0 EUR 2019 Služby Nie 8
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 125 138,00 125138.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 323 472,00 323472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2020 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 303 000,00 303000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 428 449,00 428449.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 396 308,00 396308.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 007,00 10007.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 86 928,00 86928.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 290 385,00 290385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Sady nad Torysou 40 000,00 40000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 42 885,00 42885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Drahovce 82 236,00 82236.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Veselé 44 187,00 44187.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestská časť Bratislava - Devín 17 164,00 17164.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn . Základná škola s materskou školou 35 862,00 35862.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 117 315,00 117315.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 11 037,00 11037.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice 26 508,00 26508.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ZEMNÝ PLYN Žilinský samosprávny kraj 962 661,00 962661.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bratislavský samosprávny kraj 1 957 465,00 1957465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Horné Obdokovce 27 372,00 27372.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Veľké Ripňany 83 487,00 83487.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Rakovice 9 000,00 9000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Šterusy 15 456,00 15456.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 283,00 13283.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 589,00 33589.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 624 094,00 624094.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ZEMNÝ PLYN Žilinský samosprávny kraj 853 813,00 853813.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2022 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 602 970,00 602970.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 9,00 9.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Prešovský samosprávny kraj 4,00 4.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 662,00 11662.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 624 878,00 624878.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
„Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 121 221,00 1121221.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 910 089,00 1910089.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2022 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 394 700,00 394700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na obdobie 2023 – 2026. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 485 793,00 1485793.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka energetických médií na roky 2022-2025 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 654 436,00 2654436.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2022 Mesto Lučenec 200 007,00 200007.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE OBCE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE PRISTUPUJÚCE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU Obec Radobica 1 939 674,00 1939674.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Trenčiansky samosprávny kraj 11 412 639,00 11412639.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Trenčiansky samosprávny kraj 5 140 040,00 5140040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 270 486,00 270486.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Zvolen 168 452,00 168452.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská akadémia vied (SAV) 487 767,00 487767.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 192 335,00 192335.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 2 888 961,00 2888961.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Hlavné mesto SR Bratislava 5 221 602,00 5221602.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.spp.skZoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 823 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Richard Prokypčák
Adresa:
Jaskový rad 97A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
22. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Urban
Adresa:
Nová 18 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
22. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Gránsky
Adresa:
Adámiho 23 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
17. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Henrich Krejčí
Adresa:
Kresánkova 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
22. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Šulík CSc.
Adresa:
K Horánskej Studni 2 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
22. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Valko
Adresa:
Martinengova 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
22. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Szalay
Adresa:
Dlhá 49 Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
22. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Hargaš
Adresa:
Stará cesta 431/23 Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
22. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Slezák
Adresa:
Nejedlého 11 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
22. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Šabík
Adresa:
Palárikova 23 Levice 93401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
10. Máj 2018
Záznam do:
5. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
M.Sc. Pierre Poncik
Adresa:
1. Československej brigády 3307/30 Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
17. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Ivánek
Adresa:
Nová Ves 372 Frýdlant nad Ostravicí 73911
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
10. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Šabík
Adresa:
Palárikova 23 Levice 93401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
10. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Szalay
Adresa:
Dlhá 49 Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Šabík
Adresa:
Palárikova 23 Levice 93401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ivana Zelizňáková
Adresa:
Ružová dolina 25 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Hargaš
Adresa:
Stará cesta 431/23 Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
M.Sc. Pierre Poncik
Adresa:
1. Československej brigády 3307/30 Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGATE, s.r.o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 5.11.2019 do: 22.07.2020

StiahniZáznam platný od: 17.07.2018 do: 5.11.2019

StiahniZáznam platný od: 10.05.2018 do: 17.07.2018

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 10.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Dodávka zemného plynu 75 033,00 EUR Tovary 11. Október 2019 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávka zmeného plynu 192 929,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Mesto Lipany Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Medzilaborce - nákup elktr. energie 2022 104 564,00 EUR Tovary 31. December 2021 Mesto Medzilaborce Východoslovenská energetika a.s.;Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×