Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a. s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Stredoslovenská energetika, a. s.

IČO: 51865467

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Registračné číslo: 2022/1-PO-E9614

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Január 2022

Záznam platný do: 3. Január 2025

Posledná zmena: 4. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 117 096 522,17 EUR 58 62
2020 61 825 327,88 EUR 36 36
2021 11 628 919,17 EUR 19 20
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 94 591 143,17 EUR 51 51
2020 24 518 302,88 EUR 32 36
2021 68 049 523,17 EUR 24 25
2022 3 391 800,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 37 417 997,00 37417997.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 113 600,46 113600.46 EUR
Mesto Malacky 1 160 913,50 160913.50 EUR
Mesto Poprad 1 2 538 785,00 2538785.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 5 863 705,00 5863705.00 EUR
Mesto Žilina 1 3 109 508,00 3109508.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 42 449 663,00 42449663.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 6 400 000,00 6400000.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 25 952,30 25952.30 EUR
Správa športových zariadení Levice 1 155 366,84 155366.84 EUR
Mesto Martin 1 131 941,79 131941.79 EUR
Mesto Nitra 1 193 582,93 193582.93 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 1 364 065,00 1364065.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 550 437,00 550437.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 11 4 047 614,00 4047614.00 EUR
Mesto Rajec 1 108 992,51 108992.51 EUR
Obec Beluša 2 212 819,29 212819.29 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 65 996,86 65996.86 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 277 306,00 277306.00 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 28 664,93 28664.93 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 87 861,00 87861.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 15 22 181 667,00 22181667.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 166 443,33 166443.33 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 119 700,00 119700.00 EUR
Mesto Trebišov 1 195 000,00 195000.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 47 714 001,00 47714001.00 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 66 129,32 66129.32 EUR
Mesto Námestovo 1 88 634,68 88634.68 EUR
Mesto Galanta 2 551 472,00 551472.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 108 037,00 108037.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 137 480,01 137480.01 EUR
Obec Jakubov 1 21 795,25 21795.25 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 416 075,00 416075.00 EUR
Obec Teplička nad Váhom 1 83 418,99 83418.99 EUR
Obec Podhorany 1 23 216,67 23216.67 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 46 880,00 46880.00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 104 998,33 104998.33 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 199 430,65 199430.65 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 27 257,70 27257.70 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 68 896,67 68896.67 EUR
Mesto Lučenec 1 97 261,67 97261.67 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 69 888,00 69888.00 EUR
Obec Bešeňov 1 27 039,88 27039.88 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 48 975,20 48975.20 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 44 962,98 44962.98 EUR
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 1 345 792,00 1345792.00 EUR
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 799 954,00 799954.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 8 387 550,00 8387550.00 EUR
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 1 6 556,93 6556.93 EUR
Obec Nesluša 1 41 035,85 41035.85 EUR
Mesto Bojnice 1 12 704,13 12704.13 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 2 142 321,14 142321.14 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 1 64 171,91 64171.91 EUR
Mesto Gelnica 1 71 323,17 71323.17 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 131 698,02 131698.02 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 5 111,00 5111.00 EUR
Dopravná akadémia 1 769,39 769.39 EUR
Centrum voľného času 1 3 433,28 3433.28 EUR
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 1 23 997,59 23997.59 EUR
AD HOC Malacky 2 73 322,08 73322.08 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 22 125,34 22125.34 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 33 941,55 33941.55 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 1 15 199,03 15199.03 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 1 15 713,92 15713.92 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 1 2 507,50 2507.50 EUR
Spojená škola 1 12 205,16 12205.16 EUR
Základná škola 1 1 541,67 1541.67 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 25 862,49 25862.49 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 1 218 026,00 1218026.00 EUR
Spojená škola internátna 1 9 666,67 9666.67 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 2 148 837,11 148837.11 EUR
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné 1 8 098,33 8098.33 EUR
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 1 13 870,22 13870.22 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 191 323,00 2191323.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000,00 190000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 330,00 76330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 129 645,18 129645.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dopravná akadémia 3 078,00 3078.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 36 375,00 36375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 61 559,00 61559.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 545 200,00 545200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500,00 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 94 090,00 94090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 112 481,00 112481.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Žilinský samosprávny kraj 38 394 298,00 38394298.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 400 000,00 6400000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 2 538 785,00 2538785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 145 000,00 22145000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 12 934 499,00 12934499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 381 008,00 5381008.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 193 638,00 193638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 36 200,00 36200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum voľného času 5 300,00 5300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 5 489,64 5489.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Štiavnik 32 000,00 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 90 000,00 90000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 79 401,00 79401.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 20 500,00 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 163 800,00 163800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 205 000,00 205000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné 10 409,37 10409.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 29 600,00 29600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2020 - 2022 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 6 770,00 6770.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 82 800,00 82800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 64 250,00 64250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 16 935,54 16935.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 25 020,00 25020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 AD HOC Malacky 59 400,00 59400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 170 000,00 170000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie od 1. 1. 2020 do 31. 12 2021 Spojená škola 15 500,00 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 31 633,00 31633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 52 000,00 52000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - KÚ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 369 000,00 369000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Obec Beluša 84 000,00 84000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nesluša 50 100,00 50100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Horný Vadičov 12 650,00 12650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2020,2021) Bytová správa, s.r.o. 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 192 000,00 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 12 100,00 12100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 300 000,00 300000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa majetku Košického samosprávneho kraja 178 732,80 178732.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 121 968,60 121968.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 42 000,00 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 81 000,00 81000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 60 279,00 60279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 35 119,12 35119.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 195 500,00 195500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 160 170,00 160170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 67 670,00 67670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu r. 2021 - 2022 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 80 210,00 80210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 711 124,00 711124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 94 917,06 94917.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 67 516,00 67516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 18 873,00 18873.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žilina 3 109 508,00 3109508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov v roku 2021 Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 66 990,00 66990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 494 970,00 494970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 43 370,00 43370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 58 800,00 58800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 60 051,00 60051.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2021 Mesto Gelnica 98 930,00 98930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Mesto Lučenec 180 501,91 180501.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Teplička nad Váhom 105 154,66 105154.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby mesta Humenné 175 000,00 175000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 143 815,00 143815.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Námestovo 106 913,38 106913.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2021 Správa majetku Košického samosprávneho kraja 6 240,00 6240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021 Mesto Trebišov 256 255,20 256255.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 AD HOC Malacky 59 400,00 59400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 28 800,00 28800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Obec Beluša 171 600,00 171600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 639 106,00 4639106.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 38 743 342,00 38743342.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 627 757,00 627757.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 60 391,00 60391.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 88 992,00 88992.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií (elektriny a zemného plynu) na obdobie 24 mesiacov Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 345 792,00 1345792.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 372 699,00 20372699.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Elektrická energia_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19 900 000,00 19900000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 290 385,00 290385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 232 898,00 232898.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 17 697 960,00 17697960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Žilinský samosprávny kraj 2 881 268,00 2881268.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 77 065,00 77065.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2020 Služby Nie 1
elektrická enegia Obec Podhorany 32 703,42 32703.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre jednotlivé odberné miesta v meste Galanta Mesto Galanta 551 473,00 551473.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 207 121,40 207121.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 55 354,00 55354.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 276 610,00 276610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 86 697,00 86697.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 5 042 061,00 5042061.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Žilinský samosprávny kraj 1 174 097,00 1174097.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Ústredie PSVR a Úrady PSVR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 416 075,00 416075.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 83 986,00 83986.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 219 995,00 219995.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 2 682 665,00 2682665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 799 943,00 799943.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 252 883,00 5252883.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 119 700,00 119700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 672 826,00 672826.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu pre VšZP, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 550 437,00 550437.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 364 065,00 1364065.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická energia_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 615 112,00 615112.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 69 660,00 69660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

alzbeta.kavecka@sse.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. September 2018
Záznam do:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.03.2020 do: 26.10.2020

StiahniZáznam platný od: 2.10.2019 do: 6.03.2020

StiahniZáznam platný od: 15.10.2018 do: 2.10.2019

StiahniZáznam platný od: 24.09.2018 do: 15.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Dodávka elektrickej energie pre Ústredie PSVR a Úrady PSVR 416 075,00 EUR Tovary 12. Október 2021 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Stredoslovenská energetika, a. s.
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2022 pre Mesto Trebišov 1 97 788,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Mesto Trebišov Stredoslovenská energetika, a. s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×